Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności

2015-04-08

Ruszyła kampania „Prosto do Funduszy”

„Prosto do Funduszy” to tytuł najnowszej kampanii medialnej realizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Stanowi ona jeden z elementów otwarcia perspektywy 2014-2020. Ma na celu promocję portalu internetowego www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Kampania będzie obecna w stacjach telewizyjnych, radiowych oraz w Internecie. Informacje będą też pojawiać się sukcesywnie na profilach MIiR w mediach społecznościowych (,Facebook , YouTube ,Google+ ).

Rozpoczynająca się kampania jest jednym z działań informacyjnych i promocyjnych, do których państwa członkowskie UE zostały zobowiązane zapisami prawa wspólnotowego. Zgodnie z pkt 2.1.2.a załącznika XII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 do obowiązków państwa członkowskiego należy zorganizowanie szeroko zakrojonych działań informacyjnych promujących uruchomienie programu operacyjnego lub programów operacyjnych.

Portal Funduszy Europejskich

Pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl dostępny jest portal internetowy skupiający aktualne i kompleksowe informacje na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Oferuje on intuicyjną obsługę, a także możliwie prosty i zrozumiały dla użytkownika język.

Co można znaleźć na Portalu?

  • informacje w formie instrukcji i poradników ułatwiających zrozumienie zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi oraz ubieganiem się o dotacje,
  • wyszukiwarkę Dotacji, w której sukcesywnie będą pojawiać się informacje o wszystkich możliwościach uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Dzięki intuicyjnym filtrom użytkownik w łatwy i szybki sposób będzie mógł odnaleźć interesujące go źródło finansowania,
  • wyszukiwarkę szkoleń i konferencji na temat funduszy,
  • dokumenty i przepisy dotyczące Funduszy Europejskich,
  • dane kontaktowe Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
  • informacje o efektach Funduszy Europejskich oraz dane o projektach, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich,

Na www.funduszeeuropejskie.gov.pl dostępne są również serwisy wszystkich programów krajowych oraz przekierowania do stron instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE, które docelowo będą zbudowane na podobnych zasadach jak główny portal.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

W całej Polsce działa 75 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich*.Zlokalizowane są one w miastach wojewódzkich i w części miast powiatowych. Z konsultacji można skorzystać osobiście bądź wysłać pytanie mailowo lub zadzwonić. Dane kontaktowe poszczególnych Punktów dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce Punkty informacyjne.

Dla mieszkańców mniejszych miejscowości organizowane są Mobilne Punkty Informacyjne (MPI) – tzn. że konsultanci przyjeżdżają na specjalne dyżury, podczas których udzielają informacji z zakresu Funduszy Europejskich. Wiadomości o prowadzonych Mobilnych Punktach Informacyjnych są publikowane w lokalnej prasie, na stronach internetowych gmin, w których odbywa się akurat MPI lub w zakładce Szkolenia i konferencje.

Odwiedzając Punkty Informacyjne, można:

  • uzyskać pomoc w ustaleniu, czy dany pomysł ma szansę na wsparcie z Funduszy Europejskich,
  • poznać warunki, kryteria i procedury przyznania dofinansowania,
  • skorzystać z konsultacji w trakcie przygotowywania wniosku oraz podczas realizacji projektu,
  • uzyskać pomoc przy rozliczaniu dofinansowanego projektu.

Dodatkowo Punkty organizują szkolenia i spotkania informacyjne. We wszystkich Punktach obowiązują te same standardy obsługi m.in. ustalony, krótki czas na udzielenie odpowiedzi i wydłużone godziny pracy w poniedziałki.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013