Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Kategoria: Wyniki

2015-04-28

Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania.

Uchwałą nr 603/32/V/2015 z 23 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych w ramach naboru PK-07.01.01-054/08 Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, Priorytet VII. Transport, Regionalnego Programu, RPO WSL 2007 - 2013.

Zgodnie z ww. Uchwałą, dla projektu kluczowego pn.: „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu- Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP II” złożonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na zwiększenie kosztu całkowitego z 130 956 066 PLN na 131 498 995,19 PLN, zwiększenie kwoty dofinansowania z 69 002 808,90 PLN do 88 984 451,48 PLN zł oraz zwiększenie procentu dofinansowania z 69,79% do 84,49%.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013