Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Szkolenia / Pytania i odpowiedzi

2015-10-01

Kontrole ETO a kontrole RPO WSL

Kontrole ETO a kontrole RPO WSL- czy maja ze sobą bezpośredni związek ? Czy ETO respektuje okres trwałości, podobnie jak RPO WSL czy obowiązują ich inne reguły? Czy kontrole ETO są pojedynczymi kontrolami czy jest to seria kontroli? Jeżeli seria to w jakim okresie musza się ,, zamknąć''?

Odpowiedź;: Kontrole Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczą prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania funduszy UE oraz pomagają w doskonaleniu zarządzania finansami UE. ETO wydaje opinie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE oraz innym instytucjom UE na temat lepszego zarządzania finansami UE i rozliczania ich wobec obywateli. ETO może kontrolować każdą osobę lub organizację dysponującą środkami UE – również przeprowadzając kontrole na miejscu w krajach otrzymujących pomoc UE.

Podsumowując Kontrole ETO mogą dotyczyć także środków RPO WSL.

ETO działa w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, np. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) - tzn. ETO będzie się posługiwało definicją trwałości z Rozporządzenia 1303/2013:

Terminy kontroli są ustalane indywidualnie i nie można ustalić w jakim okresie czasu muszą się „zamknąć”. ETO informuje Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), jeżeli podejrzewa, że miało miejsce oszustwo, korupcja lub inna nielegalna działalność. Dlatego postępowanie w celu wyjaśnienia nieprawidłowości może trwać dłuższy okres czasu.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013