Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności

2015-10-29

7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową (projekty z zakresu usuwania skutków powodzi)

20 października 2015r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1993/71/V/2015 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr: PK-07.01.02-141/15 (z zakresu usuwania skutków powodzi).

Priorytet VII – Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Zmiana polega na zwiększeniu wartości dofinansowania z 2 226 638,03 zł do 2 460 738,19 zł, wzroście poziomu dofinansowania z 61,44% na 85% oraz zmniejszeniu wartość całkowitej projektu z 3 624 085,35 zł na 3 208 717,50 zł dla projektu realizowanego przez Gminę Bieruń o numerze WND-RPSL.07.01.02-00-001/15 pn. "Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej 1193 m w km 0+000 do 0+1193”.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013