Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Kategoria: Wyniki

2016-01-20

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

19 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 56/88/V/2016 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 07.01.02-143/15 dla Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową RPO WSL 2007-2013.

Aktualizacja dotyczy projektu realizowanego przez Miasto Mysłowice o numerze WND-RPSL.07.01.02-00-0020/15 pn. „Przebudowa ulicy Partyzantów w Mysłowicach”, znajdującego się na 15 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania (gminy o liczbie ludności powyżej 50 tys.). Zmiany projektu polegają na:

  • zwiększeniu kwoty dofinansowania projektu z 487 904, 98 PLN na 550 339,16 PLN,
  • zwiększeniu wartości całkowitej projektu z 653 031,04 PLN na 726 483,01 PLN.O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013