Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności

2016-04-29

Infrastruktura edukacyjna – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

26 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 716/110/V/2016 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 08.02.00-007/08 dla Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL 2007-2013.

Zmiana polega na zwiększeniu poziomu dofinansowania z 32,85% do 71,90% kosztów kwalifikowanych oraz zwiększeniu wartości dofinansowania z 1 288 188,88 PLN do 2 535 792,48 PLN a także zmniejszeniu wartości całkowitej z 4 003 481,54 PLN do 4 002 441,09 PLN dla projektu zrealizowanego przez Miasto Wodzisław Śląski o numerze WND-RPSL.08.02.00-00-096/08 pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim” znajdującego się na 23 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania (gminy o liczbie ludności poniżej 50 tys.).

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania dla gmin poniżej 50 tyś mieszkańców stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Pogrubioną czcionką zaznaczono projekt wybrany do dofinansowania.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013