Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności

2016-05-09

Komunikat dotyczący prawa zamówień publicznych

18 kwietnia br. upłynął termin na implementację do krajowego prawodawstwa znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

Dokument uchylał dyrektywę 2004/18/WE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

W związku z faktem, iż termin ten, nie został dotrzymany, Ministerstwo Rozwoju sugeruje, w celu uniknięcia w przyszłości problemów wynikających z niedostosowania prawa polskiego do unijnego, należy – jeżeli to możliwe – wstrzymać się z wszczynaniem procedur przetargowych do czasu wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W przypadku jednak , gdy nie ma możliwości odroczenia wszczęcia procedur przetargowych, Ministerstwo Rozwoju radzi, aby stosować się do zaleceń wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych (link do przedmiotowego komunikatu: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test ). Ministerstwo Rozwoju zwraca uwagę, iż zgodnie z orzecznictwem TSUE istnieje pogląd o konieczności bezpośredniego stosowania dyrektyw przez podmioty należące do szerokiego kręgu podmiotów władzy państwowej, w tym samorządów oraz ich jednostek i spółek.

Wobec tego, nie można w przyszłości wykluczyć, że za uchybienia podmiotów należących do tego kręgu, wynikające z opóźnienia w implementacji wyżej wymienionych dyrektyw, organy UE będą oczekiwały nałożenia korekt o charakterze indywidualnym. Pamiętać należy bowiem, że co do zasady odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych ponoszą w pełni zamawiający (beneficjenci).
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013