Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności

2019-01-23

Komisja Europejska pozytywnie zakończyła proces weryfikacji i rozliczania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013

Informujemy, że Komisja Europejska pozytywnie zakończyła proces weryfikacji i rozliczania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 w ramach, którego dofinansowaniem zostały objęte projekty na kwotę blisko 7,3 mld zł.

Należy przypomnieć, że termin do kiedy beneficjent jest zobowiązany przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu upływa 23 lipca 2021 r., tj. 3 lata od zamknięcia programu operacyjnego.

Zgodnie z art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 dokumentacja związana z projektem może być przedmiotem kontroli w w/w okresie przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2007-2013, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne instytucje i organy uprawnione do kontroli.

Należy także zaznaczyć, że dla projektów będących w okresie trwałości obowiązują zapisy dotyczące utrzymania celów i wskaźników w projekcie w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Szczegółowe informacje zawierają załączone pliki.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013