Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Tematy aktualności: WszystkieDokumentyJESSICAKonkursyPerspektywa 2014-2020PromocjaSzkoleniaWyniki

Archiwum aktualności:

Kategoria: Wyniki

2015-03-23

Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej

Występujące oszczędności w ramach Priorytetu VII. Transport, pozwoliły na przeprowadzenie wyboru kolejnej inwestycji z listy rezerwowej.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2015-03-19

Rozwój elektronicznych usług publicznych - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania.

Uchwałą nr 331/21/V/2015 z 12 marca 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych w ramach naboru 02.02.00-084/09, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2015-03-19

Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającą kluczową sieć drogową.

Występujące oszczędności w ramach Priorytetu VII. Transport, pozwoliły na przeprowadzenie wyboru kolejnej inwestycji z listy rezerwowej.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2015-03-19

Kolejny projekt z zakresu usuwania skutków powodzi wybrany do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 328/21/V/2015 z dnia 12 marca 2015r. dokonał wyboru do dofinansowania projektu Gminy Bieruń, pn. Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej – odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną 326 m w km 0+201 do 0+527.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2015-02-26

Lokalna infrastruktura sportowa - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania.

Uchwałą nr 216/18/V/2015 z dnia 26 lutego 2015r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania (nabór nr 09.03.00 062/08 Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja RPO WSL 2007-2013).

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013