2023 Rokiem Nauki w Województwie Śląskim - logo

 2023 Rokiem Nauki w Województwie Śląskim - logo 2023 Rokiem Nauki w Województwie Śląskim - logo

Stolica Województwa Śląskiego jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej uzyskała tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Dostrzegając potrzebę realizacji działań mających na celu wzmacnianie i popularyzację nauki, Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr VI/52/12/2022 z 19 grudnia 2022 roku ogłosił rok 2023 Rokiem Nauki w Województwie Śląskim. Działanie powinno w znaczący sposób podkreślić rolę nauki w rozwoju regionu, a jednocześnie stać się inspiracją do podejmowania partnerstwa przez samorządy miast i gmin, środowiska naukowe oraz biznesowe na rzecz wzmacniania potencjału regionu i dobrostanu jego mieszkańców.

Zachęcamy do korzystania z okolicznościowego logo. Znak może być wykorzystywany bezpłatnie przez osoby prywatne, podmioty publiczne i gospodarcze, organizacje społeczne i inne instytucje zainteresowane promowaniem lub organizowaniem przedsięwzięć związanych z obchodami.

Korzystający z logotypu zobowiązani są do eksponowania znaku zgodnie z jego przeznaczeniem i ideą, wyłącznie w materiałach związanych z promowaniem obchodów Roku Nauki w Województwie Śląskim. Zasady ekspozycji znaku określa manual.

Załączniki
2023 Rokiem Nauki w Województwie Śląskim - manual [PDF 519,5kB]
2023 Rokiem Nauki w Województwie Śląskim - logo [ZIP 4,7MB]
2023 Rokiem Nauki w Województwie Śląskim - logo, wersja angielska [ZIP 5,8MB]