Wielka gala rzemiosła

 Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Za nami tegoroczna gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Wydarzenie, które odbywało się w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, jest okazją, by uhonorować osoby, firmy i instytucje mające znaczący wkład w rozwój gospodarczy regionu.

W gali uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, który wraz z prezydentem Katowic Marcinem Krupą wręczyli „Szablę Kilińskiego” - najważniejsze wyróżnienie ustanowione przez Kongres Rzemiosła Polskiego. W tym roku laury trafiły do Wandy Brzęczek i prof. Mario Raicha.

„Województwo śląskie kojarzy się z przemysłem, ale równie istotnym elementem jego rodowodu i tożsamości jest właśnie rzemiosło. Wyrastamy z rzemiosła i mimo zmian technologicznych, które zmieniają oblicze regionu, wciąż stanowi ono dla nas istotną wartość i jedną z przewag konkurencyjnych. Śląski etos pracy sprawia, że innowacyjność idzie dziś w parze z jakością i tak postrzegamy nasze szanse rozwojowe. W tym roku obchodzimy dwudziestolecie obecności w Unii Europejskiej. To miejsce, ale i działalność rzemieślników są dowodem na to, że fundusze europejskie zmieniły nasz kraj i cieszę się, że mogłem dołożyć do tego swoją cegiełkę współuczestnicząc w negocjacjach dotyczących historycznych środków dla regionu w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027 w wysokości 5 mld euro ” – mówił marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski.

Marszałek Chełstowski wspomniał także, że w ramach środków przeznaczonych na dotacje z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Zarząd Województwa rozszerzył dla sektora MŚP katalog typów projektów możliwych do wsparcia. W ramach działania 10.03 „Wsparcie MŚP” wskazany został nowy typ projektu tj. wsparcie rozwoju działalności rzemieślniczej.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, które przyczyniają się do transformacji województwa i do utrzymania istniejących lub tworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą mogli ubiegać się rzemieślnicy to 50 tys. zł, a maksymalna nie będzie mogła przekroczyć 400 tys. zł. Nabór projektów będzie prowadzony przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

„Spotykamy się dzisiaj na największej gali rzemiosła w kraju. Kiedy lata temu pytano mnie jak nasze rzemiosło poradzi sobie po wejściu do Unii Europejskiej odpowiadałem, że jesteśmy przygotowani i sobie poradzimy, a potem okazało się, że tak się stało. Dziś też pojawiają się podobne pytania, co będzie z rzemiosłem za dziesięć, dwadzieścia lat. I na to pytanie odpowiadają swoją pracą i kreatywnością wyróżnieni rzemieślnicy, to oni tworzą wizerunek rzemiosła na kolejne lata” – mówił prof. Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

„W Katowicach działa 50 tysięcy podmiotów gospodarczych, głównie małych i średnich przedsiębiorstw, a firmy te tworzą miejsca pracy w mieście. To pokazuje, jaką siłę ma katowickie rzemiosło, a te usługi, bez których trudno nam się obyć to właśnie Państwa praca i wysiłek. Wciąż mamy wiele do zrobienia, żeby stworzyć dla Państwa najlepsze warunki do rozwoju” – tłumaczył Marcin, Krupa, prezydent Katowic.

Podczas gali wyróżniono najlepsze przedsiębiorstwa w kategoriach: firma z jakością, firma z przyszłości, wiarygodny lider biznesu, firma rodzinna, spolegliwy przyjaciel rzemiosła, lider innowacyjności MŚP.

Marszałek Jakub Chełstowski oraz prezydent Katowic Marcin Krupa wręczyli też zaszczytny tytuł Rzemieślnika Roku. W tym roku to wyróżnienie otrzymał Marian Kurzyca, właściciel piekarni „Kłos”.

Galę Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uświetnił występ Maryli Rodowicz.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Gala Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS