Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności

2016-02-25

Lokalna infrastruktura sportowa - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Uchwałą nr 339/94/V/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania (nabór nr 09.03.00-062/08 Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Priorytetu IX. Zdrowie i rekreacja RPO WSL 2007-2013).

Zgodnie z ww. Uchwałą, wyrażono zgodę na zwiększenie kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu z 1 347 274,78 zł do 1 525 071,34 zł, zwiększenie kwoty dofinansowania projektu z 1 145 183,56 zł do 1 296 310,63 zł dla projektu złożonego przez Gminę Kuźnia Raciborska pn. „Aktywny styl życia szansą na zdrowie – przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej” (WND RPSL.09.03.00-00-109/09).
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013