Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Tematy aktualności: WszystkieDokumentyJESSICAKonkursyPerspektywa 2014-2020PromocjaSzkoleniaWyniki

Archiwum aktualności:

2015-06-03

Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność.

Od dnia 8 czerwca do dnia 19 czerwca 2015 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do IZ harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013.

czytaj więcej

2015-06-02

Zmiana harmonogramu i nowe nabory w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

Kierując się efektywnym wydatkowaniem środków Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 894/40/V/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013, w którym zaplanowano ogłoszenie nowych naborów wniosków w ramach Priorytetu VII. Transport RPO WSL na lata 2007-2013.

czytaj więcej

2015-06-01

Rozwój elektronicznych usług publicznych – aktualizacja list dla naboru nr 02.02.00-128/12

Uchwałą nr 856/37/V/2015 z 26 maja 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania z listy rezerwowej projekt pn.: Spr@wny Urząd II- rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów.

czytaj więcej

2015-05-22

Środowisko – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 754/36/V/2015 z 19 maja 2015 roku dokonał wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu nr 05.03.00-108/11 dla działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w priorytecie V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

czytaj więcej

2015-05-19

Spotkanie Rady Inwestycyjnej JESSICA

JESSICA to rozwiązanie zaproponowane przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy, które polega na odejściu od tradycyjnego mechanizmu udzielania bezzwrotnych dotacji, na rzecz mechanizmu odnawialnego w postaci pożyczek, wkładów kapitałowych, czy gwarancji.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013