Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Tematy aktualności: WszystkieDokumentyJESSICAKonkursyPerspektywa 2014-2020PromocjaSzkoleniaWyniki

Archiwum aktualności:

Kategoria: Konkursy

2013-12-30

Infrastruktura rozwoju gospodarczego - lista projektów wybranych do dofinansowania

Zakończyła się ocena merytoryczno-techniczna projektów, złożonych w ramach konkursu nr 01.01.01-135/13 dla Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, typ projektu nr 2: kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom.

czytaj więcej
Kategoria: Konkursy

2013-12-30

Lokalna infrastruktura sportowa – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2907/302/IV/2013 z dnia 23 grudnia 2013r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa (nr naboru: 09.03.00-062/08).

czytaj więcej
Kategoria: Konkursy

2013-12-16

Rewitalizacja – „duże miasta” - ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”, Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.


Kategoria: Konkursy

2013-12-16

Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.


Kategoria: Konkursy

2013-12-12

Aktualizacja harmonogramu konkursów – nowe nabory

10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2815/300/IV/2013 przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013