Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Pozostałe dokumenty

2008-11-12

Linia demarkacyjna – centra edukacji ekologicznej

Linia demarkacyjna dla projektów dotyczących „Edukacji ekologicznej, w tym budowy centrów edukacji ekologicznej”

czytaj więcej

2008-07-29

Załącznik 3a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (dla działania 3.4 Promocja turystyki oraz 4.3 Promocja kultury)

Należy wypełnić: a) pkt A.3.1.1. – zaznaczyć kwadrat „Nie”; b) pkt A.3.2.1. – zaznaczyć kwadrat trzeci „żadnym z powyższych załączników” (bez udzielania odpowiedzi na pytanie A.3.3.).

2008-04-01

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych

Przedmiotem przygotowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów instrukcji, jest metoda i procedura oceny ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych na sieci dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Instrukcję należy stosować przy analizie ekonomicznej inwestycji w sieci dróg.

2008-03-03

Analiza ekonomiczna - prezentacja

Analiza ekonomiczna: Prezentacja uproszczonej metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Opracowana przez Panią Janinę Szrajber z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013