Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Wytyczne IZ / Studium wykonalności
Kategoria: Dokumenty

2010-07-08

Uaktualnione Wytyczne ogólne oraz Wytyczne szczegółowe dla projektów z zakresu turystyki

6 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uaktualnione Wytyczne ogólne do opracowania studiów wykonalności oraz Wytyczne szczegółowe do SW dla projektów z zakresu turystyki.

czytaj więcej

2010-08-12

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - uaktualnione Wytyczne szczegółowe

13 maja 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1115/375/III/2010 w ramach pakietu aplikacyjnego dla naboru 06.02.01-094/10 przyjął uaktualnione Wytyczne opracowania studiów wykonalności do projektów z zakresu rewitalizacji w ramach RPO WSL 2007-2013.

czytaj więcej

2010-01-15

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - uaktualnione Wytyczne

12 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 53/339/II/2010 przyjął uaktualnione Wytyczne do opracowania Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

Dokument ten jest obowiązujący dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL na lata 2007 - 2013 ( w tym projekty realizowane w ramach Programów Rozwoju Subregionów).

 


2010-01-14

Systemy informacji kulturalnej - aktualizacja wytycznych do SW

05 stycznia 2010r . Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowane wytyczne do SW dla Działania 4.2 Systemy informacji kulturalnej w ramach Priorytetu IV Kultura.

Kategoria: Dokumenty

2009-12-07

Uaktualnione Wytyczne ogólne oraz Wytyczne szczegółowe dla projektów z zakresu turystyki

3 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uaktualnione Wytyczne ogólne do opracowania studiów wykonalności oraz Wytyczne szczegółowe do SW dla projektów z zakresu turystykiO serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013