Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb konkursowy / Informacje dodatkowe

2011-08-16

Dodatkowe wymagania w ramach planowanego konkursu dla Poddziałania 3.2.2

W zawiązku z planowanym konkursem w terminie 15 września 2011 r. - 17 listopada 2011 r. w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne RPO WSL na lata 2007-2013, celem sprawnej realizacji inwestycji, w ramach naboru obowiązywać będą dodatkowe warunki.

czytaj więcej

2011-08-02

Modyfikacja stanowiska Prezesa UKE odnośnie hotspotów w miejscach publicznych – informacje dla beneficjentów Działania 2.1.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego informuje, że 21 lipca br. na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawił się Komunikat dotyczący modyfikacji stanowiska Prezesa UKE z dnia 25 sierpnia 2010 r.

czytaj więcej

2011-07-28

Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 – informacje dla beneficjentów Działania 2.1.

W związku z integracją sieci samorządowych z Ogólnopolską Siecią Teleinformatyczną 112 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wystosowało pismo z wykazem lokalizacji węzłów dostępowych sieci OST w województwie śląskim oraz wykazem warunków technicznych niezbędnych dla podłączenia sieci wojewódzkich do sieci OST.

czytaj więcej

2011-07-07

Informacja dla beneficjentów Działania 2.1.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował na swoich stronach internetowych Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację.

czytaj więcej

2011-04-18

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – informacja uzupełniająca do konkursu nr 02.01.00-110/11

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi projektów częściowo objętych pomocą publiczną, tj. zakładających konieczność budowy sieci na potrzeby własne jst, uzupełnionej o część infrastruktury otwartej, przedstawiamy informacje precyzujące przedmiotową kwestię.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013