Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Zamówienia publiczne

2012-10-04

Problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych

IK NSRO opracowała dokument poświęcony problemom związanym z udzielaniem zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Podstawę do opracowania dokumentu stanowiły przekazane przez poszczególne Instytucje Zarządzające informacje na temat identyfikowanych przez nie problemów w zakresie zamówień publicznych.

czytaj więcej

2012-01-04

Zmiana rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W dniu 1 stycznia weszły w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów:

czytaj więcej

2011-07-18

Opinia prawna Instytucji Audytowej w sprawie nakładania korekt finansowych

Przedstawiamy dokument wydany przez Instytucję Audytową dotyczący nakładania korekt finansowych w wysokości 5% i 10% za zmianę istotnych elementów ogłoszenia (np. przedłużenie terminu na składanie ofert) o zamówieniu publicznym bez opublikowania informacji o zmianie treści w miejscu pierwotnej publikacji ogłoszenia.

czytaj więcej

2011-06-30

Najczęstsze uchybienia dotyczące stosowania Prawa zamówień publicznych

Poniżej publikujemy wskazania dla Beneficjentów RPO WSL w zakresie Prawa Zamówień Publicznych - aktualizacja na dzień 30 czerwca 2011 r.

czytaj więcej

2011-06-01

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych, na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych 2009–2010

Publikacja została opracowana przez Urząd Zamówień Publicznych, który jest partnerem w projekcie systemowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013