Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Postępowanie OOŚ

2010-08-24

Informacja dla beneficjentów realizujących projekty ingerujące w elewację budynków

W związku z sygnałami od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, publikujemy informacje oraz zalecenia dot. postępowania w trakcie prac związanych z modernizacją elewacji budynków, tak aby nie naruszały zasad ochrony zwierząt.

czytaj więcej

2010-08-05

Formularz OOŚ – pojęcie zezwolenia na inwestycję (dodatkowa informacja)

Ze względu na wątpliwości, jakie wzbudza sposób wypełniania punktu F.3.1 formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (załącznik 2a do wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WSL), IZ RPO WSL publikuje dodatkowe informacje.

czytaj więcej

2010-02-11

Instrukcja wypełniania załącznika 2a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

Ze względu na dużą liczbę pytań dotyczących sposobu wypełniania formularza oceny oddziaływania na środowisko (załącznik 2a do wniosku o dofinansowanie) opracowano instrukcję wypełniania tego dokumentu.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013