Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Tematy aktualności: WszystkieDokumentyJESSICAKonkursyPerspektywa 2014-2020PromocjaSzkoleniaWyniki

Archiwum aktualności:

Kategoria: Wyniki

2016-01-20

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

19 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 56/88/V/2016 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 07.01.02-143/15 dla Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową RPO WSL 2007-2013.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2016-01-20

Infrastruktura edukacyjna – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

19 stycznia 2016r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 57/88/V/2016 wybrał do dofinansowania 6 projektów znajdujących się na liście rezerwowej dla gmin poniżej 50 tys. mieszkańców w ramach naboru nr 08.02.00-007/08 Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2016-01-20

Infrastruktura edukacyjna – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 20/86/V/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. wybrał do dofinansowania projektu WND-RPSL.08.02.00-00-016/08 pn. „Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej” złożonego w ramach naboru nr: 08.02.00-007/08 przez Gminę Przystajń.

czytaj więcej

2016-01-18

Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.02.02-121/11

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 19/86/V/2016 z 12.01.2016r. dokonał aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 03.02.02-121/11 dla Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne.

czytaj więcej

2015-12-31

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

29 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2484/83/V/2015 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 07.01.02-143/15 dla Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową RPO WSL 2007-2013.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013