Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb konkursowy / Informacje dodatkowe

2011-01-05

Zmiany warunków konkursów

Informujemy, iż w wyniku wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397) konkursy, które będą ogłoszone w roku 2011, i latach następnych, będą wymagały ściślejszego przygotowania dokumentacji pod kątem oceny oddziaływania na środowisko.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2010-12-17

Nabór 06.02.01-094/10 Rewitalizacja - "duże miasta" – zaktualizowana lista wniosków po ocenie formalnej

W związku ze złożeniem uzupełnionych wniosków warunkowo dopuszczonych do oceny merytoryczno-technicznej, zaktualizowano listę wniosków po ocenie formalnej w ramach konkursu dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja - "duże miasta" (nr naboru 06.02.01-094/10).

czytaj więcej
Kategoria: Konkursy

2010-07-28

Informacje uzupełniające dla naborów: 06.02.01-093/10 oraz 06.02.01-094/10

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych IZ publikuje poniżej zalecenia dla beneficjentów.

czytaj więcej

2010-01-13

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - uaktualnione Wytyczne

12 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 53/339/II/2010 przyjął uaktualnione Wytyczne do opracowania Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

czytaj więcej

2009-09-23

Informacja o zmianach warunków konkursu nr: 01.01.01-080/09 w ramach RPO WSL

22 września 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę w sprawie aktualizacji pakietu aplikacyjnego dla Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL na lata 2007-2013 typ projektu 7 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013