Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Postępowanie OOŚ

2009-01-20

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Lokalnych Planów Rewitalizacji

Informujemy, iż do Lokalnych Planów Rewitalizacji należy dołączyć stosowne informacje i uzgodnienia związane z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (o których mowa w art. 55 pkt 3 Ustawy o udziale społeczeństwa (…)) lub dokumenty mówiące o odstąpieniu od tej procedury

czytaj więcej

2008-11-21

Nowa ustawa w sprawie ocen oddziaływania na środowisko

Pragniemy poinformować, iż w dniu 15 listopada br. weszła w życie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

czytaj więcej

2008-07-03

Oświadczenia wnioskodawcy ws. procedury OOŚ

W dniu 3 czerwca br. Zarząd Województwa Śląskiego, Uchwałą nr 1067/167/III/2008, przyjął wzór oświadczeń dotyczących zgodności procedury oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej dla projektu z właściwymi dyrektywami UE.
Oświadczenia te umożliwią prowadzenie procedury naboru i oceny projektów w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, mimo nie zakończonych prac legislacyjnych związanych z dostosowaniem prawa polskiego do prawa unijnego w powyższej kwestii (zgodnie z informacją „Ocena Oddziaływania na Środowisko” z dnia 21-05-2008).
Oświadczenia („o dostosowaniu projektu do wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko” oraz „o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko”) będą konieczne do załączenia do wniosku dla przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych dla wszystkich nowo otwartych naborów. Dla zakończonych naborów wnioskodawcy zostaną zobligowani do dostarczenia ww. oświadczeń na etapie oceny formalnej wniosków.

2008-06-20

Wytyczne MRR w zakresie postępowania OOŚ

W dniu 3 czerwca 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyjęło Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z programów krajowych lub regionalnych.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013