Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Tematy aktualności: WszystkieDokumentyJESSICAKonkursyPerspektywa 2014-2020PromocjaSzkoleniaWyniki

Archiwum aktualności:

2015-12-31

Rozwój elektronicznych usług publicznych - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Uchwałą nr 2458/82/V/2015 z 22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 02.02.00-128/12 (Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

czytaj więcej

2015-12-30

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

29 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2484/83/V/2015 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 07.01.02-143/15 dla Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową RPO WSL 2007-2013.

czytaj więcej

2015-12-30

Rozwój elektronicznych usług publicznych - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Uchwałą nr 2458/82/V/2015 z 22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 02.02.00-128/12 (Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne RPO WSL 2007-2013).

czytaj więcej

2015-12-29

Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”

W związku z pojawieniem się oszczędności w ramach priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast RPO WSL 2007 – 2013, Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2451/82/V/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. wybrał do dofinansowania projekt z listy rezerwowej w ramach naboru nr: 06.02.01.00-138/13, Podziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”:

czytaj więcej

2015-12-04

Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

Od dnia 7 grudnia do dnia 18 grudnia 2015 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do IZ harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013