Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Tematy aktualności: WszystkieDokumentyJESSICAKonkursyPerspektywa 2014-2020PromocjaSzkoleniaWyniki

Archiwum aktualności:

2015-12-29

Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”

W związku z pojawieniem się oszczędności w ramach priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast RPO WSL 2007 – 2013, Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2451/82/V/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. wybrał do dofinansowania projekt z listy rezerwowej w ramach naboru nr: 06.02.01.00-138/13, Podziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”:

czytaj więcej

2015-12-04

Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

Od dnia 7 grudnia do dnia 18 grudnia 2015 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do IZ harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013.

czytaj więcej

2015-12-01

Szkolenie: Trwałość w projektach realizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013

Wydziały Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapraszają na szkolenie.

czytaj więcej

2015-11-24

Informacja na temat rozliczania zaliczek udzielonych w formie dotacji celowej z budżetu państwa dla Beneficjentów RPO WSL na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przypomina:

czytaj więcej

2015-11-20

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja list projektów wybranych do dofinansowania

17 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2184/77/V/2015 wybrał warunkowo do dofinansowania 14 projektów znajdujących się na liście rezerwowej dla gmin poniżej 50 tys. mieszkańców oraz 24 projekty znajdujące się na liście rezerwowej dla gmin powyżej 50 tys. mieszkańców.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013