Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Wytyczne IZ / Studium wykonalności

2009-02-25

Uaktualnione Wytyczne ogólne oraz szczegółowe dla RPO WSL

W dniu 24 lutego br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uaktualnione wytyczne ogólne do opracowania studiów wykonalności oraz wytyczne szczegółowe do SW z zakresu: turystyki, kultury, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, edukacji oraz lecznictwa zamkniętego i otwartego.

Wytyczne ogólne do SW oraz Wytyczne szczegółowe dla Działania 5.1 oraz 8.1

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uaktualnione wytyczne ogólne do opracowania studiów wykonalności oraz wytyczne szczegółowe do SW dla działania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej oraz edukacji.

2009-01-07

Uaktualnione Wytyczne szczegółowe dla Poddziałania 7.1.1 oraz Działania 8.3

W dniu 6 stycznia br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uaktualnione wytyczne do opracowania Studiów Wykonalności z zakresu z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci drogowej oraz z zakresu infrastruktury edukacyjnej. Przy sporządzaniu Studiów Wykonalności wytyczne szczegółowe muszą być stosowane łącznie z Wytycznymi ogólnymi do opracowania SW.

2008-12-05

Uaktualnione Wytyczne szczegółowe dla Działania 4.2, Działania 5.4 oraz Działania 9.3

W dniu 4 grudnia br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uaktualnione wytyczne do opracowania Studiów Wykonalności z zakresu kultury, z zakresu doskonalenia systemu zarządzania środowiskiem oraz z zakresu z zakresu lokalnej infrastruktury sportowej.Przy sporządzaniu Studiów Wykonalności wytyczne szczegółowe muszą być stosowane łącznie z Wytycznymi ogólnymi do opracowania SW.

Wytyczne ogólne do SW oraz Wytyczne szczegółowe dla Działania 5.5

W dniu 4 września Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uaktualnione wytyczne ogólne do opracowania studiów wykonalności oraz wytyczne szczegółowe do SW z zakresu dziedzictwa przyrodniczego.O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013