Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Zamówienia publiczne

2010-02-02

Nowelizacja PZP

W grudniu 2009 roku i w styczniu 2010 roku weszły w życie dwie nowelizacje Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

czytaj więcej

2010-01-13

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz sprzęt komputerowy - rekomendacje

Poniżej przedstawiamy następujące dokumenty:

  • Rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych dot. zamówień na systemy informatyczne
  • Rekomendacje MSWIA dotyczące zasad formułowania wymagań na sprzęt komputerowy

Dokumenty te są dostępne także na stronie Urzędu Zamówień Publicznych


2009-12-14

Zmiana progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

IZ RPO WSL informuje, iż od dnia 1 stycznia 2010 roku będą obowiązywać nowe progi w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1177/2009 z dnia 30 listopada 2009r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zgodnie z Komunikatem Komisji (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 292/1 z dnia 2.12.2009r.) równowartość progów w złotych (3,839 zł/euro) jest następująca:

  • Kwotę  133 000 euro zastępuje się kwotą    125 000 euro - co stanowi 479 875 zł
  • Kwotę  206 000 euro zastępuje się kwotą    193 000 euro - co stanowi 740 927 zł
  • Kwotę  412 000 euro zastępuje się kwotą    387 000 euro - co stanowi 1 485 693 zł
  • Kwotę 5 150 000 euro zastępuje się kwotą 4 845 000 euro - co stanowi 18 599 955 zł. 

Artykuł z biuletynu Silesia Region dotyczący zamówień publicznych

W biuletynie Silesia Region wydawanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ukazał się pierwszy z cyklu artykuł poradnikowy dotyczący Prawa zamówień publicznych.

Autor omawia problematykę:

  • dzielenia zamówień
  • określania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych.O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013