Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Stan realizacji RPO / Umowy/płatności / Realizacja harmonogramów

2013-05-13

Realizacja harmonogramów w kwietniu 2013 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 przedstawia dwie listy projektów:

1. Lista projektów, dla których w kwietniu  2013 r. złożono papierową wersję wniosku o płatność na kwotę zgodną z harmonogramem, na większą kwotę albo wcześniej niż planowano.

2. Lista projektów, dla których w kwietniu 2013 r. nie wpłynął wniosek o płatność w wersji papierowej zgodnie z harmonogramem, wpłynął wniosek na mniejszą kwotę, wniosek spóźniony albo wniosek nieujęty w harmonogramie.

Listy sporządzono w oparciu o dane z Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL (SIWIZ) - stan na dzień 07.05.2013 r. W zestawieniu uwzględniono wszystkie wnioski o płatność, które wpłynęły do IZ w wersji papierowej w terminie od 1 do 30 kwietnia 2013 r.


2013-04-15

Realizacja harmonogramów w lutym i marcu 2013 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 przedstawia wyniki analizy realizacji harmonogramów składania wniosków o płatność w lutym i marcu 2013 r., publikując dla każdego z miesięcy dwie listy projektów:

1. Lista projektów, dla których w danym miesiącu złożono papierową wersję wniosku o płatność na kwotę zgodną z harmonogramem, na większą kwotę albo wcześniej niż planowano.

2. Lista projektów, dla których w danym miesiącu nie wpłynął wniosek o płatność w wersji papierowej zgodnie z harmonogramem, wpłynął wniosek na mniejszą kwotę, wniosek spóźniony albo wniosek nieujęty w harmonogramie.

Listy sporządzono w oparciu o dane z Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL (SIWIZ):

Dla lutego: stan na dzień 02.04.2013 r. W zestawieniu uwzględniono wnioski o płatność, które wpłynęły do IZ w wersji papierowej w terminie od 1 do 28 lutego 2013 r.

Dla marca: stan na dzień 05.04.2013 r. W zestawieniu uwzględniono wnioski o płatność, które wpłynęły do IZ w wersji papierowej w terminie od 1 marca do 2 kwietnia 2013 r.


2013-04-04

Kwartalna informacja o terminowości składania harmonogramów - II kwartał 2013 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 przedstawia informację na temat terminowości wpływu harmonogramów składania wniosków o płatność na II kwartał 2013 r. Wszystkie projekty, które zostały wybrane do dofinansowania i dla których nie wpłynął wniosek o płatność końcową, podzielono na dwie listy:

1. Lista projektów, dla których w terminie od 4 do 22 marca br. złożono harmonogram na II kwartał 2013 r.

2. Lista projektów, dla których w terminie od 4 do 22 marca br. nie złożono harmonogramu na II kwartał 2013 r.

Listy sporządzono w oparciu o dane z Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL (SIWIZ) - stan na dzień 25.03.2013 r.


2013-03-07

Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

Od 4 marca do 22 marca 2013 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013.

Mając na uwadze sytuacje, które mogą powodować opóźnienia w realizacji projektów, a tym samym opóźnienia w płatnościach, IZ RPO WSL apeluje o dokonanie, w podanym powyżej terminie, rzetelnej aktualizacji dotychczas złożonych harmonogramów, a następnie o składanie wniosków o płatność zgodnych z danymi zawartymi w harmonogramach.

Harmonogramy należy sporządzić w formie elektronicznej za pomocą SIWIZ RPO WSL. Obowiązek przesłania dokumentu dotyczy wszystkich projektów od momentu wybrania do dofinansowania do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

W przypadku wątpliwości dotyczących wypełniania harmonogramów składania wniosków o płatność pracownicy Referatu ds. realizacji płatności udzielają informacji na temat sporządzania ww. dokumentu pod następującymi numerami telefonów:

  • Priorytet I - 32/ 77 40 147
  • Priorytet II - 32/ 77 40 147
  • Priorytet III - 32/ 77 40 155
  • Priorytet IV - 32/ 77 40 156
  • Priorytet V - 32/ 77 40 148
  • Priorytet VI - 32/ 77 40 147
  • Priorytet VII - 32/ 77 40 156
  • Priorytet VIII - 32/77 40 155
  • Priorytet IX - 32/77 40 155
2013-02-26

Realizacja harmonogramów w styczniu 2013 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 przedstawia dwie listy projektów:

1. Lista projektów, dla których w styczniu 2013 r. złożono papierową wersję wniosku o płatność na kwotę zgodną z harmonogramem, na większą kwotę albo wcześniej niż planowano.

2. Lista projektów, dla których w styczniu 2013 r. nie wpłynął wniosek o płatność w wersji papierowej zgodnie z harmonogramem, wpłynął wniosek na mniejszą kwotę, wniosek spóźniony albo wniosek nieujęty w harmonogramie.

Listy sporządzono w oparciu o dane z Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL (SIWIZ) - stan na dzień 08.02.2013 r. W zestawieniu uwzględniono wszystkie wnioski o płatność, które wpłynęły do IZ w wersji papierowej w terminie od 2 do 31 stycznia 2013 r.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013