Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb konkursowy / Informacje dodatkowe

2009-01-13

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie dla naboru: 04.01.00-051/08

Zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie dla naboru: 04.01.00-051/08 w ramach Działania 4.1. Infrastruktura kultury
Poniżej załączamy listę wniosków poddanych ocenie formalnej.

2008-12-12

Dodatkowe informacje dla Beneficjentów przygotowujących wnioski aplikacyjne

W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej, Działania 5.4. Zarządzanie środowiskiem, Działania 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa pragniemy Państwa poinformować, iż wnioski aplikacyjne należy przygotowywać w oparciu o zaktualizowane dla tych naborów - z dniem ogłoszenia konkursów - instrukcje i wytyczne.
W celu umożliwienia Beneficjentom sporządzenia poprawnych, wysokiej jakości wniosków aplikacyjnych, doprecyzowano zapisy instrukcji wypełniania wniosków (w tym instrukcję wypełniania załączników, wzory oświadczeń) oraz wytycznych do sporządzenia studiów wykonalności. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

Ponadto, Wydział Rozwoju Regionalnego przygotował materiał pomocniczy dla Beneficjentów przygotowujących wnioski aplikacyjne:
Przygotowując projekty należy również skorzystać z:
Inne dokumenty / materiały pomocnicze:

2008-11-07

Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

Informujemy, że na stronie www.mrr.gov.pl w zakładce Obowiązujące wytyczne znajdują się Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych.
Bieżące Wytyczne są obowiązujące dla wszystkich wnioskodawców RPO WSL na lata 2007-2013 składających protesty.
Właściwą instytucją do przekazywania protestu Wojewodzie jest Instytucja Zarządzająca RPO WSL.

Poniżej zamieszczamy link gdzie znajduje się dokument.

2008-09-01

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie dla naboru: 09.02.00-005/08

Zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie dla naboru: 09.02.00-005/08 w ramach Działania 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartegoO serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013