Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Tematy aktualności: WszystkieDokumentyJESSICAKonkursyPerspektywa 2014-2020PromocjaSzkoleniaWyniki

Archiwum aktualności:

Kategoria: Wyniki

2010-06-29

Przedłużenie terminu oceny projektów subregionalnych

IZ RPO WSL informuje, iż dla projektów PRS dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej (Działanie 2.1 RPO WSL) wyznaczony w „Wytycznych do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów” termin na przeprowadzenie oceny poszczególnych projektów (do 30 czerwca 2010 r.) zostaje przedłużony.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2010-06-28

PRS-y wybrano kolejne projekty do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego 24 czerwca 2010 r. dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach Działań: 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa oraz 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2010-06-28

Infrastruktura rozwoju gospodarczego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

22 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 1503/385/III/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 3530/336/III/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru nr 01.01.01-080/09 dla Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego typ projektu 7 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2010-06-25

Systemy informacji turystycznej

22 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listę rankingową oraz wybrał projekty do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 3.3. Systemy informacji turystycznej RPO WSL.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2010-06-17

Infrastruktura edukacyjna – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

2 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 1289/380/III/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 545/249/III/2009 z późn. zm. w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naboru dla Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty (nabór nr 08.02.00-007/08).

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013