Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Instrumenty finansowe / JESSICA / wdrażanie

2011-10-28

Podpisano umowę z Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich

24 października 2011 r. podpisana została umowa operacyjna pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Ochrony Środowiska. Umowa stanowi zakończenie procesu wyboru Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla wdrażania Instrumentu Finansowego JESSICA w województwie śląskim.

czytaj więcej

2010-12-21

JESSICA - zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym dla potencjalnych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich i potencjalnych projektodawców

W związku z wdrażaniem inicjatywy JESSICA w województwie śląskim rozpoczynamy badanie ankietowe skierowane do potencjalnych kandydatów na pełnienie funkcji Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich oraz projektodawców zainteresowanych realizacją tzw. projektów miejskich w ramach mechanizmu JESSICA.

czytaj więcej

2010-09-22

JESSICA - podpisana umowa

9 lipca 2010 roku w Katowicach – Nikiszowcu podpisana została umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o finansowaniu Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JESSICA. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja poświęcona tematyce rewitalizacji.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013