Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Tematy aktualności: WszystkieDokumentyJESSICAKonkursyPerspektywa 2014-2020PromocjaSzkoleniaWyniki

Archiwum aktualności:

Kategoria: Wyniki

2009-12-31

Infrastruktura rozwoju gospodarczego - projekty wybrane do dofiansowania

Wybrano projekty do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1., typ projektu 7 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2009-12-23

Gospodarka odpadami – projekty wybrane do dofinansowania

22 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 3421/334/III/2009 o wyborze do dofinansowania projektów w ramach Działania 5.2. Gospodarka odpadami Priorytetu V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2009-12-23

Lokalna infrastruktura sportowa - procedura odwoławcza

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę 8 projektów, złożonych w ramach Działania 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja RPO WSL 2007-2013.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2009-12-18

Projekt kluczowy Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego

Wybrano do dofinansowania wnioski złożone przez Miasto Szczyrk oraz Gminę Radziechowy-Wieprz w ramach projektu kluczowego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”.

czytaj więcej
Kategoria: Wyniki

2009-12-16

Rozwój elektronicznych usług publicznych - dodatkowe projekty do dofinansowania

Wybrano do dofinansowania projekty z listy rezerwowej w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, RPO WSL na lata 2007 – 2013.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013