Lista podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie

Poniżej przedstawiono listę umów/decyzji o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Lista nie uwzględnia projektów dofinansowanych w ramach działań realizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP oraz 3.1.1 i 3.2.1 Infrastuktura zaplecza turystycznego/okołoturystyczna - przedsiębiorstwa).
Lista projektów dofinansowanych przez ŚCP znajduje się na stronie internetowej: http://www.scp-slask.pl/

Liczba podpisanych umów [1772]
Suma dof.: 6 659 309 699,16 zł.
I
[161] Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Suma dof.: 512 024 802,24 zł.
I.1
[101] Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Suma dof.: 378 848 519,76 zł.
I.1.1
[37] Infrastruktura rozwoju gospodarczego
Suma dof.: 344 423 274,78 zł.
Beneficjent: Miasto Jaworzno
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-002/09-03; Nr projektu: 567; Data podpisania: 2009-12-11
Tytuł projektu: Infrastruktura służąca przedsiębiorcom, teren byłej kopalni Kościuszko w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego Gospodarcza Brama Śląska Etap I - uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej
Kwota dofinansowania: 13 312 947,00 zł.
Koszt całkowity: 20 227 822,43 zł.
Beneficjent: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-008/09-04; Nr projektu: 642; Data podpisania: 2010-05-14
Tytuł projektu: Dofinansowanie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego przy ARL S.A. w celu wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego
Kwota dofinansowania: 2 000 040,00 zł.
Koszt całkowity: 2 427 960,00 zł.
Beneficjent: Gmina Ożarowice
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-008/12-02; Nr projektu: 1414; Data podpisania: 2013-04-04
Tytuł projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice
Kwota dofinansowania: 3 704 936,26 zł.
Koszt całkowity: 4 381 442,05 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-004/12-01; Nr projektu: 1410; Data podpisania: 2013-04-16
Tytuł projektu: Uzbrojenie terenów Miasta Rybnik w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej – etap II sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna
Kwota dofinansowania: 1 100 450,73 zł.
Koszt całkowity: 1 294 647,92 zł.
Beneficjent: Gmina Bieruń
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-001/12-02; Nr projektu: 1418; Data podpisania: 2013-03-29
Tytuł projektu: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących ze SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu.
Kwota dofinansowania: 7 357 021,60 zł.
Koszt całkowity: 8 750 379,33 zł.
Beneficjent: Miasto Jaworzno
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-001/09-02; Nr projektu: 829; Data podpisania: 2010-12-23
Tytuł projektu: Infrastruktura służąca przedsiębiorcom-strefa Piłsudski,strefa Przemysłowa,strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBŚ Etap I-uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej
Kwota dofinansowania: 14 305 971,40 zł.
Koszt całkowity: 22 808 156,37 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-002/10-05; Nr projektu: 869; Data podpisania: 2011-06-21
Tytuł projektu: Gospodarcza Brama Śląska-etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - SPNT, zad. 3 - Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby SPNT - etap I
Kwota dofinansowania: 3 462 989,91 zł.
Koszt całkowity: 5 432 769,49 zł.
Beneficjent: Miasto Racibórz
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-010/12-03; Nr projektu: 1416; Data podpisania: 2013-04-18
Tytuł projektu: Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu
Kwota dofinansowania: 1 811 669,37 zł.
Koszt całkowity: 2 300 845,84 zł.
Beneficjent: Gmina Myszków
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-005/12-03; Nr projektu: 1412; Data podpisania: 2013-04-16
Tytuł projektu: Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną.
Kwota dofinansowania: 2 409 171,69 zł.
Koszt całkowity: 3 200 327,70 zł.
Beneficjent: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-011/09-05; Nr projektu: 641; Data podpisania: 2010-08-20
Tytuł projektu: Ułatwienie dostępu do finansowania działalności przedsiębiorców na terenie województwa śląskiego poprzez dofinansowanie Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego
Kwota dofinansowania: 19 981 696,57 zł.
Koszt całkowity: 23 977 670,98 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-009/13-03; Nr projektu: 1565; Data podpisania: 2014-03-31
Tytuł projektu: Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar 1 - rejon ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich
Kwota dofinansowania: 15 778 271,72 zł.
Koszt całkowity: 21 325 563,89 zł.
Beneficjent: Gmina Starcza
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-011/12-02; Nr projektu: 1417; Data podpisania: 2013-04-19
Tytuł projektu: Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza
Kwota dofinansowania: 884 415,52 zł.
Koszt całkowity: 1 040 526,63 zł.
Beneficjent: Miasto Będzin
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-003/10-02; Nr projektu: 917; Data podpisania: 2011-04-13
Tytuł projektu: Kompleksowe uzbrojenie terenu inw. w dz. Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego-Gospodarcza Brama Śląska-EtapI:Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej
Kwota dofinansowania: 8 801 581,84 zł.
Koszt całkowity: 10 356 878,54 zł.
Beneficjent: Miasto Gliwice
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-020/12-02; Nr projektu: 1406; Data podpisania: 2013-04-11
Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice
Kwota dofinansowania: 4 201 257,71 zł.
Koszt całkowity: 6 208 617,03 zł.
Beneficjent: Gmina Jasienica
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-015/12-04; Nr projektu: 1409; Data podpisania: 2013-04-16
Tytuł projektu: Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w gminie Jasienica
Kwota dofinansowania: 17 940 512,73 zł.
Koszt całkowity: 21 854 048,82 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-001/13-01; Nr projektu: 1572; Data podpisania: 2014-05-29
Tytuł projektu: Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusięcka
Kwota dofinansowania: 1 333 268,88 zł.
Koszt całkowity: 1 599 396,24 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-014/12-03; Nr projektu: 1411; Data podpisania: 2013-03-29
Tytuł projektu: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej - Obszar A
Kwota dofinansowania: 5 371 336,02 zł.
Koszt całkowity: 6 369 943,83 zł.
Beneficjent: Miasto Gliwice
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-006/13-01; Nr projektu: 1564; Data podpisania: 2014-04-08
Tytuł projektu: Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach
Kwota dofinansowania: 2 102 960,80 zł.
Koszt całkowity: 3 569 647,35 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-008/13-03; Nr projektu: 1566; Data podpisania: 2014-04-22
Tytuł projektu: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze - etap I
Kwota dofinansowania: 23 420 502,70 zł.
Koszt całkowity: 27 564 874,83 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-007/13-03; Nr projektu: 1674; Data podpisania: 2014-06-21
Tytuł projektu: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze - etap II
Kwota dofinansowania: 21 328 318,49 zł.
Koszt całkowity: 25 102 387,79 zł.
Beneficjent: Gmina Lubliniec
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-018/12-02; Nr projektu: 1420; Data podpisania: 2013-03-28
Tytuł projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą
Kwota dofinansowania: 4 094 212,39 zł.
Koszt całkowity: 4 968 341,99 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-004/09-03; Nr projektu: 676; Data podpisania: 2010-06-14
Tytuł projektu: Gospodarcza Brama Śląska etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej- SPNT, zadanie 2 – Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej - etap I
Kwota dofinansowania: 12 040 386,30 zł.
Koszt całkowity: 24 065 737,80 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-002/12-02; Nr projektu: 1408; Data podpisania: 2013-04-11
Tytuł projektu: Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu ulica Handlowa
Kwota dofinansowania: 5 469 187,05 zł.
Koszt całkowity: 6 434 337,72 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-003/09-03; Nr projektu: 782; Data podpisania: 2010-08-30
Tytuł projektu: Gospodarcza Brama Śląska-etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej-SPNT, zad. 1-Adaptacja budynku do nowej funkcji produkcyjno–badawczej, w tym m.in. dla branży farmaceutycznej-etap I
Kwota dofinansowania: 8 371 205,10 zł.
Koszt całkowity: 15 095 315,94 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-016/12-05; Nr projektu: 1403; Data podpisania: 2013-06-17
Tytuł projektu: Kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowych terenów inwestycyjnych - wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski.
Kwota dofinansowania: 20 621 756,75 zł.
Koszt całkowity: 24 624 678,12 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-003/12-03; Nr projektu: 1404; Data podpisania: 2013-07-08
Tytuł projektu: Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju - odcinek F-J
Kwota dofinansowania: 6 863 043,30 zł.
Koszt całkowity: 9 430 573,03 zł.
Beneficjent: Fundusz Górnośląski SA
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-005/09-10; Nr projektu: 639; Data podpisania: 2010-04-22
Tytuł projektu: Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego SA poprzez dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego działającego na terenie województwa śląskiego
Kwota dofinansowania: 55 003 116,58 zł.
Koszt całkowity: 70 197 682,25 zł.
Beneficjent: Gmina Węgierska Górka
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-006/12-02; Nr projektu: 1419; Data podpisania: 2013-03-29
Tytuł projektu: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węgierska Górka
Kwota dofinansowania: 1 981 682,33 zł.
Koszt całkowity: 2 344 498,00 zł.
Beneficjent: Gmina Pyskowice
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-002/13-02; Nr projektu: 1594; Data podpisania: 2014-06-06
Tytuł projektu: Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Kwota dofinansowania: 2 439 345,36 zł.
Koszt całkowity: 2 927 469,44 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-012/12-03; Nr projektu: 1415; Data podpisania: 2013-04-16
Tytuł projektu: Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach, usytuowanych po południowej stronie – ul. Zielona w dzielnicy Zgoda w Świętochłowicach – etap I
Kwota dofinansowania: 2 463 112,74 zł.
Koszt całkowity: 2 897 779,69 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-013/12-02; Nr projektu: 1405; Data podpisania: 2013-07-01
Tytuł projektu: Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina w Świętochłowicach
Kwota dofinansowania: 2 317 062,17 zł.
Koszt całkowity: 2 725 955,49 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-007/12-02; Nr projektu: 1413; Data podpisania: 2013-04-24
Tytuł projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa Skorki
Kwota dofinansowania: 3 143 982,56 zł.
Koszt całkowity: 3 908 922,78 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-013/09-04; Nr projektu: 677; Data podpisania: 2010-12-13
Tytuł projektu: Gospodarcza Brama Śląska - etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon Maczki - Bór
Kwota dofinansowania: 8 301 142,24 zł.
Koszt całkowity: 15 613 541,52 zł.
Beneficjent: Miasto Jaworzno
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-019/12-05; Nr projektu: 1402; Data podpisania: 2013-05-23
Tytuł projektu: Infrastruktura służąca przedsiębiorcom - strefa Przemysłowa I-II w ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska w Jaworznie, etap II
Kwota dofinansowania: 16 424 626,30 zł.
Koszt całkowity: 19 392 413,56 zł.
Beneficjent: Gmina Sośnicowice
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-017/12-02; Nr projektu: 1407; Data podpisania: 2013-04-29
Tytuł projektu: Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sośnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach
Kwota dofinansowania: 3 692 678,44 zł.
Koszt całkowity: 5 621 690,44 zł.
Beneficjent: Gmina Czeladź
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-001/10-04; Nr projektu: 828; Data podpisania: 2011-02-08
Tytuł projektu: Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi - etap 1
Kwota dofinansowania: 16 601 131,61 zł.
Koszt całkowity: 25 393 907,29 zł.
Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.01-00-009/09-06; Nr projektu: 644; Data podpisania: 2010-05-07
Tytuł projektu: Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego
Kwota dofinansowania: 3 986 282,62 zł.
Koszt całkowity: 5 000 000,00 zł.
I.1.2
[64] Promocja inwestycyjna
Suma dof.: 34 425 244,98 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-006/08-02; Nr projektu: 159; Data podpisania: 2009-06-08
Tytuł projektu: Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta
Kwota dofinansowania: 150 800,13 zł.
Koszt całkowity: 194 674,28 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-005/09-03; Nr projektu: 631; Data podpisania: 2010-03-25
Tytuł projektu: Promocja Terenów Inwestycyjnych w Województwie Śląskim
Kwota dofinansowania: 423 788,43 zł.
Koszt całkowity: 498 574,63 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-005/08-04; Nr projektu: 154; Data podpisania: 2009-06-04
Tytuł projektu: Promocja inwestycyjna Miasta: Aktywny Rybnik - Miasto z Ikrą
Kwota dofinansowania: 730 938,85 zł.
Koszt całkowity: 899 131,60 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-003/08-04; Nr projektu: 155; Data podpisania: 2009-06-02
Tytuł projektu: Czerwionka-Leszczyny - wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji
Kwota dofinansowania: 258 244,11 zł.
Koszt całkowity: 351 108,94 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-007/08-03; Nr projektu: 160; Data podpisania: 2009-05-05
Tytuł projektu: Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!
Kwota dofinansowania: 52 835,97 zł.
Koszt całkowity: 63 659,97 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-004/08-02; Nr projektu: 156; Data podpisania: 2009-05-20
Tytuł projektu: Częstochowa - Good City for Good Business-zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta
Kwota dofinansowania: 211 768,93 zł.
Koszt całkowity: 264 969,54 zł.
Beneficjent: Gmina Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-004/09-03; Nr projektu: 636; Data podpisania: 2010-05-07
Tytuł projektu: Promocja inwestycyjna śródmieścia Bytomia
Kwota dofinansowania: 1 075 732,75 zł.
Koszt całkowity: 1 299 367,59 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-002/09-01; Nr projektu: 638; Data podpisania: 2010-05-18
Tytuł projektu: Zawiercie – miasto dobrych połączeń
Kwota dofinansowania: 123 384,41 zł.
Koszt całkowity: 198 595,52 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-010/08-03; Nr projektu: 153; Data podpisania: 2009-06-19
Tytuł projektu: Promocja inwestycyjna Miasta Katowice - warto tu zainwestować
Kwota dofinansowania: 787 402,60 zł.
Koszt całkowity: 977 716,00 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Żory
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-016/09-02; Nr projektu: 637; Data podpisania: 2010-06-14
Tytuł projektu: Żyła złota w Żorach - promocja unikatowej oferty inwestycyjnej w regionalny produkt turystyczny
Kwota dofinansowania: 295 187,51 zł.
Koszt całkowity: 399 939,53 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-002/08-07; Nr projektu: 158; Data podpisania: 2009-04-30
Tytuł projektu: Wodzisław Śląski Południowa Brama Polski
Kwota dofinansowania: 226 118,53 zł.
Koszt całkowity: 284 786,39 zł.
Beneficjent: Powiat Raciborski
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-009/09-03; Nr projektu: 626; Data podpisania: 2010-07-13
Tytuł projektu: Powiat raciborski to dobra inwestycja
Kwota dofinansowania: 203 611,86 zł.
Koszt całkowity: 240 199,42 zł.
Beneficjent: Gmina Czeladź
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-009/08-03; Nr projektu: 157; Data podpisania: 2009-06-01
Tytuł projektu: Gospodarcza Brama Śląska - inwestuj w Czeladzi. Kampania promocji inwestycyjnej miasta Czeladź
Kwota dofinansowania: 219 683,50 zł.
Koszt całkowity: 341 574,38 zł.
Beneficjent: Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-001/10-01; Nr projektu: 1034; Data podpisania: 2011-07-13
Tytuł projektu: Dobre inwestycje - wymierne korzyści. Promocja terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich
Kwota dofinansowania: 204 711,28 zł.
Koszt całkowity: 295 466,93 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-003/09-04; Nr projektu: 625; Data podpisania: 2010-06-11
Tytuł projektu: Zabrze - kopalnia możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych miasta.
Kwota dofinansowania: 727 651,93 zł.
Koszt całkowity: 884 046,82 zł.
Beneficjent: Miasto Gliwice
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-013/10-01; Nr projektu: 1032; Data podpisania: 2011-07-20
Tytuł projektu: Promocja Inwestytcyjna Miasta Gliwice
Kwota dofinansowania: 376 819,48 zł.
Koszt całkowity: 541 031,93 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-015/10-02; Nr projektu: 1033; Data podpisania: 2011-07-06
Tytuł projektu: Inwestuję w Radzionkowie- promocja terenów inwestycyjnych Gminy Radzionków.
Kwota dofinansowania: 424 399,60 zł.
Koszt całkowity: 612 953,81 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-032/11-01; Nr projektu: 1145; Data podpisania: 2012-05-08
Tytuł projektu: Promocja inwestycyjna Miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap
Kwota dofinansowania: 670 702,75 zł.
Koszt całkowity: 1 570 552,76 zł.
Beneficjent: Powiat Tarnogórski
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-006/09-04; Nr projektu: 630; Data podpisania: 2010-04-23
Tytuł projektu: Inwestuj w MSAG czyli Projekt Promocji Inwestycyjnej Terenów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Powiecie Tarnogórskim
Kwota dofinansowania: 362 003,23 zł.
Koszt całkowity: 518 823,31 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-007/09-04; Nr projektu: 624; Data podpisania: 2010-06-08
Tytuł projektu: Gmina Radzionków - miejsce moich inwestycji
Kwota dofinansowania: 300 589,71 zł.
Koszt całkowity: 427 163,28 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-008/11-02; Nr projektu: 1137; Data podpisania: 2012-02-21
Tytuł projektu: Promocja terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu Autostrady A1 i Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 609 189,64 zł.
Koszt całkowity: 857 736,00 zł.
Beneficjent: Gmina Orzesze
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-010/11-02; Nr projektu: 1148; Data podpisania: 2012-03-05
Tytuł projektu: Orzesze – hektary możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych.
Kwota dofinansowania: 279 195,45 zł.
Koszt całkowity: 335 421,00 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-016/11-01; Nr projektu: 1142; Data podpisania: 2012-03-05
Tytuł projektu: Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych
Kwota dofinansowania: 1 093 525,00 zł.
Koszt całkowity: 1 286 500,00 zł.
Beneficjent: Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-011/10-03; Nr projektu: 1064; Data podpisania: 2011-12-06
Tytuł projektu: Promocja terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu.
Kwota dofinansowania: 514 527,20 zł.
Koszt całkowity: 786 182,80 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-019/11-03; Nr projektu: 1151; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji – kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta
Kwota dofinansowania: 761 188,81 zł.
Koszt całkowity: 1 033 403,85 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-009/11-02; Nr projektu: 1138; Data podpisania: 2012-03-05
Tytuł projektu: Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych
Kwota dofinansowania: 1 196 054,28 zł.
Koszt całkowity: 1 695 645,73 zł.
Beneficjent: Gmina Ogrodzieniec
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-007/11-03; Nr projektu: 1295; Data podpisania: 2012-09-13
Tytuł projektu: Gmina Ogrodzieniec - jurajska kraina nieograniczonych możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych.
Kwota dofinansowania: 448 175,25 zł.
Koszt całkowity: 650 396,90 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-001/09-03; Nr projektu: 634; Data podpisania: 2010-06-14
Tytuł projektu: 15 minut do miliona - Program promocji terenów zlokalizowanych wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej
Kwota dofinansowania: 308 366,36 zł.
Koszt całkowity: 438 018,14 zł.
Beneficjent: Miasto Siemianowice Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-022/11-02; Nr projektu: 1156; Data podpisania: 2012-04-26
Tytuł projektu: Siemianowice dobre bo Śląskie – promocja terenów inwestycyjnych Miasta Siemianowice Śląskie
Kwota dofinansowania: 438 882,79 zł.
Koszt całkowity: 634 896,30 zł.
Beneficjent: Górnośląski Związek Metropolitalny
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-014/09-03; Nr projektu: 635; Data podpisania: 2010-05-13
Tytuł projektu: EXPO REAL 2010: Metropolia Silesia - atrakcyjne miejsce inwestycji
Kwota dofinansowania: 754 846,59 zł.
Koszt całkowity: 952 100,13 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-003/10-02; Nr projektu: 1027; Data podpisania: 2011-07-13
Tytuł projektu: Promocja terenów inwestycyjnych w Gminie Zawiercie
Kwota dofinansowania: 499 732,19 zł.
Koszt całkowity: 709 028,67 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-005/10-01; Nr projektu: 1028; Data podpisania: 2011-07-08
Tytuł projektu: Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu.
Kwota dofinansowania: 661 276,98 zł.
Koszt całkowity: 782 117,23 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-007/10-02; Nr projektu: 1023; Data podpisania: 2011-08-19
Tytuł projektu: Zainwestuj w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 1 003 709,29 zł.
Koszt całkowity: 1 408 599,81 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-004/11-01; Nr projektu: 1154; Data podpisania: 2012-05-16
Tytuł projektu: Świętochłowice. Bliżej niż myślisz – Promocja terenów inwestycyjnych miasta
Kwota dofinansowania: 301 893,57 zł.
Koszt całkowity: 449 578,75 zł.
Beneficjent: Gmina Tarnowskie Góry
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-013/09-04; Nr projektu: 629; Data podpisania: 2010-04-28
Tytuł projektu: Inwestuj w Tarnowskich Górach
Kwota dofinansowania: 169 333,14 zł.
Koszt całkowity: 214 189,60 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-026/11-02; Nr projektu: 1146; Data podpisania: 2012-04-17
Tytuł projektu: Kampania promocyjna miasta Chorzów w zakresie terenów inwestycyjnych
Kwota dofinansowania: 485 095,98 zł.
Koszt całkowity: 680 795,20 zł.
Beneficjent: Miasto Radlin
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-025/11-02; Nr projektu: 1291; Data podpisania: 2012-08-29
Tytuł projektu: Dynamizacja rozwoju społeczno-gospodarczego Radlina dzięki kompleksowej, międzynarodowej promocji terenów inwestycyjnych.
Kwota dofinansowania: 326 559,23 zł.
Koszt całkowity: 466 707,21 zł.
Beneficjent: Miasto Gliwice
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-027/11-02; Nr projektu: 1149; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013
Kwota dofinansowania: 507 359,45 zł.
Koszt całkowity: 712 354,89 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-002/10-03; Nr projektu: 1024; Data podpisania: 2011-06-10
Tytuł projektu: Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku
Kwota dofinansowania: 1 133 477,14 zł.
Koszt całkowity: 1 661 807,55 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-008/09-02; Nr projektu: 627; Data podpisania: 2010-06-14
Tytuł projektu: Inwestycyjna Unia Gmin
Kwota dofinansowania: 586 608,68 zł.
Koszt całkowity: 860 297,88 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-015/11-02; Nr projektu: 1139; Data podpisania: 2012-06-29
Tytuł projektu: Promocja terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze
Kwota dofinansowania: 539 842,82 zł.
Koszt całkowity: 781 184,31 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-011/11-02; Nr projektu: 1147; Data podpisania: 2012-05-08
Tytuł projektu: Zainwestuj w Radzionkowie - promocja terenów inwestycyjnych Gminy Radzionków
Kwota dofinansowania: 505 589,19 zł.
Koszt całkowity: 744 227,88 zł.
Beneficjent: Gmina Ożarowice
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-012/11-02; Nr projektu: 1150; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Promocja inwestycyjna Gminy Ożarowice
Kwota dofinansowania: 90 203,60 zł.
Koszt całkowity: 130 529,92 zł.
Beneficjent: Górnośląski Związek Metropolitalny
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-014/10-01; Nr projektu: 1029; Data podpisania: 2011-08-23
Tytuł projektu: Metropolia Silesia - atrakcyjne miejsce inwestycji
Kwota dofinansowania: 729 540,72 zł.
Koszt całkowity: 961 457,83 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-016/10-02; Nr projektu: 1030; Data podpisania: 2011-07-08
Tytuł projektu: Promocja inwestycyjna Miasta Katowice-warto tu zainwestować - II etap
Kwota dofinansowania: 796 550,70 zł.
Koszt całkowity: 1 215 694,73 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-006/10-04; Nr projektu: 1022; Data podpisania: 2011-06-28
Tytuł projektu: Województwo Śląskie - grunty na medal warte inwestycji
Kwota dofinansowania: 1 417 318,05 zł.
Koszt całkowity: 1 667 433,01 zł.
Beneficjent: Górnośląski Związek Metropolitalny
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-018/11-01; Nr projektu: 1141; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Inwestuj w Metropolii Silesia
Kwota dofinansowania: 668 742,59 zł.
Koszt całkowity: 794 984,69 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-003/11-02; Nr projektu: 1144; Data podpisania: 2012-04-17
Tytuł projektu: Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta – etap II
Kwota dofinansowania: 408 058,38 zł.
Koszt całkowity: 573 374,69 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-028/11-01; Nr projektu: 1153; Data podpisania: 2012-04-23
Tytuł projektu: Promocja oferty inwestycyjnej Gminy Zawiercie
Kwota dofinansowania: 667 529,13 zł.
Koszt całkowity: 904 261,90 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Żory
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-034/11-03; Nr projektu: 1292; Data podpisania: 2012-08-24
Tytuł projektu: Oferta inwestycyjna od A do Żor - kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta
Kwota dofinansowania: 358 203,49 zł.
Koszt całkowity: 447 099,00 zł.
Beneficjent: Gmina Olsztyn
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-002/11-03; Nr projektu: 1293; Data podpisania: 2012-10-16
Tytuł projektu: Termy Jurajskie – promocja walorów inwestycyjnych Gminy Olsztyn
Kwota dofinansowania: 431 641,76 zł.
Koszt całkowity: 629 360,00 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-011/09-03; Nr projektu: 623; Data podpisania: 2010-05-31
Tytuł projektu: Rybnik - Inwestujesz - Zyskujesz
Kwota dofinansowania: 1 161 148,40 zł.
Koszt całkowity: 1 787 272,35 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-001/11-03; Nr projektu: 1136; Data podpisania: 2012-02-27
Tytuł projektu: Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych.
Kwota dofinansowania: 370 731,06 zł.
Koszt całkowity: 441 980,69 zł.
Beneficjent: Miasto Będzin
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-020/11-02; Nr projektu: 1290; Data podpisania: 2012-08-30
Tytuł projektu: Będzin górą! Promocja potencjału inwestycyjnego miasta Będzina
Kwota dofinansowania: 226 100,00 zł.
Koszt całkowity: 326 260,00 zł.
Beneficjent: Gmina Knurów
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-021/11-03; Nr projektu: 1143; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Knurów-zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4.
Kwota dofinansowania: 310 132,23 zł.
Koszt całkowity: 368 690,26 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-010/09-02; Nr projektu: 628; Data podpisania: 2010-05-12
Tytuł projektu: Sosnowiec - miasto dobrych inwestycji
Kwota dofinansowania: 517 869,24 zł.
Koszt całkowity: 678 921,72 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-015/09-05; Nr projektu: 633; Data podpisania: 2010-05-07
Tytuł projektu: Good City for Good Business - zainwestuj w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 641 254,76 zł.
Koszt całkowity: 914 322,75 zł.
Beneficjent: Gmina Tarnowskie Góry
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-029/11-04; Nr projektu: 1155; Data podpisania: 2012-07-04
Tytuł projektu: Tarnowskie Góry - najlepsze dla inwestorów
Kwota dofinansowania: 255 109,64 zł.
Koszt całkowity: 374 078,67 zł.
Beneficjent: Miasto Jaworzno
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-012/09-05; Nr projektu: 632; Data podpisania: 2010-04-16
Tytuł projektu: Elektryzujące Jaworzno - promocja potencjału inwestycyjnego miasta
Kwota dofinansowania: 1 182 717,36 zł.
Koszt całkowity: 1 391 450,50 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-012/10-02; Nr projektu: 1031; Data podpisania: 2011-08-23
Tytuł projektu: Zabrze - kopalnia możliwości. Kontynuacja promocji inwestycyjnej terenów miasta
Kwota dofinansowania: 513 201,09 zł.
Koszt całkowity: 707 784,09 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-013/11-02; Nr projektu: 1152; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Jastrzębie-Zdrój – Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju
Kwota dofinansowania: 563 619,85 zł.
Koszt całkowity: 684 554,18 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-023/11-04; Nr projektu: 1140; Data podpisania: 2012-03-08
Tytuł projektu: Województwo Śląskie - tu się inwestuje
Kwota dofinansowania: 1 388 798,07 zł.
Koszt całkowity: 1 686 454,26 zł.
Beneficjent: Optirem Sp. z o.o. i spółka -spółka komandytowa
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-030/11-05; Nr projektu: 1294; Data podpisania: 2012-09-17
Tytuł projektu: Mikołowska 31 - najlepsze miejsce do inwestycji w Mysłowicach
Kwota dofinansowania: 165 117,00 zł.
Koszt całkowity: 362 810,16 zł.
Beneficjent: Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.01.01.02-00-010/10-01; Nr projektu: 1025; Data podpisania: 2011-08-10
Tytuł projektu: Inwestuj na Śląsku – promocja terenów inwestycyjnych Górnośląskiego Parku Przemysłowego zlokalizowanych na granicy miast: Katowice oraz Siemianowice Śląskie
Kwota dofinansowania: 610 853,27 zł.
Koszt całkowity: 905 861,57 zł.
I.3
[60] Transfer technologii i innowacji
Suma dof.: 133 176 282,48 zł.
I.3.0
[60] ---
Suma dof.: 133 176 282,48 zł.
Beneficjent: Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-013/12-01; Nr projektu: 1357; Data podpisania: 2012-12-27
Tytuł projektu: Rozwój Regionalnego Częstochowskiego Klastra Budownictwa i Infrastruktury Budosfera
Kwota dofinansowania: 217 896,31 zł.
Koszt całkowity: 278 635,60 zł.
Beneficjent: Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-012/12-01; Nr projektu: 1361; Data podpisania: 2012-12-31
Tytuł projektu: Rozwój Częstochowskiego Klastra Komunalnego Aglomeracja
Kwota dofinansowania: 123 059,60 zł.
Koszt całkowity: 164 142,00 zł.
Beneficjent: Polski Instytut Biznesu
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-007/12-02; Nr projektu: 1354; Data podpisania: 2013-04-25
Tytuł projektu: Utworzenie Klastra BPO
Kwota dofinansowania: 808 985,75 zł.
Koszt całkowity: 951 747,95 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Kopalnia Kreatywności
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-023/12-02; Nr projektu: 1345; Data podpisania: 2013-03-28
Tytuł projektu: Utworzenie Klastra Biznesów Kreatywnych
Kwota dofinansowania: 994 801,39 zł.
Koszt całkowity: 1 259 242,27 zł.
Beneficjent: Instytut Techniki Górniczej KOMAG
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-020/11-03; Nr projektu: 1222; Data podpisania: 2012-06-06
Tytuł projektu: Rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach celem prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów.
Kwota dofinansowania: 429 434,46 zł.
Koszt całkowity: 1 478 560,96 zł.
Beneficjent: Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-002/12-01; Nr projektu: 1349; Data podpisania: 2013-02-11
Tytuł projektu: Rozwój Klastra Innowacji Budowlanych poprzez dostarczenie wiedzy i stymulowanie współpracy firm i instytucji.
Kwota dofinansowania: 527 714,04 zł.
Koszt całkowity: 621 762,09 zł.
Beneficjent: Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-044/12-01; Nr projektu: 1455; Data podpisania: 2013-07-05
Tytuł projektu: Rozbudowa i doposażenie Parku Naukowo- Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o. o. w Gliwicach celem wzmocnienia potencjału dla zwiększenia transferu technologii i innowacyjności w regionie
Kwota dofinansowania: 1 524 289,42 zł.
Koszt całkowity: 4 753 609,98 zł.
Beneficjent: Akademia Techniczo-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-005/10-03; Nr projektu: 997; Data podpisania: 2011-08-11
Tytuł projektu: Budowa kompleksu innowacyjnych laboratoriów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na potrzeby gospodarki regionu – moduł A
Kwota dofinansowania: 2 629 786,73 zł.
Koszt całkowity: 3 093 866,76 zł.
Beneficjent: Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-008/10-04; Nr projektu: 999; Data podpisania: 2011-08-30
Tytuł projektu: Budowa energooszczędnego budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Parku Technologicznego dla Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach
Kwota dofinansowania: 18 295 572,40 zł.
Koszt całkowity: 43 701 815,94 zł.
Beneficjent: Akademia Techniczo-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-006/10-03; Nr projektu: 998; Data podpisania: 2011-08-12
Tytuł projektu: Budowa kompleksu innowacyjnych laboratoriów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na potrzeby gospodarki regionu – moduł B
Kwota dofinansowania: 2 311 617,84 zł.
Koszt całkowity: 2 719 550,42 zł.
Beneficjent: Fundacja Giesche
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-050/12-03; Nr projektu: 1472; Data podpisania: 2013-08-30
Tytuł projektu: Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska Park
Kwota dofinansowania: 3 968 450,70 zł.
Koszt całkowity: 7 868 030,70 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-032/11-03; Nr projektu: 1211; Data podpisania: 2012-08-07
Tytuł projektu: Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu
Kwota dofinansowania: 994 826,45 zł.
Koszt całkowity: 1 275 418,53 zł.
Beneficjent: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-013/11-03; Nr projektu: 1223; Data podpisania: 2012-07-02
Tytuł projektu: Doposażenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w innowacyjną aparaturę naukowo-badawczą
Kwota dofinansowania: 325 459,70 zł.
Koszt całkowity: 912 499,58 zł.
Beneficjent: PRO-SILESIA
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-009/12-01; Nr projektu: 1346; Data podpisania: 2012-12-19
Tytuł projektu: Rozwój Jurajskiego Klastra Turystyki w Ogrodzieńcu
Kwota dofinansowania: 808 987,50 zł.
Koszt całkowity: 1 170 652,50 zł.
Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-038/11-05; Nr projektu: 1229; Data podpisania: 2012-11-22
Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo -Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii
Kwota dofinansowania: 548 560,85 zł.
Koszt całkowity: 896 468,10 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego e-Południe
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-004/11-03; Nr projektu: 1213; Data podpisania: 2012-08-06
Tytuł projektu: Klaster e-Południe jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie śląskim.
Kwota dofinansowania: 733 556,29 zł.
Koszt całkowity: 875 587,61 zł.
Beneficjent: Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-051/12-01; Nr projektu: 1451; Data podpisania: 2013-08-06
Tytuł projektu: Stworzenie Centrum Kompetencji rozwoju układów napędowych samochodów w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Kwota dofinansowania: 5 488 000,00 zł.
Koszt całkowity: 18 196 734,14 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Województwa Śląskiego Autogeneracja
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-015/12-01; Nr projektu: 1358; Data podpisania: 2013-01-18
Tytuł projektu: Utworzenie Klastra Energetyki Obywatelskiej Województwa Śląskiego
Kwota dofinansowania: 812 288,61 zł.
Koszt całkowity: 955 633,67 zł.
Beneficjent: Bielski Park Technologiczny Lotnictwa , Przedsiębiorczości i Innowacji
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-001/11-02; Nr projektu: 1227; Data podpisania: 2012-06-18
Tytuł projektu: Budowa Centrum Transferu Technologii w Kaniowie
Kwota dofinansowania: 4 764 450,00 zł.
Koszt całkowity: 10 300 805,51 zł.
Beneficjent: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-028/11-04; Nr projektu: 1233; Data podpisania: 2012-09-14
Tytuł projektu: Przebudowa i doposażenie w aparaturę specjalistyczną części budynku na potrzeby Laboratorium Technologicznego Pracowni Sztucznego Serca w ramach CD Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
Kwota dofinansowania: 559 694,26 zł.
Koszt całkowity: 1 173 477,22 zł.
Beneficjent: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-034/11-03; Nr projektu: 1234; Data podpisania: 2012-09-14
Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego wyposażenia, celem utworzenia kompleksu innowacyjnych laboratoriów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na potrzeby gospodarki regionu
Kwota dofinansowania: 324 968,34 zł.
Koszt całkowity: 1 053 179,96 zł.
Beneficjent: "MEMO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-038/12-02; Nr projektu: 1461; Data podpisania: 2013-10-08
Tytuł projektu: Utworzenie parku nowoczesnych technologii w dziedzinie IT i projektowania graficznego na terenie zabytkowego Browaru Obywatelskiego w Tychach.
Kwota dofinansowania: 9 280 380,00 zł.
Koszt całkowity: 24 016 606,20 zł.
Beneficjent: Politechnika Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-043/12-03; Nr projektu: 1450; Data podpisania: 2013-07-12
Tytuł projektu: Wyposażenie laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach w nowoczesną aparaturę do badań dynamicznych obiektów mostowych
Kwota dofinansowania: 344 976,75 zł.
Koszt całkowity: 528 285,00 zł.
Beneficjent: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-040/11-03; Nr projektu: 1232; Data podpisania: 2012-12-12
Tytuł projektu: Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback w budynku Akademii im. Jana Długosza przy ul. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 639 237,14 zł.
Koszt całkowity: 758 359,99 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Ekspertów Biznesu
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-006/12-03; Nr projektu: 1359; Data podpisania: 2013-01-28
Tytuł projektu: Utworzenie Proinnowacyjnego Klastra Biznesu
Kwota dofinansowania: 830 304,43 zł.
Koszt całkowity: 976 828,75 zł.
Beneficjent: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-026/12-01; Nr projektu: 1452; Data podpisania: 2013-07-05
Tytuł projektu: Dostosowywanie do wymagań w zakresie BHP oraz doposażenie pomieszczeń Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
Kwota dofinansowania: 454 937,00 zł.
Koszt całkowity: 664 353,75 zł.
Beneficjent: Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-048/12-02; Nr projektu: 1458; Data podpisania: 2013-07-08
Tytuł projektu: Stworzenie Laboratorium Geodezyjnego w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym w Rudzie Śląskiej.
Kwota dofinansowania: 143 879,42 zł.
Koszt całkowity: 208 202,00 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie "Misericordia" w Zabrzu
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-017/11-03; Nr projektu: 1236; Data podpisania: 2012-11-30
Tytuł projektu: Budowa Zabrzańskiego Centrum Innowacji
Kwota dofinansowania: 1 975 265,00 zł.
Koszt całkowity: 3 368 250,00 zł.
Beneficjent: Polska Akademia Nauk
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-036/12-07; Nr projektu: 1453; Data podpisania: 2013-08-20
Tytuł projektu: Modernizacja laboratorium badawczego Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Zaborzu
Kwota dofinansowania: 835 477,39 zł.
Koszt całkowity: 1 031 580,93 zł.
Beneficjent: Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-029/11-04; Nr projektu: 1226; Data podpisania: 2012-08-13
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału poprzez doposażenie w aparaturę specjalistyczną Parku Naukowo- Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o. o. w Gliwicach
Kwota dofinansowania: 348 000,00 zł.
Koszt całkowity: 1 070 100,00 zł.
Beneficjent: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-027/11-03; Nr projektu: 1220; Data podpisania: 2012-07-02
Tytuł projektu: Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego
Kwota dofinansowania: 624 049,63 zł.
Koszt całkowity: 850 537,36 zł.
Beneficjent: Zamek Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-017/10-04; Nr projektu: 1002; Data podpisania: 2011-10-20
Tytuł projektu: Śląski Klaster Dizajnu - nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych
Kwota dofinansowania: 263 526,44 zł.
Koszt całkowity: 315 566,44 zł.
Beneficjent: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-041/12-03; Nr projektu: 1456; Data podpisania: 2013-07-26
Tytuł projektu: Modernizacja, przebudowa i doposażenie laboratoriów w specjalistyczną aparaturę badawczą Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Kwota dofinansowania: 625 571,44 zł.
Koszt całkowity: 1 067 794,56 zł.
Beneficjent: Euro-Centrum S.A.
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-033/12-05; Nr projektu: 1462; Data podpisania: 2013-05-31
Tytuł projektu: Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach
Kwota dofinansowania: 2 204 560,30 zł.
Koszt całkowity: 6 273 023,93 zł.
Beneficjent: Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-018/11-05; Nr projektu: 1216; Data podpisania: 2012-07-31
Tytuł projektu: Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.
Kwota dofinansowania: 561 936,21 zł.
Koszt całkowity: 679 678,74 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Usług w Dziedzinie Opomiarowanie Mediów
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-022/12-03; Nr projektu: 1360; Data podpisania: 2013-02-25
Tytuł projektu: Utworzenie Klastra Wspierania Rozwoju Usług w Dziedzinie Opomiarowanie Mediów – Smart Metering
Kwota dofinansowania: 676 549,34 zł.
Koszt całkowity: 809 593,79 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-007/11-02; Nr projektu: 1214; Data podpisania: 2012-08-13
Tytuł projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej.
Kwota dofinansowania: 542 962,07 zł.
Koszt całkowity: 697 010,17 zł.
Beneficjent: Zamek Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-021/12-02; Nr projektu: 1343; Data podpisania: 2013-03-29
Tytuł projektu: Śląski Klaster Dizajnu – rozwój regionalnej koncentracji branż kreatywnych.
Kwota dofinansowania: 329 370,86 zł.
Koszt całkowity: 388 779,44 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Transportu
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-008/12-04; Nr projektu: 1344; Data podpisania: 2013-04-15
Tytuł projektu: Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego
Kwota dofinansowania: 517 573,04 zł.
Koszt całkowity: 617 908,04 zł.
Beneficjent: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-047/12-06; Nr projektu: 1454; Data podpisania: 2013-07-26
Tytuł projektu: Wyposażenie laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w nowoczesną aparaturę do pomiarów przewodności cieplnej dla wyrobów cylindrycznych
Kwota dofinansowania: 816 905,88 zł.
Koszt całkowity: 1 023 319,87 zł.
Beneficjent: Instytut Wyszehradzki w Pszczynie
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-003/12-02; Nr projektu: 1352; Data podpisania: 2013-03-29
Tytuł projektu: Śląski Klaster Kultury, Turystyki i Rekreacji
Kwota dofinansowania: 636 546,51 zł.
Koszt całkowity: 755 271,75 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-018/12-03; Nr projektu: 1342; Data podpisania: 2012-12-14
Tytuł projektu: Rozwój Śląskiego Klastra Wodnego
Kwota dofinansowania: 623 962,07 zł.
Koszt całkowity: 757 660,45 zł.
Beneficjent: Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-019/12-03; Nr projektu: 1348; Data podpisania: 2013-01-30
Tytuł projektu: Rozwój działalności Śląskiego Klastra eBiznesu i przekształcenie go w Śląski Klaster ICT
Kwota dofinansowania: 614 344,83 zł.
Koszt całkowity: 905 350,67 zł.
Beneficjent: Optirem Sp. z o.o. i spółka - spółka komandytowa
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-013/10-06; Nr projektu: 1000; Data podpisania: 2011-10-10
Tytuł projektu: Utworzenie Parku przemysłowo-technologicznego „Revita Park” w Katowicach
Kwota dofinansowania: 6 724 117,52 zł.
Koszt całkowity: 21 309 931,21 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie KLASTER 3x20
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-011/12-03; Nr projektu: 1353; Data podpisania: 2013-01-18
Tytuł projektu: Promocja i wsparcie rozwoju innowacyjnych technologii z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w kontekście rozwoju Konsorcjum Klaster 3x20.
Kwota dofinansowania: 259 752,69 zł.
Koszt całkowity: 312 593,54 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie NOSTRA
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-016/12-03; Nr projektu: 1355; Data podpisania: 2013-03-25
Tytuł projektu: Utworzenie Klastra Nowoczesnych Systemów Transportowych
Kwota dofinansowania: 691 371,25 zł.
Koszt całkowity: 813 954,79 zł.
Beneficjent: Zrzeszenie Ekspertów Ekologii
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-005/12-05; Nr projektu: 1350; Data podpisania: 2013-02-20
Tytuł projektu: Utworzenie Śląskiego Klastra Gospodarki Odpadami
Kwota dofinansowania: 758 384,77 zł.
Koszt całkowity: 905 315,27 zł.
Beneficjent: Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-046/12-06; Nr projektu: 1470; Data podpisania: 2013-09-05
Tytuł projektu: Stworzenie Parku Technologicznego EkoEnergia - Woda - Bezpieczeństwo z siedzibą w Katowicach i Terenowym Centrum Badawczym w Goczałkowicach-Zdroju.
Kwota dofinansowania: 13 125 187,96 zł.
Koszt całkowity: 33 458 284,87 zł.
Beneficjent: Kardio-Med Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-005/11-04; Nr projektu: 1541; Data podpisania: 2013-12-06
Tytuł projektu: Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrzu
Kwota dofinansowania: 9 161 493,45 zł.
Koszt całkowity: 18 448 856,46 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Rytm Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-025/11-03; Nr projektu: 1212; Data podpisania: 2012-08-07
Tytuł projektu: Utworzenie Śląskiego Klastra IT
Kwota dofinansowania: 696 904,15 zł.
Koszt całkowity: 835 842,26 zł.
Beneficjent: 3D-PROTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-037/12-04; Nr projektu: 1464; Data podpisania: 2013-09-04
Tytuł projektu: Utworzenie parku technologicznego jako centrum innowacji i technologii w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 9 081 192,00 zł.
Koszt całkowity: 18 746 922,00 zł.
Beneficjent: Ekoenergia Silesia S.A.
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-049/12-05; Nr projektu: 1471; Data podpisania: 2013-08-27
Tytuł projektu: Utworzenie Parku Przemysłowo - Technologicznego EkoEnergia – Efektywność w Katowicach
Kwota dofinansowania: 2 976 460,84 zł.
Koszt całkowity: 9 588 789,21 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Południowy Klaster Kolejowy
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-043/11-03; Nr projektu: 1219; Data podpisania: 2012-05-16
Tytuł projektu: Utworzenie Klastra Kolejowego
Kwota dofinansowania: 448 387,26 zł.
Koszt całkowity: 559 135,69 zł.
Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-016/11-02; Nr projektu: 1235; Data podpisania: 2012-08-31
Tytuł projektu: Budowa i doposażenie w aparaturę specjalistyczną PN-T Silesia w Katowicach -w ramach Centrum biurowo-usługowego Brynów Center I - świadczącego usługi w zakresie innowacji i transferu technologii.
Kwota dofinansowania: 9 493 593,45 zł.
Koszt całkowity: 28 091 571,09 zł.
Beneficjent: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-034/12-05; Nr projektu: 1460; Data podpisania: 2013-06-25
Tytuł projektu: Utworzenie specjalistycznych sekcji badań geologicznych i hydrogeologicznych wraz z modernizacją budynku Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu dla wzmocnienia innowacyjności regionu
Kwota dofinansowania: 2 371 269,39 zł.
Koszt całkowity: 4 072 139,07 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-027/12-03; Nr projektu: 1457; Data podpisania: 2013-05-23
Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zawierciu
Kwota dofinansowania: 2 883 098,34 zł.
Koszt całkowity: 8 172 205,86 zł.
Beneficjent: Politechnika Śląska w Gliwicach
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-042/12-01; Nr projektu: 1459; Data podpisania: 2013-10-30
Tytuł projektu: Budowa wirtualnej infrastruktury informatycznej dla regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy BAWINATECH w Gliwicach
Kwota dofinansowania: 1 633 046,87 zł.
Koszt całkowity: 2 498 659,62 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-014/12-04; Nr projektu: 1351; Data podpisania: 2012-12-31
Tytuł projektu: Utworzenie Klastra Przemysłów Kreatywnych i Kulturalnych „Made in Śląsk”
Kwota dofinansowania: 486 124,55 zł.
Koszt całkowity: 583 341,67 zł.
Beneficjent: Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-044/11-03; Nr projektu: 1210; Data podpisania: 2012-08-09
Tytuł projektu: Śląski Klaster Ekologiczny
Kwota dofinansowania: 680 975,96 zł.
Koszt całkowity: 822 947,26 zł.
Beneficjent: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
ID umowy: UDA-RPSL.01.03.00-00-023/11-05; Nr projektu: 1217; Data podpisania: 2012-08-06
Tytuł projektu: Śląski Klaster Edukacji
Kwota dofinansowania: 622 205,64 zł.
Koszt całkowity: 833 786,12 zł.
II
[227] Społeczeństwo Informacyjne
Suma dof.: 577 409 244,08 zł.
II.1
[56] Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Suma dof.: 242 454 940,25 zł.
II.1.0
[56] ---
Suma dof.: 242 454 940,25 zł.
Beneficjent: Gmina Brenna
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-005/09-01; Nr projektu: 579; Data podpisania: 2010-06-01
Tytuł projektu: Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Brenna
Kwota dofinansowania: 186 306,88 zł.
Koszt całkowity: 224 456,41 zł.
Beneficjent: Gmina Zebrzydowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-006/09-02; Nr projektu: 581; Data podpisania: 2010-03-23
Tytuł projektu: Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Zebrzydowice
Kwota dofinansowania: 231 072,24 zł.
Koszt całkowity: 271 849,70 zł.
Beneficjent: Gmina Skoczów
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-011/09-02; Nr projektu: 786; Data podpisania: 2010-11-22
Tytuł projektu: Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie gminy Skoczów
Kwota dofinansowania: 336 388,36 zł.
Koszt całkowity: 414 010,94 zł.
Beneficjent: Gmina Goleszów
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-013/09-02; Nr projektu: 785; Data podpisania: 2010-11-02
Tytuł projektu: Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Goleszów
Kwota dofinansowania: 147 616,10 zł.
Koszt całkowity: 173 666,00 zł.
Beneficjent: Gmina Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-010/09-02; Nr projektu: 686; Data podpisania: 2010-08-20
Tytuł projektu: Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie
Kwota dofinansowania: 484 346,48 zł.
Koszt całkowity: 579 629,36 zł.
Beneficjent: Gmina Wisła
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-001/09-04; Nr projektu: 285; Data podpisania: 2009-08-12
Tytuł projektu: Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Wisła
Kwota dofinansowania: 115 081,81 zł.
Koszt całkowity: 184 933,07 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-040/10-02; Nr projektu: 923; Data podpisania: 2011-03-29
Tytuł projektu: Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX) w Katowicach
Kwota dofinansowania: 1 206 241,59 zł.
Koszt całkowity: 1 710 181,36 zł.
Beneficjent: Miasto Ustroń
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-008/09-03; Nr projektu: 685; Data podpisania: 2010-11-15
Tytuł projektu: Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miasta Ustroń
Kwota dofinansowania: 166 720,39 zł.
Koszt całkowity: 287 277,07 zł.
Beneficjent: Gmina Strumień
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-004/09-02; Nr projektu: 582; Data podpisania: 2010-03-19
Tytuł projektu: Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Strumień
Kwota dofinansowania: 168 389,12 zł.
Koszt całkowity: 214 374,09 zł.
Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-006/11-01; Nr projektu: 1188; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim
Kwota dofinansowania: 347 540,91 zł.
Koszt całkowity: 408 871,67 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-019/10-05; Nr projektu: 941; Data podpisania: 2011-07-29
Tytuł projektu: SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze
Kwota dofinansowania: 2 705 338,30 zł.
Koszt całkowity: 8 696 115,28 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-033/10-02; Nr projektu: 926; Data podpisania: 2011-06-13
Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej
Kwota dofinansowania: 19 555 283,36 zł.
Koszt całkowity: 25 385 309,64 zł.
Beneficjent: Powiat Gliwicki
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-012/09-02; Nr projektu: 783; Data podpisania: 2010-10-28
Tytuł projektu: PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej
Kwota dofinansowania: 902 730,11 zł.
Koszt całkowity: 1 207 711,62 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-043/10-02; Nr projektu: 922; Data podpisania: 2011-03-03
Tytuł projektu: Śląska sieć punktów dostępu do informacji (ŚSPI)
Kwota dofinansowania: 165 982,76 zł.
Koszt całkowity: 195 274,83 zł.
Beneficjent: Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-019/11-03; Nr projektu: 1200; Data podpisania: 2012-09-21
Tytuł projektu: Budowa systemu internetowych usług informacyjnych z wykorzystaniem sieci infokiosków w jednostkach Policji śląskiej
Kwota dofinansowania: 557 149,88 zł.
Koszt całkowity: 655 470,45 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-013/11-02; Nr projektu: 1189; Data podpisania: 2012-06-11
Tytuł projektu: Budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia
Kwota dofinansowania: 1 357 713,81 zł.
Koszt całkowity: 1 645 380,84 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-006/10-02; Nr projektu: 949; Data podpisania: 2012-06-27
Tytuł projektu: SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Gmina Radzionków
Kwota dofinansowania: 456 167,30 zł.
Koszt całkowity: 543 113,42 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-011/11-06; Nr projektu: 1199; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej- etap II
Kwota dofinansowania: 430 748,12 zł.
Koszt całkowity: 552 207,27 zł.
Beneficjent: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-007/12-02; Nr projektu: 1364; Data podpisania: 2013-01-14
Tytuł projektu: Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
Kwota dofinansowania: 389 389,25 zł.
Koszt całkowity: 521 400,30 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-002/12-03; Nr projektu: 1366; Data podpisania: 2013-01-14
Tytuł projektu: I-Szpital – budowa systemu dostępu do Internetu w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Kwota dofinansowania: 857 822,24 zł.
Koszt całkowity: 1 038 333,10 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-006/12-03; Nr projektu: 1367; Data podpisania: 2013-01-28
Tytuł projektu: System Informacji o Mieście Zabrze
Kwota dofinansowania: 321 116,64 zł.
Koszt całkowity: 416 492,82 zł.
Beneficjent: Miasto Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-004/11-02; Nr projektu: 1193; Data podpisania: 2012-05-08
Tytuł projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, Etap III - budowa hot-spotów
Kwota dofinansowania: 1 061 337,26 zł.
Koszt całkowity: 1 258 088,77 zł.
Beneficjent: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-012/11-03; Nr projektu: 1198; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Zapewnienie publicznego dostępu do Internetu na terenie Centrum Pediatrii w Sosnowcu
Kwota dofinansowania: 561 457,13 zł.
Koszt całkowity: 702 207,00 zł.
Beneficjent: "PIEKARY.NET" Sebastian Haider, Grzegorz Czempik
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-012/12-01; Nr projektu: 1368; Data podpisania: 2012-12-31
Tytuł projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Piekarach Śląskich - Budowa i rozwój sieci dystrybucyjnej w technologii światłowodowej o wysokim statusie innowacyjności.
Kwota dofinansowania: 321 908,77 zł.
Koszt całkowity: 394 336,50 zł.
Beneficjent: Gmina Ożarowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-007/11-03; Nr projektu: 1187; Data podpisania: 2012-04-23
Tytuł projektu: Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarowice wraz z budową punktów PIAP
Kwota dofinansowania: 2 762 269,01 zł.
Koszt całkowity: 3 257 378,25 zł.
Beneficjent: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-022/11-04; Nr projektu: 1196; Data podpisania: 2012-07-02
Tytuł projektu: Budowa kompleksowego systemu infrastruktury światłowodowej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.
Kwota dofinansowania: 812 676,50 zł.
Koszt całkowity: 1 186 667,10 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-038/10-05; Nr projektu: 924; Data podpisania: 2011-03-18
Tytuł projektu: Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej
Kwota dofinansowania: 1 419 180,68 zł.
Koszt całkowity: 1 669 624,34 zł.
Beneficjent: Miasto Jaworzno
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-008/10-03; Nr projektu: 971; Data podpisania: 2011-08-02
Tytuł projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Miasto Jaworzno
Kwota dofinansowania: 7 603 395,02 zł.
Koszt całkowity: 10 713 090,58 zł.
Beneficjent: Miasto Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-025/10-05; Nr projektu: 960; Data podpisania: 2011-06-07
Tytuł projektu: Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, Etap I
Kwota dofinansowania: 9 014 647,99 zł.
Koszt całkowity: 13 427 823,26 zł.
Beneficjent: Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-008/12-02; Nr projektu: 1365; Data podpisania: 2013-01-14
Tytuł projektu: Zapewnienie publicznego dostępu do Internetu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
Kwota dofinansowania: 208 999,70 zł.
Koszt całkowity: 266 177,01 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-020/10-03; Nr projektu: 953; Data podpisania: 2011-07-15
Tytuł projektu: Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku
Kwota dofinansowania: 11 756 852,74 zł.
Koszt całkowity: 14 292 351,22 zł.
Beneficjent: Gmina Psary
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-015/11-04; Nr projektu: 1186; Data podpisania: 2012-04-23
Tytuł projektu: Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary.
Kwota dofinansowania: 450 358,60 zł.
Koszt całkowity: 785 490,99 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-009/11-03; Nr projektu: 1191; Data podpisania: 2012-04-17
Tytuł projektu: Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku – etap II
Kwota dofinansowania: 6 738 711,38 zł.
Koszt całkowity: 7 931 446,68 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-009/10-03; Nr projektu: 973; Data podpisania: 2011-06-07
Tytuł projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gminie Zawiercie
Kwota dofinansowania: 2 375 534,99 zł.
Koszt całkowity: 2 805 906,10 zł.
Beneficjent: Gmina Siewierz
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-001/10-04; Nr projektu: 972; Data podpisania: 2011-07-25
Tytuł projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Siewierz
Kwota dofinansowania: 3 035 467,25 zł.
Koszt całkowity: 4 072 459,78 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-016/11-04; Nr projektu: 1197; Data podpisania: 2012-06-11
Tytuł projektu: Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III - wraz z punktem hot-spot
Kwota dofinansowania: 16 176 643,25 zł.
Koszt całkowity: 19 031 345,00 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-001/11-04; Nr projektu: 1192; Data podpisania: 2012-08-08
Tytuł projektu: Publiczny dostęp do internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów
Kwota dofinansowania: 1 348 029,36 zł.
Koszt całkowity: 1 585 916,90 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-028/10-05; Nr projektu: 958; Data podpisania: 2011-07-25
Tytuł projektu: SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice
Kwota dofinansowania: 11 054 579,08 zł.
Koszt całkowity: 14 853 800,32 zł.
Beneficjent: Miasto Żywiec
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-017/11-04; Nr projektu: 1183; Data podpisania: 2012-05-16
Tytuł projektu: Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej
Kwota dofinansowania: 3 904 524,99 zł.
Koszt całkowity: 5 016 837,88 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-010/11-06; Nr projektu: 1195; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III
Kwota dofinansowania: 983 135,50 zł.
Koszt całkowity: 1 156 630,01 zł.
Beneficjent: Gmina Czeladź
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-021/11-02; Nr projektu: 1185; Data podpisania: 2012-07-02
Tytuł projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP
Kwota dofinansowania: 1 875 890,24 zł.
Koszt całkowity: 2 460 062,46 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-014/11-02; Nr projektu: 1194; Data podpisania: 2012-05-18
Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 3 744 676,62 zł.
Koszt całkowity: 4 535 956,04 zł.
Beneficjent: Powiat Mikołowski
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-007/10-03; Nr projektu: 943; Data podpisania: 2011-08-10
Tytuł projektu: SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)
Kwota dofinansowania: 5 117 688,91 zł.
Koszt całkowity: 6 065 884,48 zł.
Beneficjent: Miasto Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-024/11-04; Nr projektu: 1274; Data podpisania: 2012-06-25
Tytuł projektu: Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, Etap II
Kwota dofinansowania: 2 791 278,07 zł.
Koszt całkowity: 3 601 922,55 zł.
Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-002/11-04; Nr projektu: 1201; Data podpisania: 2012-04-02
Tytuł projektu: Utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kwota dofinansowania: 630 187,16 zł.
Koszt całkowity: 773 852,19 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-003/12-03; Nr projektu: 1373; Data podpisania: 2013-02-07
Tytuł projektu: Tychy w sieci możliwości – budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu.
Kwota dofinansowania: 449 651,49 zł.
Koszt całkowity: 529 586,36 zł.
Beneficjent: Miasto Gliwice
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-004/10-04; Nr projektu: 945; Data podpisania: 2011-06-09
Tytuł projektu: SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice
Kwota dofinansowania: 6 245 128,31 zł.
Koszt całkowity: 7 813 346,46 zł.
Beneficjent: Miasto Gliwice
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-032/10-04; Nr projektu: 925; Data podpisania: 2011-04-13
Tytuł projektu: Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice
Kwota dofinansowania: 4 283 417,46 zł.
Koszt całkowity: 5 242 377,94 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-011/10-03; Nr projektu: 954; Data podpisania: 2011-07-25
Tytuł projektu: Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój
Kwota dofinansowania: 10 636 538,91 zł.
Koszt całkowity: 16 235 856,28 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-015/10-05; Nr projektu: 940; Data podpisania: 2011-07-15
Tytuł projektu: Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec
Kwota dofinansowania: 17 996 369,29 zł.
Koszt całkowity: 22 359 324,06 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-018/11-08; Nr projektu: 1362; Data podpisania: 2013-02-07
Tytuł projektu: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa
Kwota dofinansowania: 30 225 564,64 zł.
Koszt całkowity: 44 094 979,36 zł.
Beneficjent: Miasto Gliwice
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-023/11-03; Nr projektu: 1190; Data podpisania: 2012-08-30
Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot
Kwota dofinansowania: 22 820 085,03 zł.
Koszt całkowity: 26 980 833,38 zł.
Beneficjent: Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-013/12-03; Nr projektu: 1371; Data podpisania: 2013-01-16
Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Starówki w Gliwicach wraz z punktami PIAP
Kwota dofinansowania: 2 175 112,98 zł.
Koszt całkowity: 2 957 878,83 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-022/10-05; Nr projektu: 950; Data podpisania: 2014-02-12
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski
Kwota dofinansowania: 19 477 311,27 zł.
Koszt całkowity: 23 050 072,52 zł.
Beneficjent: Arbelon sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-011/12-08; Nr projektu: 1369; Data podpisania: 2013-03-25
Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez budowę przesyłowej magistrali światłowodowej na terenie gminy miasta Częstochowy.
Kwota dofinansowania: 794 532,81 zł.
Koszt całkowity: 1 449 252,78 zł.
Beneficjent: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.02.01.00-00-004/12-01; Nr projektu: 1370; Data podpisania: 2013-01-15
Tytuł projektu: Budowa Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu
Kwota dofinansowania: 512 652,21 zł.
Koszt całkowity: 613 061,85 zł.
II.2
[171] Rozwój elektronicznych usług publicznych
Suma dof.: 334 954 303,83 zł.
II.2.0
[171] ---
Suma dof.: 334 954 303,83 zł.
Beneficjent: Gmina Miasta Knurów
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-007/08-01; Nr projektu: 62; Data podpisania: 2008-12-30
Tytuł projektu: Spr@wny urząd – Budowa zintegrowanego systemu zarządzania, kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów
Kwota dofinansowania: 690 245,05 zł.
Koszt całkowity: 862 359,80 zł.
Beneficjent: Gmina Bieruń
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-001/08-02; Nr projektu: 55; Data podpisania: 2008-12-23
Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście Bieruniu
Kwota dofinansowania: 293 093,54 zł.
Koszt całkowity: 344 815,94 zł.
Beneficjent: Gmina Wilkowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-022/08-02; Nr projektu: 50; Data podpisania: 2008-12-24
Tytuł projektu: Stworzenie Elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice
Kwota dofinansowania: 600 114,32 zł.
Koszt całkowity: 750 142,91 zł.
Beneficjent: Gmina Włodowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-041/08-01; Nr projektu: 74; Data podpisania: 2008-12-08
Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w gminie Włodowice
Kwota dofinansowania: 204 316,54 zł.
Koszt całkowity: 240 372,40 zł.
Beneficjent: Gmina Radziechowy-Wieprz
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-025/08-02; Nr projektu: 76; Data podpisania: 2008-12-24
Tytuł projektu: E – URZĄD – elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz
Kwota dofinansowania: 895 317,86 zł.
Koszt całkowity: 1 053 315,14 zł.
Beneficjent: Miasto Racibórz
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-010/08-03; Nr projektu: 48; Data podpisania: 2009-01-02
Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w UM Racibórz
Kwota dofinansowania: 271 085,74 zł.
Koszt całkowity: 342 924,40 zł.
Beneficjent: Gmina Kroczyce
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-013/08-03; Nr projektu: 52; Data podpisania: 2008-12-16
Tytuł projektu: e-Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Gminy Kroczyce
Kwota dofinansowania: 369 777,83 zł.
Koszt całkowity: 435 032,75 zł.
Beneficjent: Gmina Łazy
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-043/08-03; Nr projektu: 65; Data podpisania: 2008-12-05
Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego wspierającego procesy administracyjne oraz rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Łazy
Kwota dofinansowania: 751 879,92 zł.
Koszt całkowity: 901 919,15 zł.
Beneficjent: Gmina Bobrowniki
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-055/08-03; Nr projektu: 162; Data podpisania: 2009-06-03
Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki
Kwota dofinansowania: 297 649,94 zł.
Koszt całkowity: 352 431,82 zł.
Beneficjent: Gmina miejska Poręba
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-018/08-03; Nr projektu: 45; Data podpisania: 2008-12-30
Tytuł projektu: Elektroniczny Urząd – rozwój e-usług publicznych w Mieście Poręba
Kwota dofinansowania: 127 115,80 zł.
Koszt całkowity: 163 321,20 zł.
Beneficjent: Gmina Sośnicowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-003/08-02; Nr projektu: 67; Data podpisania: 2008-12-08
Tytuł projektu: E-URZĄD w Sośnicowicach-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów
Kwota dofinansowania: 294 552,85 zł.
Koszt całkowity: 346 532,77 zł.
Beneficjent: Gmina Lipowa
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-047/08-02; Nr projektu: 53; Data podpisania: 2009-02-11
Tytuł projektu: e-Lipowa - budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa
Kwota dofinansowania: 237 636,79 zł.
Koszt całkowity: 279 572,70 zł.
Beneficjent: Gmina Gierałtowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-005/08-01; Nr projektu: 593; Data podpisania: 2010-05-31
Tytuł projektu: Efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w Gminie Gierałtowice
Kwota dofinansowania: 231 217,00 zł.
Koszt całkowity: 309 535,88 zł.
Beneficjent: Gmina Czernichów
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-028/08-03; Nr projektu: 61; Data podpisania: 2008-12-17
Tytuł projektu: eUrząd dla mieszkańców Gminy Czernichów
Kwota dofinansowania: 472 778,74 zł.
Koszt całkowity: 566 311,89 zł.
Beneficjent: Gmina Olsztyn
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-009/08-02; Nr projektu: 591; Data podpisania: 2010-05-20
Tytuł projektu: E-Gmina Olsztyn. Etap I
Kwota dofinansowania: 206 692,36 zł.
Koszt całkowity: 243 167,49 zł.
Beneficjent: Gmina Kozy
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-014/08-02; Nr projektu: 46; Data podpisania: 2008-12-24
Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy
Kwota dofinansowania: 434 591,17 zł.
Koszt całkowity: 527 359,65 zł.
Beneficjent: Gmina Ogrodzieniec
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-002/08-02; Nr projektu: 587; Data podpisania: 2010-05-28
Tytuł projektu: e-Urząd Ogrodzieniec
Kwota dofinansowania: 442 860,14 zł.
Koszt całkowity: 550 921,23 zł.
Beneficjent: Powiat Będziński
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-039/08-02; Nr projektu: 58; Data podpisania: 2008-12-24
Tytuł projektu: "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - wsparciem dla administracji publicznej w powiecie poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"
Kwota dofinansowania: 1 130 900,86 zł.
Koszt całkowity: 1 335 721,60 zł.
Beneficjent: Miasto Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-012/08-02; Nr projektu: 56; Data podpisania: 2008-12-24
Tytuł projektu: Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd w Świętochłowicach
Kwota dofinansowania: 604 121,97 zł.
Koszt całkowity: 710 732,96 zł.
Beneficjent: Gmina Świnna
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-023/08-02; Nr projektu: 49; Data podpisania: 2009-01-02
Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Gminy Świnna
Kwota dofinansowania: 455 232,28 zł.
Koszt całkowity: 538 964,86 zł.
Beneficjent: Gmina Pilica
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-027/08-03; Nr projektu: 63; Data podpisania: 2008-12-16
Tytuł projektu: Nowoczesna E-administracja w Gminie Pilica
Kwota dofinansowania: 390 122,09 zł.
Koszt całkowity: 466 897,17 zł.
Beneficjent: Miasto Racibórz
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-011/08-05; Nr projektu: 71; Data podpisania: 2008-12-23
Tytuł projektu: Elektroniczny System Informacji Miejskiej
Kwota dofinansowania: 944 885,50 zł.
Koszt całkowity: 1 139 432,00 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Żory
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-066/09-02; Nr projektu: 790; Data podpisania: 2010-08-23
Tytuł projektu: Żorski system usług publicznych
Kwota dofinansowania: 1 651 858,04 zł.
Koszt całkowity: 2 083 052,40 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-001/09-03; Nr projektu: 286; Data podpisania: 2009-11-30
Tytuł projektu: e – Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków
Kwota dofinansowania: 673 413,61 zł.
Koszt całkowity: 796 268,27 zł.
Beneficjent: Gmina Woźniki
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-035/08-06; Nr projektu: 47; Data podpisania: 2008-12-24
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej.
Kwota dofinansowania: 1 359 555,58 zł.
Koszt całkowity: 1 959 523,73 zł.
Beneficjent: Gmina Wilamowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-020/08-02; Nr projektu: 59; Data podpisania: 2008-12-24
Tytuł projektu: e-Urząd w Gminie Wilamowice
Kwota dofinansowania: 357 623,16 zł.
Koszt całkowity: 421 130,85 zł.
Beneficjent: Fundacja Informatyki i Zarządzania
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-031/08-05; Nr projektu: 60; Data podpisania: 2008-12-12
Tytuł projektu: Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP
Kwota dofinansowania: 1 183 400,05 zł.
Koszt całkowity: 1 465 523,63 zł.
Beneficjent: Gmina Węgierska Górka
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-032/08-02; Nr projektu: 64; Data podpisania: 2009-01-09
Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznych usług publicznych poprzez Zintegrowany System Zarządzania Gminą Węgierska Górka
Kwota dofinansowania: 610 297,93 zł.
Koszt całkowity: 717 997,57 zł.
Beneficjent: Gmina Tarnowskie Góry
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-040/08-04; Nr projektu: 57; Data podpisania: 2008-12-01
Tytuł projektu: e-Tarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych
Kwota dofinansowania: 651 598,06 zł.
Koszt całkowity: 1 005 083,49 zł.
Beneficjent: Gmina Pilchowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-006/08-04; Nr projektu: 54; Data podpisania: 2008-12-16
Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Pilchowicach
Kwota dofinansowania: 310 490,81 zł.
Koszt całkowity: 365 748,62 zł.
Beneficjent: Powiat Kłobucki
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-003/09-03; Nr projektu: 457; Data podpisania: 2010-03-17
Tytuł projektu: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego. E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
Kwota dofinansowania: 1 730 614,76 zł.
Koszt całkowity: 2 072 986,36 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-004/09-03; Nr projektu: 453; Data podpisania: 2010-04-23
Tytuł projektu: Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji
Kwota dofinansowania: 1 973 219,39 zł.
Koszt całkowity: 2 321 434,58 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-030/08-03; Nr projektu: 70; Data podpisania: 2008-12-23
Tytuł projektu: Wspomaganie zarządzania kryzysowego zasobem mapowym miasta.
Kwota dofinansowania: 873 716,58 zł.
Koszt całkowity: 1 339 991,03 zł.
Beneficjent: Gmina Siewierz
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-033/08-04; Nr projektu: 589; Data podpisania: 2010-05-31
Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz
Kwota dofinansowania: 268 765,55 zł.
Koszt całkowity: 359 431,31 zł.
Beneficjent: Gmina Porąbka
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-026/08-03; Nr projektu: 66; Data podpisania: 2008-12-03
Tytuł projektu: "Wdrożenie zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej w gminie Porąbka"
Kwota dofinansowania: 627 135,42 zł.
Koszt całkowity: 737 806,38 zł.
Beneficjent: Powiat Lubliniecki
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-037/08-04; Nr projektu: 77; Data podpisania: 2008-12-30
Tytuł projektu: Nowoczesny E-urząd w Starostwie Powiatowym w Lublińcu
Kwota dofinansowania: 272 667,74 zł.
Koszt całkowity: 345 198,27 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-004/08-02; Nr projektu: 592; Data podpisania: 2010-06-02
Tytuł projektu: Budowa Platformy Integracji Usług Publicznych
Kwota dofinansowania: 423 577,18 zł.
Koszt całkowity: 574 854,30 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-072/09-03; Nr projektu: 793; Data podpisania: 2010-09-27
Tytuł projektu: Przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Istebna, Strumień, Wisła.
Kwota dofinansowania: 547 193,99 zł.
Koszt całkowity: 643 757,64 zł.
Beneficjent: Gmina Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-002/09-04; Nr projektu: 454; Data podpisania: 2009-11-16
Tytuł projektu: System Informacji Przestrzennej w Cieszynie
Kwota dofinansowania: 957 925,32 zł.
Koszt całkowity: 1 140 061,56 zł.
Beneficjent: Gmina Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-051/08-04; Nr projektu: 78; Data podpisania: 2009-01-06
Tytuł projektu: CISO Cieszyński Informatyczny System Oświatowy
Kwota dofinansowania: 1 271 658,93 zł.
Koszt całkowity: 1 496 971,75 zł.
Beneficjent: Centrum Pediatrii im.Jana Pawła II w Sosnowcu
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-046/08-03; Nr projektu: 73; Data podpisania: 2009-01-16
Tytuł projektu: Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu - II etap
Kwota dofinansowania: 1 116 017,21 zł.
Koszt całkowity: 1 359 635,39 zł.
Beneficjent: Gmina Sławków
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-052/08-02; Nr projektu: 594; Data podpisania: 2010-05-31
Tytuł projektu: Rozwój zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji samorządowej miasta Sławków
Kwota dofinansowania: 391 644,13 zł.
Koszt całkowity: 460 757,80 zł.
Beneficjent: Powiat Cieszyński
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-065/09-02; Nr projektu: 682; Data podpisania: 2010-10-12
Tytuł projektu: Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego
Kwota dofinansowania: 807 515,37 zł.
Koszt całkowity: 950 018,08 zł.
Beneficjent: Powiat Myszkowski
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-053/08-04; Nr projektu: 85; Data podpisania: 2009-05-05
Tytuł projektu: e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim.
Kwota dofinansowania: 1 649 671,57 zł.
Koszt całkowity: 3 085 624,00 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-008/09-02; Nr projektu: 577; Data podpisania: 2010-06-08
Tytuł projektu: Miejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza.
Kwota dofinansowania: 3 291 487,84 zł.
Koszt całkowity: 3 902 712,32 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-044/09-01; Nr projektu: 1252; Data podpisania: 2012-09-06
Tytuł projektu: Wdrożenie Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP
Kwota dofinansowania: 1 972 267,82 zł.
Koszt całkowity: 2 346 016,83 zł.
Beneficjent: Gmina Orzesze
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-001/11-01; Nr projektu: 1273; Data podpisania: 2012-06-06
Tytuł projektu: Modernizacja platformy teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Orzeszu
Kwota dofinansowania: 163 681,12 zł.
Koszt całkowity: 221 065,51 zł.
Beneficjent: Powiat Częstochowski
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-009/09-04; Nr projektu: 683; Data podpisania: 2010-10-29
Tytuł projektu: E-Powiat Częstochowski
Kwota dofinansowania: 3 285 733,93 zł.
Koszt całkowity: 4 092 966,53 zł.
Beneficjent: Wojewoda Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-038/09-03; Nr projektu: 811; Data podpisania: 2010-12-30
Tytuł projektu: Elektroniczna Platforma Pracy Śląskiej Administracji Zespolonej
Kwota dofinansowania: 2 433 760,32 zł.
Koszt całkowity: 2 867 492,52 zł.
Beneficjent: Sosnowiec - miasto na prawach powiatu
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-063/09-02; Nr projektu: 1081; Data podpisania: 2011-08-12
Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w Mieście na prawach Powiatu - Sosnowiec
Kwota dofinansowania: 2 528 924,74 zł.
Koszt całkowity: 2 975 205,58 zł.
Beneficjent: Powiat Raciborski
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-039/09-03; Nr projektu: 1122; Data podpisania: 2012-02-23
Tytuł projektu: E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej
Kwota dofinansowania: 95 361,86 zł.
Koszt całkowity: 121 375,43 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-017/09-03; Nr projektu: 1084; Data podpisania: 2011-12-19
Tytuł projektu: Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 1 190 149,46 zł.
Koszt całkowity: 1 536 987,35 zł.
Beneficjent: Gmina Miasteczko Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-011/09-03; Nr projektu: 1248; Data podpisania: 2012-08-22
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury informatycznej, niezbędnej do funkcjonowania e - Urzędu w Miasteczku Śląskim
Kwota dofinansowania: 277 230,35 zł.
Koszt całkowity: 351 015,55 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-054/08-05; Nr projektu: 86; Data podpisania: 2009-03-25
Tytuł projektu: System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego
Kwota dofinansowania: 2 375 190,26 zł.
Koszt całkowity: 2 863 282,98 zł.
Beneficjent: Gmina Szczekociny
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-015/09-03; Nr projektu: 1128; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Wdrożenie e-@dministracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I
Kwota dofinansowania: 522 266,01 zł.
Koszt całkowity: 752 119,40 zł.
Beneficjent: Gmina Strumień
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-055/09-03; Nr projektu: 1209; Data podpisania: 2012-05-07
Tytuł projektu: Nowoczesny Urząd - Nowoczesny Urzędnik - Gmina Strumień
Kwota dofinansowania: 312 946,67 zł.
Koszt całkowity: 482 904,74 zł.
Beneficjent: Miasto Jaworzno
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-029/08-03; Nr projektu: 75; Data podpisania: 2008-12-31
Tytuł projektu: Innowacyjne J@worzno - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną
Kwota dofinansowania: 1 270 586,45 zł.
Koszt całkowity: 1 586 917,61 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-056/08-06; Nr projektu: 163; Data podpisania: 2009-06-08
Tytuł projektu: System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim
Kwota dofinansowania: 2 942 509,16 zł.
Koszt całkowity: 3 663 671,49 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-018/12-02; Nr projektu: 1478; Data podpisania: 2013-10-18
Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Kwota dofinansowania: 4 400 623,40 zł.
Koszt całkowity: 5 178 434,00 zł.
Beneficjent: Gmina Buczkowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-028/12-02; Nr projektu: 1393; Data podpisania: 2013-02-14
Tytuł projektu: E-urząd Gminy Buczkowice
Kwota dofinansowania: 1 371 279,07 zł.
Koszt całkowity: 1 819 117,45 zł.
Beneficjent: Gmina Piekary Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-046/09-02; Nr projektu: 1255; Data podpisania: 2012-08-23
Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania zasobami mieszkaniowymi dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
Kwota dofinansowania: 550 096,82 zł.
Koszt całkowity: 677 100,59 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-044/12-01; Nr projektu: 1524; Data podpisania: 2013-12-12
Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Kwota dofinansowania: 1 886 045,45 zł.
Koszt całkowity: 2 336 102,83 zł.
Beneficjent: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-096/12-02; Nr projektu: 1397; Data podpisania: 2013-02-28
Tytuł projektu: Utworzenie interfejsu wymiany danych pomiędzy WPR w Katowicach, Pogotowiem Ratunkowym w Częstochowie, a WCPR w celu wdrożenia systemu alarmowego 112 w Województwie Śląskim
Kwota dofinansowania: 298 797,92 zł.
Koszt całkowity: 380 180,70 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-032/09-02; Nr projektu: 1254; Data podpisania: 2012-06-29
Tytuł projektu: eChorzów - internetowa platforma usług publicznych
Kwota dofinansowania: 334 700,19 zł.
Koszt całkowity: 399 914,94 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-036/08-05; Nr projektu: 51; Data podpisania: 2009-01-23
Tytuł projektu: Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2
Kwota dofinansowania: 7 401 266,71 zł.
Koszt całkowity: 8 716 400,60 zł.
Beneficjent: Powiat Rybnicki
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-005/09-08; Nr projektu: 456; Data podpisania: 2009-10-30
Tytuł projektu: e-Administracja w Powiecie Rybnickim
Kwota dofinansowania: 3 321 149,02 zł.
Koszt całkowity: 3 996 213,05 zł.
Beneficjent: Gmina Jasienica
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-013/09-03; Nr projektu: 1088; Data podpisania: 2011-11-25
Tytuł projektu: e-Urząd w Gminie Jasienica
Kwota dofinansowania: 806 082,50 zł.
Koszt całkowity: 1 019 557,38 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-045/08-04; Nr projektu: 69; Data podpisania: 2009-01-15
Tytuł projektu: Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze
Kwota dofinansowania: 1 262 026,41 zł.
Koszt całkowity: 1 559 221,00 zł.
Beneficjent: Miasto Rydułtowy
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-023/09-03; Nr projektu: 1246; Data podpisania: 2012-06-11
Tytuł projektu: Przezroczysty Urząd Miasta Rydułtowy - wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Miastem wraz z modułem GIS
Kwota dofinansowania: 519 862,12 zł.
Koszt całkowity: 615 756,10 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-061/12-01; Nr projektu: 1578; Data podpisania: 2014-06-13
Tytuł projektu: Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 2 122 706,11 zł.
Koszt całkowity: 2 512 061,31 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-013/12-01; Nr projektu: 1425; Data podpisania: 2013-05-23
Tytuł projektu: e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 1 221 896,89 zł.
Koszt całkowity: 1 437 857,86 zł.
Beneficjent: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-060/12-03; Nr projektu: 1501; Data podpisania: 2013-11-26
Tytuł projektu: Wprowadzenie e-usług w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o.
Kwota dofinansowania: 2 463 692,07 zł.
Koszt całkowity: 2 900 036,27 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-008/08-05; Nr projektu: 590; Data podpisania: 2010-06-14
Tytuł projektu: Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu
Kwota dofinansowania: 1 103 032,61 zł.
Koszt całkowity: 1 598 621,39 zł.
Beneficjent: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-052/12-03; Nr projektu: 1383; Data podpisania: 2013-02-21
Tytuł projektu: Wdrożenie e-usług publicznych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Kwota dofinansowania: 731 122,38 zł.
Koszt całkowity: 895 275,18 zł.
Beneficjent: Gmina Wielowieś
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-037/09-05; Nr projektu: 1126; Data podpisania: 2012-02-29
Tytuł projektu: Rozwój Informatyzacji Gminy Wielowieś
Kwota dofinansowania: 218 925,15 zł.
Koszt całkowity: 284 593,25 zł.
Beneficjent: Powiat Zawierciański
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-031/12-02; Nr projektu: 1377; Data podpisania: 2013-01-16
Tytuł projektu: Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego
Kwota dofinansowania: 2 142 229,50 zł.
Koszt całkowity: 2 520 270,00 zł.
Beneficjent: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-063/12-03; Nr projektu: 1378; Data podpisania: 2013-02-11
Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
Kwota dofinansowania: 560 102,79 zł.
Koszt całkowity: 684 589,96 zł.
Beneficjent: Gmina Wyry
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-021/09-01; Nr projektu: 1250; Data podpisania: 2012-07-02
Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry
Kwota dofinansowania: 328 658,52 zł.
Koszt całkowity: 390 657,09 zł.
Beneficjent: Gmina Milówka
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-022/09-02; Nr projektu: 1087; Data podpisania: 2011-09-21
Tytuł projektu: e-Urząd w Gminie Milówka
Kwota dofinansowania: 683 768,45 zł.
Koszt całkowity: 835 333,47 zł.
Beneficjent: Gmina Rajcza
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-027/09-02; Nr projektu: 1085; Data podpisania: 2011-10-12
Tytuł projektu: e-Urząd w Gminie Rajcza
Kwota dofinansowania: 683 096,30 zł.
Koszt całkowity: 847 817,05 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-016/09-02; Nr projektu: 1247; Data podpisania: 2012-08-20
Tytuł projektu: Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie- Etap I
Kwota dofinansowania: 235 546,82 zł.
Koszt całkowity: 292 932,78 zł.
Beneficjent: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-073/12-02; Nr projektu: 1384; Data podpisania: 2013-01-30
Tytuł projektu: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu
Kwota dofinansowania: 1 273 501,71 zł.
Koszt całkowity: 1 624 783,96 zł.
Beneficjent: Gmina Wisła
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-094/12-02; Nr projektu: 1389; Data podpisania: 2013-02-14
Tytuł projektu: Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa.
Kwota dofinansowania: 889 896,25 zł.
Koszt całkowity: 1 057 015,98 zł.
Beneficjent: Gmina Koszarawa
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-028/09-03; Nr projektu: 1131; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Informatyzacja Urzędu Gminy w Koszarawie
Kwota dofinansowania: 221 333,90 zł.
Koszt całkowity: 260 392,84 zł.
Beneficjent: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-014/12-02; Nr projektu: 1376; Data podpisania: 2013-02-05
Tytuł projektu: Wprowadzenie e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Kwota dofinansowania: 1 438 610,27 zł.
Koszt całkowity: 1 948 665,34 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-091/12-02; Nr projektu: 1476; Data podpisania: 2013-10-08
Tytuł projektu: Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie zasobami SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
Kwota dofinansowania: 617 546,98 zł.
Koszt całkowity: 806 557,75 zł.
Beneficjent: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-078/12-01; Nr projektu: 1525; Data podpisania: 2013-11-19
Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu wspomagającego procesy zarządzania w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach.
Kwota dofinansowania: 2 270 106,61 zł.
Koszt całkowity: 9 127 115,45 zł.
Beneficjent: Miasto Gliwice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-044/08-05; Nr projektu: 68; Data podpisania: 2009-05-05
Tytuł projektu: Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.
Kwota dofinansowania: 2 046 620,01 zł.
Koszt całkowity: 2 501 171,75 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie - Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-071/09-03; Nr projektu: 792; Data podpisania: 2010-08-30
Tytuł projektu: Elektroniczny Obieg Dokumentów w Jastrzębiu Zdroju
Kwota dofinansowania: 4 997 586,06 zł.
Koszt całkowity: 5 888 758,39 zł.
Beneficjent: Miasto Radlin
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-070/09-04; Nr projektu: 791; Data podpisania: 2010-08-26
Tytuł projektu: Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania w Urzędzie Miasta Radlin i jednostkach podległych.
Kwota dofinansowania: 1 580 753,35 zł.
Koszt całkowity: 1 863 316,00 zł.
Beneficjent: Gmina Żarnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-019/09-04; Nr projektu: 1130; Data podpisania: 2012-03-08
Tytuł projektu: Wprowadzenie elektronicznych usług publicznych w gminie Żarnowiec
Kwota dofinansowania: 193 926,58 zł.
Koszt całkowity: 240 156,76 zł.
Beneficjent: Gmina Piekary Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-024/09-02; Nr projektu: 1253; Data podpisania: 2012-08-13
Tytuł projektu: Dogonić XXI wiek - Zintegrowany System Obsługi Bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich
Kwota dofinansowania: 233 643,47 zł.
Koszt całkowity: 281 295,37 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-057/09-06; Nr projektu: 1121; Data podpisania: 2012-01-27
Tytuł projektu: Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice
Kwota dofinansowania: 1 120 227,99 zł.
Koszt całkowity: 1 330 215,29 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-060/09-04; Nr projektu: 788; Data podpisania: 2010-11-23
Tytuł projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP).
Kwota dofinansowania: 3 730 973,16 zł.
Koszt całkowity: 4 496 529,38 zł.
Beneficjent: Powiat Raciborski
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-040/09-04; Nr projektu: 1125; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług
Kwota dofinansowania: 359 561,72 zł.
Koszt całkowity: 480 077,80 zł.
Beneficjent: Uniwersytet Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-048/08-04; Nr projektu: 72; Data podpisania: 2008-12-24
Tytuł projektu: DOSTOSOWANIE ZASOBU ŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ DO ROZSZERZONEGO DOSTĘPU INTERNETOWEGO - RID
Kwota dofinansowania: 1 382 069,99 zł.
Koszt całkowity: 1 641 598,19 zł.
Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-007/12-05; Nr projektu: 1392; Data podpisania: 2013-03-29
Tytuł projektu: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
Kwota dofinansowania: 5 291 322,25 zł.
Koszt całkowity: 7 110 276,14 zł.
Beneficjent: Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-067/12-01; Nr projektu: 1645; Data podpisania: 2014-09-30
Tytuł projektu: Poprawa dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 1 581 039,06 zł.
Koszt całkowity: 1 909 983,96 zł.
Beneficjent: Gmina Knurów
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-085/12-01; Nr projektu: 1772; Data podpisania: 2015-08-17
Tytuł projektu: Spr@wny Urząd II- rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów
Kwota dofinansowania: 652 943,66 zł.
Koszt całkowity: 768 169,02 zł.
Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-056/09-06; Nr projektu: 1208; Data podpisania: 2012-04-04
Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informacyjnego i telemedycyny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach w celu wzrostu liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
Kwota dofinansowania: 668 344,78 zł.
Koszt całkowity: 1 543 140,55 zł.
Beneficjent: Skarb Państwa - Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zwany dalej CS PSP
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-012/09-05; Nr projektu: 1082; Data podpisania: 2011-11-14
Tytuł projektu: Innowacyjna szkoła. Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w CS PSP w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 1 046 526,68 zł.
Koszt całkowity: 1 231 207,86 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-059/12-02; Nr projektu: 1386; Data podpisania: 2013-02-15
Tytuł projektu: E-zdrowie w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
Kwota dofinansowania: 912 198,75 zł.
Koszt całkowity: 1 079 306,50 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-050/09-04; Nr projektu: 1249; Data podpisania: 2012-08-29
Tytuł projektu: Budowa internetowej platformy usług publicznych e-Szpital w SP W. Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Kwota dofinansowania: 268 669,34 zł.
Koszt całkowity: 569 444,40 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-022/12-01; Nr projektu: 1523; Data podpisania: 2014-02-05
Tytuł projektu: Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 251 011,82 zł.
Koszt całkowity: 405 137,10 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-037/12-01; Nr projektu: 1767; Data podpisania: 2015-07-29
Tytuł projektu: Wdrożenie Internetowego Biura Obsługi Klienta oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy na potrzeby klientów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 689 731,65 zł.
Koszt całkowity: 1 089 354,12 zł.
Beneficjent: Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-015/12-03; Nr projektu: 1481; Data podpisania: 2013-08-13
Tytuł projektu: Internetowa Platforma Usług Publicznych e-szpital w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu
Kwota dofinansowania: 506 178,96 zł.
Koszt całkowity: 624 780,25 zł.
Beneficjent: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-006/12-02; Nr projektu: 1574; Data podpisania: 2014-06-30
Tytuł projektu: Wykorzystanie technologii informatycznych w celu ułatwienia dostępu do usług medycznych dla pacjentów Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu
Kwota dofinansowania: 504 548,06 zł.
Koszt całkowity: 798 393,65 zł.
Beneficjent: Powiat Gliwicki
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-029/09-03; Nr projektu: 1207; Data podpisania: 2012-04-04
Tytuł projektu: Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach
Kwota dofinansowania: 1 863 461,36 zł.
Koszt całkowity: 2 366 008,23 zł.
Beneficjent: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-050/12-03; Nr projektu: 1381; Data podpisania: 2013-02-04
Tytuł projektu: Wdrożenie e-usług medycznych poprzez rozbudowę systemów informatycznych Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 1 857 691,57 zł.
Koszt całkowity: 2 185 519,50 zł.
Beneficjent: Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-056/12-09; Nr projektu: 1440; Data podpisania: 2013-05-31
Tytuł projektu: e-Policja - w służbie społeczeństwu województwa śląskiego
Kwota dofinansowania: 15 139 913,51 zł.
Koszt całkowity: 17 811 662,97 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-067/09-07; Nr projektu: 795; Data podpisania: 2010-12-20
Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)
Kwota dofinansowania: 4 150 639,60 zł.
Koszt całkowity: 5 582 735,70 zł.
Beneficjent: Gmina Tarnowskie Góry
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-034/12-04; Nr projektu: 1432; Data podpisania: 2013-09-06
Tytuł projektu: System Informacji o Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT)
Kwota dofinansowania: 1 075 558,12 zł.
Koszt całkowity: 1 265 362,50 zł.
Beneficjent: Gmina Krzanowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-030/09-03; Nr projektu: 1129; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Krzanowice
Kwota dofinansowania: 320 642,95 zł.
Koszt całkowity: 544 764,38 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-036/09-05; Nr projektu: 1124; Data podpisania: 2012-05-08
Tytuł projektu: Elektroniczna platforma komunikacji w Powiecie Żywieckim.
Kwota dofinansowania: 722 106,89 zł.
Koszt całkowity: 1 034 928,86 zł.
Beneficjent: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-043/12-07; Nr projektu: 1394; Data podpisania: 2013-02-07
Tytuł projektu: Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług eZdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych
Kwota dofinansowania: 5 785 595,74 zł.
Koszt całkowity: 7 453 071,23 zł.
Beneficjent: Gmina Bieruń
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-065/12-03; Nr projektu: 1391; Data podpisania: 2013-02-15
Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście Bieruniu – etap II
Kwota dofinansowania: 100 880,02 zł.
Koszt całkowity: 139 885,15 zł.
Beneficjent: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-075/12-03; Nr projektu: 1379; Data podpisania: 2013-01-18
Tytuł projektu: Rozwój e-usług medycznych oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 1 326 739,47 zł.
Koszt całkowity: 1 766 538,29 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-021/12-02; Nr projektu: 1722; Data podpisania: 2015-03-11
Tytuł projektu: Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała
Kwota dofinansowania: 789 372,15 zł.
Koszt całkowity: 997 093,02 zł.
Beneficjent: Miasto Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-049/12-02; Nr projektu: 1559; Data podpisania: 2014-02-05
Tytuł projektu: Budowa systemu informatycznego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sosnowiec
Kwota dofinansowania: 322 551,04 zł.
Koszt całkowity: 410 255,39 zł.
Beneficjent: Gmina Piekary Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-071/12-03; Nr projektu: 1475; Data podpisania: 2013-08-12
Tytuł projektu: Budowa Centrum Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie
Kwota dofinansowania: 1 114 866,54 zł.
Koszt całkowity: 1 686 614,83 zł.
Beneficjent: Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-054/09-03; Nr projektu: 1127; Data podpisania: 2012-04-11
Tytuł projektu: Usprawnienie funkcjonowania Centrum Onkologii w Gliwicach poprzez uruchomienie serwerowni, terminali sieciowych, telefonii VOIP oraz systemów wirtualizacji, kopii zapasowych i pracy rozproszonej
Kwota dofinansowania: 3 871 024,94 zł.
Koszt całkowity: 5 518 459,37 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-042/12-03; Nr projektu: 1382; Data podpisania: 2013-02-08
Tytuł projektu: Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
Kwota dofinansowania: 1 332 654,04 zł.
Koszt całkowity: 1 710 991,50 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-006/09-04; Nr projektu: 455; Data podpisania: 2009-10-27
Tytuł projektu: Rybnicki System Informacji Przestrzennej
Kwota dofinansowania: 2 231 416,55 zł.
Koszt całkowity: 2 625 195,95 zł.
Beneficjent: Gmina Pawłowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-068/09-04; Nr projektu: 794; Data podpisania: 2010-10-20
Tytuł projektu: Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego
Kwota dofinansowania: 1 941 219,00 zł.
Koszt całkowity: 2 326 127,43 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-048/12-03; Nr projektu: 1577; Data podpisania: 2014-06-27
Tytuł projektu: Informatyzacja SP ZOZ w Lublińcu w celu podniesienia jakości świadczonych usług
Kwota dofinansowania: 173 756,11 zł.
Koszt całkowity: 227 813,87 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-069/12-05; Nr projektu: 1479; Data podpisania: 2013-08-27
Tytuł projektu: Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 3 733 467,53 zł.
Koszt całkowity: 4 402 714,75 zł.
Beneficjent: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-064/12-02; Nr projektu: 1502; Data podpisania: 2013-10-31
Tytuł projektu: Internetowa Platforma Usług Publicznych „e-Szpital” realizowana poprzez modernizację infrastruktury technicznej i informatycznej w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
Kwota dofinansowania: 2 123 581,01 zł.
Koszt całkowity: 2 548 855,40 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-070/12-02; Nr projektu: 1500; Data podpisania: 2013-10-31
Tytuł projektu: Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska
Kwota dofinansowania: 2 190 306,54 zł.
Koszt całkowity: 2 583 347,49 zł.
Beneficjent: Gmina Lędziny
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-054/12-03; Nr projektu: 1713; Data podpisania: 2015-01-22
Tytuł projektu: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny
Kwota dofinansowania: 848 859,22 zł.
Koszt całkowity: 1 003 095,75 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-083/12-02; Nr projektu: 1646; Data podpisania: 2014-09-17
Tytuł projektu: Budowa platformy usług publicznych w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie
Kwota dofinansowania: 795 533,24 zł.
Koszt całkowity: 936 761,46 zł.
Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-041/12-03; Nr projektu: 1390; Data podpisania: 2013-02-12
Tytuł projektu: Usługi elektroniczne: e-rejestracja i e-diagnostyka w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
Kwota dofinansowania: 1 142 635,84 zł.
Koszt całkowity: 1 344 277,47 zł.
Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-047/12-03; Nr projektu: 1396; Data podpisania: 2013-05-20
Tytuł projektu: Usprawnienie funkcjonowania UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach poprzez rozwój usług elektronicznych dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego.
Kwota dofinansowania: 2 329 962,96 zł.
Koszt całkowity: 3 102 805,26 zł.
Beneficjent: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-062/12-02; Nr projektu: 1690; Data podpisania: 2015-01-27
Tytuł projektu: Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
Kwota dofinansowania: 2 808 964,08 zł.
Koszt całkowity: 3 421 857,02 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-095/12-02; Nr projektu: 1673; Data podpisania: 2014-10-22
Tytuł projektu: e-Zdrowie GCM – Budowa Medycznej Platformy Informacyjnej w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach
Kwota dofinansowania: 1 054 388,75 zł.
Koszt całkowity: 1 571 524,68 zł.
Beneficjent: Wojewódzki Szpital Chorób Pluc im. dr Alojzego Pawelca
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-053/12-02; Nr projektu: 1696; Data podpisania: 2014-12-30
Tytuł projektu: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim wraz z wprowadzeniem e-usług.
Kwota dofinansowania: 1 031 435,92 zł.
Koszt całkowity: 1 214 454,03 zł.
Beneficjent: Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-020/12-02; Nr projektu: 1694; Data podpisania: 2014-12-10
Tytuł projektu: Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Szpital w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich
Kwota dofinansowania: 661 341,48 zł.
Koszt całkowity: 778 048,80 zł.
Beneficjent: Gmina Toszek
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-093/12-03; Nr projektu: 1387; Data podpisania: 2013-02-15
Tytuł projektu: Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek
Kwota dofinansowania: 1 463 175,86 zł.
Koszt całkowity: 1 735 292,54 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-018/09-08; Nr projektu: 1251; Data podpisania: 2012-08-20
Tytuł projektu: Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR
Kwota dofinansowania: 1 931 318,12 zł.
Koszt całkowity: 3 263 658,22 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-029/12-03; Nr projektu: 1380; Data podpisania: 2013-02-07
Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego
Kwota dofinansowania: 2 140 144,78 zł.
Koszt całkowity: 2 536 805,00 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychiatrii w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-076/12-02; Nr projektu: 1697; Data podpisania: 2014-12-31
Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
Kwota dofinansowania: 971 185,10 zł.
Koszt całkowity: 1 208 240,03 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-051/09-05; Nr projektu: 1119; Data podpisania: 2012-05-18
Tytuł projektu: IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach
Kwota dofinansowania: 496 743,77 zł.
Koszt całkowity: 641 551,98 zł.
Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-008/12-04; Nr projektu: 1474; Data podpisania: 2013-09-26
Tytuł projektu: Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ w Cieszynie
Kwota dofinansowania: 3 694 106,97 zł.
Koszt całkowity: 4 475 899,25 zł.
Beneficjent: Powiat Myszkowski
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-045/12-03; Nr projektu: 1477; Data podpisania: 2013-08-28
Tytuł projektu: Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Myszkowskiego
Kwota dofinansowania: 1 490 504,24 zł.
Koszt całkowity: 2 002 886,08 zł.
Beneficjent: Gmina Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-033/12-03; Nr projektu: 1724; Data podpisania: 2015-03-20
Tytuł projektu: Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej
Kwota dofinansowania: 1 251 280,25 zł.
Koszt całkowity: 1 513 111,23 zł.
Beneficjent: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-038/12-02; Nr projektu: 1766; Data podpisania: 2015-06-22
Tytuł projektu: Wdrożenie Internetowego Biura Obsługi Klienta, elektronicznego systemu zarządzania informacją oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy na potrzeby GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej
Kwota dofinansowania: 388 318,25 zł.
Koszt całkowity: 458 757,00 zł.
Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im.Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-010/12-04; Nr projektu: 1575; Data podpisania: 2014-06-13
Tytuł projektu: Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych.
Kwota dofinansowania: 3 523 873,59 zł.
Koszt całkowity: 4 409 387,36 zł.
Beneficjent: Szpital Powiatowy w Zawierciu
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-079/12-03; Nr projektu: 1691; Data podpisania: 2015-01-16
Tytuł projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu
Kwota dofinansowania: 1 959 617,89 zł.
Koszt całkowity: 2 412 813,51 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-020/09-04; Nr projektu: 1123; Data podpisania: 2012-02-27
Tytuł projektu: Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych
Kwota dofinansowania: 1 157 212,68 zł.
Koszt całkowity: 2 182 360,00 zł.
Beneficjent: Gmina Myszków
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-019/12-03; Nr projektu: 1765; Data podpisania: 2015-06-10
Tytuł projektu: eMapa - system informacji o terenie oraz dalszy rozwój elektronicznych usług dla mieszkańców Myszkowa
Kwota dofinansowania: 199 837,29 zł.
Koszt całkowity: 485 407,70 zł.
Beneficjent: Gmina Hażlach
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-035/12-03; Nr projektu: 1725; Data podpisania: 2015-03-12
Tytuł projektu: Portal Informacji Finansowo - Podatkowej Gminy Hażlach
Kwota dofinansowania: 1 029 158,61 zł.
Koszt całkowity: 1 499 495,67 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-036/12-04; Nr projektu: 1695; Data podpisania: 2015-02-09
Tytuł projektu: Wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych
Kwota dofinansowania: 2 623 840,12 zł.
Koszt całkowity: 3 482 626,97 zł.
Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-092/12-05; Nr projektu: 1579; Data podpisania: 2014-06-10
Tytuł projektu: Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Kwota dofinansowania: 4 345 076,82 zł.
Koszt całkowity: 5 351 605,02 zł.
Beneficjent: Powiat Wodzisławski
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-077/12-05; Nr projektu: 1480; Data podpisania: 2013-08-27
Tytuł projektu: System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego - narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej
Kwota dofinansowania: 2 167 601,63 zł.
Koszt całkowity: 3 119 417,22 zł.
Beneficjent: Gmina Gilowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-038/08-04; Nr projektu: 588; Data podpisania: 2010-08-04
Tytuł projektu: Stworzenie e-Usług w Gminie Gilowice
Kwota dofinansowania: 487 482,79 zł.
Koszt całkowity: 613 003,59 zł.
Beneficjent: Gmina Sośnicowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-023/12-02; Nr projektu: 1723; Data podpisania: 2015-03-18
Tytuł projektu: Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu wspomagania zarządzania w Gminie Sośnicowice wraz z wprowadzeniem nowych e-usług.
Kwota dofinansowania: 163 842,94 zł.
Koszt całkowity: 214 586,99 zł.
Beneficjent: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-066/12-02; Nr projektu: 1762; Data podpisania: 2015-05-22
Tytuł projektu: Kompleksowa komputeryzacja PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dostosowująca szpital do obowiązujących wymogów informatyzacji jednostek ochrony zdrowia.
Kwota dofinansowania: 2 211 512,69 zł.
Koszt całkowity: 2 612 234,64 zł.
Beneficjent: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-046/12-02; Nr projektu: 1671; Data podpisania: 2014-09-26
Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach poprzez wdrożenie kompleksowego rozwiązania informatycznego.
Kwota dofinansowania: 1 000 314,00 zł.
Koszt całkowity: 1 190 300,00 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-001/12-04; Nr projektu: 1676; Data podpisania: 2014-11-28
Tytuł projektu: Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej
Kwota dofinansowania: 1 506 928,96 zł.
Koszt całkowity: 1 832 930,73 zł.
Beneficjent: SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-002/12-03; Nr projektu: 1653; Data podpisania: 2014-09-15
Tytuł projektu: Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego dla potrzeb Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
Kwota dofinansowania: 1 148 805,45 zł.
Koszt całkowity: 1 860 864,01 zł.
Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-041/09-04; Nr projektu: 1086; Data podpisania: 2011-10-12
Tytuł projektu: ADAM Aplikacje Dla Administracji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta
Kwota dofinansowania: 758 751,53 zł.
Koszt całkowity: 944 204,98 zł.
Beneficjent: Powiat Rybnicki
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-024/12-05; Nr projektu: 1482; Data podpisania: 2013-08-19
Tytuł projektu: Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim
Kwota dofinansowania: 3 509 439,63 zł.
Koszt całkowity: 4 267 213,60 zł.
Beneficjent: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-064/09-07; Nr projektu: 789; Data podpisania: 2010-10-18
Tytuł projektu: Śląska Karta Usług Publicznych
Kwota dofinansowania: 77 801 355,88 zł.
Koszt całkowity: 142 588 234,03 zł.
Beneficjent: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-011/12-04; Nr projektu: 1576; Data podpisania: 2014-06-13
Tytuł projektu: Uruchomienie e-usług w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu na bazie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
Kwota dofinansowania: 2 178 673,56 zł.
Koszt całkowity: 2 838 265,35 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-068/12-02; Nr projektu: 1749; Data podpisania: 2015-05-22
Tytuł projektu: Budowa węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej dla Bytomia
Kwota dofinansowania: 1 065 352,59 zł.
Koszt całkowity: 1 254 907,03 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-058/09-08; Nr projektu: 787; Data podpisania: 2010-09-09
Tytuł projektu: Miejski System Zarządzania- Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Kwota dofinansowania: 5 466 996,47 zł.
Koszt całkowity: 13 942 656,45 zł.
Beneficjent: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-058/12-06; Nr projektu: 1375; Data podpisania: 2013-03-25
Tytuł projektu: Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu
Kwota dofinansowania: 1 903 926,93 zł.
Koszt całkowity: 2 241 814,04 zł.
Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-040/12-02; Nr projektu: 1672; Data podpisania: 2014-10-02
Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznych usług publicznych – e-zdrowie w ramach zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w Żywcu
Kwota dofinansowania: 2 016 322,22 zł.
Koszt całkowity: 2 695 985,88 zł.
Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. „Św. Barbary”
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-088/12-05; Nr projektu: 1385; Data podpisania: 2013-02-20
Tytuł projektu: Rozbudowa systemu wspomagania zarządzania Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne
Kwota dofinansowania: 9 553 721,79 zł.
Koszt całkowity: 11 584 094,21 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-032/12-02; Nr projektu: 1388; Data podpisania: 2013-02-13
Tytuł projektu: Utworzenie i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK) oraz rozbudowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania (back-office) w PWiK Sp. z o.o. Gliwice.
Kwota dofinansowania: 1 008 418,60 zł.
Koszt całkowity: 1 561 306,55 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-007/09-05; Nr projektu: 578; Data podpisania: 2010-06-08
Tytuł projektu: E-usługi dla mieszkańców Częstochowy
Kwota dofinansowania: 6 312 580,13 zł.
Koszt całkowity: 7 437 453,73 zł.
Beneficjent: SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E.Hankego
ID umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-017/12-02; Nr projektu: 1689; Data podpisania: 2014-12-30
Tytuł projektu: Rozwój Szpitalnego Systemu Informatycznego w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego
Kwota dofinansowania: 1 092 890,61 zł.
Koszt całkowity: 2 006 223,30 zł.
III
[206] Turystyka
Suma dof.: 330 330 966,87 zł.
III.1
[7] Infrastruktura zaplecza turystycznego
Suma dof.: 14 208 347,99 zł.
III.1.2
[7] Infrastruktura zaplecza turystycznego - podmioty publiczne
Suma dof.: 14 208 347,99 zł.
Beneficjent: Gmina Brenna
ID umowy: UDA-RPSL.03.01.02-00-027/10-02; Nr projektu: 1009; Data podpisania: 2011-07-15
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Brenna - Kompleks Gastronomiczny
Kwota dofinansowania: 561 026,60 zł.
Koszt całkowity: 660 031,30 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.03.01.02-00-002/10-03; Nr projektu: 1005; Data podpisania: 2011-07-19
Tytuł projektu: Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno – Naukowego w Smoleniu
Kwota dofinansowania: 2 394 770,73 zł.
Koszt całkowity: 2 817 377,33 zł.
Beneficjent: Gmina Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.03.01.02-00-011/10-02; Nr projektu: 1007; Data podpisania: 2011-07-26
Tytuł projektu: Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie
Kwota dofinansowania: 799 111,18 zł.
Koszt całkowity: 2 020 675,62 zł.
Beneficjent: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.03.01.02-00-003/10-03; Nr projektu: 1006; Data podpisania: 2011-10-28
Tytuł projektu: Dostosowanie Uzdrowiska w Goczałkowicach - Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowiskowej
Kwota dofinansowania: 1 571 445,39 zł.
Koszt całkowity: 4 930 811,00 zł.
Beneficjent: "Zamek" spółka z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.03.01.02-00-007/10-03; Nr projektu: 1003; Data podpisania: 2011-10-03
Tytuł projektu: Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne w Podzamczu
Kwota dofinansowania: 997 019,82 zł.
Koszt całkowity: 1 287 017,62 zł.
Beneficjent: Gmina Pszczyna
ID umowy: UDA-RPSL.03.01.02-00-005/10-05; Nr projektu: 1008; Data podpisania: 2011-07-06
Tytuł projektu: Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej – rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie
Kwota dofinansowania: 2 772 481,31 zł.
Koszt całkowity: 3 358 122,73 zł.
Beneficjent: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.03.01.02-00-035/10-05; Nr projektu: 1275; Data podpisania: 2012-09-28
Tytuł projektu: Turystyka z ZHP na sześć – poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez inwestycje w bazę noclegową i gastronomiczną ośrodków harcerskich w województwie śląskim.
Kwota dofinansowania: 5 112 492,96 zł.
Koszt całkowity: 6 025 797,62 zł.
III.2
[157] Infrastruktura okołoturystyczna
Suma dof.: 284 470 660,73 zł.
III.2.2
[157] Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
Suma dof.: 284 470 660,73 zł.
Beneficjent: Gmina Lubliniec
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-013/09-01; Nr projektu: 690; Data podpisania: 2010-06-11
Tytuł projektu: Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. M.C. Skłodowskiej w Lublińcu
Kwota dofinansowania: 613 131,34 zł.
Koszt całkowity: 1 167 424,49 zł.
Beneficjent: Gmina Buczkowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-012/08-03; Nr projektu: 177; Data podpisania: 2009-07-09
Tytuł projektu: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice
Kwota dofinansowania: 1 064 161,80 zł.
Koszt całkowity: 1 997 239,79 zł.
Beneficjent: Gmina Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-001/08-02; Nr projektu: 145; Data podpisania: 2009-03-16
Tytuł projektu: Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej w Cieszynie
Kwota dofinansowania: 15 618 146,85 zł.
Koszt całkowity: 34 228 030,78 zł.
Beneficjent: Gmina Rajcza
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-015/08-02; Nr projektu: 179; Data podpisania: 2009-08-12
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Rajcza
Kwota dofinansowania: 1 061 572,78 zł.
Koszt całkowity: 1 558 217,22 zł.
Beneficjent: Gmina Łodygowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-011/08-03; Nr projektu: 178; Data podpisania: 2009-08-13
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa
Kwota dofinansowania: 784 260,60 zł.
Koszt całkowity: 1 374 798,11 zł.
Beneficjent: Gmina ślemień
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-004/08-01; Nr projektu: 148; Data podpisania: 2009-07-27
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień
Kwota dofinansowania: 2 987 610,13 zł.
Koszt całkowity: 3 514 835,45 zł.
Beneficjent: Gmina Kroczyce
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-016/09-01; Nr projektu: 688; Data podpisania: 2010-07-23
Tytuł projektu: Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Kroczyce
Kwota dofinansowania: 459 666,14 zł.
Koszt całkowity: 728 275,70 zł.
Beneficjent: Gmina Żywiec
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-008/08-02; Nr projektu: 174; Data podpisania: 2009-07-17
Tytuł projektu: Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno – sportowych
Kwota dofinansowania: 2 507 429,56 zł.
Koszt całkowity: 3 504 215,77 zł.
Beneficjent: Gmina Łękawica
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-003/08-04; Nr projektu: 150; Data podpisania: 2009-11-05
Tytuł projektu: Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękawicy
Kwota dofinansowania: 464 117,20 zł.
Koszt całkowity: 583 191,80 zł.
Beneficjent: Gmina Włodowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-036/09-01; Nr projektu: 774; Data podpisania: 2010-09-29
Tytuł projektu: Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Włodowice.
Kwota dofinansowania: 407 127,74 zł.
Koszt całkowity: 525 731,51 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-008/09-02; Nr projektu: 534; Data podpisania: 2010-03-15
Tytuł projektu: Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – tyskie trasy rowerowe
Kwota dofinansowania: 732 146,32 zł.
Koszt całkowity: 2 021 386,86 zł.
Beneficjent: Gmina Koszarawa
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-006/08-05; Nr projektu: 170; Data podpisania: 2009-06-26
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Koszarawie
Kwota dofinansowania: 2 012 897,52 zł.
Koszt całkowity: 2 852 313,91 zł.
Beneficjent: Gmina Panki
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-025/09-01; Nr projektu: 747; Data podpisania: 2010-08-23
Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przystajń
Kwota dofinansowania: 843 864,52 zł.
Koszt całkowity: 1 590 397,42 zł.
Beneficjent: Gmina Lipie
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-001/09-04; Nr projektu: 333; Data podpisania: 2009-08-21
Tytuł projektu: Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty.
Kwota dofinansowania: 586 552,15 zł.
Koszt całkowity: 690 061,36 zł.
Beneficjent: Gmina Poraj
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-033/09-02; Nr projektu: 778; Data podpisania: 2010-12-23
Tytuł projektu: Zagospodarowanie zbiornika wodnego - basen kąpielowy w Żarkach Letnisko na cele rekreacyjno-sportowe dla Zagłębia i Częstochowy
Kwota dofinansowania: 555 852,80 zł.
Koszt całkowity: 1 079 176,32 zł.
Beneficjent: Gmina Ogrodzieniec
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-022/09-03; Nr projektu: 749; Data podpisania: 2010-08-02
Tytuł projektu: Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Ogrodzieniec.
Kwota dofinansowania: 474 876,40 zł.
Koszt całkowity: 562 338,12 zł.
Beneficjent: Gmina Kłobuck
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-023/09-01; Nr projektu: 780; Data podpisania: 2010-10-19
Tytuł projektu: Zagospodarowanie zbiornika wodnego na Białej Okszy w Kłobucku - Zakrzewie wraz z przyległym otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe
Kwota dofinansowania: 399 894,42 zł.
Koszt całkowity: 927 183,92 zł.
Beneficjent: GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-010/09-02; Nr projektu: 597; Data podpisania: 2010-04-26
Tytuł projektu: Budowa, przebudowa i remont infrastruktury okołoturystycznej w gminie Radziechowy-Wieprz
Kwota dofinansowania: 1 594 741,15 zł.
Koszt całkowity: 1 964 756,44 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-017/09-03; Nr projektu: 750; Data podpisania: 2010-09-13
Tytuł projektu: Budowa tras rowerowych nr 6 i 20 na terenie Miasta Bytomia
Kwota dofinansowania: 290 232,83 zł.
Koszt całkowity: 1 072 589,04 zł.
Beneficjent: Miasto Ustroń
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-002/08-03; Nr projektu: 147; Data podpisania: 2009-06-01
Tytuł projektu: Modernizacja amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu
Kwota dofinansowania: 3 379 966,59 zł.
Koszt całkowity: 5 828 451,79 zł.
Beneficjent: Gmina Węgierska Górka
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-007/08-02; Nr projektu: 176; Data podpisania: 2009-07-21
Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowania ścieżek pieszo-rowerowych,parku i kładki,poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w Gminie Węgierska Górka
Kwota dofinansowania: 3 573 395,66 zł.
Koszt całkowity: 5 582 510,98 zł.
Beneficjent: Gmina Istebna
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-013/08-04; Nr projektu: 175; Data podpisania: 2010-01-06
Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna
Kwota dofinansowania: 4 473 923,13 zł.
Koszt całkowity: 5 849 676,15 zł.
Beneficjent: Gmina Jaworze
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-005/09-03; Nr projektu: 539; Data podpisania: 2009-12-21
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury okołoturystycznej (ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem) w Gminie Jaworze
Kwota dofinansowania: 3 308 386,53 zł.
Koszt całkowity: 4 104 079,53 zł.
Beneficjent: Gmina Niegowa
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-034/09-03; Nr projektu: 779; Data podpisania: 2010-09-24
Tytuł projektu: Rozwój turystyki pieszo - rowerowej poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej na obszarze Gminy Niegowa
Kwota dofinansowania: 500 326,00 zł.
Koszt całkowity: 666 461,30 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-030/09-03; Nr projektu: 776; Data podpisania: 2010-09-27
Tytuł projektu: Regionalny Obszar Rekreacyjno- Turystyczny- trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym- trasa rowerowa nr 103 w Katowicach
Kwota dofinansowania: 614 203,84 zł.
Koszt całkowity: 1 468 577,34 zł.
Beneficjent: Gmina Pilica
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-024/09-04; Nr projektu: 748; Data podpisania: 2010-09-13
Tytuł projektu: Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w gminie Pilica
Kwota dofinansowania: 582 463,45 zł.
Koszt całkowity: 833 209,78 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-020/09-03; Nr projektu: 755; Data podpisania: 2010-09-09
Tytuł projektu: Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki - trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice
Kwota dofinansowania: 614 191,66 zł.
Koszt całkowity: 2 432 566,12 zł.
Beneficjent: Gmina Zebrzydowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-005/08-05; Nr projektu: 149; Data podpisania: 2009-05-05
Tytuł projektu: Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej
Kwota dofinansowania: 2 906 846,61 zł.
Koszt całkowity: 8 605 585,12 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-018/09-02; Nr projektu: 753; Data podpisania: 2010-09-02
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I
Kwota dofinansowania: 7 918 017,89 zł.
Koszt całkowity: 19 282 915,51 zł.
Beneficjent: Gmina Poręba
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-035/09-02; Nr projektu: 775; Data podpisania: 2011-01-27
Tytuł projektu: Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Poręba
Kwota dofinansowania: 102 117,55 zł.
Koszt całkowity: 128 392,53 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-029/09-04; Nr projektu: 865; Data podpisania: 2011-03-07
Tytuł projektu: Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w gminie Zawiercie
Kwota dofinansowania: 614 254,16 zł.
Koszt całkowity: 1 273 126,71 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-021/09-03; Nr projektu: 746; Data podpisania: 2010-09-13
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach
Kwota dofinansowania: 469 621,70 zł.
Koszt całkowity: 1 170 362,70 zł.
Beneficjent: Gmina Wisła
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-009/08-06; Nr projektu: 169; Data podpisania: 2009-06-04
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły
Kwota dofinansowania: 7 742 118,44 zł.
Koszt całkowity: 11 151 199,28 zł.
Beneficjent: Miasto Szczyrk
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-003/10-03; Nr projektu: 861; Data podpisania: 2010-11-04
Tytuł projektu: Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk
Kwota dofinansowania: 1 033 403,22 zł.
Koszt całkowity: 1 232 396,59 zł.
Beneficjent: Miasto Szczyrk
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-002/10-02; Nr projektu: 862; Data podpisania: 2010-11-22
Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk
Kwota dofinansowania: 6 580 290,70 zł.
Koszt całkowity: 7 892 091,81 zł.
Beneficjent: Miasto Szczyrk
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-011/09-03; Nr projektu: 596; Data podpisania: 2010-03-25
Tytuł projektu: Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk
Kwota dofinansowania: 3 808 875,90 zł.
Koszt całkowity: 5 519 172,82 zł.
Beneficjent: Gmina Wilkowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-012/09-03; Nr projektu: 687; Data podpisania: 2010-09-03
Tytuł projektu: Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej
Kwota dofinansowania: 1 371 089,39 zł.
Koszt całkowity: 1 718 362,34 zł.
Beneficjent: Gmina Milówka
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-004/09-04; Nr projektu: 334; Data podpisania: 2009-10-20
Tytuł projektu: Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce
Kwota dofinansowania: 1 134 212,55 zł.
Koszt całkowity: 1 444 477,93 zł.
Beneficjent: Gmina Jaworze
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-006/09-03; Nr projektu: 540; Data podpisania: 2010-05-24
Tytuł projektu: Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze
Kwota dofinansowania: 2 457 210,10 zł.
Koszt całkowity: 2 962 139,42 zł.
Beneficjent: Miasto Jaworzno
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-007/09-02; Nr projektu: 536; Data podpisania: 2010-03-25
Tytuł projektu: Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - Miasto Jaworzno
Kwota dofinansowania: 498 966,64 zł.
Koszt całkowity: 774 684,53 zł.
Beneficjent: Gmina Brenna
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-001/10-03; Nr projektu: 860; Data podpisania: 2010-11-16
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Brenna
Kwota dofinansowania: 4 089 064,34 zł.
Koszt całkowity: 9 266 986,44 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-049/11-02; Nr projektu: 1287; Data podpisania: 2012-09-26
Tytuł projektu: Adaptacja w śladzie po zlikwidowanym torowisku jednostronnego ciągu rowerowo - pieszego wzdłuż ul. Siemianowickiej w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 707 583,48 zł.
Koszt całkowity: 933 886,35 zł.
Beneficjent: Gmina Janów
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-038/09-04; Nr projektu: 777; Data podpisania: 2010-11-17
Tytuł projektu: Turystyczna Dolina Wiercicy - zagospodarowanie turystyczne stawu Amerykan wraz z budową ścieżki rowerowej i szlaku kajakowego.
Kwota dofinansowania: 1 789 618,66 zł.
Koszt całkowity: 2 298 244,82 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-003/09-03; Nr projektu: 538; Data podpisania: 2010-01-25
Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim
Kwota dofinansowania: 2 010 178,99 zł.
Koszt całkowity: 2 501 493,74 zł.
Beneficjent: Gmina Ujsoły
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-058/11-02; Nr projektu: 1493; Data podpisania: 2013-10-21
Tytuł projektu: Budowa Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji
Kwota dofinansowania: 1 726 455,94 zł.
Koszt całkowity: 2 864 124,64 zł.
Beneficjent: Gmina Czeladź
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-032/09-02; Nr projektu: 751; Data podpisania: 2010-07-15
Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Czeladzi
Kwota dofinansowania: 1 201 445,56 zł.
Koszt całkowity: 1 926 029,69 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-010/08-05; Nr projektu: 173; Data podpisania: 2009-07-07
Tytuł projektu: Od Komorowskich do Habsburgów - utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu
Kwota dofinansowania: 9 960 392,63 zł.
Koszt całkowity: 12 320 830,05 zł.
Beneficjent: Gmina Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-072/11-02; Nr projektu: 1543; Data podpisania: 2013-12-30
Tytuł projektu: Regionalne Centrum Sportu - Na Skarpie - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom
Kwota dofinansowania: 737 837,30 zł.
Koszt całkowity: 1 402 506,81 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-004/10-01; Nr projektu: 951; Data podpisania: 2011-07-26
Tytuł projektu: Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej.
Kwota dofinansowania: 38 526 175,87 zł.
Koszt całkowity: 56 088 738,26 zł.
Beneficjent: Gmina Buczkowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-017/11-01; Nr projektu: 1488; Data podpisania: 2013-08-27
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych
Kwota dofinansowania: 1 843 190,98 zł.
Koszt całkowity: 2 243 710,49 zł.
Beneficjent: Gmina Gilowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-002/09-01; Nr projektu: 335; Data podpisania: 2010-05-19
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok amfiteatru w Gilowicach
Kwota dofinansowania: 395 637,74 zł.
Koszt całkowity: 565 670,92 zł.
Beneficjent: Powiat Gliwicki
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-028/09-02; Nr projektu: 864; Data podpisania: 2011-07-29
Tytuł projektu: Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego
Kwota dofinansowania: 2 583 054,95 zł.
Koszt całkowity: 3 273 090,21 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-009/09-03; Nr projektu: 535; Data podpisania: 2010-06-29
Tytuł projektu: Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 414 845,87 zł.
Koszt całkowity: 489 609,63 zł.
Beneficjent: Gmina Istebna
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-007/11-02; Nr projektu: 1288; Data podpisania: 2012-08-13
Tytuł projektu: Budowa budynku sanitarnego na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy amfiteatrze w Istebnej
Kwota dofinansowania: 201 660,52 zł.
Koszt całkowity: 275 186,58 zł.
Beneficjent: Gmina Piekary Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-038/11-01; Nr projektu: 1514; Data podpisania: 2013-12-05
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu rozwój infrastruktury okoloturystycznej wokol Piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjnosci turystycznej regionu
Kwota dofinansowania: 2 184 909,25 zł.
Koszt całkowity: 2 570 481,48 zł.
Beneficjent: Gmina Czeladź
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-076/11-04; Nr projektu: 1283; Data podpisania: 2012-10-31
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi
Kwota dofinansowania: 1 917 628,23 zł.
Koszt całkowity: 2 346 496,68 zł.
Beneficjent: Gmina Świerklaniec
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-027/09-02; Nr projektu: 754; Data podpisania: 2010-09-13
Tytuł projektu: Rewaloryzacja infrastruktury Parku Świerklanieckiego jako miejsca rekreacji dla mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
Kwota dofinansowania: 1 219 342,11 zł.
Koszt całkowity: 3 502 621,33 zł.
Beneficjent: Gmina Poraj
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-050/11-02; Nr projektu: 1489; Data podpisania: 2013-07-11
Tytuł projektu: Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury okołoturystycznej - kompleks rekreacyjno-sportowo-kulturalny w Poraju
Kwota dofinansowania: 1 196 505,43 zł.
Koszt całkowity: 1 410 831,64 zł.
Beneficjent: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J.Ziętka S.A.
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-045/11-02; Nr projektu: 1279; Data podpisania: 2012-09-28
Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury aktywnych form turystyki Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 1 068 159,31 zł.
Koszt całkowity: 2 046 147,41 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-052/11-03; Nr projektu: 1491; Data podpisania: 2013-09-19
Tytuł projektu: Rewaloryzacja infrastruktury około turystycznej OSiR Skałka w Świętochłowicach, w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu
Kwota dofinansowania: 1 115 073,76 zł.
Koszt całkowity: 1 321 851,50 zł.
Beneficjent: Miasto Szczyrk
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-005/10-03; Nr projektu: 859; Data podpisania: 2010-11-04
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru w Mieście Szczyrk
Kwota dofinansowania: 5 810 593,19 zł.
Koszt całkowity: 7 043 627,41 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-034/11-02; Nr projektu: 1538; Data podpisania: 2014-01-13
Tytuł projektu: Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 1 410 102,76 zł.
Koszt całkowity: 1 727 480,74 zł.
Beneficjent: Miasto Rydułtowy
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-039/11-02; Nr projektu: 1324; Data podpisania: 2012-09-26
Tytuł projektu: Utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach - Park Sensoryczny
Kwota dofinansowania: 3 501 646,58 zł.
Koszt całkowity: 4 294 689,39 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-065/11-02; Nr projektu: 1487; Data podpisania: 2013-08-13
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
Kwota dofinansowania: 706 474,21 zł.
Koszt całkowity: 831 146,14 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-027/11-02; Nr projektu: 1539; Data podpisania: 2014-05-15
Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4447S, ul. Węglowa w Czechowicach - Dziedzicach
Kwota dofinansowania: 619 981,63 zł.
Koszt całkowity: 760 378,16 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-011/11-01; Nr projektu: 1490; Data podpisania: 2013-09-25
Tytuł projektu: Rowerem przez miasto - trasy rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska
Kwota dofinansowania: 403 758,32 zł.
Koszt całkowity: 504 696,25 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-068/14-01; Nr projektu: 1621; Data podpisania: 2014-09-30
Tytuł projektu: Utworzenie ekologicznego parku Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie
Kwota dofinansowania: 552 442,20 zł.
Koszt całkowity: 649 932,00 zł.
Beneficjent: Nowe Miasto Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-019/09-05; Nr projektu: 756; Data podpisania: 2011-06-28
Tytuł projektu: Stworzenie regionalnego produktu turystycznego - budowa Miasteczka Westernowego w Żorach
Kwota dofinansowania: 6 571 558,23 zł.
Koszt całkowity: 24 100 651,36 zł.
Beneficjent: Gmina Kroczyce
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-035/11-02; Nr projektu: 1495; Data podpisania: 2013-09-11
Tytuł projektu: Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach.
Kwota dofinansowania: 908 364,10 zł.
Koszt całkowity: 1 136 417,82 zł.
Beneficjent: Gmina Olsztyn
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-040/11-03; Nr projektu: 1280; Data podpisania: 2012-09-26
Tytuł projektu: Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża ruin XIVw. zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn
Kwota dofinansowania: 1 054 114,49 zł.
Koszt całkowity: 1 306 309,69 zł.
Beneficjent: Gmina Węgierska Górka
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-016/11-02; Nr projektu: 1284; Data podpisania: 2012-10-16
Tytuł projektu: Budowa ogólnodostępnej sceny widowiskowej wraz z infrastrukturą okołoturystyczną i rekreacyjną w Węgierskiej Górce
Kwota dofinansowania: 1 251 414,43 zł.
Koszt całkowity: 1 749 107,23 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-053/11-02; Nr projektu: 1286; Data podpisania: 2012-09-28
Tytuł projektu: Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części Województwa Śląskiego na terenie gmin Żarki, Niegowa, Janów.
Kwota dofinansowania: 2 877 971,02 zł.
Koszt całkowity: 3 483 354,48 zł.
Beneficjent: Miasto Ustroń
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-054/11-02; Nr projektu: 1508; Data podpisania: 2013-12-11
Tytuł projektu: Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich
Kwota dofinansowania: 1 656 865,87 zł.
Koszt całkowity: 2 037 824,24 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-018/11-03; Nr projektu: 1276; Data podpisania: 2012-07-10
Tytuł projektu: Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 5 503 913,50 zł.
Koszt całkowity: 7 974 338,62 zł.
Beneficjent: Gmina Miasteczko Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-019/14-02; Nr projektu: 1702; Data podpisania: 2015-01-30
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej Parku Rubina w Miasteczku Śląskim
Kwota dofinansowania: 852 725,75 zł.
Koszt całkowity: 1 030 096,75 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-008/14-01; Nr projektu: 1617; Data podpisania: 2014-06-30
Tytuł projektu: Modernizacja bazy okołoturystycznej Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach
Kwota dofinansowania: 418 899,00 zł.
Koszt całkowity: 903 385,81 zł.
Beneficjent: Gmina Orzesze
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-031/09-04; Nr projektu: 752; Data podpisania: 2010-08-11
Tytuł projektu: Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki
Kwota dofinansowania: 1 607 184,42 zł.
Koszt całkowity: 2 175 566,00 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Łaziska Górne
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-037/14-02; Nr projektu: 1620; Data podpisania: 2014-07-22
Tytuł projektu: Rewitalizacja ścieżki zdrowia w okolicach basenu Żabka w Łaziskach Górnych - IV etap budowa Skateparku
Kwota dofinansowania: 352 796,93 zł.
Koszt całkowity: 530 540,23 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-068/11-04; Nr projektu: 1282; Data podpisania: 2012-10-16
Tytuł projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu
Kwota dofinansowania: 748 077,20 zł.
Koszt całkowity: 884 832,61 zł.
Beneficjent: Miasto Kalety
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-063/11-02; Nr projektu: 1494; Data podpisania: 2013-09-30
Tytuł projektu: Poprawa jakości infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na cele imprez kulturalno - sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska
Kwota dofinansowania: 421 624,89 zł.
Koszt całkowity: 497 604,88 zł.
Beneficjent: Gmina Poczesna
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-006/11-04; Nr projektu: 1496; Data podpisania: 2013-10-10
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik w gminie Poczesna
Kwota dofinansowania: 1 001 111,66 zł.
Koszt całkowity: 1 197 312,17 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-045/14-02; Nr projektu: 1743; Data podpisania: 2015-04-23
Tytuł projektu: Szlakiem architektury sakralnej-budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Gminy Mikołów
Kwota dofinansowania: 464 641,23 zł.
Koszt całkowity: 992 811,96 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-011/14-02; Nr projektu: 1682; Data podpisania: 2014-11-28
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami
Kwota dofinansowania: 1 006 734,70 zł.
Koszt całkowity: 2 634 845,26 zł.
Beneficjent: Gmina Psary
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-029/11-02; Nr projektu: 1516; Data podpisania: 2013-12-11
Tytuł projektu: Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary
Kwota dofinansowania: 57 723,02 zł.
Koszt całkowity: 199 475,05 zł.
Beneficjent: Gmina Świerklaniec
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-051/14-02; Nr projektu: 1624; Data podpisania: 2014-08-01
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury okołoturystycznej w Parku w Świerklańcu, w celu poprawy atrakcyjności turystycznej Gminy Świerklaniec
Kwota dofinansowania: 94 854,39 zł.
Koszt całkowity: 111 593,40 zł.
Beneficjent: Gmina Jaworze
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-020/14-01; Nr projektu: 1623; Data podpisania: 2014-07-22
Tytuł projektu: Budowa Tężni Zdrojowej w Jaworzu drogą do rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Województwie Śląskim
Kwota dofinansowania: 850 269,47 zł.
Koszt całkowity: 1 012 094,02 zł.
Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-073/11-02; Nr projektu: 1535; Data podpisania: 2014-03-28
Tytuł projektu: Baza dla aktywnych form turystyki-modernizacja tras rowerowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim - etap I
Kwota dofinansowania: 591 649,02 zł.
Koszt całkowity: 702 417,91 zł.
Beneficjent: Gmina Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-082/11-04; Nr projektu: 1259; Data podpisania: 2012-06-15
Tytuł projektu: Reaktywacja Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej – przebudowa 3 obiektów mostowych kolei wąskotorowej na odcinku od ulicy Składowej do dzielnicy Szombierki w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 2 741 740,39 zł.
Koszt całkowity: 4 497 374,88 zł.
Beneficjent: "Zamek" spółka z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-008/11-06; Nr projektu: 1278; Data podpisania: 2012-09-28
Tytuł projektu: Modernizacja i budowa nowej infrastruktury okołoturystycznej przy Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu
Kwota dofinansowania: 518 221,99 zł.
Koszt całkowity: 1 581 822,48 zł.
Beneficjent: Gmina Bobrowniki
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-061/11-03; Nr projektu: 1505; Data podpisania: 2013-10-31
Tytuł projektu: Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku
Kwota dofinansowania: 748 108,10 zł.
Koszt całkowity: 970 993,33 zł.
Beneficjent: Gmina Siewierz
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-069/11-03; Nr projektu: 1506; Data podpisania: 2013-10-31
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekreacyjne, turystyczne i sportowe – etap II
Kwota dofinansowania: 1 337 272,23 zł.
Koszt całkowity: 1 593 574,62 zł.
Beneficjent: Miasto Racibórz
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-002/11-02; Nr projektu: 1492; Data podpisania: 2013-10-01
Tytuł projektu: Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu
Kwota dofinansowania: 2 505 823,18 zł.
Koszt całkowity: 2 980 815,89 zł.
Beneficjent: Gmina Olsztyn
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-031/14-01; Nr projektu: 1615; Data podpisania: 2014-08-12
Tytuł projektu: Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne
Kwota dofinansowania: 748 434,32 zł.
Koszt całkowity: 880 510,99 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-006/14-03; Nr projektu: 1611; Data podpisania: 2014-06-30
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie zabytkowej Kopalni "Ignacy" w Rybniku
Kwota dofinansowania: 1 109 108,29 zł.
Koszt całkowity: 3 070 678,66 zł.
Beneficjent: Nowe Miasto Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-077/11-02; Nr projektu: 1441; Data podpisania: 2013-05-22
Tytuł projektu: Budowa pawilonu wystawienniczo-promocyjnego – Muzeum Ognia w Żorach.
Kwota dofinansowania: 4 095 653,57 zł.
Koszt całkowity: 8 146 841,50 zł.
Beneficjent: Gmina Ornontowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-002/14-03; Nr projektu: 1693; Data podpisania: 2015-01-30
Tytuł projektu: Świątynia Dumania - Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach
Kwota dofinansowania: 704 785,91 zł.
Koszt całkowity: 853 674,11 zł.
Beneficjent: Gmina Pilica
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-078/11-03; Nr projektu: 1281; Data podpisania: 2012-08-06
Tytuł projektu: Remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie, w celu poprawy atrakcyjności turystycznej Gminy Pilica.
Kwota dofinansowania: 692 171,43 zł.
Koszt całkowity: 851 146,39 zł.
Beneficjent: Gmina Jeleśnia
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-075/11-05; Nr projektu: 1323; Data podpisania: 2012-10-29
Tytuł projektu: Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia.
Kwota dofinansowania: 1 737 225,65 zł.
Koszt całkowity: 2 258 492,26 zł.
Beneficjent: Miasto Jaworzno
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-066/11-05; Nr projektu: 1285; Data podpisania: 2012-08-20
Tytuł projektu: Budowa parku tematycznego - Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie, Etap I
Kwota dofinansowania: 3 771 335,66 zł.
Koszt całkowity: 4 441 359,19 zł.
Beneficjent: Gmina Godów
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-040/14-01; Nr projektu: 1736; Data podpisania: 2015-05-15
Tytuł projektu: Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty turystycznej na terenie Gminy Godów poprzez budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Skrbeńsku oraz siłowni zewnętrznej w Łaziskach
Kwota dofinansowania: 715 354,33 zł.
Koszt całkowity: 907 434,00 zł.
Beneficjent: Gmina Łazy
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-047/11-03; Nr projektu: 1512; Data podpisania: 2013-12-11
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury okołoturystycznej i oznakowanie tras rowerowych szansą na rozwój turystyczny Gminy Łazy
Kwota dofinansowania: 1 278 072,73 zł.
Koszt całkowity: 1 503 614,98 zł.
Beneficjent: Gmina Koszęcin
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-003/11-02; Nr projektu: 1533; Data podpisania: 2014-01-10
Tytuł projektu: Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej
Kwota dofinansowania: 3 689 189,31 zł.
Koszt całkowity: 5 551 494,15 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-060/11-05; Nr projektu: 1534; Data podpisania: 2014-05-12
Tytuł projektu: Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny – tyskie trasy rowerowe – II etap
Kwota dofinansowania: 844 468,26 zł.
Koszt całkowity: 993 492,08 zł.
Beneficjent: Gmina Ogrodzieniec
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-047/14-01; Nr projektu: 1741; Data podpisania: 2015-04-09
Tytuł projektu: Budowa amfiteatru wraz z przebudową na cele rekreacyjno-sportowe i organizacji imprez kulturalnych Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu - etap II.
Kwota dofinansowania: 111 184,06 zł.
Koszt całkowity: 762 262,92 zł.
Beneficjent: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-064/14-01; Nr projektu: 1610; Data podpisania: 2014-09-30
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej i kulturalnej (Etap I)
Kwota dofinansowania: 321 369,70 zł.
Koszt całkowity: 385 007,21 zł.
Beneficjent: Gmina Lędziny
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-035/14-03; Nr projektu: 1658; Data podpisania: 2014-10-16
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu
Kwota dofinansowania: 797 926,65 zł.
Koszt całkowity: 1 013 517,83 zł.
Beneficjent: Miasto Siemianowice Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-060/14-01; Nr projektu: 1622; Data podpisania: 2014-07-22
Tytuł projektu: Poprawa jakości infrastruktury ruchu turystycznego, w tym terenów rekreacyjnych i aktywnych form turystyki, w rejonie Stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich
Kwota dofinansowania: 2 060 405,91 zł.
Koszt całkowity: 3 029 432,73 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-049/14-01; Nr projektu: 1680; Data podpisania: 2015-02-23
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaków rowerowych i pieszych w Zawierciu
Kwota dofinansowania: 219 417,26 zł.
Koszt całkowity: 316 730,46 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-053/14-02; Nr projektu: 1703; Data podpisania: 2015-03-06
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w celu rozwoju produktu turystycznego – Brama na Jurę w Zawierciu
Kwota dofinansowania: 221 544,45 zł.
Koszt całkowity: 356 568,42 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-043/14-03; Nr projektu: 1715; Data podpisania: 2015-02-06
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Świętochłowice poprzez budowę skateparku na terenie OSIR Skałka.
Kwota dofinansowania: 439 687,52 zł.
Koszt całkowity: 517 429,44 zł.
Beneficjent: Powiat Pszczyński
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-009/11-02; Nr projektu: 1509; Data podpisania: 2013-10-31
Tytuł projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR i obiektów sąsiednich w Pszczynie
Kwota dofinansowania: 806 676,16 zł.
Koszt całkowity: 1 006 398,90 zł.
Beneficjent: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-037/11-02; Nr projektu: 1510; Data podpisania: 2014-02-12
Tytuł projektu: Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych poprzez utworzenie parku tematycznego oraz bazy okołoturystycznej w Bystrej
Kwota dofinansowania: 1 101 679,04 zł.
Koszt całkowity: 1 478 754,70 zł.
Beneficjent: Miasto Będzin
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-001/14-02; Nr projektu: 1714; Data podpisania: 2015-03-03
Tytuł projektu: Kompleks kulturalno – sportowy Dolna Syberka – strefa aktywności rodzinnej
Kwota dofinansowania: 559 867,18 zł.
Koszt całkowity: 666 705,92 zł.
Beneficjent: Gmina Wilkowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-046/11-02; Nr projektu: 1511; Data podpisania: 2013-10-31
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice
Kwota dofinansowania: 668 939,07 zł.
Koszt całkowity: 945 209,08 zł.
Beneficjent: Miasto Kalety
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-018/14-04; Nr projektu: 1712; Data podpisania: 2015-03-24
Tytuł projektu: Ichtiopark, czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku Śląska – utworzenie parku tematycznego w Kaletach
Kwota dofinansowania: 445 754,92 zł.
Koszt całkowity: 524 418,79 zł.
Beneficjent: Diecezja Gliwicka
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-020/11-03; Nr projektu: 1513; Data podpisania: 2013-12-13
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu wokół pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego
Kwota dofinansowania: 682 067,36 zł.
Koszt całkowity: 809 613,05 zł.
Beneficjent: Gmina Knurów
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-067/14-02; Nr projektu: 1656; Data podpisania: 2014-10-22
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Knurów poprzez utworzenie kompleksu sportowo-kulturalnego
Kwota dofinansowania: 1 274 330,49 zł.
Koszt całkowity: 1 566 428,93 zł.
Beneficjent: Gmina Brenna
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-003/14-03; Nr projektu: 1659; Data podpisania: 2014-09-26
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna poprzez remont widowni amfiteatru w parku Turystyki w Brennej Centrum
Kwota dofinansowania: 253 697,15 zł.
Koszt całkowity: 308 622,54 zł.
Beneficjent: Miasto Szczyrk
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-039/14-03; Nr projektu: 1661; Data podpisania: 2014-10-07
Tytuł projektu: Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku
Kwota dofinansowania: 346 981,85 zł.
Koszt całkowity: 426 903,94 zł.
Beneficjent: Gmina Łazy
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-058/14-02; Nr projektu: 1625; Data podpisania: 2014-09-03
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury okołoturystycznej - etap II, ścieżka rowerowa w Gminie Łazy szansą na rozwój atrakcyjności turystycznej obszaru
Kwota dofinansowania: 1 095 918,63 zł.
Koszt całkowity: 1 712 426,08 zł.
Beneficjent: Gmina Bobrowniki
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-061/14-02; Nr projektu: 1681; Data podpisania: 2014-12-12
Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury na terenie parku w Rogoźniku-budowa rolkostrady wraz z oświetleniem
Kwota dofinansowania: 351 848,34 zł.
Koszt całkowity: 414 397,57 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Łaziska Górne
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-038/14-02; Nr projektu: 1711; Data podpisania: 2015-02-11
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki - etap II - punkt postojowy Ynzla w Łaziskach Górnych
Kwota dofinansowania: 550 057,65 zł.
Koszt całkowity: 735 788,35 zł.
Beneficjent: Gmina Wisła
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-054/14-01; Nr projektu: 1614; Data podpisania: 2014-08-01
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły – etap II: Wiślańska trasa turystyczna Cieńków-Barania Góra
Kwota dofinansowania: 265 191,24 zł.
Koszt całkowity: 568 668,87 zł.
Beneficjent: Gmina Lubliniec
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-046/14-03; Nr projektu: 1683; Data podpisania: 2014-12-22
Tytuł projektu: Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu
Kwota dofinansowania: 771 051,63 zł.
Koszt całkowity: 1 092 235,16 zł.
Beneficjent: Miasto Ustroń
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-042/14-02; Nr projektu: 1684; Data podpisania: 2015-02-04
Tytuł projektu: Utworzenie strefy sportu i rekreacji w dzielnicy Jaszowiec
Kwota dofinansowania: 286 593,27 zł.
Koszt całkowity: 710 452,21 zł.
Beneficjent: Miasto Orzesze
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-062/14-01; Nr projektu: 1739; Data podpisania: 2015-04-07
Tytuł projektu: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Orzeszu przy ul. Bukowina
Kwota dofinansowania: 95 905,19 zł.
Koszt całkowity: 112 829,64 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-025/11-02; Nr projektu: 1540; Data podpisania: 2014-01-22
Tytuł projektu: Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku
Kwota dofinansowania: 6 549 426,31 zł.
Koszt całkowity: 7 843 766,93 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-044/14-02; Nr projektu: 1662; Data podpisania: 2014-09-23
Tytuł projektu: Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 366 869,59 zł.
Koszt całkowity: 438 337,19 zł.
Beneficjent: Gmina Kroczyce
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-017/14-02; Nr projektu: 1744; Data podpisania: 2015-04-17
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Gminy Kroczyce
Kwota dofinansowania: 331 208,30 zł.
Koszt całkowity: 449 931,38 zł.
Beneficjent: Gmina Bieruń
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-024/14-02; Nr projektu: 1679; Data podpisania: 2015-01-16
Tytuł projektu: Utworzenie mini-arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach.
Kwota dofinansowania: 1 586 898,09 zł.
Koszt całkowity: 1 866 939,93 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-023/14-03; Nr projektu: 1710; Data podpisania: 2015-03-12
Tytuł projektu: Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego
Kwota dofinansowania: 919 695,34 zł.
Koszt całkowity: 1 145 902,46 zł.
Beneficjent: Gmina Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-025/14-02; Nr projektu: 1708; Data podpisania: 2015-01-20
Tytuł projektu: Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie
Kwota dofinansowania: 300 495,11 zł.
Koszt całkowity: 490 830,04 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-059/11-04; Nr projektu: 1289; Data podpisania: 2012-08-14
Tytuł projektu: Budowa Skate Parku wraz z obiektami towarzyszącymi i przebudowa infrastruktury aktywnych form turystyki (trasy rolkowe, rowerowe, piesze) w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu.
Kwota dofinansowania: 1 598 015,45 zł.
Koszt całkowity: 3 532 830,01 zł.
Beneficjent: Gmina Jaworze
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-064/11-02; Nr projektu: 1536; Data podpisania: 2013-12-24
Tytuł projektu: Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej w Jaworzu.
Kwota dofinansowania: 684 128,63 zł.
Koszt całkowity: 871 749,61 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-029/14-02; Nr projektu: 1627; Data podpisania: 2014-08-05
Tytuł projektu: Turystyczna frajda - zagospodarowanie terenu w Leśniowie na Szlaku Atrakcji Turystycznych w Gminie Żarki.
Kwota dofinansowania: 868 843,01 zł.
Koszt całkowity: 1 026 111,25 zł.
Beneficjent: Gmina Rajcza
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-056/14-03; Nr projektu: 1657; Data podpisania: 2014-09-12
Tytuł projektu: Modernizacja parku rekreacyjnego w centrum Rajczy, jako czynnik przyczyniający się do wzrostu ruchu turystycznego
Kwota dofinansowania: 139 087,20 zł.
Koszt całkowity: 183 312,15 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-052/14-03; Nr projektu: 1660; Data podpisania: 2014-10-16
Tytuł projektu: Budowa Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego u źródeł Warty w Kromołowie
Kwota dofinansowania: 2 495 608,50 zł.
Koszt całkowity: 3 834 355,25 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Koziegłowy
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-036/11-02; Nr projektu: 1515; Data podpisania: 2014-01-07
Tytuł projektu: Budowa Centrum Rekreacyjnego w Koziegłowach – zaplecza turystycznego Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Kwota dofinansowania: 1 468 972,07 zł.
Koszt całkowity: 2 505 456,83 zł.
Beneficjent: Diecezja Gliwicka
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-009/14-03; Nr projektu: 1616; Data podpisania: 2014-08-27
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu wokół Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach dla potrzeb usługi ruchu turystycznego – etap II
Kwota dofinansowania: 681 200,71 zł.
Koszt całkowity: 801 412,61 zł.
Beneficjent: Gmina Poraj
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-063/14-01; Nr projektu: 1735; Data podpisania: 2015-04-07
Tytuł projektu: Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej – kompleks rekreacyjno – sportowo- kulturalny w Poraju – II etap
Kwota dofinansowania: 970 833,29 zł.
Koszt całkowity: 1 479 519,27 zł.
Beneficjent: Gmina Kozy
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-013/14-02; Nr projektu: 1619; Data podpisania: 2014-07-23
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów.
Kwota dofinansowania: 1 398 311,95 zł.
Koszt całkowity: 1 650 972,74 zł.
Beneficjent: Gmina Goczałkowice-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-030/14-02; Nr projektu: 1612; Data podpisania: 2014-06-30
Tytuł projektu: Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju - adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną
Kwota dofinansowania: 936 247,54 zł.
Koszt całkowity: 1 817 455,39 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Koziegłowy
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-033/14-04; Nr projektu: 1613; Data podpisania: 2014-08-27
Tytuł projektu: Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki
Kwota dofinansowania: 392 976,29 zł.
Koszt całkowity: 462 325,05 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-026/14-02; Nr projektu: 1609; Data podpisania: 2014-10-14
Tytuł projektu: Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie - etap II
Kwota dofinansowania: 1 335 628,86 zł.
Koszt całkowity: 1 932 036,51 zł.
Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-015/14-02; Nr projektu: 1709; Data podpisania: 2015-01-22
Tytuł projektu: Budowa budynku tymczasowego na cele widowiskowe i inne imprezy okolicznościowe wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem ewakuacyjnym w Rudach przy ul. Brzozowej - etap II
Kwota dofinansowania: 190 843,65 zł.
Koszt całkowity: 285 082,05 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-044/11-02; Nr projektu: 1507; Data podpisania: 2013-11-07
Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap.
Kwota dofinansowania: 1 100 149,62 zł.
Koszt całkowity: 1 439 023,77 zł.
Beneficjent: Gmina Koszęcin
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-004/14-03; Nr projektu: 1734; Data podpisania: 2015-04-07
Tytuł projektu: Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej - Etap 2
Kwota dofinansowania: 1 357 532,94 zł.
Koszt całkowity: 2 104 549,94 zł.
Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-016/14-02; Nr projektu: 1618; Data podpisania: 2014-07-23
Tytuł projektu: Wąskim torem ku przyszłości. Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach. Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem peronu i przebudową sanitariatów
Kwota dofinansowania: 540 019,71 zł.
Koszt całkowity: 663 501,54 zł.
Beneficjent: Gmina Psary
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-034/14-02; Nr projektu: 1692; Data podpisania: 2015-01-16
Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego
Kwota dofinansowania: 856 255,90 zł.
Koszt całkowity: 1 229 293,98 zł.
Beneficjent: Gmina Myszków
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-012/14-03; Nr projektu: 1742; Data podpisania: 2015-04-23
Tytuł projektu: Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie – I etap
Kwota dofinansowania: 2 557 133,07 zł.
Koszt całkowity: 3 443 705,16 zł.
Beneficjent: Gmina Węgierska Górka
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-010/14-03; Nr projektu: 1740; Data podpisania: 2015-03-26
Tytuł projektu: Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i około turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej
Kwota dofinansowania: 705 872,46 zł.
Koszt całkowity: 1 668 794,75 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-069/14-03; Nr projektu: 1626; Data podpisania: 2014-11-04
Tytuł projektu: Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych w Dąbrowie Górniczej
Kwota dofinansowania: 1 330 025,74 zł.
Koszt całkowity: 1 592 588,89 zł.
Beneficjent: "Zamek" spółka z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-027/14-02; Nr projektu: 1608; Data podpisania: 2014-06-27
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury okołoturystycznej przy Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu
Kwota dofinansowania: 253 252,70 zł.
Koszt całkowity: 304 767,52 zł.
Beneficjent: Miasto Radlin
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-007/14-02; Nr projektu: 1737; Data podpisania: 2015-06-10
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej Radlina poprzez budowę tężni solankowej
Kwota dofinansowania: 1 209 786,01 zł.
Koszt całkowity: 1 472 900,11 zł.
Beneficjent: Gmina Mszana
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-041/14-02; Nr projektu: 1738; Data podpisania: 2015-04-17
Tytuł projektu: Park aktywnej rekreacji w Mszanie szansą na rozwój turystyki w regionie
Kwota dofinansowania: 1 113 588,37 zł.
Koszt całkowity: 1 364 742,80 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-036/14-04; Nr projektu: 1733; Data podpisania: 2015-03-26
Tytuł projektu: Przebudowa basenu MOSIR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim - infrastruktura aktywnych form turystyki
Kwota dofinansowania: 2 128 556,49 zł.
Koszt całkowity: 5 200 960,47 zł.
Beneficjent: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ID umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-042/11-06; Nr projektu: 1277; Data podpisania: 2013-02-28
Tytuł projektu: Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego
Kwota dofinansowania: 3 809 720,67 zł.
Koszt całkowity: 13 950 948,29 zł.
III.3
[9] Systemy informacji turystycznej
Suma dof.: 15 934 212,81 zł.
III.3.0
[9] ---
Suma dof.: 15 934 212,81 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.03.03.00-00-002/10-01; Nr projektu: 821; Data podpisania: 2010-11-17
Tytuł projektu: Miejski System Informacji Turystycznej w Gminie Dąbrowa Górnicza
Kwota dofinansowania: 324 524,61 zł.
Koszt całkowity: 453 867,55 zł.
Beneficjent: Śląska Izba Turystyki
ID umowy: UDA-RPSL.03.03.00-00-003/10-03; Nr projektu: 820; Data podpisania: 2010-09-13
Tytuł projektu: Serwis internetowy prezentujący zaplecze turystyczne województwa śląskiego
Kwota dofinansowania: 89 947,00 zł.
Koszt całkowity: 106 320,00 zł.
Beneficjent: Gmina Żywiec
ID umowy: UDA-RPSL.03.03.00-00-010/10-02; Nr projektu: 819; Data podpisania: 2011-01-27
Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego
Kwota dofinansowania: 1 235 457,85 zł.
Koszt całkowity: 1 458 279,83 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Żory
ID umowy: UDA-RPSL.03.03.00-00-009/10-03; Nr projektu: 825; Data podpisania: 2010-10-01
Tytuł projektu: Przez Żory na Śląsk - stworzenie systemu e-informacji turystycznej
Kwota dofinansowania: 1 128 147,93 zł.
Koszt całkowity: 1 331 435,80 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.03.03.00-00-007/10-02; Nr projektu: 824; Data podpisania: 2010-11-04
Tytuł projektu: Na weekend do Radzionkowa - budowa systemu informacji turystycznej na terenie gminy Radzionków
Kwota dofinansowania: 337 593,11 zł.
Koszt całkowity: 404 178,35 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.03.03.00-00-001/10-04; Nr projektu: 826; Data podpisania: 2010-09-27
Tytuł projektu: Miejski System Informacji w Bielsku-Białej.
Kwota dofinansowania: 1 609 444,53 zł.
Koszt całkowity: 2 158 437,58 zł.
Beneficjent: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J.Ziętka S.A.
ID umowy: UDA-RPSL.03.03.00-00-006/10-03; Nr projektu: 823; Data podpisania: 2010-12-17
Tytuł projektu: Budowa kompleksowego systemu informacji turystycznej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im gen. Jerzego Ziętka S.A.
Kwota dofinansowania: 309 707,78 zł.
Koszt całkowity: 457 186,71 zł.
Beneficjent: Gmina Lubliniec
ID umowy: UDA-RPSL.03.03.00-00-008/10-02; Nr projektu: 822; Data podpisania: 2011-02-28
Tytuł projektu: Lubliniec - bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej.
Kwota dofinansowania: 447 517,91 zł.
Koszt całkowity: 526 709,76 zł.
Beneficjent: Śląska Organizacja Turystyczna
ID umowy: UDA-RPSL.03.03.00-00-005/10-04; Nr projektu: 818; Data podpisania: 2010-11-05
Tytuł projektu: Śląski System Informacji Turystycznej
Kwota dofinansowania: 10 451 872,09 zł.
Koszt całkowity: 12 314 452,15 zł.
III.4
[33] Promocja turystyki
Suma dof.: 15 717 745,34 zł.
III.4.0
[33] ---
Suma dof.: 15 717 745,34 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-006/08-01; Nr projektu: 29; Data podpisania: 2009-02-03
Tytuł projektu: Ogólnopolska kampania promocyjna województwa śląskiego
Kwota dofinansowania: 1 811 384,70 zł.
Koszt całkowity: 4 528 461,76 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-004/09-01; Nr projektu: 658; Data podpisania: 2010-03-30
Tytuł projektu: Ogólnopolska kampania produktów turystycznych województwa śląskiego
Kwota dofinansowania: 3 409 493,69 zł.
Koszt całkowity: 4 261 867,11 zł.
Beneficjent: Gmina Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-017/08-02; Nr projektu: 28; Data podpisania: 2008-12-31
Tytuł projektu: Studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty - Częstochowa - gm. Mstów – gm. Kłomnice
Kwota dofinansowania: 20 400,00 zł.
Koszt całkowity: 31 000,00 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-007/08-03; Nr projektu: 32; Data podpisania: 2008-12-01
Tytuł projektu: Program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Powiatu Bielskiego
Kwota dofinansowania: 250 853,12 zł.
Koszt całkowity: 295 121,32 zł.
Beneficjent: Gmina Czernichów
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-010/08-03; Nr projektu: 31; Data podpisania: 2008-12-24
Tytuł projektu: Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów
Kwota dofinansowania: 102 726,75 zł.
Koszt całkowity: 142 650,00 zł.
Beneficjent: Powiat Gliwicki
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-001/08-03; Nr projektu: 33; Data podpisania: 2009-02-06
Tytuł projektu: KonferTur – promocja turystyczna kluczem do wzrostu rozpoznawalności powiatu gliwickiego
Kwota dofinansowania: 55 714,71 zł.
Koszt całkowity: 66 284,22 zł.
Beneficjent: Gmina Skoczów
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-022/09-01; Nr projektu: 663; Data podpisania: 2010-05-28
Tytuł projektu: Program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów i Strumień
Kwota dofinansowania: 67 296,11 zł.
Koszt całkowity: 79 171,90 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-008/09-01; Nr projektu: 660; Data podpisania: 2010-05-18
Tytuł projektu: BYTOM na SZÓSTKĘ – promocja sześciu tras turystycznych w mieście
Kwota dofinansowania: 196 298,67 zł.
Koszt całkowity: 231 240,14 zł.
Beneficjent: Częstochowska Organizacja Turystyczna
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-026/09-02; Nr projektu: 664; Data podpisania: 2010-05-25
Tytuł projektu: Drogi Maryjne na Jasną Górę w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 67 099,85 zł.
Koszt całkowity: 83 677,00 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-012/08-04; Nr projektu: 30; Data podpisania: 2008-12-23
Tytuł projektu: Rybnik to dobry adres
Kwota dofinansowania: 382 697,25 zł.
Koszt całkowity: 462 045,07 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-023/09-01; Nr projektu: 667; Data podpisania: 2010-06-14
Tytuł projektu: Częstochowski Festiwal Sportu Sportowe Wyżyny - badanie marketingowe potencjału marki turystycznej
Kwota dofinansowania: 19 605,42 zł.
Koszt całkowity: 23 065,20 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-017/09-02; Nr projektu: 655; Data podpisania: 2010-05-13
Tytuł projektu: Dębowy Świat dla aktywnych – promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej
Kwota dofinansowania: 480 520,73 zł.
Koszt całkowity: 580 360,29 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-019/08-03; Nr projektu: 35; Data podpisania: 2008-12-24
Tytuł projektu: Lotniskowa Kampania Promocyjna Cztery Pory Roku Na Jurze
Kwota dofinansowania: 656 710,54 zł.
Koszt całkowity: 780 196,08 zł.
Beneficjent: Śląska Organizacja Turystyczna
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-023/08-03; Nr projektu: 36; Data podpisania: 2008-12-31
Tytuł projektu: tymRazem Śląskie! Promocja turystyczna województwa śląskiego podczas targów krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych
Kwota dofinansowania: 972 232,60 zł.
Koszt całkowity: 1 147 016,84 zł.
Beneficjent: Powiat Gliwicki
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-009/09-02; Nr projektu: 668; Data podpisania: 2010-04-30
Tytuł projektu: Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego
Kwota dofinansowania: 237 084,63 zł.
Koszt całkowity: 278 923,10 zł.
Beneficjent: Powiat Zawierciański
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-013/08-06; Nr projektu: 38; Data podpisania: 2008-12-30
Tytuł projektu: W sercu Jury - Powiat Zawierciański zaprasza
Kwota dofinansowania: 181 437,38 zł.
Koszt całkowity: 213 488,56 zł.
Beneficjent: Gmina Olsztyn
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-005/09-03; Nr projektu: 669; Data podpisania: 2010-06-08
Tytuł projektu: Nordic walking - nowy produkt turystyczny kluczem do wzrostu rozpoznawalności Gminy Olsztyn
Kwota dofinansowania: 604 367,43 zł.
Koszt całkowity: 711 020,51 zł.
Beneficjent: Powiat Raciborski
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-016/09-05; Nr projektu: 650; Data podpisania: 2010-07-12
Tytuł projektu: Oaza pereł śląskiego gotyku - promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych
Kwota dofinansowania: 193 676,95 zł.
Koszt całkowity: 233 877,10 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-002/09-02; Nr projektu: 670; Data podpisania: 2010-06-14
Tytuł projektu: Kryształowy Szlak Zawiercia - stworzenie nowego produktu turystycznego
Kwota dofinansowania: 140 077,45 zł.
Koszt całkowity: 193 703,00 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-006/09-02; Nr projektu: 666; Data podpisania: 2010-05-18
Tytuł projektu: Bielsko-Biała - przeżyjesz dwa razy więcej! Kampania promocyjna miasta.
Kwota dofinansowania: 458 532,11 zł.
Koszt całkowity: 539 449,55 zł.
Beneficjent: Miasto Ustroń
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-021/08-02; Nr projektu: 27; Data podpisania: 2009-01-06
Tytuł projektu: Siła płynie z gór - ogólnopolska kampania promocyjna Beskidzkiej 5
Kwota dofinansowania: 358 561,30 zł.
Koszt całkowity: 443 655,92 zł.
Beneficjent: Gmina Siewierz
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-028/09-02; Nr projektu: 659; Data podpisania: 2010-05-18
Tytuł projektu: Program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych dla gminy Siewierz
Kwota dofinansowania: 44 475,39 zł.
Koszt całkowity: 52 323,99 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-019/09-04; Nr projektu: 656; Data podpisania: 2010-05-24
Tytuł projektu: Zabrze - Kopalnia możliwości - promocja oferty turystycznej miasta
Kwota dofinansowania: 522 379,78 zł.
Koszt całkowity: 619 152,99 zł.
Beneficjent: Gmina Czernichów
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-021/09-02; Nr projektu: 662; Data podpisania: 2010-05-18
Tytuł projektu: Kampania promocyjno-medialna wspierająca rozwój turystyki w Gminie Czernichów
Kwota dofinansowania: 253 150,15 zł.
Koszt całkowity: 303 289,50 zł.
Beneficjent: Gmina Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-013/09-02; Nr projektu: 661; Data podpisania: 2010-05-18
Tytuł projektu: Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna
Kwota dofinansowania: 167 973,89 zł.
Koszt całkowity: 197 616,35 zł.
Beneficjent: Gmina Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-015/09-02; Nr projektu: 653; Data podpisania: 2010-09-21
Tytuł projektu: Organizacja i kampania promocyjna festiwalu "Cieszyn - Miasto młode w każdym wieku".
Kwota dofinansowania: 192 777,59 zł.
Koszt całkowity: 233 286,11 zł.
Beneficjent: POWIAT TARNOGÓRSKI
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-001/09-05; Nr projektu: 651; Data podpisania: 2010-05-13
Tytuł projektu: Wszystkie drogi prowadzą do nas - promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego
Kwota dofinansowania: 402 759,21 zł.
Koszt całkowity: 483 177,29 zł.
Beneficjent: Śląska Organizacja Turystyczna
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-003/09-02; Nr projektu: 652; Data podpisania: 2010-04-29
Tytuł projektu: Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych
Kwota dofinansowania: 1 426 547,18 zł.
Koszt całkowity: 1 747 586,92 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Żory
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-027/09-03; Nr projektu: 665; Data podpisania: 2010-07-13
Tytuł projektu: Welcome to Twinpigs City - promocja regionalnego produktu turystycznego zlokalizowanego w Żorach
Kwota dofinansowania: 302 998,53 zł.
Koszt całkowity: 468 186,87 zł.
Beneficjent: Gmina Konopiska
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-014/09-03; Nr projektu: 657; Data podpisania: 2010-05-24
Tytuł projektu: Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej.
Kwota dofinansowania: 408 962,20 zł.
Koszt całkowity: 570 335,67 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-029/09-06; Nr projektu: 654; Data podpisania: 2010-05-18
Tytuł projektu: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic- II etap
Kwota dofinansowania: 545 200,94 zł.
Koszt całkowity: 662 026,32 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-005/08-03; Nr projektu: 34; Data podpisania: 2009-01-07
Tytuł projektu: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic
Kwota dofinansowania: 525 737,07 zł.
Koszt całkowity: 829 345,53 zł.
Beneficjent: Gmina Ślemień
ID umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-002/08-03; Nr projektu: 37; Data podpisania: 2009-01-02
Tytuł projektu: Promocja walorów turystycznych Gminy Ślemień
Kwota dofinansowania: 258 012,02 zł.
Koszt całkowity: 384 266,57 zł.
IV
[142] Kultura
Suma dof.: 222 335 823,08 zł.
IV.1
[74] Infrastruktura kultury
Suma dof.: 185 851 880,88 zł.
IV.1.0
[74] ---
Suma dof.: 185 851 880,88 zł.
Beneficjent: Gmina Lubliniec
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-082/08-01; Nr projektu: 406; Data podpisania: 2009-09-23
Tytuł projektu: Adaptacja pomieszczeń historycznej kamienicy Courantów na siedzibę Muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu
Kwota dofinansowania: 796 125,11 zł.
Koszt całkowity: 936 617,78 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-003/09-02; Nr projektu: 327; Data podpisania: 2009-08-13
Tytuł projektu: Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie
Kwota dofinansowania: 3 422 223,88 zł.
Koszt całkowity: 4 099 531,78 zł.
Beneficjent: Gmina Buczkowice
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-119/08-02; Nr projektu: 249; Data podpisania: 2009-08-06
Tytuł projektu: Modernizacja budynku kina w Buczkowicach
Kwota dofinansowania: 501 000,00 zł.
Koszt całkowity: 1 032 972,73 zł.
Beneficjent: Gmina Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-005/09-01; Nr projektu: 326; Data podpisania: 2009-08-13
Tytuł projektu: Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Kwota dofinansowania: 2 074 169,44 zł.
Koszt całkowity: 2 575 473,02 zł.
Beneficjent: Gmina Siewierz
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-017/09-02; Nr projektu: 324; Data podpisania: 2009-08-05
Tytuł projektu: Kompleksowe prace budowlano - konserwatorskie na Zamku w Siewierzu - etap II
Kwota dofinansowania: 1 141 162,80 zł.
Koszt całkowity: 1 633 967,36 zł.
Beneficjent: Gmina Lubliniec
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-010/09-02; Nr projektu: 330; Data podpisania: 2009-07-20
Tytuł projektu: Rewitalizacja X Muzy w Lublińcu.
Kwota dofinansowania: 6 523 007,18 zł.
Koszt całkowity: 8 175 346,10 zł.
Beneficjent: Gmina Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-089/08-03; Nr projektu: 284; Data podpisania: 2009-11-16
Tytuł projektu: Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej.
Kwota dofinansowania: 5 798 497,94 zł.
Koszt całkowity: 8 049 987,63 zł.
Beneficjent: Diecezja Gliwicka
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-021/08-03; Nr projektu: 271; Data podpisania: 2009-06-24
Tytuł projektu: Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno - Pałacowego w Rudach - Etap II
Kwota dofinansowania: 6 388 964,41 zł.
Koszt całkowity: 7 535 933,49 zł.
Beneficjent: Gmina Siewierz
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-001/08-03; Nr projektu: 140; Data podpisania: 2009-04-02
Tytuł projektu: Wykonanie platformy widokowej wraz ze schodami w wieży bramnej Zamku w Siewierzu
Kwota dofinansowania: 271 972,47 zł.
Koszt całkowity: 319 967,62 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-008/09-02; Nr projektu: 325; Data podpisania: 2009-08-05
Tytuł projektu: Przebudowa Miejskiego Domu Kultury Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13
Kwota dofinansowania: 1 764 687,26 zł.
Koszt całkowity: 2 076 102,66 zł.
Beneficjent: Gmina Wręczyca Wielka
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-123/08-03; Nr projektu: 302; Data podpisania: 2009-08-20
Tytuł projektu: Wykończenie Wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej- etap I
Kwota dofinansowania: 719 954,99 zł.
Koszt całkowity: 1 532 137,59 zł.
Beneficjent: Gmina Żywiec
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-023/09-02; Nr projektu: 490; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: Remont i wyposażenie Filii nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
Kwota dofinansowania: 197 865,30 zł.
Koszt całkowity: 266 591,18 zł.
Beneficjent: Gmina Czernichów
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-087/08-02; Nr projektu: 275; Data podpisania: 2009-08-20
Tytuł projektu: Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Międzybrodziu Bialskim na potrzeby działalności Centrum Kultury wraz z niezbędnym wyposażeniem
Kwota dofinansowania: 498 123,04 zł.
Koszt całkowity: 635 347,45 zł.
Beneficjent: Miasto Racibórz
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-121/08-03; Nr projektu: 303; Data podpisania: 2009-08-20
Tytuł projektu: Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury
Kwota dofinansowania: 5 475 001,45 zł.
Koszt całkowity: 6 851 301,86 zł.
Beneficjent: Gmina Miedźno
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-009/08-03; Nr projektu: 399; Data podpisania: 2009-10-01
Tytuł projektu: Muzeum kultury przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą
Kwota dofinansowania: 671 749,99 zł.
Koszt całkowity: 801 528,36 zł.
Beneficjent: Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-006/08-06; Nr projektu: 397; Data podpisania: 2009-09-04
Tytuł projektu: Zamek Tarnowice Stare - centrum sztuki i rzemiosła dawnego.
Kwota dofinansowania: 6 121 803,15 zł.
Koszt całkowity: 9 952 050,00 zł.
Beneficjent: Miasto Ustroń
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-029/09-02; Nr projektu: 672; Data podpisania: 2010-05-12
Tytuł projektu: Remont Muzeum Ustrońskiego
Kwota dofinansowania: 130 779,32 zł.
Koszt całkowity: 235 584,36 zł.
Beneficjent: Gmina Kozy
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-120/08-03; Nr projektu: 300; Data podpisania: 2009-08-31
Tytuł projektu: Centrum kreatywno-kulturalne w Kozach - Fabryka Inicjatyw
Kwota dofinansowania: 533 093,30 zł.
Koszt całkowity: 1 362 638,64 zł.
Beneficjent: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-100/08-04; Nr projektu: 276; Data podpisania: 2009-07-22
Tytuł projektu: Konserwacja i restauracja historycznego obiektu urbanistycznego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu celem zachowania dziedzictwa kulturalnego Śląska Cieszyńskiego.
Kwota dofinansowania: 867 502,17 zł.
Koszt całkowity: 1 023 090,79 zł.
Beneficjent: Gmina Janów
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-001/09-02; Nr projektu: 301; Data podpisania: 2009-09-15
Tytuł projektu: Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury - rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie
Kwota dofinansowania: 721 198,25 zł.
Koszt całkowity: 855 840,89 zł.
Beneficjent: Gmina Jaworze
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-022/09-03; Nr projektu: 486; Data podpisania: 2009-10-27
Tytuł projektu: Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycznego południowej części województwa śląskiego
Kwota dofinansowania: 76 305,08 zł.
Koszt całkowity: 89 770,69 zł.
Beneficjent: Miasto Ustroń
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-002/09-03; Nr projektu: 488; Data podpisania: 2009-09-24
Tytuł projektu: Rewitalizacja MDK "Prażakówka" – drugi etap
Kwota dofinansowania: 363 661,66 zł.
Koszt całkowity: 632 141,14 zł.
Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wojciecha
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-013/09-03; Nr projektu: 331; Data podpisania: 2009-08-07
Tytuł projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Jeleśni dzięki wykonaniu renowacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w.św.Wojciecha
Kwota dofinansowania: 717 836,90 zł.
Koszt całkowity: 869 514,00 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-107/08-03; Nr projektu: 279; Data podpisania: 2009-08-06
Tytuł projektu: Serce Nikiszowca.Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4
Kwota dofinansowania: 2 428 512,62 zł.
Koszt całkowity: 3 097 229,63 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-007/09-02; Nr projektu: 323; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury transportu pionowego Zabytkowej Kopalni Srebra celem rozpowszechnienia dziedzictwa kulturowego regionu
Kwota dofinansowania: 316 378,50 zł.
Koszt całkowity: 462 565,44 zł.
Beneficjent: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-004/09-02; Nr projektu: 328; Data podpisania: 2009-08-07
Tytuł projektu: Przebudowa budynku Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
Kwota dofinansowania: 2 790 986,08 zł.
Koszt całkowity: 4 043 895,46 zł.
Beneficjent: Gmina Hażlach
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-018/09-03; Nr projektu: 489; Data podpisania: 2009-11-17
Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach i Dębowiec
Kwota dofinansowania: 649 111,00 zł.
Koszt całkowity: 1 267 437,17 zł.
Beneficjent: Gmina Lelów
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-031/09-02; Nr projektu: 704; Data podpisania: 2010-08-18
Tytuł projektu: Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury - modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie
Kwota dofinansowania: 1 035 618,27 zł.
Koszt całkowity: 1 218 374,44 zł.
Beneficjent: Fundacja im. Zofii Kossak
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-018/08-03; Nr projektu: 277; Data podpisania: 2009-08-07
Tytuł projektu: Adaptacja zabytkowych ruin dworu Kossaków wraz z ich otoczeniem w Górkach Wielkich na cele kulturalne
Kwota dofinansowania: 1 482 664,38 zł.
Koszt całkowity: 1 870 969,58 zł.
Beneficjent: Klasztor Ojców Paulinów
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-092/08-04; Nr projektu: 282; Data podpisania: 2009-08-18
Tytuł projektu: Renowacja i konserwacja XVII-wiecznego Zespołu Klasztornego o. Paulinów w Częstochowie przy ul. św. Barbary 51
Kwota dofinansowania: 3 960 258,43 zł.
Koszt całkowity: 4 659 127,58 zł.
Beneficjent: Powiat Cieszyński
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-043/08-03; Nr projektu: 274; Data podpisania: 2009-07-20
Tytuł projektu: Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - Enklawa Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle
Kwota dofinansowania: 831 412,33 zł.
Koszt całkowity: 978 132,17 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-025/08-06; Nr projektu: 402; Data podpisania: 2009-11-04
Tytuł projektu: Biblioteka bez barier – przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
Kwota dofinansowania: 700 417,27 zł.
Koszt całkowity: 1 122 785,76 zł.
Beneficjent: Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-118/08-04; Nr projektu: 136; Data podpisania: 2009-03-16
Tytuł projektu: Rekonstrukcja i konserwacja budynków Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze W RAMACH PROJEKTU KLUCZOWEGO Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze
Kwota dofinansowania: 5 795 684,29 zł.
Koszt całkowity: 7 000 934,93 zł.
Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Rychwałdzie
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-103/08-03; Nr projektu: 403; Data podpisania: 2010-01-04
Tytuł projektu: Renowacja i rewaloryzacja Kościoła Parafialnego p.w. Świętego Mikołaja, Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej celem uzyskania statusu bazyliki
Kwota dofinansowania: 1 007 069,84 zł.
Koszt całkowity: 1 184 788,05 zł.
Beneficjent: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-029/08-03; Nr projektu: 400; Data podpisania: 2009-11-17
Tytuł projektu: Renowacja elewacji oraz wymiana stolarki okiennej zabytkowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Wiśle Centrum
Kwota dofinansowania: 904 786,80 zł.
Koszt całkowity: 1 362 047,78 zł.
Beneficjent: Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-007/08-04; Nr projektu: 272; Data podpisania: 2009-09-14
Tytuł projektu: Zabezpieczenie drewnianych kościołów na terenie Archidiecezji Katowickiej
Kwota dofinansowania: 3 311 725,51 zł.
Koszt całkowity: 4 423 011,72 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-032/09-02; Nr projektu: 702; Data podpisania: 2010-09-22
Tytuł projektu: Remont i przebudowa historycznego obiektu Willa Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 626 813,72 zł.
Koszt całkowity: 1 398 536,58 zł.
Beneficjent: Bytomskie Centrum Kultury
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-080/08-04; Nr projektu: 396; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: Renowacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 27
Kwota dofinansowania: 543 847,96 zł.
Koszt całkowity: 792 331,62 zł.
Beneficjent: Gmina Milówka
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-028/09-03; Nr projektu: 487; Data podpisania: 2010-03-25
Tytuł projektu: Modernizacja Muzeum "Stara Chałupa" w Milówce
Kwota dofinansowania: 496 113,43 zł.
Koszt całkowity: 1 104 347,65 zł.
Beneficjent: Gmina Kroczyce
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-017/08-03; Nr projektu: 401; Data podpisania: 2009-10-27
Tytuł projektu: Adaptacja budynku byłej remizy strażackiej na Dom Kultury w Kroczycach
Kwota dofinansowania: 750 759,71 zł.
Koszt całkowity: 980 093,50 zł.
Beneficjent: Gmina Wilamowice
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-022/08-04; Nr projektu: 404; Data podpisania: 2009-10-20
Tytuł projektu: Przebudowa Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach
Kwota dofinansowania: 1 655 802,43 zł.
Koszt całkowity: 2 051 987,06 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-051/08-05; Nr projektu: 273; Data podpisania: 2009-07-27
Tytuł projektu: Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap II
Kwota dofinansowania: 3 181 506,84 zł.
Koszt całkowity: 4 219 291,29 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-115/08-05; Nr projektu: 139; Data podpisania: 2009-04-01
Tytuł projektu: Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap I
Kwota dofinansowania: 691 248,99 zł.
Koszt całkowity: 923 304,99 zł.
Beneficjent: Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-116/08-05; Nr projektu: 138; Data podpisania: 2009-04-01
Tytuł projektu: Kurtyna północna - wjazd na teren Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie W RAMACH PROJEKTU KLUCZOWGO Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze
Kwota dofinansowania: 4 095 338,40 zł.
Koszt całkowity: 4 962 343,20 zł.
Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pod Wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-053/08-06; Nr projektu: 405; Data podpisania: 2009-12-08
Tytuł projektu: Kalwaria w Pszowie - kompleksowe prace konserwatorskie i remontowe
Kwota dofinansowania: 1 654 701,79 zł.
Koszt całkowity: 1 946 707,99 zł.
Beneficjent: Gmina Pszczyna
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-078/08-02; Nr projektu: 280; Data podpisania: 2009-09-11
Tytuł projektu: Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Kwota dofinansowania: 9 299 246,52 zł.
Koszt całkowity: 12 300 659,69 zł.
Beneficjent: Gmina Tarnowskie Góry
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-077/08-03; Nr projektu: 281; Data podpisania: 2009-07-17
Tytuł projektu: Rewitalizacja Pałacu w Rybnej wraz z otoczeniem na cele kulturalne
Kwota dofinansowania: 1 426 056,35 zł.
Koszt całkowity: 2 951 248,56 zł.
Beneficjent: Gmina Strumień
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-122/08-03; Nr projektu: 299; Data podpisania: 2009-09-11
Tytuł projektu: Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej – Gminne Centrum Integracji Wsi
Kwota dofinansowania: 807 188,04 zł.
Koszt całkowity: 2 435 103,22 zł.
Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Antoniego w Rybniku
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-040/08-03; Nr projektu: 398; Data podpisania: 2009-09-14
Tytuł projektu: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej p.w.Św.Antoniego w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 4
Kwota dofinansowania: 4 947 943,53 zł.
Koszt całkowity: 5 821 110,07 zł.
Beneficjent: Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-117/08-07; Nr projektu: 137; Data podpisania: 2009-03-25
Tytuł projektu: Konserwacja i remont budynku Bazyliki pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej W RAMACH PROJEKTU KLUCZOWEGO Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze
Kwota dofinansowania: 26 404 982,98 zł.
Koszt całkowity: 31 929 080,25 zł.
Beneficjent: Gmina Blachownia
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-035/09-02; Nr projektu: 703; Data podpisania: 2010-11-09
Tytuł projektu: Aktywizacja środowisk lokalnych poprzez rozbudowę zaplecza kulturalnego w gminie Blachownia
Kwota dofinansowania: 235 610,37 zł.
Koszt całkowity: 696 071,98 zł.
Beneficjent: Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-023/08-04; Nr projektu: 395; Data podpisania: 2009-11-03
Tytuł projektu: Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo–warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i turystycznych.
Kwota dofinansowania: 3 860 432,16 zł.
Koszt całkowity: 7 042 171,76 zł.
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka Świętego Klemensa w Ustroniu
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-050/08-04; Nr projektu: 928; Data podpisania: 2011-02-01
Tytuł projektu: Ekumenizm nośnikiem kultury. Rewaloryzacja i konserwacja obiektów zabytkowych Kościoła Rzymskokatolickiego św. Klemensa i Kościoła Ewangelickiego Apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu
Kwota dofinansowania: 3 808 189,88 zł.
Koszt całkowity: 4 600 527,14 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-106/08-04; Nr projektu: 283; Data podpisania: 2009-08-13
Tytuł projektu: Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego- kronik szkolnych
Kwota dofinansowania: 271 463,21 zł.
Koszt całkowity: 319 368,49 zł.
Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-014/09-02; Nr projektu: 1134; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
Kwota dofinansowania: 3 619 724,83 zł.
Koszt całkowity: 4 648 232,50 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-001/12-04; Nr projektu: 1262; Data podpisania: 2012-06-29
Tytuł projektu: Rewitalizacja Pałacu Kępińskich w Żywcu - Moszczanicy
Kwota dofinansowania: 477 104,14 zł.
Koszt całkowity: 621 205,31 zł.
Beneficjent: Gmina Skoczów
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-057/08-06; Nr projektu: 1133; Data podpisania: 2012-01-27
Tytuł projektu: Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury – w starym kinie
Kwota dofinansowania: 2 192 904,07 zł.
Koszt całkowity: 2 951 155,91 zł.
Beneficjent: Powiat Tarnogórski
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-033/09-05; Nr projektu: 700; Data podpisania: 2010-09-13
Tytuł projektu: Centrum Kultury Śląskiej
Kwota dofinansowania: 4 812 116,82 zł.
Koszt całkowity: 7 465 581,94 zł.
Beneficjent: Gmina Psary
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-083/08-01; Nr projektu: 1483; Data podpisania: 2013-07-26
Tytuł projektu: Remont i termomodernizacja budynku GOK w Sarnowie
Kwota dofinansowania: 613 424,99 zł.
Koszt całkowity: 1 469 462,74 zł.
Beneficjent: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-101/08-05; Nr projektu: 930; Data podpisania: 2011-03-09
Tytuł projektu: Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 4 232 203,47 zł.
Koszt całkowity: 8 371 055,74 zł.
Beneficjent: Gmina Czeladź
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-015/09-02; Nr projektu: 1296; Data podpisania: 2012-12-05
Tytuł projektu: Remont centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi
Kwota dofinansowania: 533 892,26 zł.
Koszt całkowity: 1 080 377,00 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-002/11-03; Nr projektu: 1261; Data podpisania: 2012-06-26
Tytuł projektu: Modernizacja budynku po byłym Dworcu Kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn. Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku
Kwota dofinansowania: 354 424,70 zł.
Koszt całkowity: 496 251,73 zł.
Beneficjent: Gmina Herby
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-093/08-02; Nr projektu: 1654; Data podpisania: 2014-10-07
Tytuł projektu: Budowa gminnego centrum kultury w Herbach
Kwota dofinansowania: 459 592,48 zł.
Koszt całkowity: 1 103 405,02 zł.
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-088/08-08; Nr projektu: 929; Data podpisania: 2011-01-25
Tytuł projektu: Przystanek Kultura – Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja infrastruktury kultury.
Kwota dofinansowania: 4 041 516,49 zł.
Koszt całkowity: 12 375 652,53 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-073/08-03; Nr projektu: 1303; Data podpisania: 2013-01-15
Tytuł projektu: Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
Kwota dofinansowania: 3 836 781,71 zł.
Koszt całkowity: 5 170 168,07 zł.
Beneficjent: Miasto Będzin
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-030/09-03; Nr projektu: 701; Data podpisania: 2010-09-02
Tytuł projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia
Kwota dofinansowania: 14 088 152,76 zł.
Koszt całkowity: 18 423 307,97 zł.
Beneficjent: Centrum Kultury w Knurowie
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-003/11-02; Nr projektu: 1263; Data podpisania: 2012-06-27
Tytuł projektu: Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu.
Kwota dofinansowania: 283 659,50 zł.
Koszt całkowity: 1 291 136,22 zł.
Beneficjent: Akcja Katolicka Diecezji Bielsko - Żywieckiej
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-044/08-05; Nr projektu: 1504; Data podpisania: 2014-01-14
Tytuł projektu: Kompleksowy remont konserwatorski budynku zabytkowej plebanii przy parafii św. Wojciecha w Jeleśni z jednoczesnym utworzeniem w zrewaloryzowanym obiekcie Regionalnego Centrum Wymiany Kulturalnej
Kwota dofinansowania: 1 975 696,27 zł.
Koszt całkowity: 2 615 511,03 zł.
Beneficjent: Gmina Świerklaniec
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-001/11-04; Nr projektu: 1260; Data podpisania: 2012-06-29
Tytuł projektu: Konserwacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej
Kwota dofinansowania: 1 676 874,15 zł.
Koszt całkowity: 2 332 001,11 zł.
Beneficjent: Opera Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-012/09-01; Nr projektu: 1655; Data podpisania: 2015-01-22
Tytuł projektu: Wykonanie systemu oddymiania magazynu dekoracji w ramach budowy zintegrowanego systemu ochrony przeciwpożarowej Opery Śląskiej w Bytomiu.
Kwota dofinansowania: 94 672,14 zł.
Koszt całkowity: 200 618,73 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-111/08-03; Nr projektu: 1484; Data podpisania: 2013-08-06
Tytuł projektu: W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochorzowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjnosci regionu
Kwota dofinansowania: 494 002,94 zł.
Koszt całkowity: 1 287 875,89 zł.
Beneficjent: Gmina Ślemień
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-032/08-03; Nr projektu: 278; Data podpisania: 2010-06-14
Tytuł projektu: Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu
Kwota dofinansowania: 3 522 271,22 zł.
Koszt całkowity: 4 385 371,00 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-047/08-03; Nr projektu: 1716; Data podpisania: 2015-02-19
Tytuł projektu: Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej-dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych
Kwota dofinansowania: 2 572 363,08 zł.
Koszt całkowity: 3 283 509,14 zł.
Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie
ID umowy: UDA-RPSL.04.01.00-00-045/08-01; Nr projektu: 1503; Data podpisania: 2014-02-04
Tytuł projektu: Rewaloryzacja zabytkowej zabudowy z XVI w. obejmującej kościół św. Katarzyny w Cięcinie.
Kwota dofinansowania: 221 946,14 zł.
Koszt całkowity: 543 980,17 zł.
IV.2
[23] System informacji kulturalnej
Suma dof.: 19 412 607,91 zł.
IV.2.0
[23] ---
Suma dof.: 19 412 607,91 zł.
Beneficjent: Powiat Raciborski
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-004/09-03; Nr projektu: 386; Data podpisania: 2010-05-07
Tytuł projektu: Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej
Kwota dofinansowania: 450 246,63 zł.
Koszt całkowity: 529 701,92 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Żory
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-001/09-03; Nr projektu: 389; Data podpisania: 2009-12-02
Tytuł projektu: Stworzenie systemu e-informacji kulturalnej w Żorach
Kwota dofinansowania: 323 932,90 zł.
Koszt całkowity: 483 020,42 zł.
Beneficjent: Gmina Żywiec
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-007/10-01; Nr projektu: 843; Data podpisania: 2010-12-20
Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie
Kwota dofinansowania: 477 516,11 zł.
Koszt całkowity: 561 783,67 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-005/09-03; Nr projektu: 388; Data podpisania: 2009-08-20
Tytuł projektu: Kultur@lny Wodzisław - System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej
Kwota dofinansowania: 451 855,28 zł.
Koszt całkowity: 828 291,51 zł.
Beneficjent: Powiat Tarnogórski
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-002/09-06; Nr projektu: 387; Data podpisania: 2009-12-22
Tytuł projektu: Kopalnia kultury - system informacji kulturalnej o Powiecie Tarnogórskim
Kwota dofinansowania: 275 365,20 zł.
Koszt całkowity: 325 972,07 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-005/10-02; Nr projektu: 850; Data podpisania: 2010-09-29
Tytuł projektu: System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy
Kwota dofinansowania: 700 270,00 zł.
Koszt całkowity: 823 847,06 zł.
Beneficjent: Gmina Tarnowskie Góry
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-011/10-03; Nr projektu: 853; Data podpisania: 2010-12-13
Tytuł projektu: KOTEK - komputerowe okno tarnogórskiej edukacji kulturalnej
Kwota dofinansowania: 39 206,25 zł.
Koszt całkowity: 46 125,00 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-015/10-03; Nr projektu: 858; Data podpisania: 2011-01-18
Tytuł projektu: Kultura.rybnik.eu
Kwota dofinansowania: 1 639 810,14 zł.
Koszt całkowity: 1 929 188,40 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-017/10-02; Nr projektu: 849; Data podpisania: 2011-06-07
Tytuł projektu: Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach
Kwota dofinansowania: 354 194,90 zł.
Koszt całkowity: 545 217,92 zł.
Beneficjent: Górnośląski Związek Metropolitalny
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-001/10-02; Nr projektu: 848; Data podpisania: 2010-12-13
Tytuł projektu: Wirtualny klucz do Metropolii Silesia - przewodnik kulturalny on-line
Kwota dofinansowania: 389 435,21 zł.
Koszt całkowity: 464 298,12 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-010/10-03; Nr projektu: 854; Data podpisania: 2010-11-23
Tytuł projektu: Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa - system informacji kulturalnej sposobem kreowania pozytywnego wizerunku miasta
Kwota dofinansowania: 117 648,44 zł.
Koszt całkowity: 163 243,70 zł.
Beneficjent: Gmina Czeladź
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-003/09-04; Nr projektu: 392; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Czeladzi
Kwota dofinansowania: 246 173,07 zł.
Koszt całkowity: 369 011,27 zł.
Beneficjent: Diecezja Gliwicka
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-013/10-03; Nr projektu: 846; Data podpisania: 2010-10-20
Tytuł projektu: Stworzenie systemu e-informacji kulturalnej wraz z wyposażeniem punktu informacji kulturalnej Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach
Kwota dofinansowania: 840 896,50 zł.
Koszt całkowity: 989 290,02 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-007/09-05; Nr projektu: 390; Data podpisania: 2009-10-13
Tytuł projektu: Po drodze z kulturą – oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie Gminy Zabrze
Kwota dofinansowania: 193 053,77 zł.
Koszt całkowity: 240 325,96 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-008/09-05; Nr projektu: 391; Data podpisania: 2009-09-17
Tytuł projektu: W sieci kultury – utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze
Kwota dofinansowania: 1 064 593,05 zł.
Koszt całkowity: 1 252 602,02 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-009/10-03; Nr projektu: 856; Data podpisania: 2011-02-08
Tytuł projektu: Stworzenie Zintegrowanego Systemu Informacji Kulturalnej w Zawierciu
Kwota dofinansowania: 231 795,64 zł.
Koszt całkowity: 276 700,75 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-018/10-05; Nr projektu: 847; Data podpisania: 2010-11-05
Tytuł projektu: System Informacji Kulturalnej Bytomia - Miasta energii kultury
Kwota dofinansowania: 1 135 296,41 zł.
Koszt całkowity: 1 336 642,84 zł.
Beneficjent: Fundacja Informatyki i Zarządzania
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-004/10-01; Nr projektu: 845; Data podpisania: 2010-11-05
Tytuł projektu: Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego
Kwota dofinansowania: 6 493 953,25 zł.
Koszt całkowity: 7 639 945,00 zł.
Beneficjent: Biblioteka Publiczna im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-006/10-03; Nr projektu: 857; Data podpisania: 2011-01-25
Tytuł projektu: Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 595 083,88 zł.
Koszt całkowity: 917 964,54 zł.
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-012/10-03; Nr projektu: 844; Data podpisania: 2010-10-20
Tytuł projektu: System e-informacji kulturalnej obejmujący obiekty sakralne Diecezji Gliwickiej
Kwota dofinansowania: 866 022,47 zł.
Koszt całkowity: 1 029 041,41 zł.
Beneficjent: Fundacja Habitat Foundation Group
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-016/10-03; Nr projektu: 851; Data podpisania: 2010-12-01
Tytuł projektu: Serwis etnograficzno-kulturalny z obszaru Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Śląska Cieszyńskiego.
Kwota dofinansowania: 347 964,99 zł.
Koszt całkowity: 426 343,90 zł.
Beneficjent: Gmina Konopiska
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-008/10-04; Nr projektu: 855; Data podpisania: 2011-03-08
Tytuł projektu: Przystanek e–kultura regionu częstochowskiego
Kwota dofinansowania: 815 367,12 zł.
Koszt całkowity: 1 007 682,25 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Inicjatywa
ID umowy: UDA-RPSL.04.02.00-00-019/10-04; Nr projektu: 918; Data podpisania: 2011-06-13
Tytuł projektu: Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej województwa śląskiego.
Kwota dofinansowania: 1 362 926,70 zł.
Koszt całkowity: 1 615 435,68 zł.
IV.3
[45] Promocja kultury
Suma dof.: 17 071 334,29 zł.
IV.3.0
[45] ---
Suma dof.: 17 071 334,29 zł.
Beneficjent: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Klasztor w Leśniowie.
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-014/08-01; Nr projektu: 43; Data podpisania: 2008-12-12
Tytuł projektu: Jubileusz 700-lecia Paulinów - Koncert Oratorium Leśniowskiego Siedem Pieśni Marii
Kwota dofinansowania: 226 355,00 zł.
Koszt całkowity: 266 300,00 zł.
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-008/08-03; Nr projektu: 40; Data podpisania: 2008-12-12
Tytuł projektu: VII Festiwal Muzyki Niemechanicznej Around The Rock
Kwota dofinansowania: 170 939,91 zł.
Koszt całkowity: 234 009,42 zł.
Beneficjent: Gmina Wilamowice
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-012/08-02; Nr projektu: 41; Data podpisania: 2008-12-24
Tytuł projektu: Promocja kultury wilamowskiej poprzez organizację imprezy cyklicznej Śmiergusty Wilamowskie
Kwota dofinansowania: 151 025,67 zł.
Koszt całkowity: 207 862,68 zł.
Beneficjent: Muzeum Częstochowskie
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-001/08-04; Nr projektu: 44; Data podpisania: 2008-12-12
Tytuł projektu: Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie.
Kwota dofinansowania: 291 784,08 zł.
Koszt całkowity: 345 961,68 zł.
Beneficjent: Pałac Kultury Zagłębia
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-024/09-03; Nr projektu: 516; Data podpisania: 2009-12-21
Tytuł projektu: Zagłębie w Europie
Kwota dofinansowania: 93 809,42 zł.
Koszt całkowity: 117 241,54 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-030/09-05; Nr projektu: 518; Data podpisania: 2009-12-11
Tytuł projektu: Promocja kultury regionu poprzez organizację IV edycji Bytomskiej Nocy Świętojańskiej
Kwota dofinansowania: 497 877,46 zł.
Koszt całkowity: 618 183,89 zł.
Beneficjent: Centrum Kultury Zamek w Toszku
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-010/09-03; Nr projektu: 510; Data podpisania: 2010-03-01
Tytuł projektu: Złote Średniowiecze na Zamku w Toszku
Kwota dofinansowania: 167 610,09 zł.
Koszt całkowity: 198 401,80 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-013/08-03; Nr projektu: 293; Data podpisania: 2009-07-29
Tytuł projektu: Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie
Kwota dofinansowania: 287 471,07 zł.
Koszt całkowity: 338 364,85 zł.
Beneficjent: Gmina Siewierz
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-005/08-04; Nr projektu: 294; Data podpisania: 2009-07-21
Tytuł projektu: Teatr Multimedialny Zamku Siewierskiego pn.: Komnata Natchnień
Kwota dofinansowania: 395 308,39 zł.
Koszt całkowity: 471 380,18 zł.
Beneficjent: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-007/09-02; Nr projektu: 508; Data podpisania: 2010-01-06
Tytuł projektu: Święto Śląska 2010 – piknik artystyczny
Kwota dofinansowania: 510 140,90 zł.
Koszt całkowity: 786 950,64 zł.
Beneficjent: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-004/09-04; Nr projektu: 513; Data podpisania: 2009-10-29
Tytuł projektu: Śląski Ogród Sztuk
Kwota dofinansowania: 313 127,19 zł.
Koszt całkowity: 482 038,86 zł.
Beneficjent: Opera Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-015/09-03; Nr projektu: 511; Data podpisania: 2009-10-27
Tytuł projektu: Opera Śląska w plenerze – promocja kulturalna regionu poprzez wystawienie spektaklu Straszny Dwór w Parku im. T. Kościuszki w Katowicach
Kwota dofinansowania: 352 122,72 zł.
Koszt całkowity: 511 443,22 zł.
Beneficjent: Powiat Raciborski
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-011/09-04; Nr projektu: 512; Data podpisania: 2009-11-26
Tytuł projektu: Śląski Spichlerz - tradycje kulturowe ziemi raciborskiej
Kwota dofinansowania: 235 250,25 zł.
Koszt całkowity: 281 375,34 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-027/09-02; Nr projektu: 514; Data podpisania: 2009-12-11
Tytuł projektu: Katowice-miasto wielkich wydarzeń
Kwota dofinansowania: 455 375,48 zł.
Koszt całkowity: 911 198,96 zł.
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-035/09-01; Nr projektu: 509; Data podpisania: 2010-04-06
Tytuł projektu: Reszkowie – Szlak Muzycznej Sławy. Światowe kariery. Promocja dorobku muzycznego Edwarda, Jana, Józefiny.
Kwota dofinansowania: 207 249,45 zł.
Koszt całkowity: 283 735,21 zł.
Beneficjent: Gmina Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-009/08-06; Nr projektu: 39; Data podpisania: 2008-12-24
Tytuł projektu: Ciesz się Cieszynem - 1200 lat
Kwota dofinansowania: 614 907,05 zł.
Koszt całkowity: 735 360,06 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-008/10-01; Nr projektu: 879; Data podpisania: 2011-01-18
Tytuł projektu: Katowice - miasto wielkich wydarzeń 2011
Kwota dofinansowania: 793 450,40 zł.
Koszt całkowity: 1 586 900,80 zł.
Beneficjent: Gmina Ożarowice
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-013/10-02; Nr projektu: 882; Data podpisania: 2011-03-15
Tytuł projektu: Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażoretkowych, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarowice
Kwota dofinansowania: 204 762,45 zł.
Koszt całkowity: 240 897,00 zł.
Beneficjent: Gmina Świerklaniec
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-004/08-05; Nr projektu: 42; Data podpisania: 2008-12-30
Tytuł projektu: Zorganizowanie cyklicznego wydarzenia kulturalnego pod nazwą "Świerklanieckie spotkania chóralne"
Kwota dofinansowania: 133 537,24 zł.
Koszt całkowity: 159 880,64 zł.
Beneficjent: Gmina Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-024/10-03; Nr projektu: 883; Data podpisania: 2011-03-15
Tytuł projektu: Przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej okazją do promocji kultury regionu - organizacja V edycji Bytomskiej Nocy Świętojańskiej
Kwota dofinansowania: 904 265,69 zł.
Koszt całkowity: 1 227 514,29 zł.
Beneficjent: POWIAT TARNOGÓRSKI
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-032/09-05; Nr projektu: 504; Data podpisania: 2010-04-08
Tytuł projektu: Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego
Kwota dofinansowania: 425 234,58 zł.
Koszt całkowity: 504 769,72 zł.
Beneficjent: Gmina Siewierz
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-028/09-05; Nr projektu: 505; Data podpisania: 2009-11-20
Tytuł projektu: Multimedialna podróż w czasie na Zamku Siewierskim.
Kwota dofinansowania: 149 706,24 zł.
Koszt całkowity: 252 379,60 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-025/10-02; Nr projektu: 878; Data podpisania: 2011-01-18
Tytuł projektu: II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie
Kwota dofinansowania: 546 331,85 zł.
Koszt całkowity: 653 228,36 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-041/10-02; Nr projektu: 881; Data podpisania: 2011-04-18
Tytuł projektu: Częstochowski festiwal kultury alternatywnej – Frytka OFF w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 243 150,46 zł.
Koszt całkowity: 303 034,83 zł.
Beneficjent: Bieruński Ośrodek Kultury
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-017/10-04; Nr projektu: 872; Data podpisania: 2010-12-31
Tytuł projektu: Organizacja cyklicznej imprezy kulturalnej Opowiem wam o mojej ziemi na terenie Bierunia
Kwota dofinansowania: 222 050,84 zł.
Koszt całkowity: 315 932,20 zł.
Beneficjent: Ośrodek Promocji Kultury "Gaude Mater"
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-034/09-04; Nr projektu: 503; Data podpisania: 2009-12-16
Tytuł projektu: Ars Sacra - Dialog Kultur. Organizacja XX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater.
Kwota dofinansowania: 1 592 449,11 zł.
Koszt całkowity: 2 010 325,06 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-006/10-02; Nr projektu: 877; Data podpisania: 2011-03-29
Tytuł projektu: XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła w Rudzie Śląskiej
Kwota dofinansowania: 122 096,99 zł.
Koszt całkowity: 204 294,34 zł.
Beneficjent: Powiat Rybnicki
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-002/10-02; Nr projektu: 875; Data podpisania: 2011-04-05
Tytuł projektu: Dni kultury Powiatu Rybnickiego
Kwota dofinansowania: 72 592,56 zł.
Koszt całkowity: 88 502,16 zł.
Beneficjent: Wodzisławskie Centrum Kultury
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-019/09-04; Nr projektu: 520; Data podpisania: 2010-03-19
Tytuł projektu: Wodzisław uwodzi - cykl imprez kulturalnych w Wodzisławiu Śląskim
Kwota dofinansowania: 283 195,37 zł.
Koszt całkowity: 447 710,82 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Inicjatywa
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-025/09-03; Nr projektu: 506; Data podpisania: 2009-11-17
Tytuł projektu: Program Promocji Produktów Kulturowych Województwa Śląskiego
Kwota dofinansowania: 389 215,00 zł.
Koszt całkowity: 465 440,00 zł.
Beneficjent: Gmina Jaworze
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-012/09-05; Nr projektu: 507; Data podpisania: 2009-10-27
Tytuł projektu: Digitalizacja dokumentów rodziny Saint Genois d Anneaucourt - i co dalej? Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze.
Kwota dofinansowania: 250 982,44 zł.
Koszt całkowity: 296 026,54 zł.
Beneficjent: Rydułtowskie Centrum Kultury "FENIKS"
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-029/09-04; Nr projektu: 519; Data podpisania: 2009-12-07
Tytuł projektu: Rydułtowskie spotkania kulturalne na pograniczu
Kwota dofinansowania: 356 241,69 zł.
Koszt całkowity: 474 649,90 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-028/10-02; Nr projektu: 874; Data podpisania: 2011-03-31
Tytuł projektu: Metropolitalna Parada Historyczna – Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego i Pokaz Oręża Europejskiego w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 218 489,95 zł.
Koszt całkowity: 321 333,16 zł.
Beneficjent: Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-004/10-03; Nr projektu: 884; Data podpisania: 2011-03-29
Tytuł projektu: Międzynarodowy Festiwal Filmowy REGIOFUN w Katowicach
Kwota dofinansowania: 475 097,00 zł.
Koszt całkowity: 743 321,70 zł.
Beneficjent: Gmina Lelów
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-023/10-02; Nr projektu: 880; Data podpisania: 2011-05-20
Tytuł projektu: Festiwal kultury polskiej i żydowskiej Święto Ciulimu – Czulentu - Lelowskie Spotkanie Kultur
Kwota dofinansowania: 129 585,76 zł.
Koszt całkowity: 152 453,83 zł.
Beneficjent: Raciborskie Centrum Kultury
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-044/10-02; Nr projektu: 887; Data podpisania: 2011-02-08
Tytuł projektu: Raciborska Muzykomania -- cykl imprez muzycznych o zasięgu ponadregionalnym na terenie Raciborza
Kwota dofinansowania: 221 372,02 zł.
Koszt całkowity: 329 759,81 zł.
Beneficjent: Powiat Gliwicki
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-035/10-01; Nr projektu: 876; Data podpisania: 2011-03-09
Tytuł projektu: W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia - promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego
Kwota dofinansowania: 127 491,92 zł.
Koszt całkowity: 151 278,49 zł.
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-003/10-02; Nr projektu: 873; Data podpisania: 2010-12-31
Tytuł projektu: IX i X Festiwal Muzyki Niemechanicznej Around The Rock
Kwota dofinansowania: 557 233,38 zł.
Koszt całkowity: 708 116,19 zł.
Beneficjent: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-011/08-04; Nr projektu: 292; Data podpisania: 2009-07-13
Tytuł projektu: VII Triennale Sztuki Sacrum pn. "Dom - droga istnienia"
Kwota dofinansowania: 491 171,05 zł.
Koszt całkowity: 726 414,55 zł.
Beneficjent: Powiat Cieszyński
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-030/10-03; Nr projektu: 885; Data podpisania: 2011-05-04
Tytuł projektu: Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich – organizacja w Muzeum Beskidzkim w Wiśle cyklu wydarzeń kulturalnych
Kwota dofinansowania: 98 826,69 zł.
Koszt całkowity: 125 960,02 zł.
Beneficjent: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-015/10-03; Nr projektu: 886; Data podpisania: 2011-03-15
Tytuł projektu: Podniesienie atrakcyjności Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie w promowaniu tradycyjnej kultury wsi śląskiej poprzez imprezy plenerowe
Kwota dofinansowania: 182 945,08 zł.
Koszt całkowity: 429 077,04 zł.
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-036/10-04; Nr projektu: 1105; Data podpisania: 2012-01-20
Tytuł projektu: OD KLASYKI DO JAZZU - Międzynarodowe Festiwale i Konkursy w Żorach
Kwota dofinansowania: 495 388,38 zł.
Koszt całkowity: 895 034,96 zł.
Beneficjent: Górnośląski Związek Metropolitalny
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-020/10-02; Nr projektu: 888; Data podpisania: 2011-02-08
Tytuł projektu: Pełnia Kultury - Promocja atrakcyjności kulturalnej Metropolii Silesia
Kwota dofinansowania: 573 023,39 zł.
Koszt całkowity: 804 130,14 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-006/09-04; Nr projektu: 521; Data podpisania: 2010-01-11
Tytuł projektu: Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej
Kwota dofinansowania: 1 230 510,03 zł.
Koszt całkowity: 1 550 450,41 zł.
Beneficjent: Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego
ID umowy: UDA-RPSL.04.03.00-00-032/10-04; Nr projektu: 1106; Data podpisania: 2012-01-16
Tytuł projektu: Teatr Śląski w Twoim domu - promocja kultury do masowego odbiorcy
Kwota dofinansowania: 610 582,60 zł.
Koszt całkowity: 719 982,48 zł.
IX
[177] Zdrowie i rekreacja
Suma dof.: 239 139 749,13 zł.
IX.1
[43] Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
Suma dof.: 103 111 098,41 zł.
IX.1.0
[43] ---
Suma dof.: 103 111 098,41 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-017/09-02; Nr projektu: 358; Data podpisania: 2009-07-17
Tytuł projektu: Dostawa i montaż rezonansu magnetycznego wraz z projektem i budową pawilonu z pomieszczeniami pod rezonans w SP W. Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Kwota dofinansowania: 3 854 342,34 zł.
Koszt całkowity: 5 974 092,63 zł.
Beneficjent: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-006/09-01; Nr projektu: 380; Data podpisania: 2009-08-10
Tytuł projektu: Poprawa jakości oraz dostępności usług Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych
Kwota dofinansowania: 1 144 386,27 zł.
Koszt całkowity: 1 815 025,58 zł.
Beneficjent: SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-018/09-02; Nr projektu: 362; Data podpisania: 2009-07-27
Tytuł projektu: Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie celem podniesienia jakości i dostępności do usług medycznych oraz dostosowania szpitala do wymogów stawianych przez NFZ
Kwota dofinansowania: 822 213,19 zł.
Koszt całkowity: 969 522,29 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-013/09-02; Nr projektu: 364; Data podpisania: 2009-08-07
Tytuł projektu: Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 4 500 288,40 zł.
Koszt całkowity: 5 897 554,95 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-009/09-03; Nr projektu: 378; Data podpisania: 2009-08-03
Tytuł projektu: Modernizacja Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w zakresie wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny
Kwota dofinansowania: 3 179 289,83 zł.
Koszt całkowity: 3 993 462,24 zł.
Beneficjent: Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-035/09-01; Nr projektu: 374; Data podpisania: 2009-08-13
Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup nowej aparatury medycznej w postaci tomografu komputerowego przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu.
Kwota dofinansowania: 1 548 122,00 zł.
Koszt całkowity: 1 821 320,00 zł.
Beneficjent: Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen J. Ziętka w Ustroniu
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-019/09-01; Nr projektu: 360; Data podpisania: 2009-08-05
Tytuł projektu: Modernizacja działu fizjoterapii Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. J. Ziętka w Ustroniu celem poprawy jakości obsługi pacjenta i dostosowaniu go do wymogów prawnych
Kwota dofinansowania: 1 509 110,21 zł.
Koszt całkowity: 4 160 294,79 zł.
Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-007/09-02; Nr projektu: 372; Data podpisania: 2009-08-18
Tytuł projektu: Adaptacja pomieszczeń oraz zakup niezbędnego sprzętu dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Kwota dofinansowania: 2 314 951,75 zł.
Koszt całkowity: 2 739 722,26 zł.
Beneficjent: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-038/09-02; Nr projektu: 366; Data podpisania: 2009-07-28
Tytuł projektu: Dostosowanie Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w MZOZ w Lędzinach do wymogów Rozporządzenia MZiOS z dnia 10 listopada 2006 r.
Kwota dofinansowania: 691 702,80 zł.
Koszt całkowity: 840 836,87 zł.
Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-024/09-03; Nr projektu: 363; Data podpisania: 2009-08-06
Tytuł projektu: Podniesienie standardu opieki medycznej poprzez zakup sprzętu dla szpitali rejonowych w Kłobucku i Krzepicach
Kwota dofinansowania: 570 719,15 zł.
Koszt całkowity: 675 496,90 zł.
Beneficjent: Gmina Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-008/09-02; Nr projektu: 531; Data podpisania: 2009-12-08
Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja segmentu B Szpitala Rejonowego w Zabrzu
Kwota dofinansowania: 1 933 041,21 zł.
Koszt całkowity: 2 274 166,14 zł.
Beneficjent: Gmina Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-028/09-02; Nr projektu: 529; Data podpisania: 2009-10-30
Tytuł projektu: Zakup tomografu komputerowego oraz cyfrowego aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w SPZOZ Szpital Rejonowy w Zabrzu
Kwota dofinansowania: 2 486 742,43 zł.
Koszt całkowity: 2 929 239,34 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-002/09-05; Nr projektu: 383; Data podpisania: 2009-08-07
Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z pracami adaptacyjnymi dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdowotnej w Myszkowie
Kwota dofinansowania: 1 907 247,18 zł.
Koszt całkowity: 2 557 427,32 zł.
Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-032/09-03; Nr projektu: 377; Data podpisania: 2009-08-31
Tytuł projektu: Zakup sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości ratowania zdrowia i życia mieszkańców Powiatu Żywieckiego.
Kwota dofinansowania: 704 961,14 zł.
Koszt całkowity: 842 634,05 zł.
Beneficjent: Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-020/09-02; Nr projektu: 371; Data podpisania: 2009-08-27
Tytuł projektu: Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 1 135 885,27 zł.
Koszt całkowity: 2 000 568,35 zł.
Beneficjent: CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O. - NZOZ SZPITAL POWIATOWY W MIKOŁOWIE
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-026/09-04; Nr projektu: 375; Data podpisania: 2009-08-18
Tytuł projektu: Modernizacja wyposażenia Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Mikołowie
Kwota dofinansowania: 140 345,71 zł.
Koszt całkowity: 165 112,61 zł.
Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-040/09-02; Nr projektu: 361; Data podpisania: 2009-09-08
Tytuł projektu: Poprawa jakości usług ZOZ Pszczyna poprzez zakup nowoczesnej aparatury oraz dostosowanie do wymogów prawnych
Kwota dofinansowania: 505 935,20 zł.
Koszt całkowity: 693 737,05 zł.
Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-004/09-02; Nr projektu: 532; Data podpisania: 2009-11-30
Tytuł projektu: Podniesienie standardu opieki medycznej poprzez zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Prof. Dr W. Orłowskiego w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 1 142 087,27 zł.
Koszt całkowity: 2 152 039,33 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-001/09-02; Nr projektu: 530; Data podpisania: 2009-12-29
Tytuł projektu: Modernizacja Oddziału Urologii i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z dostawą wyposażenia dla tych oddziałów SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 3 429 996,34 zł.
Koszt całkowity: 4 776 015,85 zł.
Beneficjent: Szpital Chorób Wewnętrznych - Hutniczy
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-025/09-03; Nr projektu: 384; Data podpisania: 2009-09-11
Tytuł projektu: Zakup aparatu UKG z Dopplerem kolorowym dla Pracowni Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia Szpitala Chorób Wewnętrznych - Hutniczy w Częstochowie przy Al. Pokoju 44
Kwota dofinansowania: 390 991,49 zł.
Koszt całkowity: 460 230,00 zł.
Beneficjent: SZPITAL W KNUROWIE SP. Z O.O.
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-023/09-04; Nr projektu: 369; Data podpisania: 2009-08-10
Tytuł projektu: Podniesienie standardu opieki zdrowotnej poprzez modernizację i zakup sprzętu dla ZOZ w Knurowie
Kwota dofinansowania: 807 473,65 zł.
Koszt całkowity: 967 431,41 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-119/09-01; Nr projektu: 721; Data podpisania: 2010-07-22
Tytuł projektu: Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka, dla 5 szpitali, których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
Kwota dofinansowania: 7 227 918,38 zł.
Koszt całkowity: 8 506 833,39 zł.
Beneficjent: Powiat Cieszyński
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-080/09-02; Nr projektu: 719; Data podpisania: 2010-11-19
Tytuł projektu: Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – etap II - utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem diagnostycznym
Kwota dofinansowania: 5 897 436,64 zł.
Koszt całkowity: 6 944 935,16 zł.
Beneficjent: Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-022/09-03; Nr projektu: 379; Data podpisania: 2009-08-13
Tytuł projektu: Poprawa jakości usług medycznych poprzez dostosowanie obiektów BZLR do wymogów prawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego
Kwota dofinansowania: 1 074 863,20 zł.
Koszt całkowity: 4 321 341,25 zł.
Beneficjent: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-039/09-02; Nr projektu: 359; Data podpisania: 2009-07-27
Tytuł projektu: Usprawnienie diagnostyki i analityki onkologicznej poprzez modernizację i dostosowanie do wymogów prawa Laboratorium i Zakładu Patomorfologii w Beskidzkim Centrum Onkologii
Kwota dofinansowania: 979 262,95 zł.
Koszt całkowity: 1 307 810,58 zł.
Beneficjent: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-015/09-04; Nr projektu: 368; Data podpisania: 2009-08-21
Tytuł projektu: Zapewnienie efektywnego działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala w Wodzisławiu Śl. poprzez zakup sprzętu medycznego dostosowujący do obowiązujących wymogów prawnych
Kwota dofinansowania: 681 637,55 zł.
Koszt całkowity: 867 838,53 zł.
Beneficjent: SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E.Hankego
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-126/09-03; Nr projektu: 1063; Data podpisania: 2011-08-25
Tytuł projektu: Rozbudowa budynku szpitalnego B1 Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr E. Hankego
Kwota dofinansowania: 3 183 259,34 zł.
Koszt całkowity: 11 239 846,50 zł.
Beneficjent: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-036/09-03; Nr projektu: 382; Data podpisania: 2009-08-20
Tytuł projektu: Poprawa jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
Kwota dofinansowania: 287 285,33 zł.
Koszt całkowity: 337 982,75 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-056/09-04; Nr projektu: 716; Data podpisania: 2010-09-02
Tytuł projektu: Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu poprawy jakości lecznictwa wysokospecjalistycznego
Kwota dofinansowania: 6 250 461,05 zł.
Koszt całkowity: 8 649 483,59 zł.
Beneficjent: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Publicznej Radiofonii i Telewizji w Polsce
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-002/10-01; Nr projektu: 993; Data podpisania: 2011-08-11
Tytuł projektu: Poprawa jakości usług medycznych poprzez zakup instalacji przywoławczej i modernizację pomieszczenia Sanatorium ZŁOCIEŃ celem dostosowania go do pełnienia funkcji leczniczego basenu rehabilitacyjnego
Kwota dofinansowania: 193 726,56 zł.
Koszt całkowity: 643 181,84 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” Spółka Akcyjna
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-003/10-02; Nr projektu: 990; Data podpisania: 2011-09-21
Tytuł projektu: Przebudowa i wyposażenie części budynku Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego „Równica” w Ustroniu dla potrzeb kuracjuszy z rzadkimi zespołami chorobowymi, alergiami i po transplantacjach narządów
Kwota dofinansowania: 944 758,43 zł.
Koszt całkowity: 3 438 363,64 zł.
Beneficjent: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-065/09-05; Nr projektu: 919; Data podpisania: 2010-12-20
Tytuł projektu: Wyposażenie zespołu bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
Kwota dofinansowania: 5 318 816,98 zł.
Koszt całkowity: 6 622 927,09 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA Jaworzno III Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-005/10-02; Nr projektu: 992; Data podpisania: 2011-08-30
Tytuł projektu: Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bazy rehabilitacyjnej placówki Elvita NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Elektron w Ustroniu
Kwota dofinansowania: 212 259,85 zł.
Koszt całkowity: 589 610,74 zł.
Beneficjent: Powiat Tarnogórski
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-010/09-06; Nr projektu: 528; Data podpisania: 2009-12-22
Tytuł projektu: Zakup niezbędnego sprzętu medycznego do poprawy jakości i bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach
Kwota dofinansowania: 3 085 651,72 zł.
Koszt całkowity: 3 839 808,66 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-103/09-04; Nr projektu: 718; Data podpisania: 2010-09-07
Tytuł projektu: Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
Kwota dofinansowania: 797 678,68 zł.
Koszt całkowity: 1 104 385,23 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-104/09-06; Nr projektu: 717; Data podpisania: 2010-08-18
Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu medycznego celem podniesienia jakości i dostepności do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego
Kwota dofinansowania: 7 287 313,53 zł.
Koszt całkowity: 16 563 023,97 zł.
Beneficjent: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-043/09-03; Nr projektu: 1062; Data podpisania: 2011-08-25
Tytuł projektu: Dostosowanie Oddziału Reumatologicznego Centrum Pediatrii w Sosnowcu do wymagań prawnych Ministra Zdrowia
Kwota dofinansowania: 3 283 928,23 zł.
Koszt całkowity: 4 456 142,51 zł.
Beneficjent: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-001/10-03; Nr projektu: 991; Data podpisania: 2011-10-20
Tytuł projektu: Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych
Kwota dofinansowania: 2 584 478,84 zł.
Koszt całkowity: 6 939 455,79 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-107/09-05; Nr projektu: 715; Data podpisania: 2010-09-03
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SP W. Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Kwota dofinansowania: 7 999 343,62 zł.
Koszt całkowity: 23 742 596,69 zł.
Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-030/09-02; Nr projektu: 1423; Data podpisania: 2013-04-16
Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności usług diagnostycznych poprzez zakup mammografu cyfrowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Kwota dofinansowania: 1 109 572,17 zł.
Koszt całkowity: 1 698 339,00 zł.
Beneficjent: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-062/09-02; Nr projektu: 1531; Data podpisania: 2013-11-28
Tytuł projektu: Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 1 080 718,44 zł.
Koszt całkowity: 1 279 673,46 zł.
Beneficjent: Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-139/09-02; Nr projektu: 720; Data podpisania: 2010-10-15
Tytuł projektu: Przebudowa budynku poszpitalnego na dom hospicyjny w Katowicach Janowie- dotyczy segmentu A
Kwota dofinansowania: 7 146 854,62 zł.
Koszt całkowity: 8 952 809,41 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ID umowy: UDA-RPSL.09.01.00-00-071/09-04; Nr projektu: 1605; Data podpisania: 2014-10-16
Tytuł projektu: Poprawa jakości wykonywania procedur operacyjnych poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku
Kwota dofinansowania: 1 764 039,47 zł.
Koszt całkowity: 2 607 013,61 zł.
IX.2
[67] Infrastruktura lecznictwa otwartego
Suma dof.: 47 962 239,74 zł.
IX.2.0
[67] ---
Suma dof.: 47 962 239,74 zł.
Beneficjent: Niepubliczny Lekarsko - Dentystyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-057/08-01; Nr projektu: 141; Data podpisania: 2009-03-25
Tytuł projektu: Modernizacja i zakup nowego sprzętu i aparatury, celem wymiany zużytych urządzeń oraz doposażenia gabinetów w Jejkowicach, Rydułtowach i Rybniku w niezbędny sprzęt stomatologiczny
Kwota dofinansowania: 191 553,12 zł.
Koszt całkowity: 260 980,00 zł.
Beneficjent: NZOZ EUROMED Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-028/08-01; Nr projektu: 132; Data podpisania: 2009-03-25
Tytuł projektu: Zakup cyfrowej gamma-kamery oraz aparatu USG dla potrzeb pracowni izotopowej i poradni medycyny nuklearnej w Mysłowicach
Kwota dofinansowania: 676 216,75 zł.
Koszt całkowity: 927 595,00 zł.
Beneficjent: NZOZ Rehabilitacja Justyna Noculak-Moskal
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-102/08-01; Nr projektu: 110; Data podpisania: 2009-03-19
Tytuł projektu: Poprawa dostępności i jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do rehabilitacji w NZOZ Rehabilitacja Justyna Noculak-Moskal w Wilamowicach
Kwota dofinansowania: 144 865,80 zł.
Koszt całkowity: 205 403,54 zł.
Beneficjent: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-008/08-02; Nr projektu: 128; Data podpisania: 2009-03-16
Tytuł projektu: Program Zero Barier dla wzrostu dostępności do wysokiej jakości usług ginekologicznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Sosnowcu
Kwota dofinansowania: 277 976,43 zł.
Koszt całkowity: 327 031,10 zł.
Beneficjent: Centrum Pediatrii im.Jana Pawła II w Sosnowcu
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-005/08-03; Nr projektu: 123; Data podpisania: 2009-03-19
Tytuł projektu: Dostosowanie wyposażenia poradni kardiologicznej, neurologicznej, gastroenterologicznej do wymogów nowoczesnej diagnostyki dzieci i młodzieży
Kwota dofinansowania: 635 651,14 zł.
Koszt całkowity: 762 010,52 zł.
Beneficjent: Gmina Starcza
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-039/08-03; Nr projektu: 106; Data podpisania: 2009-03-19
Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy
Kwota dofinansowania: 845 496,92 zł.
Koszt całkowity: 1 005 502,51 zł.
Beneficjent: Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-118/08-02; Nr projektu: 104; Data podpisania: 2009-03-25
Tytuł projektu: Modernizacja pomieszczeń ZOZ Medyk w Milówce, w tym dostosowanie do wymogów rozporządzenia MZ z 10.11.2006 r. oraz zakup nowej aparatury diagnostycznej, w tym do poradni kardiologicznej.
Kwota dofinansowania: 692 824,41 zł.
Koszt całkowity: 1 073 649,96 zł.
Beneficjent: Combi-Med. Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-047/08-02; Nr projektu: 264; Data podpisania: 2009-06-24
Tytuł projektu: Podniesienie standardu opieki medycznej poprzez zakup sprzętu dla NZOZ Combi-Med. w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 329 052,00 zł.
Koszt całkowity: 388 943,64 zł.
Beneficjent: Jurajskie Centrum Medyczne Sobas Spółka Jawna
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-062/08-02; Nr projektu: 260; Data podpisania: 2009-06-26
Tytuł projektu: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Jurajskiego Centrum Medycznego w Zawierciu
Kwota dofinansowania: 230 086,67 zł.
Koszt całkowity: 295 988,01 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łazach
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-063/08-02; Nr projektu: 94; Data podpisania: 2009-03-26
Tytuł projektu: Dostosowanie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Chruszczobrodzie do standardów sanitarnych i medycznych
Kwota dofinansowania: 322 160,67 zł.
Koszt całkowity: 422 388,80 zł.
Beneficjent: Gmina Sławków
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-143/08-03; Nr projektu: 112; Data podpisania: 2009-03-25
Tytuł projektu: Rozwój systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia efektywności zarządzania służbą zdrowia
Kwota dofinansowania: 151 496,23 zł.
Koszt całkowity: 191 160,64 zł.
Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Pod Orłem S.C.
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-027/08-02; Nr projektu: 259; Data podpisania: 2009-08-21
Tytuł projektu: Poprawa dostępności specjalistycznych świadczeń medycznych i jakości leczenia dla mieszkańców Podbeskidzia poprzez zakup urządzeń medycznych dla Centrum Medycznego Pod Orłem w Bielsku - Białej
Kwota dofinansowania: 1 009 830,42 zł.
Koszt całkowity: 1 787 791,15 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Urologii Urovita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-121/08-02; Nr projektu: 266; Data podpisania: 2009-07-10
Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń urologicznych na terenie aglomeracji Górnośląskiej przez Urovitę Sp.zo.o. w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 138 307,89 zł.
Koszt całkowity: 179 115,00 zł.
Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VISUS" s.c. lek. med. Anetta Kozioł, lek. med. Teresa Sapeta - Rebkowska
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-116/08-02; Nr projektu: 111; Data podpisania: 2009-04-28
Tytuł projektu: Wczesna diagnoza chorób cywilizacyjnych jaskry i AMD w Powiecie Żywieckim, dzięki zakupowi specjalistycznych urządzeń okulistycznych w NZOZ VISUS.
Kwota dofinansowania: 317 016,00 zł.
Koszt całkowity: 372 960,00 zł.
Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-051/08-03; Nr projektu: 114; Data podpisania: 2009-05-05
Tytuł projektu: Zakup ultrasonografu i mammografu z wyposażeniem dla Poradni Chorób Piersi oraz remont pomieszczenia
Kwota dofinansowania: 416 500,00 zł.
Koszt całkowity: 496 500,00 zł.
Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Primus
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-080/08-03; Nr projektu: 108; Data podpisania: 2009-04-02
Tytuł projektu: Informatyzacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Primus w Brudzowicach warunkiem poprawy jakości świadczonych usług i sprawności zarządzania placówką
Kwota dofinansowania: 76 846,50 zł.
Koszt całkowity: 117 563,20 zł.
Beneficjent: Powiat Zawierciański
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-020/08-02; Nr projektu: 261; Data podpisania: 2009-07-24
Tytuł projektu: Zakup urządzeń medycznych wraz z przebudową i remontem pomieszczeń Zakładu RTG i USG w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu
Kwota dofinansowania: 839 225,81 zł.
Koszt całkowity: 1 015 484,22 zł.
Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Chorób Piersi, Pracownia USG"
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-013/08-03; Nr projektu: 98; Data podpisania: 2009-03-09
Tytuł projektu: Diagnostyka chorób nowotworowych piersi w powiecie mikołowskim przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury medycznej
Kwota dofinansowania: 485 510,82 zł.
Koszt całkowity: 593 294,38 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-033/08-03; Nr projektu: 121; Data podpisania: 2009-04-01
Tytuł projektu: Informatyzacja Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
Kwota dofinansowania: 107 635,41 zł.
Koszt całkowity: 126 629,90 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-010/08-04; Nr projektu: 91; Data podpisania: 2009-04-02
Tytuł projektu: Poprawa jakości usług medycznych świadczonych pacjentom Poradni Kardiologicznej Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu poprzez zakup aparatu echokardiograficznego
Kwota dofinansowania: 374 845,77 zł.
Koszt całkowity: 440 995,03 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-067/08-02; Nr projektu: 92; Data podpisania: 2009-03-16
Tytuł projektu: Aktywne Centrum Zdrowia - przebudowa i rozbudowa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach wraz z uzupełnieniem aparatury medycznej.
Kwota dofinansowania: 1 142 129,85 zł.
Koszt całkowity: 1 344 551,03 zł.
Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Alfa - Med Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-029/08-02; Nr projektu: 254; Data podpisania: 2009-07-16
Tytuł projektu: Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt medyczny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Alfa - Med sp. z o.o. w Czeladzi
Kwota dofinansowania: 261 141,52 zł.
Koszt całkowity: 345 714,01 zł.
Beneficjent: Gmina Łękawica
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-019/08-05; Nr projektu: 119; Data podpisania: 2009-04-01
Tytuł projektu: Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy
Kwota dofinansowania: 348 778,19 zł.
Koszt całkowity: 640 632,10 zł.
Beneficjent: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-012/08-02; Nr projektu: 97; Data podpisania: 2009-03-25
Tytuł projektu: Remont i modernizacja Przychodni Specjalistycznej przy ul. Pokoju 17 w Lędzinach
Kwota dofinansowania: 999 693,94 zł.
Koszt całkowity: 1 519 785,25 zł.
Beneficjent: Gmina Rajcza
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-094/08-03; Nr projektu: 102; Data podpisania: 2009-04-01
Tytuł projektu: Budowa windy oraz adaptacja poddasza na Poradnię Rehabilitacyjną w Ośrodku Zdrowia w Rajczy
Kwota dofinansowania: 403 830,90 zł.
Koszt całkowity: 637 742,45 zł.
Beneficjent: Gmina Sławków
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-142/08-03; Nr projektu: 116; Data podpisania: 2009-04-01
Tytuł projektu: Zakup nowej aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie w celu podniesienia jakości usług medycznych
Kwota dofinansowania: 428 847,44 zł.
Koszt całkowity: 513 514,40 zł.
Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Sławomir Nagietowicz
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-055/08-02; Nr projektu: 253; Data podpisania: 2009-09-08
Tytuł projektu: Zakup nowego unitu dentystycznego oraz radiowizjografii cyfrowej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Stomatologicznej Sławomir Nagietowicz w Marklowicach
Kwota dofinansowania: 65 560,16 zł.
Koszt całkowity: 93 286,14 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-023/08-02; Nr projektu: 120; Data podpisania: 2009-03-23
Tytuł projektu: Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna przyjazna pacjentom – nowa jakość w zarządzaniu usługami medycznymi
Kwota dofinansowania: 467 161,98 zł.
Koszt całkowity: 549 846,34 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-036/08-03; Nr projektu: 130; Data podpisania: 2009-03-19
Tytuł projektu: Wyposażenie poradni specjalistycznych SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w nowoczesny sprzęt medyczny
Kwota dofinansowania: 550 486,94 zł.
Koszt całkowity: 650 730,50 zł.
Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna ZAL-DENT Rafał Zalasiński
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-130/08-03; Nr projektu: 252; Data podpisania: 2009-07-27
Tytuł projektu: Zakup nowoczesnych urządzeń stomatologicznych w celu dostosowania NZOZ ZAL-DENT do nowoczesnych standardów leczenia w gminie Boronów.
Kwota dofinansowania: 183 809,44 zł.
Koszt całkowity: 270 733,00 zł.
Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdowotnej "Orto-Medic" Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-078/08-02; Nr projektu: 133; Data podpisania: 2009-04-07
Tytuł projektu: Szybsza diagnostyka poprawą usług medycznych w Mysłowicach-wyposażenie pracowni RTG.
Kwota dofinansowania: 202 241,31 zł.
Koszt całkowity: 266 184,00 zł.
Beneficjent: Gmina Bestwina
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-049/08-03; Nr projektu: 101; Data podpisania: 2009-03-25
Tytuł projektu: Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina
Kwota dofinansowania: 1 689 250,29 zł.
Koszt całkowity: 2 952 485,27 zł.
Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTAL Izabela Danecka
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-095/08-03; Nr projektu: 118; Data podpisania: 2009-04-09
Tytuł projektu: Zakup nowego sprzętu medycznego dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DENTAL w Strzyżowicach
Kwota dofinansowania: 134 835,45 zł.
Koszt całkowity: 214 590,00 zł.
Beneficjent: "IZMED" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-131/08-04; Nr projektu: 256; Data podpisania: 2009-07-28
Tytuł projektu: Zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego IZMED w celu dostosowania do nowoczesnych standardów leczenia w Lisowie.
Kwota dofinansowania: 186 745,83 zł.
Koszt całkowity: 244 112,20 zł.
Beneficjent: SPZOZ Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-022/08-03; Nr projektu: 126; Data podpisania: 2009-03-27
Tytuł projektu: Modernizacja Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu wraz z zakupem nowoczesnej aparatury medycznej niezbędnej do jej funkcjonowania
Kwota dofinansowania: 948 940,74 zł.
Koszt całkowity: 1 211 371,83 zł.
Beneficjent: CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O. - NZOZ SZPITAL POWIATOWY W MIKOŁOWIE
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-007/08-04; Nr projektu: 99; Data podpisania: 2009-03-23
Tytuł projektu: Remont i przebudowa Przychodni Wielospecjalistycznej w Mikołowie przy ul. Okrzei 31
Kwota dofinansowania: 1 196 981,61 zł.
Koszt całkowity: 2 131 975,96 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-114/08-04; Nr projektu: 122; Data podpisania: 2009-03-16
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie całodobowego ambulatorium przyszpitalnego SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich
Kwota dofinansowania: 2 936 675,07 zł.
Koszt całkowity: 5 968 942,36 zł.
Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-076/08-03; Nr projektu: 105; Data podpisania: 2009-04-07
Tytuł projektu: Ku pełni zdrowia – kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach
Kwota dofinansowania: 589 087,87 zł.
Koszt całkowity: 1 176 495,94 zł.
Beneficjent: Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-091/08-04; Nr projektu: 251; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kamienicy w celu podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych w Gminie Woźniki
Kwota dofinansowania: 246 910,17 zł.
Koszt całkowity: 339 763,09 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-101/08-05; Nr projektu: 125; Data podpisania: 2009-07-10
Tytuł projektu: Kompleksowy system informatyczny wspomagający zarządzanie zasobami SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
Kwota dofinansowania: 479 628,64 zł.
Koszt całkowity: 619 023,96 zł.
Beneficjent: Miasto Ustroń
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-122/08-04; Nr projektu: 113; Data podpisania: 2009-03-26
Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. Mickiewicza w Ustroniu
Kwota dofinansowania: 1 101 579,23 zł.
Koszt całkowity: 2 375 799,35 zł.
Beneficjent: Gmina Kruszyna
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-056/08-03; Nr projektu: 250; Data podpisania: 2009-09-04
Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej przy ulicy Kmicica 10 w Kruszynie
Kwota dofinansowania: 826 848,69 zł.
Koszt całkowity: 972 763,17 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SKALMED
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-009/08-04; Nr projektu: 107; Data podpisania: 2009-04-01
Tytuł projektu: Remont I piętra SP ZOZ SKALMED wraz z doposażeniem sprzętowym
Kwota dofinansowania: 1 209 855,52 zł.
Koszt całkowity: 1 547 304,06 zł.
Beneficjent: Przychodnia Rejonowa numer 3 Eskulap - Zespół Lekarzy Rodzinnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-113/08-07; Nr projektu: 129; Data podpisania: 2009-04-07
Tytuł projektu: Podniesienie jakości i dostępności świadczeń w Przychodni Rejonowej nr 3 Eskulap - Zespół Lekarzy Rodzinnych sp. z o.o. w Tychach poprzez dostosowanie budynku i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego
Kwota dofinansowania: 252 708,83 zł.
Koszt całkowity: 362 673,76 zł.
Beneficjent: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-040/08-05; Nr projektu: 124; Data podpisania: 2009-04-07
Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej poprzez modernizację i wyposażenie Przychodni Matki i Dziecka i Laboratorium Centralnego w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej.
Kwota dofinansowania: 2 068 637,43 zł.
Koszt całkowity: 2 748 057,74 zł.
Beneficjent: Gmina Poczesna
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-026/08-02; Nr projektu: 117; Data podpisania: 2009-04-01
Tytuł projektu: Dostosowanie ośrodka zdrowia w Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych
Kwota dofinansowania: 1 355 478,05 zł.
Koszt całkowity: 1 646 890,84 zł.
Beneficjent: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-064/08-04; Nr projektu: 89; Data podpisania: 2009-11-20
Tytuł projektu: Modernizacja obiektu "Dyrektorówki" w celu podniesienia jakości i dostępności usług lecznictwa otwartego oraz dostosowania obiektu do wymogów prawa
Kwota dofinansowania: 1 845 435,17 zł.
Koszt całkowity: 2 952 530,15 zł.
Beneficjent: Praxis Spółka Jawna Joanna Maertz- Sikora, Marek Sikora
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-045/08-05; Nr projektu: 115; Data podpisania: 2009-04-01
Tytuł projektu: Większa dostępność i nowa jakość świadczeń medycznych na obszarach wiejskich. Praxis sp.j. -zakup nowoczesnego sprzętu stomatologicznego.
Kwota dofinansowania: 199 091,39 zł.
Koszt całkowity: 382 736,00 zł.
Beneficjent: Obwód Lecznictwa Kolejowego - s.p.z.o.z. w Bielsku - Białej
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-075/08-05; Nr projektu: 131; Data podpisania: 2009-03-11
Tytuł projektu: Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Bielsku - Białej
Kwota dofinansowania: 297 850,94 zł.
Koszt całkowity: 809 643,17 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vitacon s.c. Mirosław Serkies Grzegorz Serkies
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-136/08-04; Nr projektu: 263; Data podpisania: 2009-09-11
Tytuł projektu: "Przez nowoczesny sprzęt i dostosowanie budynku w drodze do jakości i dostępności (etapII)-NZOZ Centrum Medyczne Vitacon s.c. Bytom Łagiewniki
Kwota dofinansowania: 302 010,14 zł.
Koszt całkowity: 724 060,91 zł.
Beneficjent: Nasza Przychodnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia"
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-112/08-04; Nr projektu: 267; Data podpisania: 2009-06-26
Tytuł projektu: Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasza Przychodnia w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 212 740,92 zł.
Koszt całkowity: 352 911,10 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Mysłowice
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-117/08-06; Nr projektu: 127; Data podpisania: 2009-08-07
Tytuł projektu: Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach
Kwota dofinansowania: 2 816 582,83 zł.
Koszt całkowity: 8 262 579,74 zł.
Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Primus
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-079/08-02; Nr projektu: 257; Data podpisania: 2009-08-13
Tytuł projektu: Modernizacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Primus w Brudzowicach warunkiem poprawy świadczonych usług medycznych
Kwota dofinansowania: 644 091,95 zł.
Koszt całkowity: 1 230 617,99 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-006/08-03; Nr projektu: 93; Data podpisania: 2009-03-19
Tytuł projektu: Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności świadczonych usług medycznych
Kwota dofinansowania: 697 617,37 zł.
Koszt całkowity: 1 020 387,31 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-016/08-04; Nr projektu: 103; Data podpisania: 2009-05-05
Tytuł projektu: Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ GOZ w Konopiskach
Kwota dofinansowania: 560 819,15 zł.
Koszt całkowity: 668 676,94 zł.
Beneficjent: NZOZ Poradnia Psychologiczna PARTNER
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-018/08-04; Nr projektu: 258; Data podpisania: 2009-07-20
Tytuł projektu: Wsparcie dla Dziecka i Rodziny. Rozbudowa i dostosowanie NZOZ Poradni Psychologicznej Partner w Gliwicach do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i rodzin.
Kwota dofinansowania: 1 157 720,44 zł.
Koszt całkowity: 2 119 503,75 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-082/08-06; Nr projektu: 95; Data podpisania: 2009-04-01
Tytuł projektu: Modernizacja Trzech Przychodni Rejonowo-Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
Kwota dofinansowania: 2 183 784,03 zł.
Koszt całkowity: 3 422 084,02 zł.
Beneficjent: Medicus s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Maurycy Jakubiec, Urszula Jakubiec
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-070/08-06; Nr projektu: 109; Data podpisania: 2009-08-04
Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus s.c. w Żywcu
Kwota dofinansowania: 501 354,50 zł.
Koszt całkowity: 1 010 709,00 zł.
Beneficjent: NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne Janina Leśnik-Ludyga
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-129/08-02; Nr projektu: 268; Data podpisania: 2009-10-27
Tytuł projektu: Poprawa jakości świadczeń poprzez organizację kompleksowej opieki z wprowadzeniem innowacyjnych metod diagnostyczno-leczniczych w poradni okulistycznej przez NZOZ EuroMedic w Katowicach
Kwota dofinansowania: 363 473,60 zł.
Koszt całkowity: 472 150,00 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-035/08-04; Nr projektu: 262; Data podpisania: 2009-09-01
Tytuł projektu: Zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej
Kwota dofinansowania: 419 214,78 zł.
Koszt całkowity: 822 016,76 zł.
Beneficjent: Gmina Poraj
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-069/08-03; Nr projektu: 100; Data podpisania: 2009-06-30
Tytuł projektu: Zakup wyposażenia medycznego wraz z modernizacją infrastruktury budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju metodą poprawy jakości usług medycznych w Gminie Poraj
Kwota dofinansowania: 345 468,11 zł.
Koszt całkowity: 504 778,09 zł.
Beneficjent: Obwód Lecznictwa Kolejowego - s.p.z.o.z. w Bielsku - Białej
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-074/08-04; Nr projektu: 270; Data podpisania: 2010-02-26
Tytuł projektu: Modernizacja Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Bielsku – Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności świadczonych usług medycznych
Kwota dofinansowania: 1 608 625,35 zł.
Koszt całkowity: 2 707 112,16 zł.
Beneficjent: Zespół Lecznictwa Otwartego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-025/08-06; Nr projektu: 269; Data podpisania: 2009-08-06
Tytuł projektu: Przebudowa Miejskiego Centrum Medycznego Podłęże w Jaworznie połączona z zakupem nowej aparatury medycznej.
Kwota dofinansowania: 1 797 943,18 zł.
Koszt całkowity: 2 821 990,13 zł.
Beneficjent: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-073/08-09; Nr projektu: 265; Data podpisania: 2009-08-10
Tytuł projektu: Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach
Kwota dofinansowania: 649 087,54 zł.
Koszt całkowity: 1 173 445,17 zł.
Beneficjent: Przychodnia Medycyny Rodzinnej Malec Spółka Jawna
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-088/08-05; Nr projektu: 255; Data podpisania: 2009-08-10
Tytuł projektu: Wzrost dostępności i jakości usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej poprzez adaptację nowej placówki medycznej w Boronowie.
Kwota dofinansowania: 697 442,14 zł.
Koszt całkowity: 944 864,95 zł.
Beneficjent: Gmina Koniecpol
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-014/08-09; Nr projektu: 90; Data podpisania: 2009-03-25
Tytuł projektu: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej
Kwota dofinansowania: 1 911 232,82 zł.
Koszt całkowity: 2 553 500,75 zł.
Beneficjent: Gmina Poręba
ID umowy: UDA-RPSL.09.02.00-00-068/08-03; Nr projektu: 96; Data podpisania: 2009-04-20
Tytuł projektu: Modernizacja i dosprzętowienie SP ZOZ w Porębie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych
Kwota dofinansowania: 209 709,54 zł.
Koszt całkowity: 305 105,22 zł.
IX.3
[67] Lokalna infrastruktura sportowa
Suma dof.: 88 066 410,98 zł.
IX.3.0
[67] ---
Suma dof.: 88 066 410,98 zł.
Beneficjent: Gmina Miasta Knurów
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-020/09-02; Nr projektu: 447; Data podpisania: 2009-09-18
Tytuł projektu: Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Al. Lipowej w Knurowie umożliwiająca wykorzystanie obiektu w okresie zimowym - dostawa i montaż lodowiska
Kwota dofinansowania: 429 103,70 zł.
Koszt całkowity: 516 511,89 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-005/09-02; Nr projektu: 408; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: Przebudowa boiska sportowego przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej - Mydlicach
Kwota dofinansowania: 876 892,85 zł.
Koszt całkowity: 1 031 638,65 zł.
Beneficjent: Miasto Siemianowice Ślaskie
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-102/09-01; Nr projektu: 421; Data podpisania: 2009-11-16
Tytuł projektu: Modernizacja ogólnodostępnego kompleksu sportowego Michał w Siemianowicach Śląskich
Kwota dofinansowania: 1 623 603,82 zł.
Koszt całkowity: 6 211 097,24 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-029/09-01; Nr projektu: 708; Data podpisania: 2010-07-12
Tytuł projektu: Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim w Tychach – inwestycja w zdrowie i sprawność
Kwota dofinansowania: 1 994 284,87 zł.
Koszt całkowity: 4 103 466,82 zł.
Beneficjent: Miasto Siemianowice Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-101/09-03; Nr projektu: 424; Data podpisania: 2009-09-28
Tytuł projektu: Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego Sporcik przy ulicy Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich
Kwota dofinansowania: 1 243 041,19 zł.
Koszt całkowity: 1 462 401,41 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-083/09-03; Nr projektu: 419; Data podpisania: 2009-08-27
Tytuł projektu: Budowa boiska sportowego przy ul. Rębaczy w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 292 972,77 zł.
Koszt całkowity: 358 436,59 zł.
Beneficjent: Gmina Węgierska Górka
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-103/09-02; Nr projektu: 440; Data podpisania: 2009-12-11
Tytuł projektu: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Węgierskiej Górce - hala sportowa
Kwota dofinansowania: 1 997 609,77 zł.
Koszt całkowity: 11 704 051,27 zł.
Beneficjent: Miasto Siemianowice Ślaskie
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-100/09-02; Nr projektu: 425; Data podpisania: 2009-10-02
Tytuł projektu: Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Siemianowicach Śląskich
Kwota dofinansowania: 603 492,06 zł.
Koszt całkowity: 711 119,16 zł.
Beneficjent: Gmina Gierałtowice
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-099/09-01; Nr projektu: 705; Data podpisania: 2010-08-03
Tytuł projektu: Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach
Kwota dofinansowania: 1 999 285,22 zł.
Koszt całkowity: 25 502 176,26 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-024/09-02; Nr projektu: 415; Data podpisania: 2009-10-19
Tytuł projektu: Strefy Aktywności Rodzinnej
Kwota dofinansowania: 846 720,21 zł.
Koszt całkowity: 1 495 579,70 zł.
Beneficjent: Miasto Racibórz
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-051/09-02; Nr projektu: 414; Data podpisania: 2009-10-02
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo – sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu
Kwota dofinansowania: 1 986 504,82 zł.
Koszt całkowity: 11 199 588,50 zł.
Beneficjent: Miasto Gliwice
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-108/09-03; Nr projektu: 418; Data podpisania: 2009-12-07
Tytuł projektu: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice
Kwota dofinansowania: 1 999 887,59 zł.
Koszt całkowity: 2 694 896,36 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Mysłowice
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-072/09-03; Nr projektu: 426; Data podpisania: 2009-12-11
Tytuł projektu: Przebudowa boiska przy ul. Paderewskiego w Mysłowicach - Kosztowach
Kwota dofinansowania: 1 051 522,97 zł.
Koszt całkowity: 1 237 817,85 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-013/09-02; Nr projektu: 417; Data podpisania: 2009-12-02
Tytuł projektu: Budowa rolkowiska skateparku zlokalizowanego na terenie Parku Miejskiego im. F. Kahla w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej
Kwota dofinansowania: 531 125,01 zł.
Koszt całkowity: 630 952,96 zł.
Beneficjent: Gmina Ujsoły
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-054/09-03; Nr projektu: 450; Data podpisania: 2009-10-02
Tytuł projektu: Budowa boiska sportowego w Złatnej – Gmina Ujsoły
Kwota dofinansowania: 274 545,77 zł.
Koszt całkowity: 324 215,23 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-087/09-02; Nr projektu: 416; Data podpisania: 2009-10-02
Tytuł projektu: Modernizacja obiektu Pływalni Żeromskiego w Sosnowcu - I Etap
Kwota dofinansowania: 1 830 822,10 zł.
Koszt całkowity: 13 387 141,85 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-076/09-03; Nr projektu: 423; Data podpisania: 2009-09-14
Tytuł projektu: Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach - II etap
Kwota dofinansowania: 1 824 024,45 zł.
Koszt całkowity: 5 358 239,99 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-045/09-03; Nr projektu: 446; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: Sport bez granic - przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Steinkellera w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia etap I
Kwota dofinansowania: 1 559 369,58 zł.
Koszt całkowity: 1 834 552,45 zł.
Beneficjent: Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-065/09-04; Nr projektu: 420; Data podpisania: 2009-10-27
Tytuł projektu: Nowe boisko – nowe perspektywy – remont boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Magdalena w Tychach – szansą na wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców osiedla
Kwota dofinansowania: 351 739,14 zł.
Koszt całkowity: 413 810,77 zł.
Beneficjent: Powiat Tarnogórski
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-070/09-05; Nr projektu: 413; Data podpisania: 2009-09-23
Tytuł projektu: Od klepiska do boiska – kompleks rekreacyjno - sportowy przy PMDK im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach
Kwota dofinansowania: 1 597 178,50 zł.
Koszt całkowity: 1 954 420,16 zł.
Beneficjent: Gmina Kozy
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-052/09-04; Nr projektu: 451; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: Budowa otwartych obiektów sportowych przy Centrum Sportowo – Widowiskowym w Kozach.
Kwota dofinansowania: 656 780,16 zł.
Koszt całkowity: 793 414,83 zł.
Beneficjent: Kolej Linowa Czantoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-056/09-02; Nr projektu: 431; Data podpisania: 2009-12-30
Tytuł projektu: Nowe formy aktywnego wypoczynku dzięki rozbudowie i podniesieniu jakości infrastruktury sportowej Góry Czantoria.
Kwota dofinansowania: 1 216 252,75 zł.
Koszt całkowity: 1 745 680,43 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-018/09-02; Nr projektu: 422; Data podpisania: 2009-09-30
Tytuł projektu: Budowa boiska rekreacyjno-sportowego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy w Rudzie Śląskiej
Kwota dofinansowania: 1 361 621,34 zł.
Koszt całkowity: 1 612 655,72 zł.
Beneficjent: Gmina Wyry
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-003/09-03; Nr projektu: 438; Data podpisania: 2009-11-16
Tytuł projektu: Remont boiska piłkarskiego położonego na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Wyrach.
Kwota dofinansowania: 509 079,84 zł.
Koszt całkowity: 665 060,25 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-014/09-04; Nr projektu: 429; Data podpisania: 2009-11-16
Tytuł projektu: Modernizacja kompleksu sportowego Torkacik w Bytomiu wraz z budynkiem biurowo-magazynowym
Kwota dofinansowania: 1 165 604,83 zł.
Koszt całkowity: 2 425 624,33 zł.
Beneficjent: Gmina Olsztyn
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-040/09-04; Nr projektu: 444; Data podpisania: 2009-09-24
Tytuł projektu: Budowa ogólnodostępnej hali sportowej w Olsztynie
Kwota dofinansowania: 1 950 705,28 zł.
Koszt całkowity: 6 900 273,86 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-078/09-04; Nr projektu: 445; Data podpisania: 2009-09-08
Tytuł projektu: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie- etap I
Kwota dofinansowania: 1 607 941,18 zł.
Koszt całkowity: 4 769 312,37 zł.
Beneficjent: Gmina Wilkowice
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-059/09-02; Nr projektu: 987; Data podpisania: 2011-05-17
Tytuł projektu: Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach
Kwota dofinansowania: 1 170 755,02 zł.
Koszt całkowity: 1 661 885,83 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-089/09-04; Nr projektu: 434; Data podpisania: 2009-10-20
Tytuł projektu: Dostosowanie terenu pogórniczego parku Księża Góra dla potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie
Kwota dofinansowania: 1 790 124,34 zł.
Koszt całkowity: 2 205 121,94 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-085/09-03; Nr projektu: 427; Data podpisania: 2009-11-30
Tytuł projektu: Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zapleczem na Stadionie Ludowym w Sosnowcu
Kwota dofinansowania: 1 868 592,56 zł.
Koszt całkowity: 11 227 740,75 zł.
Beneficjent: Gmina Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-007/09-03; Nr projektu: 442; Data podpisania: 2009-12-11
Tytuł projektu: Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice w Cieszynie
Kwota dofinansowania: 461 154,52 zł.
Koszt całkowity: 699 594,68 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-034/09-02; Nr projektu: 989; Data podpisania: 2011-06-08
Tytuł projektu: Przebudowa boiska sportowego przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju
Kwota dofinansowania: 1 544 408,49 zł.
Koszt całkowity: 2 202 606,73 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Mysłowice
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-071/09-04; Nr projektu: 410; Data podpisania: 2009-10-02
Tytuł projektu: Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach
Kwota dofinansowania: 1 523 155,15 zł.
Koszt całkowity: 2 357 078,48 zł.
Beneficjent: Gmina Żywiec
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-063/09-02; Nr projektu: 443; Data podpisania: 2009-10-19
Tytuł projektu: Budowa otwartego obiektu sportowego w żywieckiej dzielnicy Zabłocie
Kwota dofinansowania: 1 167 862,03 zł.
Koszt całkowity: 1 514 794,35 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-015/09-03; Nr projektu: 412; Data podpisania: 2009-10-29
Tytuł projektu: Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych w Domu Dziecka nr 3, Plac Jana 13
Kwota dofinansowania: 468 191,68 zł.
Koszt całkowity: 596 252,99 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-080/09-04; Nr projektu: 437; Data podpisania: 2009-11-16
Tytuł projektu: Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska w Mikołowie
Kwota dofinansowania: 1 615 855,83 zł.
Koszt całkowity: 2 092 588,14 zł.
Beneficjent: Gmina Kroczyce
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-053/09-03; Nr projektu: 439; Data podpisania: 2009-11-02
Tytuł projektu: Budowa stadionu sportowego przy ul. Partyzantów w m. Kroczyce
Kwota dofinansowania: 1 401 538,30 zł.
Koszt całkowity: 1 835 745,93 zł.
Beneficjent: Gmina Świerklaniec
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-058/09-04; Nr projektu: 436; Data podpisania: 2009-11-17
Tytuł projektu: Budowa hangaru kajakowego wraz z przystanią kajakową w gminie Świerklaniec
Kwota dofinansowania: 1 683 481,75 zł.
Koszt całkowity: 2 544 055,59 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-041/09-04; Nr projektu: 744; Data podpisania: 2010-11-30
Tytuł projektu: Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Zawiercie poprzez budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni
Kwota dofinansowania: 592 072,91 zł.
Koszt całkowity: 1 593 062,05 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-084/09-02; Nr projektu: 709; Data podpisania: 2010-08-05
Tytuł projektu: Budowa boiska sportowego przy ul. Żołnierzy Września w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 478 078,50 zł.
Koszt całkowity: 569 227,50 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-016/09-03; Nr projektu: 407; Data podpisania: 2009-11-10
Tytuł projektu: Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych w Domu Dziecka nr 2, ul. Wrocławska 46
Kwota dofinansowania: 319 306,87 zł.
Koszt całkowity: 573 706,83 zł.
Beneficjent: Gmina Siewierz
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-037/09-05; Nr projektu: 441; Data podpisania: 2009-10-02
Tytuł projektu: Przebudowa stadionu sportowego LKS Przemsza w Siewierzu
Kwota dofinansowania: 1 988 438,11 zł.
Koszt całkowity: 4 184 455,50 zł.
Beneficjent: Gmina Jaworze
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-043/09-04; Nr projektu: 433; Data podpisania: 2009-10-07
Tytuł projektu: Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu
Kwota dofinansowania: 1 014 548,03 zł.
Koszt całkowity: 1 325 232,46 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-011/09-03; Nr projektu: 706; Data podpisania: 2010-08-26
Tytuł projektu: Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko
Kwota dofinansowania: 1 709 562,50 zł.
Koszt całkowity: 2 198 232,00 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Mysłowice
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-075/09-02; Nr projektu: 707; Data podpisania: 2010-09-09
Tytuł projektu: Modernizacja stadionu sportowego Górnika 09 w Mysłowicach
Kwota dofinansowania: 1 559 337,35 zł.
Koszt całkowity: 2 046 229,30 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-074/09-02; Nr projektu: 974; Data podpisania: 2011-05-10
Tytuł projektu: Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku-Kamieniu
Kwota dofinansowania: 1 825 108,49 zł.
Koszt całkowity: 4 011 067,03 zł.
Beneficjent: Gmina Lubliniec
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-113/09-07; Nr projektu: 430; Data podpisania: 2009-12-29
Tytuł projektu: Budowa boiska sportowego przy ul. ZHP w Lublińcu.
Kwota dofinansowania: 270 918,18 zł.
Koszt całkowity: 428 629,82 zł.
Beneficjent: Gmina Krupski Młyn
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-026/09-05; Nr projektu: 432; Data podpisania: 2010-03-10
Tytuł projektu: Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie
Kwota dofinansowania: 1 584 655,65 zł.
Koszt całkowity: 3 090 222,25 zł.
Beneficjent: Gmina Czeladź
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-079/09-05; Nr projektu: 448; Data podpisania: 2009-11-16
Tytuł projektu: Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi
Kwota dofinansowania: 1 780 442,75 zł.
Koszt całkowity: 2 326 223,17 zł.
Beneficjent: Gmina Pilchowice
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-057/09-02; Nr projektu: 1114; Data podpisania: 2012-04-23
Tytuł projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Wilcza
Kwota dofinansowania: 276 133,03 zł.
Koszt całkowity: 346 909,60 zł.
Beneficjent: Gmina Kamienica Polska
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-049/09-06; Nr projektu: 435; Data podpisania: 2009-10-20
Tytuł projektu: Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej
Kwota dofinansowania: 1 543 488,75 zł.
Koszt całkowity: 8 868 411,64 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-033/09-03; Nr projektu: 409; Data podpisania: 2009-10-30
Tytuł projektu: Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 1 527 644,14 zł.
Koszt całkowity: 3 977 761,18 zł.
Beneficjent: Gmina Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-104/09-03; Nr projektu: 428; Data podpisania: 2009-11-04
Tytuł projektu: Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka - Makoszowy z Zabrzu
Kwota dofinansowania: 1 999 619,27 zł.
Koszt całkowity: 3 030 431,76 zł.
Beneficjent: Cieszyński Klub Motorowy
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-055/09-05; Nr projektu: 745; Data podpisania: 2010-12-20
Tytuł projektu: Remont i rozbudowa Toru Motocrossowego w Cieszynie szansą rozwoju sportów motorowych i rowerowych
Kwota dofinansowania: 1 975 792,73 zł.
Koszt całkowity: 3 002 917,86 zł.
Beneficjent: Ludowy Klub Sportowy "Warta" w Mstowie
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-086/09-05; Nr projektu: 988; Data podpisania: 2011-07-13
Tytuł projektu: Budowa nowoczesnej, ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Gminie Mstów
Kwota dofinansowania: 1 996 583,98 zł.
Koszt całkowity: 2 462 833,93 zł.
Beneficjent: Gmina Suszec
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-082/09-02; Nr projektu: 1116; Data podpisania: 2012-01-12
Tytuł projektu: Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu
Kwota dofinansowania: 1 296 318,24 zł.
Koszt całkowity: 2 278 097,84 zł.
Beneficjent: Gmina Milówka
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-064/09-04; Nr projektu: 449; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: Rozbudowa obiektów sportowych przy ulicy Targowej w Milówce.
Kwota dofinansowania: 1 713 474,12 zł.
Koszt całkowity: 2 805 492,24 zł.
Beneficjent: Gmina Bieruń
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-031/09-03; Nr projektu: 1117; Data podpisania: 2012-06-12
Tytuł projektu: Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym
Kwota dofinansowania: 1 995 938,26 zł.
Koszt całkowity: 5 001 742,06 zł.
Beneficjent: Miasto i Gmina Pilica
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-060/09-03; Nr projektu: 1306; Data podpisania: 2012-10-16
Tytuł projektu: Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy
Kwota dofinansowania: 636 986,68 zł.
Koszt całkowity: 871 392,40 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-012/09-02; Nr projektu: 1307; Data podpisania: 2013-04-15
Tytuł projektu: Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach
Kwota dofinansowania: 1 940 035,82 zł.
Koszt całkowity: 2 323 050,98 zł.
Beneficjent: Gmina Rajcza
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-092/09-01; Nr projektu: 1498; Data podpisania: 2013-08-30
Tytuł projektu: Dokończenie budowy ogólnodostępnej hali sportowej w Rajczy
Kwota dofinansowania: 1 275 155,35 zł.
Koszt całkowity: 3 159 127,27 zł.
Beneficjent: Klub Sportowy "Górnik" Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-032/09-07; Nr projektu: 411; Data podpisania: 2009-10-28
Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja obiektów KS Górnik Bytom etap I – budowa nowoczesnej hali tenisowej.
Kwota dofinansowania: 1 663 676,26 zł.
Koszt całkowity: 2 827 668,21 zł.
Beneficjent: Gmina Wyry
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-004/09-05; Nr projektu: 1305; Data podpisania: 2012-10-09
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem
Kwota dofinansowania: 1 426 746,12 zł.
Koszt całkowity: 3 377 359,39 zł.
Beneficjent: Gmina Konopiska
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-017/09-03; Nr projektu: 1113; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Gminna Hala Sportowa wraz zapleczem socjalnym w Konopiskach
Kwota dofinansowania: 1 745 727,09 zł.
Koszt całkowity: 9 122 297,45 zł.
Beneficjent: Gmina Czernichów
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-062/09-03; Nr projektu: 1473; Data podpisania: 2013-10-24
Tytuł projektu: Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim
Kwota dofinansowania: 1 032 327,32 zł.
Koszt całkowity: 1 274 500,30 zł.
Beneficjent: Gmina Wisła
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-067/09-04; Nr projektu: 1304; Data podpisania: 2012-09-21
Tytuł projektu: Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej
Kwota dofinansowania: 1 525 152,41 zł.
Koszt całkowity: 2 194 881,11 zł.
Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska
ID umowy: UDA-RPSL.09.03.00-00-109/09-06; Nr projektu: 1308; Data podpisania: 2012-10-09
Tytuł projektu: Aktywny styl życia szansą na zdrowie- przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej
Kwota dofinansowania: 1 296 310,63 zł.
Koszt całkowity: 2 047 394,99 zł.
V
[268] Środowisko
Suma dof.: 815 183 052,71 zł.
V.1
[43] Gospodarka wodno-ściekowa
Suma dof.: 361 249 648,55 zł.
V.1.0
[43] ---
Suma dof.: 361 249 648,55 zł.
Beneficjent: Gmina Milówka
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-057/08-04; Nr projektu: 135; Data podpisania: 2009-04-20
Tytuł projektu: Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Milówka
Kwota dofinansowania: 2 272 879,96 zł.
Koszt całkowity: 4 640 221,75 zł.
Beneficjent: Gmina Ciasna
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-024/08-04; Nr projektu: 671; Data podpisania: 2010-05-07
Tytuł projektu: Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna
Kwota dofinansowania: 7 331 142,88 zł.
Koszt całkowity: 11 368 632,66 zł.
Beneficjent: Gmina Ślemień
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-034/08-03; Nr projektu: 393; Data podpisania: 2009-09-10
Tytuł projektu: Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I - zadanie 2.
Kwota dofinansowania: 10 691 122,35 zł.
Koszt całkowity: 12 577 791,01 zł.
Beneficjent: gmina Mstów
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-029/08-03; Nr projektu: 88; Data podpisania: 2009-03-19
Tytuł projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Wancerzów i Cegielnia
Kwota dofinansowania: 6 291 883,33 zł.
Koszt całkowity: 7 402 215,69 zł.
Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-077/08-05; Nr projektu: 152; Data podpisania: 2009-04-23
Tytuł projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska
Kwota dofinansowania: 6 001 080,04 zł.
Koszt całkowity: 11 934 625,72 zł.
Beneficjent: Gmina Krzanowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-067/09-03; Nr projektu: 537; Data podpisania: 2009-12-21
Tytuł projektu: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów gmina Krzanowice.
Kwota dofinansowania: 2 791 777,15 zł.
Koszt całkowity: 4 663 985,23 zł.
Beneficjent: Gmina Olsztyn
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-020/09-03; Nr projektu: 599; Data podpisania: 2010-04-08
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kusiętach, Gmina Olsztyn
Kwota dofinansowania: 5 113 731,25 zł.
Koszt całkowity: 7 011 834,98 zł.
Beneficjent: Gmina Kobiór
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-034/09-03; Nr projektu: 557; Data podpisania: 2010-03-26
Tytuł projektu: Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków Wschód wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze
Kwota dofinansowania: 6 874 242,52 zł.
Koszt całkowity: 8 611 573,40 zł.
Beneficjent: Miasto Imielin
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-061/08-06; Nr projektu: 84; Data podpisania: 2009-03-26
Tytuł projektu: Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin-etap II (obszar 1,1a)
Kwota dofinansowania: 14 873 969,12 zł.
Koszt całkowity: 21 950 138,27 zł.
Beneficjent: Gmina Gorzyce
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-025/09-01; Nr projektu: 946; Data podpisania: 2011-04-07
Tytuł projektu: Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce: Rogów – etap I Zadanie 1 i 2; Bełsznica – etap I zadanie 3; Olza – etap II zadanie 1
Kwota dofinansowania: 3 840 444,76 zł.
Koszt całkowity: 7 660 558,21 zł.
Beneficjent: Gmina Koszęcin
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-055/09-03; Nr projektu: 562; Data podpisania: 2010-02-23
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń
Kwota dofinansowania: 2 655 968,15 zł.
Koszt całkowity: 3 842 648,54 zł.
Beneficjent: Gmina Wielowieś
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-017/09-04; Nr projektu: 561; Data podpisania: 2010-03-25
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi
Kwota dofinansowania: 10 508 578,90 zł.
Koszt całkowity: 14 547 081,79 zł.
Beneficjent: Gmina Chełm Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-058/09-03; Nr projektu: 564; Data podpisania: 2010-03-05
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Chełm Śląski – Etap C
Kwota dofinansowania: 10 111 762,82 zł.
Koszt całkowity: 13 333 068,99 zł.
Beneficjent: Gmina Łękawica
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-014/08-06; Nr projektu: 311; Data podpisania: 2009-09-14
Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica – sołectwa: Łękawica-część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki.
Kwota dofinansowania: 8 914 145,69 zł.
Koszt całkowity: 10 974 616,38 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-026/09-03; Nr projektu: 983; Data podpisania: 2011-06-01
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska zadanie IV
Kwota dofinansowania: 3 442 466,39 zł.
Koszt całkowity: 4 555 354,43 zł.
Beneficjent: Gmina Miedźna
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-019/08-05; Nr projektu: 134; Data podpisania: 2009-03-19
Tytuł projektu: Kontynuacja ochrony Torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna, Etap II, III, IV.
Kwota dofinansowania: 7 962 429,94 zł.
Koszt całkowity: 9 517 306,10 zł.
Beneficjent: Gmina Bestwina
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-007/09-04; Nr projektu: 598; Data podpisania: 2010-03-25
Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka
Kwota dofinansowania: 6 759 638,92 zł.
Koszt całkowity: 10 439 573,10 zł.
Beneficjent: Gmina Łazy
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-056/09-05; Nr projektu: 558; Data podpisania: 2010-03-26
Tytuł projektu: Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej
Kwota dofinansowania: 15 965 430,73 zł.
Koszt całkowity: 19 281 844,95 zł.
Beneficjent: GMINA OPATÓW
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-002/09-02; Nr projektu: 994; Data podpisania: 2011-08-30
Tytuł projektu: Budowa systemu kanlizacji sanitarnej w miejscowości Opatów
Kwota dofinansowania: 10 823 980,71 zł.
Koszt całkowity: 12 926 227,97 zł.
Beneficjent: Gmina Toszek
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-006/09-05; Nr projektu: 566; Data podpisania: 2010-04-16
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek - Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek – Sarnów - Grabina
Kwota dofinansowania: 3 659 266,49 zł.
Koszt całkowity: 6 101 896,51 zł.
Beneficjent: Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-014/09-03; Nr projektu: 985; Data podpisania: 2011-08-16
Tytuł projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń
Kwota dofinansowania: 1 195 850,91 zł.
Koszt całkowity: 1 818 815,59 zł.
Beneficjent: Gmina Bobrowniki
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-054/09-03; Nr projektu: 560; Data podpisania: 2010-03-24
Tytuł projektu: Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra poprzez realizację budowy kanalizacji w gminie Bobrowniki
Kwota dofinansowania: 7 655 143,28 zł.
Koszt całkowity: 10 219 196,06 zł.
Beneficjent: Gmina Wręczyca Wielka
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-047/09-07; Nr projektu: 565; Data podpisania: 2010-03-29
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II.
Kwota dofinansowania: 6 074 586,22 zł.
Koszt całkowity: 8 694 427,57 zł.
Beneficjent: Gmina Ożarowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-070/09-03; Nr projektu: 600; Data podpisania: 2010-07-15
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarowice
Kwota dofinansowania: 39 620 861,19 zł.
Koszt całkowity: 46 618 927,88 zł.
Beneficjent: Gmina Bieruń
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-006/08-04; Nr projektu: 394; Data podpisania: 2009-08-18
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice
Kwota dofinansowania: 8 011 773,91 zł.
Koszt całkowity: 11 918 932,67 zł.
Beneficjent: Gmina Sośnicowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-064/09-04; Nr projektu: 559; Data podpisania: 2010-06-14
Tytuł projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków
Kwota dofinansowania: 13 588 188,99 zł.
Koszt całkowity: 18 482 237,93 zł.
Beneficjent: Gmina Kłomnice
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-027/09-05; Nr projektu: 563; Data podpisania: 2010-03-15
Tytuł projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I
Kwota dofinansowania: 9 216 886,24 zł.
Koszt całkowity: 14 058 898,86 zł.
Beneficjent: Gmina Koniecpol
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-016/09-03; Nr projektu: 1107; Data podpisania: 2012-04-30
Tytuł projektu: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu
Kwota dofinansowania: 2 057 354,14 zł.
Koszt całkowity: 2 610 344,30 zł.
Beneficjent: Gmina Świerklany
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-053/08-05; Nr projektu: 948; Data podpisania: 2011-07-15
Tytuł projektu: Ukończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w zlewni PII-1 w Gminie Świerklany z przekroczeniem autostrady A-1
Kwota dofinansowania: 7 122 924,88 zł.
Koszt całkowity: 17 153 017,97 zł.
Beneficjent: Gmina Mierzęcice
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-068/09-05; Nr projektu: 601; Data podpisania: 2010-08-31
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice
Kwota dofinansowania: 35 995 822,31 zł.
Koszt całkowity: 42 360 272,27 zł.
Beneficjent: Gmina Ożarowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-069/09-05; Nr projektu: 603; Data podpisania: 2010-08-18
Tytuł projektu: Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ożarowice
Kwota dofinansowania: 16 928 870,61 zł.
Koszt całkowity: 19 975 978,77 zł.
Beneficjent: Gmina Lyski
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-029/09-00; Nr projektu: 1880; Data podpisania: 2016-03-31
Tytuł projektu: Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski
Kwota dofinansowania: 558 390,31 zł.
Koszt całkowity: 3 244 561,97 zł.
Beneficjent: Gmina Kochanowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-03; Nr projektu: 812; Data podpisania: 2011-02-18
Tytuł projektu: Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej
Kwota dofinansowania: 15 953 396,21 zł.
Koszt całkowity: 31 579 096,67 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Pszów
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-024/09-06; Nr projektu: 947; Data podpisania: 2011-11-17
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim
Kwota dofinansowania: 1 709 456,12 zł.
Koszt całkowity: 5 029 489,09 zł.
Beneficjent: Miasto Imielin
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-037/09-01; Nr projektu: 1879; Data podpisania: 2016-03-31
Tytuł projektu: Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin- etap II (obszar 2)
Kwota dofinansowania: 11 942 260,13 zł.
Koszt całkowity: 21 513 163,52 zł.
Beneficjent: Gmina Chybie
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-053/09-05; Nr projektu: 984; Data podpisania: 2011-06-07
Tytuł projektu: Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie - etap I
Kwota dofinansowania: 18 191 527,17 zł.
Koszt całkowity: 27 555 919,22 zł.
Beneficjent: Gmina Miasteczko Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-071/09-05; Nr projektu: 602; Data podpisania: 2010-08-18
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Sołectwa Brynica - gmina Miasteczko Śląskie
Kwota dofinansowania: 1 448 899,04 zł.
Koszt całkowity: 2 384 048,40 zł.
Beneficjent: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-011/09-01; Nr projektu: 1861; Data podpisania: 2016-02-18
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska – część południowo – zachodnia
Kwota dofinansowania: 2 004 552,62 zł.
Koszt całkowity: 4 774 535,42 zł.
Beneficjent: Gmina Zebrzydowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-031/09-02; Nr projektu: 1863; Data podpisania: 2016-02-18
Tytuł projektu: Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej.
Kwota dofinansowania: 2 186 655,16 zł.
Koszt całkowity: 4 343 640,70 zł.
Beneficjent: Gmina Wyry
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-033/09-02; Nr projektu: 1864; Data podpisania: 2016-03-10
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń w ramach Aglomeracji Wyry
Kwota dofinansowania: 4 417 453,56 zł.
Koszt całkowity: 10 197 475,01 zł.
Beneficjent: Gmina Brenna
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-004/09-01; Nr projektu: 1860; Data podpisania: 2016-02-23
Tytuł projektu: Budowa wodociągu w Górkach Wielkich - etap II
Kwota dofinansowania: 1 290 741,58 zł.
Koszt całkowity: 4 323 141,20 zł.
Beneficjent: Miasto Kalety
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-028/09-02; Nr projektu: 1862; Data podpisania: 2016-02-26
Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni
Kwota dofinansowania: 2 134 303,63 zł.
Koszt całkowity: 6 126 735,01 zł.
Beneficjent: Gmina Miedźno
ID umowy: UDA-RPSL.05.01.00-00-003/09-01; Nr projektu: 1878; Data podpisania: 2016-03-31
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach Dużych, Kołaczkowicach Małych oraz w Miedźnie w ulicach: Częstochowskiej, Łąkowej, Filipowicza, Sosnowej
Kwota dofinansowania: 5 057 808,24 zł.
Koszt całkowity: 7 800 601,42 zł.
V.2
[40] Gospodarka odpadami
Suma dof.: 101 302 708,60 zł.
V.2.0
[40] ---
Suma dof.: 101 302 708,60 zł.
Beneficjent: Gmina Pszczyna
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-001/08-02; Nr projektu: 168; Data podpisania: 2009-06-04
Tytuł projektu: Budowa kompostowni osadów ściekowych "Pszczyna" w Jankowicach przy ul. Złote Łany
Kwota dofinansowania: 3 013 877,14 zł.
Koszt całkowity: 4 209 913,60 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-006/09-01; Nr projektu: 555; Data podpisania: 2010-03-19
Tytuł projektu: Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku
Kwota dofinansowania: 722 422,40 zł.
Koszt całkowity: 890 340,65 zł.
Beneficjent: Gmina Włodowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-001/09-03; Nr projektu: 288; Data podpisania: 2009-09-02
Tytuł projektu: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Włodowicach.
Kwota dofinansowania: 284 870,84 zł.
Koszt całkowity: 335 142,17 zł.
Beneficjent: Gmina Bieruń
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-016/09-01; Nr projektu: 621; Data podpisania: 2010-05-24
Tytuł projektu: Modernizacja Przedszkola nr 2 w Bieruniu- usunięcie azbestu i termomodernizacja
Kwota dofinansowania: 136 148,49 zł.
Koszt całkowity: 259 621,82 zł.
Beneficjent: Gmina Pilica
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-003/09-03; Nr projektu: 501; Data podpisania: 2009-10-27
Tytuł projektu: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Pilica
Kwota dofinansowania: 592 806,24 zł.
Koszt całkowity: 855 555,92 zł.
Beneficjent: Gmina Przyrów
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-035/09-01; Nr projektu: 765; Data podpisania: 2010-09-03
Tytuł projektu: Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejscowości Bolesławów - Staropole w gminie Przyrów
Kwota dofinansowania: 190 321,40 zł.
Koszt całkowity: 223 907,53 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-043/09-01; Nr projektu: 771; Data podpisania: 2010-12-23
Tytuł projektu: „Czysta Rzeka Szarlejka” – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I
Kwota dofinansowania: 3 989 050,05 zł.
Koszt całkowity: 4 693 000,06 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-005/09-04; Nr projektu: 500; Data podpisania: 2009-11-16
Tytuł projektu: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie
Kwota dofinansowania: 1 694 215,54 zł.
Koszt całkowity: 1 993 194,76 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Koziegłowy
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-037/09-01; Nr projektu: 695; Data podpisania: 2010-09-22
Tytuł projektu: Kompleksowa rekultywacja obszarów zdegradowanych z likwidacją składowisk odpadów na terenie gminy Koziegłowy
Kwota dofinansowania: 358 411,87 zł.
Koszt całkowity: 421 661,03 zł.
Beneficjent: Gmina Świnna
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-017/09-02; Nr projektu: 615; Data podpisania: 2010-05-24
Tytuł projektu: Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów wraz z akcją promocyjno-edukacyjną na ternie Gminy Świnna
Kwota dofinansowania: 305 776,73 zł.
Koszt całkowity: 361 583,60 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Koziegłowy
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-036/09-01; Nr projektu: 694; Data podpisania: 2010-09-17
Tytuł projektu: Kompleksowa rekultywacja obszarów zawierających azbest w gminie Koziegłowy
Kwota dofinansowania: 207 054,13 zł.
Koszt całkowity: 243 593,10 zł.
Beneficjent: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o.
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-023/09-02; Nr projektu: 610; Data podpisania: 2010-04-14
Tytuł projektu: Budowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla północnej części Katowic poprzez przetworzenie frakcji positowej w paliwo alternatywne
Kwota dofinansowania: 23 072 782,50 zł.
Koszt całkowity: 44 128 850,32 zł.
Beneficjent: Gmina Tarnowskie Góry
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-002/09-04; Nr projektu: 499; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach
Kwota dofinansowania: 3 612 770,52 zł.
Koszt całkowity: 4 250 318,26 zł.
Beneficjent: Gmina Bobrowniki
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-026/09-02; Nr projektu: 607; Data podpisania: 2010-04-20
Tytuł projektu: Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bobrowniki
Kwota dofinansowania: 451 537,02 zł.
Koszt całkowity: 623 525,35 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-031/09-02; Nr projektu: 764; Data podpisania: 2011-02-28
Tytuł projektu: Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach
Kwota dofinansowania: 216 750,00 zł.
Koszt całkowity: 368 869,59 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-029/09-02; Nr projektu: 769; Data podpisania: 2010-10-26
Tytuł projektu: Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej
Kwota dofinansowania: 1 533 803,69 zł.
Koszt całkowity: 1 804 518,98 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-014/09-04; Nr projektu: 618; Data podpisania: 2010-08-09
Tytuł projektu: Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk - etap 2: budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych
Kwota dofinansowania: 932 219,33 zł.
Koszt całkowity: 1 360 896,16 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-034/09-02; Nr projektu: 698; Data podpisania: 2010-09-22
Tytuł projektu: Rekultywacja zdegradowanych zalewisk wodnych w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 2 579 525,09 zł.
Koszt całkowity: 3 034 735,41 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-033/09-02; Nr projektu: 699; Data podpisania: 2010-09-22
Tytuł projektu: Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - etap I
Kwota dofinansowania: 1 173 149,60 zł.
Koszt całkowity: 1 380 176,01 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-038/09-03; Nr projektu: 770; Data podpisania: 2010-11-30
Tytuł projektu: Rozbudowa i doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez zakup przesiewacza mobilnego
Kwota dofinansowania: 1 195 352,17 zł.
Koszt całkowity: 1 495 485,66 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-004/09-04; Nr projektu: 502; Data podpisania: 2009-12-08
Tytuł projektu: Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku
Kwota dofinansowania: 1 697 638,57 zł.
Koszt całkowity: 2 252 395,60 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-032/09-02; Nr projektu: 697; Data podpisania: 2010-11-15
Tytuł projektu: Likwidacja dzikiego składowiska odpadów wraz z rekultywacją terenu zalewowego przy Kolonii Zgorzelec w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 963 170,69 zł.
Koszt całkowity: 1 133 141,99 zł.
Beneficjent: Miasto Jaworzno
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-020/09-03; Nr projektu: 608; Data podpisania: 2010-06-02
Tytuł projektu: Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego zakładu górniczego cementowni Szczakowa
Kwota dofinansowania: 1 144 715,21 zł.
Koszt całkowity: 1 669 205,23 zł.
Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-019/09-01; Nr projektu: 616; Data podpisania: 2010-04-15
Tytuł projektu: Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów w celu rozszerzenia istniejącego systemu zbiórki na terenie miasta Katowice wraz z akcją promocyjno-edukacyjną
Kwota dofinansowania: 616 249,43 zł.
Koszt całkowity: 886 157,38 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-028/09-04; Nr projektu: 762; Data podpisania: 2010-08-24
Tytuł projektu: Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku
Kwota dofinansowania: 1 401 502,88 zł.
Koszt całkowity: 1 732 712,97 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-015/09-04; Nr projektu: 619; Data podpisania: 2010-05-28
Tytuł projektu: Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10
Kwota dofinansowania: 921 204,36 zł.
Koszt całkowity: 1 681 545,04 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-007/09-02; Nr projektu: 606; Data podpisania: 2010-05-28
Tytuł projektu: Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku
Kwota dofinansowania: 1 673 899,64 zł.
Koszt całkowity: 2 136 397,30 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-013/09-04; Nr projektu: 613; Data podpisania: 2010-05-18
Tytuł projektu: Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez budowę kompostowni
Kwota dofinansowania: 1 199 702,16 zł.
Koszt całkowity: 1 621 249,94 zł.
Beneficjent: Miasto Racibórz
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-027/09-03; Nr projektu: 761; Data podpisania: 2010-09-02
Tytuł projektu: Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów
Kwota dofinansowania: 4 502 252,30 zł.
Koszt całkowity: 5 704 994,59 zł.
Beneficjent: Gmina Popów
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-040/09-03; Nr projektu: 767; Data podpisania: 2010-12-15
Tytuł projektu: Rekultywacja Gminnego składowiska odpadów w miejscowości Więcki
Kwota dofinansowania: 242 501,18 zł.
Koszt całkowity: 309 490,62 zł.
Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-011/09-04; Nr projektu: 622; Data podpisania: 2010-05-31
Tytuł projektu: Rekultywacja składowiska odpadów w Czechowicach-Dziedzicach
Kwota dofinansowania: 1 487 511,23 zł.
Koszt całkowity: 1 751 243,79 zł.
Beneficjent: Recykling Wojkowice Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-009/09-05; Nr projektu: 620; Data podpisania: 2010-05-18
Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa istniejącej sortowni odpadów komunalnych w Wojkowicach przy ul. Długosza 27 wraz z zapleczem i doposażeniem linii technologicznej do segregacji
Kwota dofinansowania: 1 621 124,78 zł.
Koszt całkowity: 2 623 733,46 zł.
Beneficjent: Gmina Poręba
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-024/09-05; Nr projektu: 609; Data podpisania: 2010-05-31
Tytuł projektu: Rekultywacja zamkniętej kwatery Nr 1 składowiska odpadów komunalnych w Porębie
Kwota dofinansowania: 845 225,74 zł.
Koszt całkowity: 1 401 630,83 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-012/09-04; Nr projektu: 612; Data podpisania: 2010-08-20
Tytuł projektu: Minimalizacja zagrożeń środowiskowych poprzez usunięcie i utylizację materiałów azbestowych z budynków Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach – Ochojcu
Kwota dofinansowania: 2 654 089,41 zł.
Koszt całkowity: 4 264 139,79 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-030/09-03; Nr projektu: 696; Data podpisania: 2010-11-30
Tytuł projektu: Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków
Kwota dofinansowania: 7 844 104,31 zł.
Koszt całkowity: 12 710 480,62 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-021/09-03; Nr projektu: 611; Data podpisania: 2010-05-18
Tytuł projektu: Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach
Kwota dofinansowania: 9 225 272,00 zł.
Koszt całkowity: 11 156 899,38 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-008/09-07; Nr projektu: 617; Data podpisania: 2010-05-24
Tytuł projektu: Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8
Kwota dofinansowania: 8 418 913,66 zł.
Koszt całkowity: 12 477 730,20 zł.
Beneficjent: Gmina Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-001/11-04; Nr projektu: 1135; Data podpisania: 2012-05-07
Tytuł projektu: Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - Etap II
Kwota dofinansowania: 2 429 611,37 zł.
Koszt całkowity: 3 625 433,33 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-002/11-02; Nr projektu: 1245; Data podpisania: 2012-06-01
Tytuł projektu: Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap II
Kwota dofinansowania: 2 697 016,17 zł.
Koszt całkowity: 3 185 400,20 zł.
Beneficjent: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.05.02.00-00-042/09-06; Nr projektu: 768; Data podpisania: 2010-08-26
Tytuł projektu: System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa
Kwota dofinansowania: 3 454 158,76 zł.
Koszt całkowity: 5 843 425,22 zł.
V.3
[159] Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
Suma dof.: 312 329 915,89 zł.
V.3.0
[159] ---
Suma dof.: 312 329 915,89 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-007/09-02; Nr projektu: 491; Data podpisania: 2009-11-02
Tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Tychy
Kwota dofinansowania: 2 980 816,81 zł.
Koszt całkowity: 7 561 870,36 zł.
Beneficjent: Gmina Poraj
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-008/09-01; Nr projektu: 497; Data podpisania: 2009-10-23
Tytuł projektu: Przebudowa systemu ciepłowniczego na system przyjazny środowisku w budynkach użyteczności publicznej w gminie Poraj
Kwota dofinansowania: 232 781,06 zł.
Koszt całkowity: 348 057,81 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-007/08-02; Nr projektu: 291; Data podpisania: 2009-08-20
Tytuł projektu: Termomdernizacja budynku użyteczności publicznej w Kotowicach
Kwota dofinansowania: 132 437,19 zł.
Koszt całkowity: 155 808,46 zł.
Beneficjent: Gmina Porąbka
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-003/08-03; Nr projektu: 165; Data podpisania: 2009-06-04
Tytuł projektu: Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w Kobiernicach
Kwota dofinansowania: 535 171,46 zł.
Koszt całkowity: 747 446,73 zł.
Beneficjent: Gmina Strumień
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-006/08-02; Nr projektu: 290; Data podpisania: 2009-07-17
Tytuł projektu: Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu
Kwota dofinansowania: 798 592,22 zł.
Koszt całkowity: 963 989,26 zł.
Beneficjent: Gmina Czeladź
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-009/09-03; Nr projektu: 554; Data podpisania: 2010-01-11
Tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź
Kwota dofinansowania: 2 746 123,03 zł.
Koszt całkowity: 5 814 393,31 zł.
Beneficjent: Gmina Koniecpol
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-002/09-02; Nr projektu: 496; Data podpisania: 2009-10-02
Tytuł projektu: Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzek Pilicy i Wiercicy – termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użytecz. publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Przyrów i Koniecpol
Kwota dofinansowania: 2 354 259,54 zł.
Koszt całkowity: 2 827 789,11 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-010/10-01; Nr projektu: 894; Data podpisania: 2011-01-17
Tytuł projektu: Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach
Kwota dofinansowania: 2 097 676,75 zł.
Koszt całkowity: 4 200 885,00 zł.
Beneficjent: Gmina Kornowac
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-002/08-03; Nr projektu: 167; Data podpisania: 2009-07-10
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kornowac
Kwota dofinansowania: 1 116 783,24 zł.
Koszt całkowity: 2 052 737,22 zł.
Beneficjent: Gmina Brenna
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-005/08-04; Nr projektu: 164; Data podpisania: 2009-06-15
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej przy ul. Góreckiej 224
Kwota dofinansowania: 781 887,41 zł.
Koszt całkowity: 2 080 846,98 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Koziegłowy
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-001/08-03; Nr projektu: 166; Data podpisania: 2009-04-30
Tytuł projektu: Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy
Kwota dofinansowania: 397 711,64 zł.
Koszt całkowity: 542 059,23 zł.
Beneficjent: Gmina Wilkowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-006/09-03; Nr projektu: 494; Data podpisania: 2009-11-03
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68
Kwota dofinansowania: 412 104,91 zł.
Koszt całkowity: 932 153,86 zł.
Beneficjent: Gmina Niegowa
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-010/09-02; Nr projektu: 814; Data podpisania: 2010-11-15
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwinowie
Kwota dofinansowania: 420 291,81 zł.
Koszt całkowity: 1 531 720,34 zł.
Beneficjent: Gmina Mierzęcice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-090/10-02; Nr projektu: 908; Data podpisania: 2010-12-23
Tytuł projektu: Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach.
Kwota dofinansowania: 691 495,40 zł.
Koszt całkowity: 846 311,72 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-003/09-04; Nr projektu: 493; Data podpisania: 2009-11-03
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja Powiatowych Placówek Oświaty na terenie Żywca
Kwota dofinansowania: 2 082 849,56 zł.
Koszt całkowity: 2 479 583,91 zł.
Beneficjent: Powiat Kłobucki
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-001/09-05; Nr projektu: 495; Data podpisania: 2009-11-04
Tytuł projektu: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
Kwota dofinansowania: 1 820 797,72 zł.
Koszt całkowity: 2 390 845,28 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-011/09-02; Nr projektu: 759; Data podpisania: 2010-09-02
Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów- ograniczenie niskiej emisji z obiektów użyteczności publicznej
Kwota dofinansowania: 2 500 055,01 zł.
Koszt całkowity: 6 449 140,14 zł.
Beneficjent: Gmina Jasienica
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-012/09-02; Nr projektu: 758; Data podpisania: 2010-12-20
Tytuł projektu: Wymiana źródła ciepła wraz z ociepleniem budynku Przedszkola w Świętoszówce, w Gminie Jasienica
Kwota dofinansowania: 259 170,91 zł.
Koszt całkowity: 323 216,36 zł.
Beneficjent: Powiat Cieszyński
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-011/10-03; Nr projektu: 904; Data podpisania: 2011-03-29
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu
Kwota dofinansowania: 1 547 511,15 zł.
Koszt całkowity: 1 910 006,94 zł.
Beneficjent: Gmina Piekary Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-004/08-03; Nr projektu: 289; Data podpisania: 2009-06-26
Tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Piekary Śląskie
Kwota dofinansowania: 1 805 155,36 zł.
Koszt całkowity: 3 188 832,42 zł.
Beneficjent: Gmina Psary
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-113/10-02; Nr projektu: 907; Data podpisania: 2011-02-08
Tytuł projektu: Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Centrum Medycznego w Psarach
Kwota dofinansowania: 513 403,79 zł.
Koszt całkowity: 1 107 776,86 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-016/10-02; Nr projektu: 905; Data podpisania: 2011-03-09
Tytuł projektu: Teromodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach
Kwota dofinansowania: 337 701,15 zł.
Koszt całkowity: 530 152,79 zł.
Beneficjent: Gmina Olsztyn
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-005/10-03; Nr projektu: 982; Data podpisania: 2011-05-20
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie przy ul. Napoleona 22
Kwota dofinansowania: 576 231,76 zł.
Koszt całkowity: 918 319,66 zł.
Beneficjent: Gmina Wilamowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-005/09-05; Nr projektu: 492; Data podpisania: 2009-11-05
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku gminnego centrum zachowania dziedzictwa kulturowego, informacji i edukacji w Gminie Wilamowice
Kwota dofinansowania: 249 991,80 zł.
Koszt całkowity: 418 345,24 zł.
Beneficjent: Gmina Panki
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-001/10-01; Nr projektu: 981; Data podpisania: 2011-05-18
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach
Kwota dofinansowania: 353 737,11 zł.
Koszt całkowity: 440 757,25 zł.
Beneficjent: Powiat Raciborski
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-030/10-03; Nr projektu: 914; Data podpisania: 2011-03-04
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach
Kwota dofinansowania: 1 558 472,07 zł.
Koszt całkowity: 1 896 840,57 zł.
Beneficjent: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-066/10-03; Nr projektu: 890; Data podpisania: 2011-02-01
Tytuł projektu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez kompleksową modernizację gospodarki cieplnej Szpitala Miejskiego w Żorach
Kwota dofinansowania: 3 300 426,78 zł.
Koszt całkowity: 3 916 081,06 zł.
Beneficjent: Powiat Gliwicki
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-082/10-02; Nr projektu: 900; Data podpisania: 2011-03-28
Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej
Kwota dofinansowania: 797 559,81 zł.
Koszt całkowity: 997 487,86 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-015/10-02; Nr projektu: 903; Data podpisania: 2011-03-04
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przybynowie
Kwota dofinansowania: 437 308,56 zł.
Koszt całkowity: 514 724,17 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-102/11-01; Nr projektu: 1162; Data podpisania: 2012-04-20
Tytuł projektu: Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 4 935 379,41 zł.
Koszt całkowity: 6 124 957,17 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-106/10-03; Nr projektu: 911; Data podpisania: 2011-01-25
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja Budynku Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Kwota dofinansowania: 1 152 734,87 zł.
Koszt całkowity: 1 621 901,58 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Gliwice Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-139/10-03; Nr projektu: 889; Data podpisania: 2010-12-29
Tytuł projektu: PEC- Gliwice - Modernizacja kotła WR-25 nr 2 w celu poprawy jego sprawności energetycznej i wzrostu sprawności produkcji ciepła.
Kwota dofinansowania: 1 978 200,00 zł.
Koszt całkowity: 8 628 029,70 zł.
Beneficjent: Gmina Ogrodzieniec
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-028/10-03; Nr projektu: 901; Data podpisania: 2011-03-30
Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.
Kwota dofinansowania: 3 513 683,38 zł.
Koszt całkowity: 5 781 519,84 zł.
Beneficjent: Miasto Gliwice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-111/10-02; Nr projektu: 978; Data podpisania: 2011-06-13
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a w Gliwicach
Kwota dofinansowania: 1 840 457,30 zł.
Koszt całkowity: 2 679 177,26 zł.
Beneficjent: Gmina Niegowa
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-079/10-04; Nr projektu: 902; Data podpisania: 2010-12-31
Tytuł projektu: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Szkoły na Przedszkole wraz z termomodernizacją obiektu w Niegowie
Kwota dofinansowania: 403 430,20 zł.
Koszt całkowity: 801 735,23 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Pszów
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-058/10-03; Nr projektu: 913; Data podpisania: 2011-06-07
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie
Kwota dofinansowania: 1 443 188,51 zł.
Koszt całkowity: 2 130 579,31 zł.
Beneficjent: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-159/11-02; Nr projektu: 1167; Data podpisania: 2012-04-13
Tytuł projektu: Modernizacja gospodarki cieplnej obiektów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach
Kwota dofinansowania: 3 653 674,82 zł.
Koszt całkowity: 4 314 576,78 zł.
Beneficjent: Gmina Myszków
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-004/09-02; Nr projektu: 498; Data podpisania: 2010-01-06
Tytuł projektu: Słoneczny basen w Myszkowie Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej służącej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby krytej pływalni w Myszkowie i biura MOSiR w Mysz
Kwota dofinansowania: 549 242,76 zł.
Koszt całkowity: 861 496,31 zł.
Beneficjent: Gmina Poraj
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-134/11-02; Nr projektu: 1176; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
Kwota dofinansowania: 809 216,99 zł.
Koszt całkowity: 952 634,99 zł.
Beneficjent: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-123/10-03; Nr projektu: 892; Data podpisania: 2011-03-21
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu - etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)
Kwota dofinansowania: 7 067 045,84 zł.
Koszt całkowity: 10 220 994,82 zł.
Beneficjent: Powiat Myszkowski
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-127/11-02; Nr projektu: 1177; Data podpisania: 2012-05-28
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie wraz z budową odnawialnych źródeł energii.
Kwota dofinansowania: 2 246 084,98 zł.
Koszt całkowity: 2 773 956,25 zł.
Beneficjent: Gmina Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-036/11-03; Nr projektu: 1326; Data podpisania: 2012-10-05
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej wraz z modernizacją kotłowni Gimnazjum nr 11 przy ul. Tysiąclecia 7 w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 654 374,86 zł.
Koszt całkowity: 953 997,34 zł.
Beneficjent: Gmina Starcza
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-008/11-02; Nr projektu: 1182; Data podpisania: 2012-04-17
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy
Kwota dofinansowania: 722 730,25 zł.
Koszt całkowity: 995 682,45 zł.
Beneficjent: Gmina Janów
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-085/11-02; Nr projektu: 1171; Data podpisania: 2012-06-22
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu
Kwota dofinansowania: 607 108,13 zł.
Koszt całkowity: 859 767,59 zł.
Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-129/10-04; Nr projektu: 979; Data podpisania: 2011-06-09
Tytuł projektu: Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach, wraz z montażem instalacji solarnej – ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza
Kwota dofinansowania: 679 394,12 zł.
Koszt całkowity: 1 424 701,09 zł.
Beneficjent: Powiat Częstochowski
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-095/10-02; Nr projektu: 980; Data podpisania: 2011-06-09
Tytuł projektu: Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji wybranych budynków instytucji pomocy społecznej w trzech gminach powiatu częstochowskiego
Kwota dofinansowania: 339 208,70 zł.
Koszt całkowity: 1 073 966,51 zł.
Beneficjent: Powiat Będziński
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-110/10-03; Nr projektu: 895; Data podpisania: 2011-02-08
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą lub modernizacją źródła ciepła budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego
Kwota dofinansowania: 1 574 449,77 zł.
Koszt całkowity: 3 246 919,85 zł.
Beneficjent: Gmina Zbrosławice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-101/10-02; Nr projektu: 909; Data podpisania: 2011-04-18
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach
Kwota dofinansowania: 581 617,99 zł.
Koszt całkowity: 746 317,64 zł.
Beneficjent: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-104/10-04; Nr projektu: 896; Data podpisania: 2011-04-07
Tytuł projektu: Montaż instalacji solarnej w 27 obiektach GPW S.A. na terenie Województwa Śląskiego
Kwota dofinansowania: 1 124 455,07 zł.
Koszt całkowity: 1 837 512,83 zł.
Beneficjent: Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-002/10-03; Nr projektu: 906; Data podpisania: 2011-02-01
Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektu szpitala - WCP "Kubalonka" w Istebnej
Kwota dofinansowania: 906 297,40 zł.
Koszt całkowity: 2 140 982,62 zł.
Beneficjent: Gmina Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-183/11-02; Nr projektu: 1258; Data podpisania: 2012-06-04
Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 1 549 920,48 zł.
Koszt całkowity: 2 267 835,62 zł.
Beneficjent: Gmina Żarnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-051/11-04; Nr projektu: 1297; Data podpisania: 2013-04-17
Tytuł projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na poprawę jakości powietrza w gminie Żarnowiec
Kwota dofinansowania: 3 973 364,30 zł.
Koszt całkowity: 5 280 764,41 zł.
Beneficjent: Gmina Godów
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-099/11-00; Nr projektu: 1642; Data podpisania: 2014-10-07
Tytuł projektu: Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Kwota dofinansowania: 1 737 948,65 zł.
Koszt całkowity: 4 317 531,82 zł.
Beneficjent: Gmina Strumień
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-001/11-03; Nr projektu: 1083; Data podpisania: 2011-09-01
Tytuł projektu: Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu
Kwota dofinansowania: 680 751,22 zł.
Koszt całkowity: 840 121,36 zł.
Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-115/10-02; Nr projektu: 916; Data podpisania: 2011-01-18
Tytuł projektu: Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i elementów systemu ciepłowniczego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Kwota dofinansowania: 1 713 663,99 zł.
Koszt całkowity: 8 565 404,80 zł.
Beneficjent: Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-136/10-03; Nr projektu: 898; Data podpisania: 2011-04-29
Tytuł projektu: Modernizacja kotła WR10/2 wraz z instalacją odpylania spalin, zabudowanego w Zakładzie Ciepłowniczym Ziemowit w Lędzinach.
Kwota dofinansowania: 697 396,70 zł.
Koszt całkowity: 3 080 924,81 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-027/11-02; Nr projektu: 1159; Data podpisania: 2012-06-29
Tytuł projektu: Wymiana osiedlowych sieci cieplnych kanałowych na rurociągi preizolowane na terenie miasta Bielsko-Biała
Kwota dofinansowania: 1 022 518,78 zł.
Koszt całkowity: 3 351 081,06 zł.
Beneficjent: Gmina Gierałtowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-133/11-03; Nr projektu: 1178; Data podpisania: 2012-06-29
Tytuł projektu: Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach.
Kwota dofinansowania: 1 197 076,08 zł.
Koszt całkowity: 1 776 559,50 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-144/11-02; Nr projektu: 1163; Data podpisania: 2012-02-20
Tytuł projektu: Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację budynków szkół podstawowych nr 3 i nr 17 w Świętochłowicach
Kwota dofinansowania: 3 085 590,24 zł.
Koszt całkowity: 4 502 602,42 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-010/11-01; Nr projektu: 1570; Data podpisania: 2014-03-14
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dabrowie Górniczej - Antoniowie.
Kwota dofinansowania: 742 116,23 zł.
Koszt całkowity: 952 587,35 zł.
Beneficjent: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-003/11-03; Nr projektu: 1181; Data podpisania: 2012-06-29
Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu energii słonecznej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im dr Emila Cyrana w Lublińcu
Kwota dofinansowania: 1 862 169,54 zł.
Koszt całkowity: 2 271 147,00 zł.
Beneficjent: Gmina Kobiór
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-025/11-00; Nr projektu: 1700; Data podpisania: 2014-12-22
Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze
Kwota dofinansowania: 636 955,58 zł.
Koszt całkowity: 814 833,81 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-047/10-04; Nr projektu: 910; Data podpisania: 2011-01-18
Tytuł projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach
Kwota dofinansowania: 2 399 910,80 zł.
Koszt całkowity: 2 952 466,86 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-074/11-01; Nr projektu: 1663; Data podpisania: 2014-09-30
Tytuł projektu: Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach
Kwota dofinansowania: 2 388 967,50 zł.
Koszt całkowity: 4 277 940,00 zł.
Beneficjent: Powiat Rybnicki
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-015/09-04; Nr projektu: 757; Data podpisania: 2010-10-01
Tytuł projektu: Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim
Kwota dofinansowania: 5 115 948,63 zł.
Koszt całkowity: 6 220 955,35 zł.
Beneficjent: Miasto Siemianowice Ślaskie
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-013/09-02; Nr projektu: 760; Data podpisania: 2010-09-01
Tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Siemianowice Śląskie
Kwota dofinansowania: 2 160 890,98 zł.
Koszt całkowity: 3 412 588,87 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-009/11-03; Nr projektu: 1168; Data podpisania: 2012-04-20
Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9-cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 6 147 256,94 zł.
Koszt całkowity: 7 547 468,55 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-089/11-03; Nr projektu: 1332; Data podpisania: 2012-10-02
Tytuł projektu: Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie
Kwota dofinansowania: 421 573,74 zł.
Koszt całkowity: 2 168 026,29 zł.
Beneficjent: Gmina Wilkowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-059/10-03; Nr projektu: 912; Data podpisania: 2010-12-31
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10
Kwota dofinansowania: 986 647,78 zł.
Koszt całkowity: 1 441 345,42 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-075/11-03; Nr projektu: 1161; Data podpisania: 2012-06-18
Tytuł projektu: Przebudowa systemu ciepłowniczego osiedla „A” w Tychach
Kwota dofinansowania: 1 878 092,04 zł.
Koszt całkowity: 6 045 219,99 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-038/11-00; Nr projektu: 1638; Data podpisania: 2015-04-15
Tytuł projektu: Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację trzech placówek oświatowych.
Kwota dofinansowania: 1 769 718,14 zł.
Koszt całkowity: 5 057 308,76 zł.
Beneficjent: TAURON Ciepło sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-131/11-04; Nr projektu: 1160; Data podpisania: 2012-07-05
Tytuł projektu: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez przebudowę wybranych odcinków sieci cieplnych w obrębie miast: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie.
Kwota dofinansowania: 2 056 292,23 zł.
Koszt całkowity: 6 611 385,93 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-120/11-02; Nr projektu: 1175; Data podpisania: 2012-06-15
Tytuł projektu: Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach
Kwota dofinansowania: 1 847 711,59 zł.
Koszt całkowity: 2 173 778,34 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Chorób Serca
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-049/10-03; Nr projektu: 977; Data podpisania: 2011-05-25
Tytuł projektu: Modernizacja gospodarki cieplnej dla budynku głównego oraz budynku wymiennikowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kwota dofinansowania: 1 480 119,11 zł.
Koszt całkowity: 4 069 068,83 zł.
Beneficjent: Gmina Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-025/10-04; Nr projektu: 976; Data podpisania: 2011-09-26
Tytuł projektu: Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu
Kwota dofinansowania: 3 980 345,52 zł.
Koszt całkowity: 6 585 356,26 zł.
Beneficjent: Gmina Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-146/11-02; Nr projektu: 1527; Data podpisania: 2013-12-20
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Pływalni Krytej w Bytomiu drogą do ograniczenia niskiej emisji
Kwota dofinansowania: 1 634 453,08 zł.
Koszt całkowity: 3 219 102,45 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-057/11-05; Nr projektu: 1157; Data podpisania: 2012-06-26
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz z budową alternatywnego źródła ciepła w SP W. Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Kwota dofinansowania: 3 140 030,90 zł.
Koszt całkowity: 3 704 695,59 zł.
Beneficjent: Powiat Gliwicki
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-104/11-03; Nr projektu: 1442; Data podpisania: 2013-05-20
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie
Kwota dofinansowania: 1 283 210,94 zł.
Koszt całkowity: 1 730 518,97 zł.
Beneficjent: Gmina Piekary Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-080/11-02; Nr projektu: 1164; Data podpisania: 2012-03-09
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 108 wraz z montażem instalacji solarnej
Kwota dofinansowania: 2 890 936,38 zł.
Koszt całkowity: 3 401 101,64 zł.
Beneficjent: Miasto Kalety
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-084/11-03; Nr projektu: 1300; Data podpisania: 2012-10-08
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Kalety: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach, Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaletach
Kwota dofinansowania: 2 564 214,65 zł.
Koszt całkowity: 3 367 970,31 zł.
Beneficjent: SPSK nr 7 SUM GCM im Prof. Leszka Gieca
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-024/10-03; Nr projektu: 897; Data podpisania: 2011-01-25
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku GOK przy ul. Ziołowej 47 w Katowicach wraz z modernizacją źródła ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń na terenie miasta Katowice
Kwota dofinansowania: 6 057 611,27 zł.
Koszt całkowity: 7 286 724,72 zł.
Beneficjent: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-023/10-02; Nr projektu: 975; Data podpisania: 2011-08-19
Tytuł projektu: Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 845 200,00 zł.
Koszt całkowity: 2 839 500,00 zł.
Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-153/11-04; Nr projektu: 1269; Data podpisania: 2012-06-22
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła
Kwota dofinansowania: 5 707 319,83 zł.
Koszt całkowity: 6 802 652,43 zł.
Beneficjent: Gmina Kroczyce
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-046/11-04; Nr projektu: 1173; Data podpisania: 2012-08-24
Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych
Kwota dofinansowania: 7 123 100,41 zł.
Koszt całkowity: 8 405 881,75 zł.
Beneficjent: Gmina Miedźna
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-151/11-04; Nr projektu: 1301; Data podpisania: 2012-10-19
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna
Kwota dofinansowania: 3 233 872,76 zł.
Koszt całkowity: 5 184 279,03 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-042/11-03; Nr projektu: 1327; Data podpisania: 2012-09-28
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach
Kwota dofinansowania: 4 916 200,78 zł.
Koszt całkowity: 6 477 791,11 zł.
Beneficjent: Gmina Rędziny
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-182/11-02; Nr projektu: 1237; Data podpisania: 2012-06-28
Tytuł projektu: Wymiana kotłów wodnych na kotły o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny
Kwota dofinansowania: 736 652,36 zł.
Koszt całkowity: 3 968 854,55 zł.
Beneficjent: Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-142/10-02; Nr projektu: 899; Data podpisania: 2011-04-29
Tytuł projektu: Modernizacja dwóch kotłów WR10/2 i WR10/3 wraz z instalacją odpylania spalin, zabudowanych w Zakładzie Ciepłowniczym Piast w Bieruniu.
Kwota dofinansowania: 1 548 726,61 zł.
Koszt całkowity: 4 805 329,70 zł.
Beneficjent: Miasto Jaworzno
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-024/11-04; Nr projektu: 1169; Data podpisania: 2012-03-09
Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Jaworzna
Kwota dofinansowania: 2 272 543,55 zł.
Koszt całkowity: 3 122 705,88 zł.
Beneficjent: Gmina Pawłowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-069/10-02; Nr projektu: 915; Data podpisania: 2011-04-21
Tytuł projektu: Samorządowy wzorzec dbałości o czystość powietrza – końcowy etap termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłowice
Kwota dofinansowania: 439 416,29 zł.
Koszt całkowity: 2 683 530,22 zł.
Beneficjent: Gmina Woźniki
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-109/11-03; Nr projektu: 1569; Data podpisania: 2014-02-21
Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych.
Kwota dofinansowania: 8 837 114,67 zł.
Koszt całkowity: 11 325 383,74 zł.
Beneficjent: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-060/11-04; Nr projektu: 1170; Data podpisania: 2012-03-09
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Kwota dofinansowania: 4 535 232,58 zł.
Koszt całkowity: 6 892 377,57 zł.
Beneficjent: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-105/10-05; Nr projektu: 891; Data podpisania: 2010-12-30
Tytuł projektu: Montaż instalacji elektrowni solarnej w Rudzie Śląskiej na obiekcie GPW S.A. w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego
Kwota dofinansowania: 2 064 515,62 zł.
Koszt całkowity: 3 159 298,45 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-167/11-01; Nr projektu: 1330; Data podpisania: 2012-09-28
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła i instalacji grzewczej oraz montażem instalacji solarnej w budynkach Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu i Dąbrowie Górniczej
Kwota dofinansowania: 819 905,18 zł.
Koszt całkowity: 1 872 498,00 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-117/11-03; Nr projektu: 1328; Data podpisania: 2012-09-28
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu MORiS - Hala Sportowa ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym Hajduki ul. Graniczna 92 w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 2 705 419,29 zł.
Koszt całkowity: 5 835 218,87 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-137/10-03; Nr projektu: 893; Data podpisania: 2010-12-31
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach
Kwota dofinansowania: 3 710 953,01 zł.
Koszt całkowity: 7 775 544,13 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-048/11-03; Nr projektu: 1271; Data podpisania: 2012-08-22
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu
Kwota dofinansowania: 5 373 665,30 zł.
Koszt całkowity: 7 894 103,30 zł.
Beneficjent: SPSK nr 6 SUM GCZD im. Jana Pawła II
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-130/11-04; Nr projektu: 1268; Data podpisania: 2012-10-22
Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Kwota dofinansowania: 5 524 715,00 zł.
Koszt całkowity: 6 630 918,00 zł.
Beneficjent: Gmina Chybie
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-088/10-03; Nr projektu: 1519; Data podpisania: 2013-12-06
Tytuł projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mnichu
Kwota dofinansowania: 316 299,80 zł.
Koszt całkowity: 513 311,14 zł.
Beneficjent: Gmina Lubliniec
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-118/11-01; Nr projektu: 1644; Data podpisania: 2014-08-20
Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gimnazjum nr 1, Przedszkola nr 4 oraz Przedszkola nr 6 w Lublińcu poprzez ich kompleksową termomodernizację.
Kwota dofinansowania: 1 149 575,91 zł.
Koszt całkowity: 4 001 337,12 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-072/11-02; Nr projektu: 1270; Data podpisania: 2012-09-05
Tytuł projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Kwota dofinansowania: 3 022 629,67 zł.
Koszt całkowity: 5 484 225,16 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-053/11-01; Nr projektu: 1639; Data podpisania: 2014-09-30
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26
Kwota dofinansowania: 492 850,60 zł.
Koszt całkowity: 687 091,32 zł.
Beneficjent: Gmina Pszczyna
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-017/11-01; Nr projektu: 1771; Data podpisania: 2015-06-26
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44
Kwota dofinansowania: 1 121 196,22 zł.
Koszt całkowity: 1 432 406,00 zł.
Beneficjent: Gmina Rudziniec
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-129/11-01; Nr projektu: 1777; Data podpisania: 2015-09-30
Tytuł projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bojszowie
Kwota dofinansowania: 749 232,54 zł.
Koszt całkowity: 1 634 904,39 zł.
Beneficjent: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-034/11-06; Nr projektu: 1329; Data podpisania: 2012-10-02
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
Kwota dofinansowania: 1 847 650,62 zł.
Koszt całkowity: 3 121 679,47 zł.
Beneficjent: Gmina Lipie
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-116/11-02; Nr projektu: 1530; Data podpisania: 2013-12-23
Tytuł projektu: Poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Lipie poprzez termomodernizację budynku szkoły w Lindowie
Kwota dofinansowania: 423 660,72 zł.
Koszt całkowity: 498 424,38 zł.
Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-177/11-02; Nr projektu: 1775; Data podpisania: 2015-09-30
Tytuł projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
Kwota dofinansowania: 969 450,38 zł.
Koszt całkowity: 2 063 848,39 zł.
Beneficjent: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-059/11-02; Nr projektu: 1571; Data podpisania: 2014-07-10
Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej budynku przy ul. Zegadłowicza 3 Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
Kwota dofinansowania: 3 481 675,42 zł.
Koszt całkowity: 10 798 923,90 zł.
Beneficjent: Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-007/10-02; Nr projektu: 1567; Data podpisania: 2014-05-28
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku mieszkalno – gospodarczego Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim
Kwota dofinansowania: 782 586,38 zł.
Koszt całkowity: 922 939,58 zł.
Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-179/11-03; Nr projektu: 1665; Data podpisania: 2014-09-19
Tytuł projektu: Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach
Kwota dofinansowania: 351 911,53 zł.
Koszt całkowity: 620 461,33 zł.
Beneficjent: Gmina Jaworze
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-113/11-01; Nr projektu: 1875; Data podpisania: 2016-02-18
Tytuł projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej ul. Szkolna 180 w Jaworzu
Kwota dofinansowania: 662 784,88 zł.
Koszt całkowity: 1 629 053,79 zł.
Beneficjent: Gmina Myszków
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-032/11-06; Nr projektu: 1180; Data podpisania: 2012-10-02
Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa
Kwota dofinansowania: 4 648 206,66 zł.
Koszt całkowity: 6 008 453,25 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-020/11-03; Nr projektu: 1701; Data podpisania: 2014-11-28
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawadzie Gmina Żarki
Kwota dofinansowania: 130 727,10 zł.
Koszt całkowity: 389 632,49 zł.
Beneficjent: Gmina Olsztyn
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-023/11-02; Nr projektu: 1179; Data podpisania: 2012-03-29
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn oraz montaż instalacji solarnej.
Kwota dofinansowania: 1 355 116,95 zł.
Koszt całkowity: 5 058 450,15 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-014/09-05; Nr projektu: 813; Data podpisania: 2010-10-21
Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - modernizacja kotłowni Grażyński
Kwota dofinansowania: 11 426 282,41 zł.
Koszt całkowity: 17 362 008,72 zł.
Beneficjent: Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-152/11-03; Nr projektu: 1331; Data podpisania: 2012-12-24
Tytuł projektu: Modernizacja kotła WRm30 i odpylacza elektrostatycznego w ZC Piast w Bieruniu, należącego do NSE sp. z o.o.
Kwota dofinansowania: 460 307,76 zł.
Koszt całkowity: 2 490 750,00 zł.
Beneficjent: Gmina Psary
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-171/11-03; Nr projektu: 1641; Data podpisania: 2014-08-11
Tytuł projektu: EKO GMINA PSARY - Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnej w budynkach Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach oraz Gminnego Centrum Kultury w Sarnowie
Kwota dofinansowania: 551 206,61 zł.
Koszt całkowity: 3 017 019,60 zł.
Beneficjent: Gmina Siewierz
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-112/11-01; Nr projektu: 1754; Data podpisania: 2015-06-10
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siewierzu przy ulicy Piłsudskiego 31
Kwota dofinansowania: 294 181,46 zł.
Koszt całkowity: 1 486 106,89 zł.
Beneficjent: Miasto Rydułtowy
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-037/10-04; Nr projektu: 1518; Data podpisania: 2013-12-12
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Rydułtowach
Kwota dofinansowania: 3 290 705,69 zł.
Koszt całkowity: 7 173 232,09 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-110/11-02; Nr projektu: 1444; Data podpisania: 2013-09-20
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 10 295 657,17 zł.
Koszt całkowity: 12 560 115,52 zł.
Beneficjent: Gmina Woźniki
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-107/11-03; Nr projektu: 1780; Data podpisania: 2015-09-21
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach
Kwota dofinansowania: 575 777,17 zł.
Koszt całkowity: 1 434 371,45 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-055/11-02; Nr projektu: 1730; Data podpisania: 2015-04-10
Tytuł projektu: Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika
Kwota dofinansowania: 951 810,84 zł.
Koszt całkowity: 1 178 898,76 zł.
Beneficjent: Gmina Kornowac
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-056/11-02; Nr projektu: 1720; Data podpisania: 2015-03-31
Tytuł projektu: Gmina Naturalnie Słoneczna - montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac
Kwota dofinansowania: 3 734 508,18 zł.
Koszt całkowity: 4 783 562,25 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-052/11-03; Nr projektu: 1729; Data podpisania: 2015-04-15
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu przy pl. Sikorskiego 1
Kwota dofinansowania: 682 903,28 zł.
Koszt całkowity: 1 148 598,25 zł.
Beneficjent: Gmina Rudziniec
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-086/11-02; Nr projektu: 1778; Data podpisania: 2015-09-11
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Rudnie
Kwota dofinansowania: 69 704,63 zł.
Koszt całkowity: 151 034,97 zł.
Beneficjent: Miasto i Gmina Pilica
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-111/11-03; Nr projektu: 1719; Data podpisania: 2015-04-03
Tytuł projektu: Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica.
Kwota dofinansowania: 6 088 612,90 zł.
Koszt całkowity: 7 853 163,05 zł.
Beneficjent: Gmina Rajcza
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-069/11-02; Nr projektu: 1750; Data podpisania: 2015-05-29
Tytuł projektu: Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza
Kwota dofinansowania: 380 803,44 zł.
Koszt całkowity: 475 430,84 zł.
Beneficjent: Gmina Jasienica
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-063/11-02; Nr projektu: 1699; Data podpisania: 2015-03-11
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świętoszówce
Kwota dofinansowania: 263 378,97 zł.
Koszt całkowity: 405 326,28 zł.
Beneficjent: Gmina Bieruń
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-005/11-02; Nr projektu: 1726; Data podpisania: 2015-06-29
Tytuł projektu: Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1 w Bieruniu
Kwota dofinansowania: 1 902 183,44 zł.
Koszt całkowity: 2 237 962,88 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-054/11-04; Nr projektu: 1727; Data podpisania: 2015-04-29
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej wraz z instalacją systemu solarnego
Kwota dofinansowania: 1 280 612,23 zł.
Koszt całkowity: 1 812 013,63 zł.
Beneficjent: Miasto Radlin
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-115/11-02; Nr projektu: 1755; Data podpisania: 2015-07-30
Tytuł projektu: Termomodernizacja SP nr 3 i ośrodka sportowego Sokolnia w Radlinie w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta.
Kwota dofinansowania: 1 064 396,17 zł.
Koszt całkowity: 1 799 390,96 zł.
Beneficjent: Gmina Toszek
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-168/11-02; Nr projektu: 1677; Data podpisania: 2015-02-06
Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych w budynkach Szkoły Podstawowej w Paczynie i Przedszkola w Toszku
Kwota dofinansowania: 957 814,84 zł.
Koszt całkowity: 1 149 281,31 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-091/11-02; Nr projektu: 1664; Data podpisania: 2015-02-20
Tytuł projektu: Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie.
Kwota dofinansowania: 1 849 195,07 zł.
Koszt całkowity: 2 177 510,62 zł.
Beneficjent: SPSK nr 7 SUM GCM im Prof. Leszka Gieca
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-047/11-02; Nr projektu: 1770; Data podpisania: 2015-08-12
Tytuł projektu: Termomodernizacja części niskiej Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego wraz z modernizacją źródła ciepła
Kwota dofinansowania: 1 134 474,06 zł.
Koszt całkowity: 3 054 437,61 zł.
Beneficjent: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-169/11-03; Nr projektu: 1298; Data podpisania: 2013-04-09
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
Kwota dofinansowania: 4 396 608,78 zł.
Koszt całkowity: 5 268 417,36 zł.
Beneficjent: Miasto Rydułtowy
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-021/11-01; Nr projektu: 1768; Data podpisania: 2015-07-30
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rydułtowach
Kwota dofinansowania: 383 417,92 zł.
Koszt całkowity: 752 583,08 zł.
Beneficjent: Gmina Myszków
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-031/11-05; Nr projektu: 1174; Data podpisania: 2012-04-26
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie.
Kwota dofinansowania: 1 265 965,82 zł.
Koszt całkowity: 1 837 134,94 zł.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-065/11-02; Nr projektu: 1166; Data podpisania: 2012-05-18
Tytuł projektu: Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy jakości powietrza na terenie powiatu miasta Zabrze
Kwota dofinansowania: 4 503 882,22 zł.
Koszt całkowity: 5 432 432,47 zł.
Beneficjent: Gmina Porąbka
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-006/11-02; Nr projektu: 1769; Data podpisania: 2015-07-22
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce
Kwota dofinansowania: 688 263,24 zł.
Koszt całkowity: 972 841,69 zł.
Beneficjent: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-046/10-02; Nr projektu: 1859; Data podpisania: 2016-02-18
Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów CPiT w ramach Programu optymalizacji gospodarki cieplnej oraz ochrony środowiska naturalnego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Kwota dofinansowania: 1 793 236,03 zł.
Koszt całkowity: 3 680 440,82 zł.
Beneficjent: Powiat Cieszyński
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-122/11-03; Nr projektu: 1751; Data podpisania: 2015-05-29
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Cieszynie wraz z instalacją systemu solarnego
Kwota dofinansowania: 920 459,89 zł.
Koszt całkowity: 1 101 295,56 zł.
Beneficjent: Gmina Koszęcin
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-041/11-02; Nr projektu: 1752; Data podpisania: 2015-05-27
Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Koszęcin, poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej -Domu Kultury i Zespołu Szkół w Strzebiniu
Kwota dofinansowania: 1 348 938,72 zł.
Koszt całkowity: 1 614 763,12 zł.
Beneficjent: Powiat Pszczyński
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-119/11-02; Nr projektu: 1640; Data podpisania: 2014-10-31
Tytuł projektu: Modernizacja systemu grzewczego PZS nr 2 w Pszczynie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku internatu
Kwota dofinansowania: 1 105 223,87 zł.
Koszt całkowity: 1 872 169,72 zł.
Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 Im.Św. Barbary
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-134/10-04; Nr projektu: 1568; Data podpisania: 2014-04-29
Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację wraz z montażem kolektorów słonecznych w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary
Kwota dofinansowania: 4 034 381,88 zł.
Koszt całkowity: 15 393 926,39 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-019/11-01; Nr projektu: 1753; Data podpisania: 2015-05-26
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzniku Gmina Żarki
Kwota dofinansowania: 253 649,13 zł.
Koszt całkowity: 881 279,09 zł.
Beneficjent: Miasto Ustroń
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-126/11-01; Nr projektu: 1756; Data podpisania: 2015-06-17
Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 im. J. Kreta w Ustroniu Nierodzimiu wraz z przebudową dachu i modernizacją kotłowni gazowej
Kwota dofinansowania: 1 625 975,81 zł.
Koszt całkowity: 2 369 372,43 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-105/11-04; Nr projektu: 1158; Data podpisania: 2012-07-16
Tytuł projektu: Błękitne niebo nad Starówką – budowa systemu ciepłowniczego w Żorach
Kwota dofinansowania: 2 524 651,30 zł.
Koszt całkowity: 9 556 154,04 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-042/10-01; Nr projektu: 1856; Data podpisania: 2015-12-07
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej
Kwota dofinansowania: 2 905 315,44 zł.
Koszt całkowity: 3 430 650,01 zł.
Beneficjent: Gmina Kłobuck
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-050/10-01; Nr projektu: 1873; Data podpisania: 2016-03-17
Tytuł projektu: Termomodernizacja dwóch obiektów szkolnych w Gminie Kłobuck
Kwota dofinansowania: 478 400,22 zł.
Koszt całkowity: 1 011 101,87 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Mysłowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-040/10-01; Nr projektu: 1874; Data podpisania: 2016-03-08
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków Gimnazjum nr 3 i SP1 drogą do ograniczenia niskiej emisji w Mysłowicach
Kwota dofinansowania: 2 728 872,62 zł.
Koszt całkowity: 5 519 566,86 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-126/10-01; Nr projektu: 1876; Data podpisania: 2016-03-07
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształących Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach
Kwota dofinansowania: 952 233,54 zł.
Koszt całkowity: 1 558 357,44 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-078/11-02; Nr projektu: 1774; Data podpisania: 2015-12-28
Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Zabrze
Kwota dofinansowania: 620 806,68 zł.
Koszt całkowity: 1 979 611,29 zł.
Beneficjent: Gmina Włodowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-040/11-02; Nr projektu: 1776; Data podpisania: 2015-10-12
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach i Szkoły Podstawowej w Rudnikach wraz z zastosowaniem instalacji solarnej.
Kwota dofinansowania: 551 845,97 zł.
Koszt całkowity: 912 031,68 zł.
Beneficjent: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-108/11-01; Nr projektu: 1728; Data podpisania: 2015-04-23
Tytuł projektu: Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE
Kwota dofinansowania: 3 643 125,21 zł.
Koszt całkowity: 4 570 798,50 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-163/11-04; Nr projektu: 1299; Data podpisania: 2012-10-05
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach
Kwota dofinansowania: 2 908 955,92 zł.
Koszt całkowity: 5 094 600,68 zł.
Beneficjent: Gmina Ciasna
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-092/11-02; Nr projektu: 1698; Data podpisania: 2015-01-27
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia 2 wraz z instalacją kolektorów słonecznych
Kwota dofinansowania: 368 200,63 zł.
Koszt całkowity: 544 680,55 zł.
Beneficjent: Miasto Ustroń
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-114/10-02; Nr projektu: 1872; Data podpisania: 2016-03-02
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie
Kwota dofinansowania: 762 657,70 zł.
Koszt całkowity: 1 088 142,42 zł.
Beneficjent: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-124/11-02; Nr projektu: 1529; Data podpisania: 2013-11-29
Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
Kwota dofinansowania: 1 871 346,41 zł.
Koszt całkowity: 6 466 232,62 zł.
Beneficjent: Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
ID umowy: UDA-RPSL.05.03.00-00-013/11-03; Nr projektu: 1643; Data podpisania: 2014-08-20
Tytuł projektu: Zmniejszenie niskiej emisji i emisji gazów cieplarnianych poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
Kwota dofinansowania: 814 991,63 zł.
Koszt całkowity: 1 480 670,11 zł.
V.4
[17] Zarządzanie środowiskiem
Suma dof.: 16 816 230,51 zł.
V.4.0
[17] ---
Suma dof.: 16 816 230,51 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-002/09-02; Nr projektu: 343; Data podpisania: 2009-09-22
Tytuł projektu: Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - dla miasta Świętochłowice
Kwota dofinansowania: 575 050,50 zł.
Koszt całkowity: 676 530,00 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-006/11-01; Nr projektu: 1058; Data podpisania: 2011-09-02
Tytuł projektu: Wykonanie mapy akustycznej dla miasta Tychy
Kwota dofinansowania: 388 601,00 zł.
Koszt całkowity: 457 546,65 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-003/09-03; Nr projektu: 341; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska
Kwota dofinansowania: 600 967,34 zł.
Koszt całkowity: 710 582,80 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-001/09-03; Nr projektu: 339; Data podpisania: 2009-08-20
Tytuł projektu: Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza.
Kwota dofinansowania: 691 252,30 zł.
Koszt całkowity: 813 738,00 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-003/11-03; Nr projektu: 1054; Data podpisania: 2011-08-30
Tytuł projektu: Utworzenie mapy akustycznej dla Gminy Sosnowiec
Kwota dofinansowania: 544 970,06 zł.
Koszt całkowity: 641 141,25 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-002/11-02; Nr projektu: 1057; Data podpisania: 2011-08-16
Tytuł projektu: Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej
Kwota dofinansowania: 402 688,06 zł.
Koszt całkowity: 473 750,67 zł.
Beneficjent: POWIAT TARNOGÓRSKI
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-005/09-05; Nr projektu: 337; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego
Kwota dofinansowania: 562 809,87 zł.
Koszt całkowity: 675 864,91 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-006/09-04; Nr projektu: 342; Data podpisania: 2009-09-17
Tytuł projektu: Utworzenie Mapy Akustycznej Miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania.
Kwota dofinansowania: 510 582,25 zł.
Koszt całkowity: 694 212,64 zł.
Beneficjent: Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-008/11-02; Nr projektu: 1052; Data podpisania: 2012-03-16
Tytuł projektu: Wdrożenie Dyrektywy INSPIRE poprzez utworzenie innowacyjnego Systemu Informacji Geograficznej wraz z geoportalem form ochrony przyrody jako jednego z regionalnych węzłów informacji przestrzennej.
Kwota dofinansowania: 399 707,07 zł.
Koszt całkowity: 495 214,25 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-004/09-04; Nr projektu: 338; Data podpisania: 2009-11-30
Tytuł projektu: Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego
Kwota dofinansowania: 981 805,38 zł.
Koszt całkowity: 1 174 781,60 zł.
Beneficjent: Miasto Gliwice
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-007/09-05; Nr projektu: 340; Data podpisania: 2009-09-23
Tytuł projektu: Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic
Kwota dofinansowania: 460 220,60 zł.
Koszt całkowity: 553 275,98 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-007/11-02; Nr projektu: 1059; Data podpisania: 2011-09-09
Tytuł projektu: Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania.
Kwota dofinansowania: 518 015,33 zł.
Koszt całkowity: 609 469,80 zł.
Beneficjent: Powiat Będziński
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-009/11-05; Nr projektu: 1055; Data podpisania: 2011-07-26
Tytuł projektu: Tworzenie map akustycznych dla obszaru Powiatu Będzińskiego
Kwota dofinansowania: 1 428 276,89 zł.
Koszt całkowity: 1 680 325,75 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-005/11-02; Nr projektu: 1060; Data podpisania: 2011-09-01
Tytuł projektu: Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska
Kwota dofinansowania: 409 166,37 zł.
Koszt całkowity: 523 660,10 zł.
Beneficjent: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-010/11-05; Nr projektu: 1053; Data podpisania: 2011-08-11
Tytuł projektu: Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej , BIOGEO-SILESIA ORSIP
Kwota dofinansowania: 3 082 479,09 zł.
Koszt całkowity: 3 633 386,12 zł.
Beneficjent: Główny Instytut Górnictwa
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-008/09-09; Nr projektu: 336; Data podpisania: 2009-09-24
Tytuł projektu: Ogólnodostępna Platforma Informacji: Tereny poprzemysłowe i zdegradowane, jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)
Kwota dofinansowania: 2 289 880,42 zł.
Koszt całkowity: 2 923 995,34 zł.
Beneficjent: Skarb Państwa - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.05.04.00-00-001/11-04; Nr projektu: 1056; Data podpisania: 2012-02-22
Tytuł projektu: Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
Kwota dofinansowania: 2 969 757,98 zł.
Koszt całkowity: 3 625 794,93 zł.
V.5
[9] Dziedzictwo przyrodnicze
Suma dof.: 23 484 549,16 zł.
V.5.0
[9] ---
Suma dof.: 23 484 549,16 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.05.05.00-00-003/08-04; Nr projektu: 210; Data podpisania: 2009-08-18
Tytuł projektu: Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie
Kwota dofinansowania: 243 939,13 zł.
Koszt całkowity: 319 718,15 zł.
Beneficjent: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
ID umowy: UDA-RPSL.05.05.00-00-004/08-03; Nr projektu: 209; Data podpisania: 2010-09-24
Tytuł projektu: Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach - rozbudowa kompleksu edukacyjnego
Kwota dofinansowania: 1 830 427,69 zł.
Koszt całkowity: 2 559 242,14 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Łaziska Górne
ID umowy: UDA-RPSL.05.05.00-00-008/11-01; Nr projektu: 1067; Data podpisania: 2011-09-12
Tytuł projektu: Śląskie kopalnią zapomnianych skarbów przyrody – pokład Łaziska Górne
Kwota dofinansowania: 76 828,67 zł.
Koszt całkowity: 101 309,67 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.05.05.00-00-002/08-04; Nr projektu: 208; Data podpisania: 2009-08-12
Tytuł projektu: Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
Kwota dofinansowania: 5 354 264,66 zł.
Koszt całkowity: 10 373 172,41 zł.
Beneficjent: Fundacja Ekologiczna Arka
ID umowy: UDA-RPSL.05.05.00-00-009/11-02; Nr projektu: 1068; Data podpisania: 2011-12-06
Tytuł projektu: Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej – kształtowanie postaw ekologicznych w województwie śląskim
Kwota dofinansowania: 491 475,51 zł.
Koszt całkowity: 600 888,57 zł.
Beneficjent: Gmina Brenna
ID umowy: UDA-RPSL.05.05.00-00-010/11-05; Nr projektu: 1065; Data podpisania: 2011-09-21
Tytuł projektu: Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej
Kwota dofinansowania: 248 563,40 zł.
Koszt całkowity: 295 558,21 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.05.05.00-00-011/11-03; Nr projektu: 1061; Data podpisania: 2011-10-21
Tytuł projektu: Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II
Kwota dofinansowania: 7 384 267,32 zł.
Koszt całkowity: 10 166 064,49 zł.
Beneficjent: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
ID umowy: UDA-RPSL.05.05.00-00-015/11-03; Nr projektu: 1066; Data podpisania: 2011-12-23
Tytuł projektu: Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów
Kwota dofinansowania: 3 465 682,27 zł.
Koszt całkowity: 4 614 100,44 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.05.05.00-00-013/11-03; Nr projektu: 1333; Data podpisania: 2012-11-20
Tytuł projektu: Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie
Kwota dofinansowania: 4 389 100,51 zł.
Koszt całkowity: 5 582 459,00 zł.
VI
[146] Zrównoważony rozwój miast
Suma dof.: 1 346 988 521,79 zł.
VI.1
[8] Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
Suma dof.: 532 844 221,95 zł.
VI.1.0
[8] ---
Suma dof.: 532 844 221,95 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko - Biała
ID umowy: UDA-RPSL.06.01.00-00-001/09-05; Nr projektu: 296; Data podpisania: 2009-07-27
Tytuł projektu: Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku - Białej
Kwota dofinansowania: 29 716 000,00 zł.
Koszt całkowity: 77 438 525,24 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.06.01.00-00-002/08-04; Nr projektu: 79; Data podpisania: 2008-12-29
Tytuł projektu: Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy Alei Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju
Kwota dofinansowania: 10 736 656,98 zł.
Koszt całkowity: 48 792 201,14 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.06.01.00-00-004/09-04; Nr projektu: 796; Data podpisania: 2010-10-28
Tytuł projektu: Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 29 394 234,06 zł.
Koszt całkowity: 70 899 510,01 zł.
Beneficjent: Powiat Raciborski
ID umowy: UDA-RPSL.06.01.00-00-003/08-07; Nr projektu: 144; Data podpisania: 2009-03-25
Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu
Kwota dofinansowania: 19 646 860,69 zł.
Koszt całkowity: 23 964 731,63 zł.
Beneficjent: Muzeum Śląskie w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.06.01.00-00-003/09-09; Nr projektu: 772; Data podpisania: 2010-08-13
Tytuł projektu: Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach
Kwota dofinansowania: 178 221 833,13 zł.
Koszt całkowity: 261 315 832,92 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.06.01.00-00-004/08-06; Nr projektu: 295; Data podpisania: 2009-10-27
Tytuł projektu: Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
Kwota dofinansowania: 30 422 323,56 zł.
Koszt całkowity: 57 026 277,39 zł.
Beneficjent: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.06.01.00-00-001/08-07; Nr projektu: 4; Data podpisania: 2008-07-08
Tytuł projektu: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Kwota dofinansowania: 52 675 483,45 zł.
Koszt całkowity: 77 260 822,05 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.06.01.00-00-005/09-07; Nr projektu: 866; Data podpisania: 2010-10-19
Tytuł projektu: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Kwota dofinansowania: 182 030 830,08 zł.
Koszt całkowity: 377 859 386,84 zł.
VI.2
[138] Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Suma dof.: 814 144 299,84 zł.
VI.2.1
[83] Rewitalizacja - duże miasta
Suma dof.: 340 416 151,99 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-002/08-02; Nr projektu: 297; Data podpisania: 2009-09-03
Tytuł projektu: Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 1 718 413,98 zł.
Koszt całkowity: 3 207 296,28 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-001/08-03; Nr projektu: 143; Data podpisania: 2009-04-07
Tytuł projektu: Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry
Kwota dofinansowania: 3 798 430,26 zł.
Koszt całkowity: 5 825 756,15 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-004/09-02; Nr projektu: 733; Data podpisania: 2010-08-24
Tytuł projektu: Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach
Kwota dofinansowania: 3 995 153,98 zł.
Koszt całkowity: 4 764 643,99 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-006/09-02; Nr projektu: 815; Data podpisania: 2010-11-10
Tytuł projektu: Adaptacja budynku przy ul. Sądowej 1 na Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach
Kwota dofinansowania: 1 341 730,01 zł.
Koszt całkowity: 2 710 786,93 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-045/10-01; Nr projektu: 1109; Data podpisania: 2012-02-03
Tytuł projektu: Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej
Kwota dofinansowania: 12 461 775,22 zł.
Koszt całkowity: 16 140 701,28 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-002/09-04; Nr projektu: 711; Data podpisania: 2010-09-13
Tytuł projektu: Adaptacja budynku przy ulicy 11 Listopada 15a na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie Miasta Ruda Śląska
Kwota dofinansowania: 1 302 038,44 zł.
Koszt całkowity: 1 562 135,59 zł.
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-072/10-02; Nr projektu: 967; Data podpisania: 2011-08-11
Tytuł projektu: Zastępowanie azbestowych elementów materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia i środowiska w budynkach rybnickiego Osiedla Południe 9-13, 14-19, 40-45
Kwota dofinansowania: 2 381 593,27 zł.
Koszt całkowity: 4 020 137,07 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-001/09-02; Nr projektu: 710; Data podpisania: 2010-07-15
Tytuł projektu: Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie Miasta Chorzów
Kwota dofinansowania: 1 348 252,94 zł.
Koszt całkowity: 1 712 705,61 zł.
Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 36, przy Al. J Piłsudskiego
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-055/10-02; Nr projektu: 961; Data podpisania: 2011-08-25
Tytuł projektu: Kompleksowa wymiana pokryć azbestowych na materiały nieszkodliwe na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej
Kwota dofinansowania: 6 237 610,07 zł.
Koszt całkowity: 17 704 456,61 zł.
Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-099/10-01; Nr projektu: 1014; Data podpisania: 2011-08-23
Tytuł projektu: Rewitalizacja budynku szkoły w Zabrzu na potrzeby Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach szansą na rozwój edukacyjny, społeczny, kulturalny i gospodarczy
Kwota dofinansowania: 10 584 546,13 zł.
Koszt całkowity: 12 621 262,31 zł.
Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jacka
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-089/10-01; Nr projektu: 1013; Data podpisania: 2011-07-08
Tytuł projektu: Rewitalizacja poprzemysłowych dzielnic Bytomia - utworzenie nowoczesnego centrum rekreacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego na Rozbarku
Kwota dofinansowania: 10 608 918,03 zł.
Koszt całkowity: 12 481 080,04 zł.
Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Worpie 45
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-015/10-01; Nr projektu: 1104; Data podpisania: 2011-12-15
Tytuł projektu: Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych – Budynek Mieszkalny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Worpie 45 w Bytomiu-Karbiu
Kwota dofinansowania: 1 056 696,86 zł.
Koszt całkowity: 1 658 980,25 zł.
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Miechowice"
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-030/10-01; Nr projektu: 968; Data podpisania: 2011-06-06
Tytuł projektu: Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Miechowice przy ul. Felińskiego w Bytomiu- etap I: nr 165-187
Kwota dofinansowania: 903 228,61 zł.
Koszt całkowity: 3 120 144,04 zł.
Beneficjent: Miasto Racibórz
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-021/10-01; Nr projektu: 1428; Data podpisania: 2013-04-30
Tytuł projektu: Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu
Kwota dofinansowania: 1 128 331,65 zł.
Koszt całkowity: 1 409 438,12 zł.
Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Złota - Sportowa
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-039/10-03; Nr projektu: 965; Data podpisania: 2011-08-11
Tytuł projektu: Docieplenie budynku mieszkalnego wraz z likwidacją azbestu przy ul. Złotej 23, 25, 27, 29 w Katowicach
Kwota dofinansowania: 251 863,62 zł.
Koszt całkowity: 438 857,56 zł.
Beneficjent: Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-004/10-03; Nr projektu: 1103; Data podpisania: 2012-06-05
Tytuł projektu: Tyskie osiedla bez azbestu - zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z utylizacją azbestu
Kwota dofinansowania: 1 034 588,39 zł.
Koszt całkowity: 3 022 383,92 zł.
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa Sadyba
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-057/10-02; Nr projektu: 1313; Data podpisania: 2013-04-23
Tytuł projektu: Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Sadyba w Katowicach
Kwota dofinansowania: 5 953 960,32 zł.
Koszt całkowity: 9 950 507,20 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-047/10-01; Nr projektu: 970; Data podpisania: 2011-08-04
Tytuł projektu: Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C
Kwota dofinansowania: 586 999,99 zł.
Koszt całkowity: 2 141 126,28 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-048/10-04; Nr projektu: 1110; Data podpisania: 2012-05-22
Tytuł projektu: Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy Bezpieczny Region (etap II w obszarze rewitalizacji miasta)
Kwota dofinansowania: 1 720 759,68 zł.
Koszt całkowity: 2 340 106,66 zł.
Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Wiązowa 7B w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-024/10-02; Nr projektu: 964; Data podpisania: 2012-01-02
Tytuł projektu: Wymiana elewacji azbestowej budynku mieszkalnego przy ul. Wiązowej 7A-7H w Katowicach
Kwota dofinansowania: 1 191 272,15 zł.
Koszt całkowity: 2 142 381,46 zł.
Beneficjent: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J.Ziętka S.A.
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-092/10-02; Nr projektu: 1015; Data podpisania: 2012-01-25
Tytuł projektu: Budowa nowej kolei linowej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 23 974 445,55 zł.
Koszt całkowity: 34 998 805,60 zł.
Beneficjent: Miasto Jaworzno
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-081/10-05; Nr projektu: 1020; Data podpisania: 2011-07-13
Tytuł projektu: Rynek Od.Nowa - rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni publiczej w Jaworznie
Kwota dofinansowania: 12 349 084,04 zł.
Koszt całkowity: 15 443 156,52 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-040/10-02; Nr projektu: 1111; Data podpisania: 2012-02-09
Tytuł projektu: Wzgórze nowych idei - rewitalizacja przestrzeni Rynek Centrum (I etap) w Rudzie Śląskiej
Kwota dofinansowania: 7 574 918,00 zł.
Koszt całkowity: 13 152 223,87 zł.
Beneficjent: Miasto Siemianowice Ślaskie
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-080/10-02; Nr projektu: 1011; Data podpisania: 2011-07-05
Tytuł projektu: Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności w Siemianowicach Śląskich
Kwota dofinansowania: 6 831 412,39 zł.
Koszt całkowity: 8 598 431,27 zł.
Beneficjent: Miasto Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-041/10-03; Nr projektu: 1267; Data podpisania: 2012-08-31
Tytuł projektu: Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu – mieście J. Kiepury, szansą na upowszechnienie kultury
Kwota dofinansowania: 15 625 062,26 zł.
Koszt całkowity: 23 496 889,07 zł.
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-011/10-03; Nr projektu: 963; Data podpisania: 2012-03-01
Tytuł projektu: Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w kwartale ulic Pszczyńskiej i Kochanowskiego w Gliwicach, materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją
Kwota dofinansowania: 3 778 595,31 zł.
Koszt całkowity: 6 479 695,65 zł.
Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wajdy 4 w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-018/10-04; Nr projektu: 1314; Data podpisania: 2012-10-23
Tytuł projektu: Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego związany z konicznością usunięcia elewacyjnych płyt azbestowo – cementowych zlokalizowanego przy ulicy Wajdy 4 w Katowicach
Kwota dofinansowania: 1 095 269,52 zł.
Koszt całkowity: 1 730 803,72 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-036/10-02; Nr projektu: 1102; Data podpisania: 2012-01-11
Tytuł projektu: Remont i przebudowa dawnego budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Polaka 1 z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
Kwota dofinansowania: 7 707 734,77 zł.
Koszt całkowity: 9 214 904,09 zł.
Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Rejtana 4-14 w Chorzowie
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-061/10-01; Nr projektu: 1551; Data podpisania: 2014-06-10
Tytuł projektu: Likwidacja elementów azbestowych budynku wielorodzinnego przy ul. Rejtana 4-14 w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 649 120,37 zł.
Koszt całkowity: 1 060 658,49 zł.
Beneficjent: Miasto Racibórz
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-005/14-01; Nr projektu: 1687; Data podpisania: 2015-02-16
Tytuł projektu: Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz
Kwota dofinansowania: 759 160,79 zł.
Koszt całkowity: 970 902,98 zł.
Beneficjent: Miasto Będzin
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-002/14-01; Nr projektu: 1685; Data podpisania: 2015-01-27
Tytuł projektu: Rewitalizacja terenu zielonego –Park Warpie w Będzinie
Kwota dofinansowania: 1 912 912,69 zł.
Koszt całkowity: 2 260 041,22 zł.
Beneficjent: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-029/14-02; Nr projektu: 1628; Data podpisania: 2014-08-12
Tytuł projektu: Adaptacja II piętra oraz poddasza budynku Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym przy ul. Św. Piotra 9 w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 1 874 341,29 zł.
Koszt całkowity: 2 212 899,90 zł.
Beneficjent: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-042/10-04; Nr projektu: 1426; Data podpisania: 2013-04-25
Tytuł projektu: Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych
Kwota dofinansowania: 34 398 184,13 zł.
Koszt całkowity: 41 286 586,41 zł.
Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Sikorskiego 9a-h
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-016/10-02; Nr projektu: 1552; Data podpisania: 2014-03-13
Tytuł projektu: Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych – Budynek Mieszkalny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego 9a-h w Bytomiu-Osiedle Gen. Ziętka
Kwota dofinansowania: 715 430,51 zł.
Koszt całkowity: 1 320 751,66 zł.
Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 322 w Rudzie Śląskiej
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-006/10-02; Nr projektu: 1316; Data podpisania: 2012-10-30
Tytuł projektu: Zastąpienie azbestowych elementów budynku wielorodzinnego mieszkalnego materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, wraz z utylizacją azbestu, przy ul. 1-go Maja 322 w Rudzie Śląskiej
Kwota dofinansowania: 306 425,79 zł.
Koszt całkowity: 399 696,20 zł.
Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 320 w Rudzie Śląskiej
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-007/10-02; Nr projektu: 1317; Data podpisania: 2012-10-30
Tytuł projektu: Zastąpienie azbestowych elementów budynku wielorodzinnego mieszkalnego materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, wraz z utylizacją azbestu, przy ul. 1-go Maja 320 w Rudzie Śląskiej
Kwota dofinansowania: 358 960,67 zł.
Koszt całkowity: 652 011,26 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-012/10-03; Nr projektu: 1101; Data podpisania: 2011-11-10
Tytuł projektu: Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II
Kwota dofinansowania: 8 588 880,02 zł.
Koszt całkowity: 11 487 019,77 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-025/10-02; Nr projektu: 1108; Data podpisania: 2012-05-23
Tytuł projektu: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach
Kwota dofinansowania: 667 074,24 zł.
Koszt całkowity: 799 815,23 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Mysłowice
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-001/12-02; Nr projektu: 1257; Data podpisania: 2012-06-25
Tytuł projektu: Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach
Kwota dofinansowania: 358 402,03 zł.
Koszt całkowity: 1 043 008,10 zł.
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-097/10-02; Nr projektu: 969; Data podpisania: 2011-05-20
Tytuł projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców osiedli w Jastrzębiu Zdroju i Żorach - eliminacja i utylizacja azbestu
Kwota dofinansowania: 4 338 324,96 zł.
Koszt całkowity: 11 813 972,15 zł.
Beneficjent: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-079/10-03; Nr projektu: 962; Data podpisania: 2011-07-15
Tytuł projektu: Rewitalizacja zasobów mieszkalnych Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Łużyckiej nr 52-56, 58-64, 66-68, 70-74, 76-82 w Bytomiu.
Kwota dofinansowania: 3 235 951,20 zł.
Koszt całkowity: 6 372 277,95 zł.
Beneficjent: Parafia rzymskokatolicka Św. Zygmunta
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-105/10-03; Nr projektu: 1021; Data podpisania: 2012-01-31
Tytuł projektu: Rewitalizacja Zespołu Poklasztornego parafii św. Zygmunta w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 10 604 662,16 zł.
Koszt całkowity: 12 578 952,68 zł.
Beneficjent: Miasto Racibórz
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-006/14-01; Nr projektu: 1633; Data podpisania: 2014-08-12
Tytuł projektu: Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu
Kwota dofinansowania: 232 490,37 zł.
Koszt całkowity: 307 552,83 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-018/14-02; Nr projektu: 1630; Data podpisania: 2014-08-12
Tytuł projektu: Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego
Kwota dofinansowania: 5 326 389,77 zł.
Koszt całkowity: 7 968 660,90 zł.
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator"
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-028/10-01; Nr projektu: 1556; Data podpisania: 2014-03-24
Tytuł projektu: Wymiana płyt acekol-elewacyjnych na budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” w Dąbrowie Górniczej
Kwota dofinansowania: 692 488,22 zł.
Koszt całkowity: 2 824 317,33 zł.
Beneficjent: Gmina Tarnowskie Góry
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-001/14-02; Nr projektu: 1636; Data podpisania: 2014-07-30
Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Tarnowskich Gór
Kwota dofinansowania: 3 106 094,42 zł.
Koszt całkowity: 3 654 228,74 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-010/14-03; Nr projektu: 1688; Data podpisania: 2014-11-28
Tytuł projektu: Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach
Kwota dofinansowania: 2 909 411,38 zł.
Koszt całkowity: 6 022 080,86 zł.
Beneficjent: Miasto Gliwice
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-038/10-02; Nr projektu: 1265; Data podpisania: 2012-10-15
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji w Gliwicach - zadanie w ramach projektu Rewitalizacja Radiostacji Gliwice EU
Kwota dofinansowania: 6 375 909,15 zł.
Koszt całkowity: 7 562 244,43 zł.
Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Katowice, ul. Wajdy 18
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-019/10-03; Nr projektu: 1315; Data podpisania: 2013-02-06
Tytuł projektu: Modernizacja elewacji z demontażem i utylizacją obudowy zewnętrznej z płyt azbestowo – cementowych (Acekol) oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wajdy 18 w Katowicach
Kwota dofinansowania: 1 589 600,83 zł.
Koszt całkowity: 2 359 587,70 zł.
Beneficjent: Miasto Będzin
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-095/10-03; Nr projektu: 1429; Data podpisania: 2013-04-26
Tytuł projektu: Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno-handlową wraz z pełną modernizacją budynku
Kwota dofinansowania: 2 123 716,10 zł.
Koszt całkowity: 7 464 395,30 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-007/14-01; Nr projektu: 1732; Data podpisania: 2015-03-31
Tytuł projektu: Nadanie nowych funkcji i modernizacja kompleksu rekreacyjnego przy ul. Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej
Kwota dofinansowania: 10 153 927,20 zł.
Koszt całkowity: 16 684 193,01 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-037/10-04; Nr projektu: 1017; Data podpisania: 2011-09-27
Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów po byłej KWK Rozbark - Etap I budynek cechowni i administracyjny
Kwota dofinansowania: 9 088 298,04 zł.
Koszt całkowity: 17 412 066,62 zł.
Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Wajdy 15 w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-074/10-03; Nr projektu: 1554; Data podpisania: 2014-06-06
Tytuł projektu: Wymiana elewacji azbestowej budynku mieszkalnego przy ul. Wajdy 15 w Katowicach
Kwota dofinansowania: 325 435,19 zł.
Koszt całkowity: 480 612,79 zł.
Beneficjent: Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-043/10-05; Nr projektu: 1302; Data podpisania: 2012-09-26
Tytuł projektu: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na zakład aktywności zawodowej o profilu restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 5 655 117,98 zł.
Koszt całkowity: 6 653 079,98 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-005/09-03; Nr projektu: 732; Data podpisania: 2010-08-24
Tytuł projektu: Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach Miasta Rybnika - II etap
Kwota dofinansowania: 1 735 022,05 zł.
Koszt całkowity: 2 145 694,63 zł.
Beneficjent: Gmina Piekary Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-027/14-01; Nr projektu: 1782; Data podpisania: 2015-12-23
Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzeni – skrzyżowanie ulic Bytomskiej i Karola Miarki w Piekarach Śląskich
Kwota dofinansowania: 1 187 711,91 zł.
Koszt całkowity: 1 397 308,13 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-017/10-01; Nr projektu: 1522; Data podpisania: 2013-12-11
Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzeni miejskich – w tym rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – Etap II
Kwota dofinansowania: 4 539 171,29 zł.
Koszt całkowity: 5 340 201,53 zł.
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-027/10-01; Nr projektu: 1555; Data podpisania: 2014-03-07
Tytuł projektu: Likwidacja elementów azbestowych z budynków mieszkalnych wielorodzinnych na obszarze Żor
Kwota dofinansowania: 334 617,55 zł.
Koszt całkowity: 916 751,27 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-003/14-02; Nr projektu: 1686; Data podpisania: 2015-03-11
Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju.
Kwota dofinansowania: 1 240 244,42 zł.
Koszt całkowity: 1 493 724,29 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-053/10-03; Nr projektu: 1266; Data podpisania: 2012-09-06
Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów jaru przy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju
Kwota dofinansowania: 1 551 108,48 zł.
Koszt całkowity: 1 976 022,75 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-017/14-02; Nr projektu: 1631; Data podpisania: 2014-07-30
Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację terenu Kompleksu Sportowego przy al. Mireckiego 31 w Sosnowcu przyczyniającej się do likwidacji problemu społecznego
Kwota dofinansowania: 731 528,51 zł.
Koszt całkowity: 1 422 668,00 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-019/14-02; Nr projektu: 1634; Data podpisania: 2014-08-01
Tytuł projektu: Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 652 060,24 zł.
Koszt całkowity: 843 079,80 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-032/10-03; Nr projektu: 1019; Data podpisania: 2011-06-29
Tytuł projektu: Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego - I etap od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej
Kwota dofinansowania: 6 572 581,11 zł.
Koszt całkowity: 8 679 125,73 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie SZTYG.art
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-050/10-03; Nr projektu: 1430; Data podpisania: 2013-07-11
Tytuł projektu: Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno - turystyczne i kulturalne
Kwota dofinansowania: 433 682,15 zł.
Koszt całkowity: 680 472,40 zł.
Beneficjent: Gmina Tarnowskie Góry
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-062/10-03; Nr projektu: 1558; Data podpisania: 2014-02-21
Tytuł projektu: Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry
Kwota dofinansowania: 1 263 534,13 zł.
Koszt całkowity: 1 568 599,91 zł.
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karolina”
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-026/10-02; Nr projektu: 1553; Data podpisania: 2014-03-10
Tytuł projektu: Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka - przebudowa elewacji na osiedlu K w Tychach
Kwota dofinansowania: 716 476,15 zł.
Koszt całkowity: 1 251 506,21 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-014/14-02; Nr projektu: 1635; Data podpisania: 2014-08-04
Tytuł projektu: Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich poprzez utworzenie Kolorowych Podwórek w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 1 417 242,35 zł.
Koszt całkowity: 1 860 125,66 zł.
Beneficjent: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-035/10-04; Nr projektu: 1012; Data podpisania: 2011-11-30
Tytuł projektu: Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego
Kwota dofinansowania: 1 827 819,63 zł.
Koszt całkowity: 2 632 763,29 zł.
Beneficjent: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-054/10-02; Nr projektu: 1557; Data podpisania: 2014-03-26
Tytuł projektu: Rewitalizacja mieszkalnych budynków wielorodzinnych na terenie Jastrzębia Zdroju poprzez usunięcie elementów zawierających azbest i ocieplenie ścian zewnętrznych
Kwota dofinansowania: 786 170,91 zł.
Koszt całkowity: 2 837 192,59 zł.
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa Złote Łany
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-071/10-02; Nr projektu: 1521; Data podpisania: 2014-03-17
Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni miejskich poprzez budowę placów rekreacyjnych na osiedlu Złote Łany w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 418 731,59 zł.
Koszt całkowity: 736 337,82 zł.
Beneficjent: Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-049/10-02; Nr projektu: 966; Data podpisania: 2011-07-20
Tytuł projektu: Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Broniewskiego 3, 5 ,7 i 12 materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją.
Kwota dofinansowania: 913 476,81 zł.
Koszt całkowity: 3 182 185,97 zł.
Beneficjent: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-021/14-04; Nr projektu: 1629; Data podpisania: 2014-10-16
Tytuł projektu: Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne
Kwota dofinansowania: 5 268 193,65 zł.
Koszt całkowity: 9 665 048,97 zł.
Beneficjent: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bytomiu-Miechowicach
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-032/14-02; Nr projektu: 1666; Data podpisania: 2014-09-30
Tytuł projektu: Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu. Etap 1. Rewitalizacja Ciszy Syjonu na potrzeby działalności Centrum Ewangelickiego im. Matki Ewy
Kwota dofinansowania: 2 133 593,62 zł.
Koszt całkowity: 2 510 110,15 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-009/14-03; Nr projektu: 1632; Data podpisania: 2014-07-29
Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem
Kwota dofinansowania: 5 090 355,11 zł.
Koszt całkowity: 10 596 927,22 zł.
Beneficjent: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-067/10-06; Nr projektu: 1100; Data podpisania: 2012-06-15
Tytuł projektu: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej
Kwota dofinansowania: 6 600 618,33 zł.
Koszt całkowity: 12 828 963,26 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-064/10-02; Nr projektu: 1520; Data podpisania: 2014-03-17
Tytuł projektu: Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym
Kwota dofinansowania: 641 684,06 zł.
Koszt całkowity: 1 263 281,80 zł.
Beneficjent: Rzymsko-katolicka Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-031/10-04; Nr projektu: 1532; Data podpisania: 2014-03-07
Tytuł projektu: Rewitalizacja budynków Parafii pw. M. Kolbe w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 4 440 103,52 zł.
Koszt całkowity: 5 447 529,48 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-083/10-06; Nr projektu: 1018; Data podpisania: 2011-08-09
Tytuł projektu: Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe
Kwota dofinansowania: 11 060 793,25 zł.
Koszt całkowity: 17 956 448,83 zł.
Beneficjent: Fundacja Giesche
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-031/14-01; Nr projektu: 1779; Data podpisania: 2015-09-21
Tytuł projektu: Adaptacja budynku szlamowni historycznej fabryki porcelany na budynek biurowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rozbudowa PPT Porcelana Śląska Park w Katowicach
Kwota dofinansowania: 2 528 999,99 zł.
Koszt całkowity: 6 918 750,00 zł.
Beneficjent: Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-034/10-01; Nr projektu: 1016; Data podpisania: 2011-07-01
Tytuł projektu: Atelie rzemiosła – ośrodek dydaktyczno-szkoleniowy z praktycznymi warsztatami rzemiosła w Tarnowskich Górach
Kwota dofinansowania: 8 047 669,38 zł.
Koszt całkowity: 9 493 042,99 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-004/14-01; Nr projektu: 1857; Data podpisania: 2016-02-23
Tytuł projektu: Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju
Kwota dofinansowania: 2 515 551,54 zł.
Koszt całkowity: 3 782 883,32 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-008/14-01; Nr projektu: 1781; Data podpisania: 2015-11-10
Tytuł projektu: Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Ruda Śląska
Kwota dofinansowania: 233 159,68 zł.
Koszt całkowity: 275 166,51 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.01-00-033/14-01; Nr projektu: 1871; Data podpisania: 2016-02-26
Tytuł projektu: Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego
Kwota dofinansowania: 644 855,64 zł.
Koszt całkowity: 1 766 036,57 zł.
VI.2.2
[54] Rewitalizacja - małe miasta
Suma dof.: 224 110 147,85 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-003/08-02; Nr projektu: 171; Data podpisania: 2009-06-08
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta
Kwota dofinansowania: 2 293 081,55 zł.
Koszt całkowity: 3 043 622,02 zł.
Beneficjent: Gmina Krzepice
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-002/08-02; Nr projektu: 172; Data podpisania: 2009-06-19
Tytuł projektu: Przebudowa Rynku w Krzepicach jako element programu rewitalizacji staromiejskiej części miasta - etap I
Kwota dofinansowania: 1 892 123,99 zł.
Koszt całkowity: 2 241 034,23 zł.
Beneficjent: Gmina Kłobuck
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-001/09-02; Nr projektu: 469; Data podpisania: 2009-10-02
Tytuł projektu: Zagospodarowanie Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku wraz z przyległym otoczeniem
Kwota dofinansowania: 5 571 685,25 zł.
Koszt całkowity: 7 114 000,58 zł.
Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-006/09-01; Nr projektu: 604; Data podpisania: 2010-04-14
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach
Kwota dofinansowania: 2 139 448,97 zł.
Koszt całkowity: 2 557 008,46 zł.
Beneficjent: Gmina Łękawica
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-001/08-04; Nr projektu: 142; Data podpisania: 2009-11-02
Tytuł projektu: Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na centrum wypoczynku i rekreacji w Gminie Łękawica
Kwota dofinansowania: 439 648,91 zł.
Koszt całkowity: 589 787,56 zł.
Beneficjent: Gmina Ujsoły
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-011/09-02; Nr projektu: 797; Data podpisania: 2010-09-01
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince
Kwota dofinansowania: 515 658,71 zł.
Koszt całkowity: 614 098,74 zł.
Beneficjent: Gmina Pietrowice Wielkie
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-002/09-03; Nr projektu: 470; Data podpisania: 2009-11-17
Tytuł projektu: Rewitalizacja, przebudowa i adaptacja zdregradowanego obszaru poprzemysłowego w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja na potrzeby Centrum społeczno - kulturalnego wraz z przestrzenią wystawienniczą
Kwota dofinansowania: 6 796 621,26 zł.
Koszt całkowity: 9 591 326,36 zł.
Beneficjent: Gmina Węgierska Górka
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-015/09-02; Nr projektu: 816; Data podpisania: 2011-02-08
Tytuł projektu: Rewitalizacja poprzemysłowej infrastruktury wraz z otoczeniem na cele gospodarcze, rekreacyjno-turystyczne i społeczne w Węgierskiej Górce
Kwota dofinansowania: 804 961,84 zł.
Koszt całkowity: 979 749,08 zł.
Beneficjent: Gmina Skoczów
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-004/09-03; Nr projektu: 533; Data podpisania: 2009-11-30
Tytuł projektu: Centrum Miejskie Integrator - remont konserwatorski zabytkowej kamienicy wraz z kompleksową adaptacją wnętrz przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie
Kwota dofinansowania: 2 398 864,67 zł.
Koszt całkowity: 3 225 251,22 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-049/10-02; Nr projektu: 1077; Data podpisania: 2011-08-19
Tytuł projektu: Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty - budowa Domku Parkowego w Mikołowie
Kwota dofinansowania: 1 426 152,80 zł.
Koszt całkowity: 1 677 826,82 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Koziegłowy
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-004/08-04; Nr projektu: 298; Data podpisania: 2009-07-21
Tytuł projektu: Rewitalizacja rynku w Koziegłowach
Kwota dofinansowania: 1 723 833,86 zł.
Koszt całkowity: 2 278 938,55 zł.
Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Topolowej 10
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-008/10-02; Nr projektu: 1051; Data podpisania: 2011-08-25
Tytuł projektu: Remont balkonów - wymiana azbestowych płyt balkonowych w budynku przy ul. Topolowej 10 w Czechowicach-Dziedzicach
Kwota dofinansowania: 222 053,49 zł.
Koszt całkowity: 261 239,40 zł.
Beneficjent: Miasto Ustroń
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-017/09-02; Nr projektu: 798; Data podpisania: 2010-09-24
Tytuł projektu: Centrum pod Jednym Dachem – rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem
Kwota dofinansowania: 1 204 404,73 zł.
Koszt całkowity: 2 034 010,31 zł.
Beneficjent: Rydułtowskie Centrum Kultury "Feniks"
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-003/09-05; Nr projektu: 471; Data podpisania: 2009-10-02
Tytuł projektu: Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury
Kwota dofinansowania: 6 010 872,67 zł.
Koszt całkowity: 9 129 347,15 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-014/09-02; Nr projektu: 735; Data podpisania: 2010-09-02
Tytuł projektu: Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach
Kwota dofinansowania: 10 569 748,48 zł.
Koszt całkowity: 15 294 972,81 zł.
Beneficjent: Gmina Zebrzydowice
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-044/10-01; Nr projektu: 1438; Data podpisania: 2013-05-20
Tytuł projektu: Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne
Kwota dofinansowania: 2 308 446,64 zł.
Koszt całkowity: 3 359 767,87 zł.
Beneficjent: Gmina Lubliniec
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-004/10-04; Nr projektu: 1078; Data podpisania: 2011-09-28
Tytuł projektu: Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu – etap II – zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublinicy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sobieskiego.
Kwota dofinansowania: 5 130 948,80 zł.
Koszt całkowity: 6 099 664,42 zł.
Beneficjent: Gmina Bestwina
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-008/09-03; Nr projektu: 713; Data podpisania: 2010-09-09
Tytuł projektu: Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie
Kwota dofinansowania: 2 815 864,53 zł.
Koszt całkowity: 3 427 981,60 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-002/10-02; Nr projektu: 1050; Data podpisania: 2011-09-02
Tytuł projektu: Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu w Czerwionce-Leszczynach
Kwota dofinansowania: 140 593,78 zł.
Koszt całkowity: 392 621,31 zł.
Beneficjent: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-020/10-02; Nr projektu: 1075; Data podpisania: 2011-08-30
Tytuł projektu: Rewitalizacja wraz z odtworzeniem walorów historycznych i krajobrazowych zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej
Kwota dofinansowania: 1 762 827,73 zł.
Koszt całkowity: 2 458 882,90 zł.
Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Słowackiego 8
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-003/10-02; Nr projektu: 1049; Data podpisania: 2011-09-30
Tytuł projektu: Zmiana konstrukcji i azbestowego pokrycia dachów wraz z utylizacją na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Wspólnot Mieszkaniowych w Ogrodzieńcu przy ulicy Słowackiego
Kwota dofinansowania: 1 127 741,15 zł.
Koszt całkowity: 1 558 301,06 zł.
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-012/10-03; Nr projektu: 1046; Data podpisania: 2011-08-10
Tytuł projektu: Remont elewacji z wymianą docieplenia (wraz z demontażem i utylizacją azbestu) budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Łaziskach Górnych, Osiedle Centrum nr 3,4,5
Kwota dofinansowania: 400 052,79 zł.
Koszt całkowity: 776 687,07 zł.
Beneficjent: Gmina Olsztyn
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-001/10-04; Nr projektu: 927; Data podpisania: 2011-02-15
Tytuł projektu: Rewitalizacja rynku w Olsztynie
Kwota dofinansowania: 4 857 153,85 zł.
Koszt całkowity: 6 146 076,97 zł.
Beneficjent: Fundacja Pomocy Dzieciom
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-035/10-05; Nr projektu: 1071; Data podpisania: 2011-09-30
Tytuł projektu: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego powojskowego terenu Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu dla celów społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych
Kwota dofinansowania: 2 352 512,34 zł.
Koszt całkowity: 2 940 922,49 zł.
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa Karlik
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-017/10-02; Nr projektu: 1048; Data podpisania: 2011-10-18
Tytuł projektu: Likwidacja płyt acekolowych wraz z ociepleniem budynków w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3-go Maja 3, 5, 7 i przy ul. Wolności 4a – 52a
Kwota dofinansowania: 1 170 901,03 zł.
Koszt całkowity: 1 953 826,45 zł.
Beneficjent: Gmina Siewierz
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-011/10-02; Nr projektu: 1437; Data podpisania: 2013-04-25
Tytuł projektu: Przebudowa płyty Rynku w Siewierzu
Kwota dofinansowania: 4 785 876,64 zł.
Koszt całkowity: 5 759 428,60 zł.
Beneficjent: Gmina Łazy
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-041/10-05; Nr projektu: 1076; Data podpisania: 2011-09-09
Tytuł projektu: Rewitalizacja centrum miasta Łazy
Kwota dofinansowania: 2 829 066,45 zł.
Koszt całkowity: 4 170 434,02 zł.
Beneficjent: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Węglowej 117-125
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-022/10-02; Nr projektu: 1047; Data podpisania: 2011-10-31
Tytuł projektu: Kompleksowe zastępowanie azbestowych elementów z elewacji dziesięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bieruniu wraz z utylizacją azbestu oraz odtworzeniem ocieplenia budynków
Kwota dofinansowania: 2 591 423,74 zł.
Koszt całkowity: 4 252 478,34 zł.
Beneficjent: Gmina Mszana
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-047/10-03; Nr projektu: 1090; Data podpisania: 2011-12-28
Tytuł projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi
Kwota dofinansowania: 5 915 666,79 zł.
Koszt całkowity: 7 134 608,00 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Łaziska Górne
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-046/10-03; Nr projektu: 1321; Data podpisania: 2012-09-28
Tytuł projektu: Rewitalizacja zdegradowanego terenu rekreacyjnego w ramach projektu Remont dróg spacerowych oraz budowa obiektów małej architektury w rejonie basenu Żabka w Łaziskach Górnych.
Kwota dofinansowania: 1 555 736,54 zł.
Koszt całkowity: 2 059 865,72 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-009/09-04; Nr projektu: 714; Data podpisania: 2010-08-23
Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach
Kwota dofinansowania: 4 070 289,96 zł.
Koszt całkowity: 7 210 780,98 zł.
Beneficjent: Gmina Sławków
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-068/10-01; Nr projektu: 1548; Data podpisania: 2014-02-25
Tytuł projektu: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I
Kwota dofinansowania: 16 124 075,85 zł.
Koszt całkowity: 21 160 630,56 zł.
Beneficjent: Gmina Pilica
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-032/10-03; Nr projektu: 1431; Data podpisania: 2013-04-26
Tytuł projektu: Rewitalizacja Rynku w Pilicy
Kwota dofinansowania: 1 746 518,82 zł.
Koszt całkowity: 2 075 794,04 zł.
Beneficjent: Gmina Lędziny
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-028/10-04; Nr projektu: 1079; Data podpisania: 2011-08-16
Tytuł projektu: Rewitalizacja historycznego centrum Lędzin –Plac Farski
Kwota dofinansowania: 4 161 744,50 zł.
Koszt całkowity: 5 209 640,61 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Koziegłowy
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-043/10-04; Nr projektu: 1499; Data podpisania: 2013-09-13
Tytuł projektu: Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach
Kwota dofinansowania: 5 235 750,62 zł.
Koszt całkowity: 6 159 706,62 zł.
Beneficjent: Miasto Żywiec
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-062/10-03; Nr projektu: 1264; Data podpisania: 2012-08-09
Tytuł projektu: Rozbudowa i remont sceny głównej, widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru pod Grojcem – etap II
Kwota dofinansowania: 12 752 870,43 zł.
Koszt całkowity: 15 483 901,78 zł.
Beneficjent: Gmina Czeladź
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-065/10-03; Nr projektu: 1072; Data podpisania: 2011-12-06
Tytuł projektu: Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi
Kwota dofinansowania: 9 129 941,55 zł.
Koszt całkowity: 11 566 715,24 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Pszów
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-038/10-08; Nr projektu: 1069; Data podpisania: 2011-08-25
Tytuł projektu: Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta
Kwota dofinansowania: 4 959 569,63 zł.
Koszt całkowity: 6 546 199,09 zł.
Beneficjent: Gmina Ornontowice
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-042/10-05; Nr projektu: 1434; Data podpisania: 2013-05-24
Tytuł projektu: Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach
Kwota dofinansowania: 4 330 879,67 zł.
Koszt całkowity: 6 261 987,26 zł.
Beneficjent: Gmina Kłomnice
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-039/10-02; Nr projektu: 1497; Data podpisania: 2013-10-31
Tytuł projektu: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne
Kwota dofinansowania: 1 574 900,42 zł.
Koszt całkowity: 1 940 614,10 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-018/10-04; Nr projektu: 1322; Data podpisania: 2012-10-22
Tytuł projektu: Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach
Kwota dofinansowania: 9 965 272,48 zł.
Koszt całkowity: 12 174 887,98 zł.
Beneficjent: Gmina Strumień
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-016/10-05; Nr projektu: 1089; Data podpisania: 2011-09-19
Tytuł projektu: Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu
Kwota dofinansowania: 6 241 884,20 zł.
Koszt całkowity: 10 112 649,12 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-023/10-07; Nr projektu: 1070; Data podpisania: 2011-08-19
Tytuł projektu: Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim
Kwota dofinansowania: 20 046 240,31 zł.
Koszt całkowity: 24 933 346,64 zł.
Beneficjent: Gmina Czernichów
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-061/10-07; Nr projektu: 1080; Data podpisania: 2011-12-23
Tytuł projektu: Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne
Kwota dofinansowania: 5 345 055,44 zł.
Koszt całkowity: 9 460 849,38 zł.
Beneficjent: Powiat Myszkowski
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-063/10-05; Nr projektu: 1073; Data podpisania: 2011-09-30
Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego.
Kwota dofinansowania: 3 901 188,17 zł.
Koszt całkowity: 6 604 207,49 zł.
Beneficjent: Gmina Wisła
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-026/10-03; Nr projektu: 1319; Data podpisania: 2012-09-28
Tytuł projektu: Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle.
Kwota dofinansowania: 3 778 078,27 zł.
Koszt całkowity: 4 961 626,19 zł.
Beneficjent: Miasto Rydułtowy
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-014/10-04; Nr projektu: 1112; Data podpisania: 2012-03-12
Tytuł projektu: Tereny rekreacyjne przy ulicy Adama Mickiewicza w Rydułtowach – RydułtowskA FikołkowniA RAFA
Kwota dofinansowania: 3 857 689,94 zł.
Koszt całkowity: 4 573 084,76 zł.
Beneficjent: Gmina Łękawica
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-031/10-03; Nr projektu: 1550; Data podpisania: 2014-04-22
Tytuł projektu: Budowa centrum integracji społeczności lokalnej w Łękawicy
Kwota dofinansowania: 1 103 575,80 zł.
Koszt całkowity: 1 409 057,13 zł.
Beneficjent: Gmina Wojkowice
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-007/10-03; Nr projektu: 1433; Data podpisania: 2013-06-07
Tytuł projektu: Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach
Kwota dofinansowania: 5 344 802,79 zł.
Koszt całkowity: 6 585 231,74 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-030/10-05; Nr projektu: 1435; Data podpisania: 2013-05-08
Tytuł projektu: Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach
Kwota dofinansowania: 3 825 011,24 zł.
Koszt całkowity: 5 085 689,31 zł.
Beneficjent: Centrum Kultury Zamek w Toszku
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-048/10-04; Nr projektu: 1436; Data podpisania: 2013-04-25
Tytuł projektu: Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia
Kwota dofinansowania: 1 828 526,04 zł.
Koszt całkowity: 3 031 542,88 zł.
Beneficjent: Gmina Ujsoły
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-045/10-06; Nr projektu: 1074; Data podpisania: 2011-08-19
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap 2
Kwota dofinansowania: 4 757 684,52 zł.
Koszt całkowity: 5 915 369,35 zł.
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka"
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-058/10-03; Nr projektu: 1549; Data podpisania: 2014-03-13
Tytuł projektu: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie - rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji
Kwota dofinansowania: 668 636,55 zł.
Koszt całkowity: 1 024 659,80 zł.
Beneficjent: Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.02-00-052/10-04; Nr projektu: 1427; Data podpisania: 2014-03-24
Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice
Kwota dofinansowania: 5 605 986,67 zł.
Koszt całkowity: 7 268 468,46 zł.
VI.2.3
[1] Rewitalizacja - JESSICA
Suma dof.: 249 618 000,00 zł.
Beneficjent: Europejski Bank Inwestycyjny
ID umowy: UDA-RPSL.06.02.03-00-001/10-00; Nr projektu: 830; Data podpisania: 2010-07-09
Tytuł projektu: Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA w województwie śląskim.
Kwota dofinansowania: 249 618 000,00 zł.
Koszt całkowity: 249 618 000,00 zł.
VII
[298] Transport
Suma dof.: 2 053 435 264,86 zł.
VII.1
[279] Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
Suma dof.: 1 582 251 482,61 zł.
VII.1.1
[60] Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
Suma dof.: 1 106 004 795,97 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-001/08-04; Nr projektu: 1; Data podpisania: 2008-06-16
Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 67 259 376,10 zł.
Koszt całkowity: 122 025 222,78 zł.
Beneficjent: Powiat Zawierciański
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-012/09-02; Nr projektu: 468; Data podpisania: 2009-10-13
Tytuł projektu: Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej 78
Kwota dofinansowania: 11 190 989,40 zł.
Koszt całkowity: 13 165 869,89 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Żory
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-014/09-02; Nr projektu: 692; Data podpisania: 2010-05-11
Tytuł projektu: Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935 - II etap
Kwota dofinansowania: 32 749 216,50 zł.
Koszt całkowity: 45 691 451,43 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-008/09-02; Nr projektu: 691; Data podpisania: 2010-05-31
Tytuł projektu: Przebudowa ulic Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 20 778 474,65 zł.
Koszt całkowity: 34 075 208,05 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Żory
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-003/09-03; Nr projektu: 527; Data podpisania: 2009-11-30
Tytuł projektu: Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciagu DW 935.
Kwota dofinansowania: 32 267 515,84 zł.
Koszt całkowity: 59 079 605,62 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-002/09-05; Nr projektu: 310; Data podpisania: 2009-09-09
Tytuł projektu: Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935
Kwota dofinansowania: 5 080 588,58 zł.
Koszt całkowity: 6 280 952,93 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-023/09-02; Nr projektu: 693; Data podpisania: 2010-05-26
Tytuł projektu: Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1-go Maja
Kwota dofinansowania: 36 270 132,58 zł.
Koszt całkowity: 42 742 911,77 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-003/08-08; Nr projektu: 87; Data podpisania: 2009-10-27
Tytuł projektu: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP I
Kwota dofinansowania: 48 069 532,39 zł.
Koszt całkowity: 61 282 970,14 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-024/09-05; Nr projektu: 464; Data podpisania: 2009-09-11
Tytuł projektu: Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju
Kwota dofinansowania: 5 371 158,43 zł.
Koszt całkowity: 8 911 819,00 zł.
Beneficjent: Powiat Myszkowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-029/09-03; Nr projektu: 730; Data podpisania: 2010-09-13
Tytuł projektu: Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego
Kwota dofinansowania: 22 091 236,89 zł.
Koszt całkowity: 43 379 790,95 zł.
Beneficjent: Miasto Jaworzno
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-016/09-07; Nr projektu: 585; Data podpisania: 2010-05-07
Tytuł projektu: Budowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK79 do Węzła A4 Jeleń
Kwota dofinansowania: 28 700 294,29 zł.
Koszt całkowity: 38 417 219,59 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-026/09-06; Nr projektu: 649; Data podpisania: 2011-04-29
Tytuł projektu: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP II
Kwota dofinansowania: 88 984 451,48 zł.
Koszt całkowity: 131 498 995,19 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-010/09-03; Nr projektu: 467; Data podpisania: 2009-10-23
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 19 774 455,65 zł.
Koszt całkowity: 26 277 017,95 zł.
Beneficjent: Powiat Kłobucki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-027/09-03; Nr projektu: 729; Data podpisania: 2010-09-14
Tytuł projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
Kwota dofinansowania: 9 638 717,98 zł.
Koszt całkowity: 13 003 161,43 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-025/09-05; Nr projektu: 673; Data podpisania: 2011-03-29
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od Ronda Boguszowickiego do granic miasta
Kwota dofinansowania: 22 208 997,93 zł.
Koszt całkowity: 27 173 514,43 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-011/09-03; Nr projektu: 1600; Data podpisania: 2014-06-18
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Podmiejskiej (droga powiatowa) w Rybniku, łączącej DW nr 920 (ulica Rudzka) z DK nr 78 (ulica Gliwicka) – Etap I
Kwota dofinansowania: 7 631 513,12 zł.
Koszt całkowity: 8 978 250,73 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-013/12-01; Nr projektu: 1469; Data podpisania: 2013-07-29
Tytuł projektu: Odbudowa obiektu mostowego na rzece Koszarawie w ciągu DP 1419 S w Przyborowie celem zapewnienia dogodnych połączeń z kluczową siecią drogową prowadzącą ze Śląska i Małopolski w kierunku Słowacji
Kwota dofinansowania: 2 131 967,39 zł.
Koszt całkowity: 5 022 607,24 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-016/12-02; Nr projektu: 1597; Data podpisania: 2014-07-07
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Gabriela Narutowicza – Wawel – Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną
Kwota dofinansowania: 2 964 160,66 zł.
Koszt całkowity: 3 228 356,71 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-010/15-01; Nr projektu: 1791; Data podpisania: 2015-12-10
Tytuł projektu: Modernizacja obiektu mostowego na pl. św. Jana w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 3 200 925,02 zł.
Koszt całkowity: 3 201 840,12 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-002/08-07; Nr projektu: 3; Data podpisania: 2008-06-16
Tytuł projektu: Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III
Kwota dofinansowania: 65 467 241,86 zł.
Koszt całkowity: 84 998 496,64 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-004/15-01; Nr projektu: 1785; Data podpisania: 2015-12-09
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 i drogi wojewódzkiej nr 935 na małe rondo wraz z przebudową wlotu ul. Szymanowskiego do ul. Żorskiej w miejscowości Pszczyna
Kwota dofinansowania: 2 433 870,50 zł.
Koszt całkowity: 3 308 802,70 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-009/15-01; Nr projektu: 1790; Data podpisania: 2015-12-09
Tytuł projektu: Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 928 w km 13+342 w miejscowości Kobiór
Kwota dofinansowania: 6 178 770,24 zł.
Koszt całkowity: 12 520 786,31 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-001/09-03; Nr projektu: 309; Data podpisania: 2010-04-14
Tytuł projektu: Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej
Kwota dofinansowania: 11 134 820,45 zł.
Koszt całkowity: 13 389 506,16 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Mysłowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-019/09-01; Nr projektu: 1582; Data podpisania: 2014-06-18
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - budowa ronda w ramach pierwszego etapu przebudowy ulicy PCK w Mysłowicach.
Kwota dofinansowania: 2 403 591,89 zł.
Koszt całkowity: 3 317 746,81 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-001/11-07; Nr projektu: 1099; Data podpisania: 2012-03-01
Tytuł projektu: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach
Kwota dofinansowania: 222 567 831,95 zł.
Koszt całkowity: 474 757 124,16 zł.
Beneficjent: Powiat Będziński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-004/09-03; Nr projektu: 1649; Data podpisania: 2014-09-26
Tytuł projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Będzińskiego poprzez połączenie DK 78 i DK 86
Kwota dofinansowania: 7 263 725,92 zł.
Koszt całkowity: 8 660 282,97 zł.
Beneficjent: Powiat Gliwicki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-009/09-02; Nr projektu: 1593; Data podpisania: 2014-06-27
Tytuł projektu: SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa
Kwota dofinansowania: 14 179 882,93 zł.
Koszt całkowity: 17 102 823,36 zł.
Beneficjent: Powiat Raciborski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-031/12-06; Nr projektu: 1590; Data podpisania: 2014-06-18
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421
Kwota dofinansowania: 8 181 423,24 zł.
Koszt całkowity: 9 774 964,86 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-007/15-02; Nr projektu: 1788; Data podpisania: 2015-11-16
Tytuł projektu: Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej (DW 920) w Rybniku
Kwota dofinansowania: 3 457 555,66 zł.
Koszt całkowity: 3 457 555,67 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-036/12-04; Nr projektu: 1339; Data podpisania: 2012-11-22
Tytuł projektu: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935
Kwota dofinansowania: 50 321 128,82 zł.
Koszt całkowity: 57 898 043,19 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-034/12-03; Nr projektu: 1337; Data podpisania: 2012-10-23
Tytuł projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec
Kwota dofinansowania: 34 359 986,51 zł.
Koszt całkowity: 47 492 612,40 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-035/12-03; Nr projektu: 1338; Data podpisania: 2012-10-23
Tytuł projektu: Północne obejście miasta Żywiec - II etap - od ronda w Śródmieściu w km 0+970,93 do ul. Beskidzkiej w km 2+921,60
Kwota dofinansowania: 16 289 328,04 zł.
Koszt całkowity: 18 722 310,18 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-037/12-04; Nr projektu: 1340; Data podpisania: 2012-11-06
Tytuł projektu: Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945
Kwota dofinansowania: 17 158 145,19 zł.
Koszt całkowity: 37 600 786,78 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-014/12-05; Nr projektu: 1449; Data podpisania: 2013-05-10
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną
Kwota dofinansowania: 14 486 001,87 zł.
Koszt całkowity: 17 663 581,57 zł.
Beneficjent: Powiat Pszczyński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-004/12-03; Nr projektu: 1335; Data podpisania: 2012-11-20
Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych – ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931
Kwota dofinansowania: 7 484 951,46 zł.
Koszt całkowity: 8 464 999,95 zł.
Beneficjent: Powiat Gliwicki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-023/12-03; Nr projektu: 1591; Data podpisania: 2014-06-27
Tytuł projektu: Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408
Kwota dofinansowania: 1 621 532,73 zł.
Koszt całkowity: 1 871 232,78 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-008/12-02; Nr projektu: 1678; Data podpisania: 2014-10-22
Tytuł projektu: Rozbudowa układu drogowego - ul. Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu
Kwota dofinansowania: 10 536 422,68 zł.
Koszt całkowity: 16 988 535,53 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-003/12-04; Nr projektu: 1448; Data podpisania: 2013-07-08
Tytuł projektu: Połączenie ul. Partyzantów (DW942) z ul. Żywiecką (DK69) w Bielsku-Białej-Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego
Kwota dofinansowania: 17 553 074,74 zł.
Koszt całkowity: 22 500 563,64 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-006/12-02; Nr projektu: 1446; Data podpisania: 2013-05-29
Tytuł projektu: Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935
Kwota dofinansowania: 4 969 049,57 zł.
Koszt całkowity: 5 343 064,06 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-017/12-02; Nr projektu: 1747; Data podpisania: 2015-04-30
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego – Józefa Mireckiego w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną
Kwota dofinansowania: 1 264 272,29 zł.
Koszt całkowity: 1 374 384,00 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-005/12-02; Nr projektu: 1445; Data podpisania: 2013-06-13
Tytuł projektu: Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej w Tychach
Kwota dofinansowania: 8 317 947,72 zł.
Koszt całkowity: 11 440 800,90 zł.
Beneficjent: Powiat Zawierciański
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-011/12-05; Nr projektu: 1447; Data podpisania: 2013-05-08
Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kroczyce
Kwota dofinansowania: 7 412 257,86 zł.
Koszt całkowity: 8 077 273,50 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-024/12-06; Nr projektu: 1595; Data podpisania: 2014-06-27
Tytuł projektu: Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu
Kwota dofinansowania: 7 285 328,40 zł.
Koszt całkowity: 11 512 728,80 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-009/12-02; Nr projektu: 1587; Data podpisania: 2014-06-30
Tytuł projektu: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima, Wygoda w Sosnowcu
Kwota dofinansowania: 6 442 918,74 zł.
Koszt całkowity: 12 280 411,17 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-010/12-04; Nr projektu: 1468; Data podpisania: 2013-07-01
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej (4426S w Mazańcowicach) łaczącej S1 z drogą wojewódzką 939
Kwota dofinansowania: 8 433 639,87 zł.
Koszt całkowity: 10 259 935,00 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-001/12-03; Nr projektu: 1581; Data podpisania: 2014-07-30
Tytuł projektu: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonoska w Łośniu
Kwota dofinansowania: 1 324 645,97 zł.
Koszt całkowity: 1 461 728,20 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-019/12-03; Nr projektu: 1589; Data podpisania: 2014-06-13
Tytuł projektu: Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości - Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej
Kwota dofinansowania: 2 177 228,16 zł.
Koszt całkowity: 2 552 836,21 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-020/12-03; Nr projektu: 1588; Data podpisania: 2014-06-26
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnna i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908
Kwota dofinansowania: 1 899 203,61 zł.
Koszt całkowity: 2 118 245,61 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-025/12-04; Nr projektu: 1580; Data podpisania: 2014-06-13
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku od ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty
Kwota dofinansowania: 5 420 728,95 zł.
Koszt całkowity: 8 770 149,69 zł.
Beneficjent: Powiat Gliwicki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-022/12-03; Nr projektu: 1598; Data podpisania: 2014-07-10
Tytuł projektu: Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88
Kwota dofinansowania: 5 832 460,17 zł.
Koszt całkowity: 6 377 396,57 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-015/12-03; Nr projektu: 1599; Data podpisania: 2014-08-12
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Kopalnianej z ulicą Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych w Sosnowcu
Kwota dofinansowania: 2 075 497,41 zł.
Koszt całkowity: 2 536 202,40 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-032/12-03; Nr projektu: 1596; Data podpisania: 2014-06-27
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza w Zabrzu wraz z sygnalizacją świetlną
Kwota dofinansowania: 1 219 964,40 zł.
Koszt całkowity: 1 327 546,23 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-021/12-04; Nr projektu: 1336; Data podpisania: 2012-11-20
Tytuł projektu: Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego
Kwota dofinansowania: 16 463 117,87 zł.
Koszt całkowity: 17 940 556,13 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-029/12-04; Nr projektu: 1341; Data podpisania: 2012-10-22
Tytuł projektu: Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW 902) w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 1 486 530,56 zł.
Koszt całkowity: 1 658 836,71 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Mysłowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-021/09-02; Nr projektu: 1721; Data podpisania: 2015-06-26
Tytuł projektu: Budowa ronda w ramach przebudowy ulicy Piastów Śląskich w Mysłowicach
Kwota dofinansowania: 808 357,77 zł.
Koszt całkowity: 3 030 338,47 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-002/15-02; Nr projektu: 1783; Data podpisania: 2015-12-22
Tytuł projektu: Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796 w km 12+599 w miejscowości Chruszczobród - w tym rozbiórka obiektu istniejącego
Kwota dofinansowania: 4 546 773,49 zł.
Koszt całkowity: 6 475 031,44 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-005/15-02; Nr projektu: 1786; Data podpisania: 2015-12-09
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z drogą powiatową S2627 w miejscowości Pruchna
Kwota dofinansowania: 1 505 918,45 zł.
Koszt całkowity: 2 518 792,99 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-003/15-02; Nr projektu: 1784; Data podpisania: 2015-12-09
Tytuł projektu: Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w km 38+998 w miejscowości Wisła
Kwota dofinansowania: 4 142 085,88 zł.
Koszt całkowity: 4 313 159,56 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-006/15-02; Nr projektu: 1787; Data podpisania: 2015-12-09
Tytuł projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od km 22+661 do km 29+718 w miejscowości Wręczyca Wielka
Kwota dofinansowania: 32 141 664,44 zł.
Koszt całkowity: 36 497 176,30 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.01-00-008/15-02; Nr projektu: 1789; Data podpisania: 2015-12-09
Tytuł projektu: Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia
Kwota dofinansowania: 1 392 212,83 zł.
Koszt całkowity: 2 199 617,09 zł.
VII.1.2
[219] Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
Suma dof.: 476 246 686,64 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-157/08-02; Nr projektu: 146; Data podpisania: 2009-04-07
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 10 141 838,72 zł.
Koszt całkowity: 13 773 643,16 zł.
Beneficjent: Powiat Kłobucki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-022/09-00; Nr projektu: 357; Data podpisania: 2009-08-11
Tytuł projektu: Przebudowa mostu w miejscowości Żerdzina
Kwota dofinansowania: 221 407,48 zł.
Koszt całkowity: 437 823,77 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-003/09-01; Nr projektu: 346; Data podpisania: 2009-08-06
Tytuł projektu: Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej
Kwota dofinansowania: 4 058 359,95 zł.
Koszt całkowity: 6 060 752,68 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-045/09-02; Nr projektu: 348; Data podpisania: 2009-08-26
Tytuł projektu: Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim (budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 26 Marca i Jana Pawła II)
Kwota dofinansowania: 1 392 828,90 zł.
Koszt całkowity: 1 836 891,37 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-059/08-01; Nr projektu: 244; Data podpisania: 2009-08-04
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44
Kwota dofinansowania: 2 166 700,39 zł.
Koszt całkowity: 4 201 474,49 zł.
Beneficjent: Miasto Racibórz
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-011/08-02; Nr projektu: 242; Data podpisania: 2009-08-07
Tytuł projektu: Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację d. gm. w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul J.P. II do ul Ocickiej na dł 895m
Kwota dofinansowania: 2 182 933,28 zł.
Koszt całkowity: 2 888 869,15 zł.
Beneficjent: Gmina Zebrzydowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-156/08-01; Nr projektu: 287; Data podpisania: 2009-09-22
Tytuł projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego w Zebrzydowicach - odcinek ul. Orzeszkowej i Kasztanowej
Kwota dofinansowania: 1 039 215,43 zł.
Koszt całkowity: 2 141 056,51 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-023/09-02; Nr projektu: 351; Data podpisania: 2009-08-20
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4485S Bielsko- Wilamowice-Jawiszowice z drogą powiatową 4488S Stara Wieś- Wilamowice- Hecznarowice- Kęty w miejscowości Wilamowice
Kwota dofinansowania: 1 550 078,71 zł.
Koszt całkowity: 1 823 622,02 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-028/09-02; Nr projektu: 354; Data podpisania: 2009-08-12
Tytuł projektu: Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem w Jastrzębiu Zdroju
Kwota dofinansowania: 1 288 470,87 zł.
Koszt całkowity: 2 017 452,57 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-027/08-02; Nr projektu: 241; Data podpisania: 2009-07-15
Tytuł projektu: Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie - ul. Kordeckiego
Kwota dofinansowania: 3 300 372,81 zł.
Koszt całkowity: 7 927 057,75 zł.
Beneficjent: Gmina Węgierska Górka
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-087/08-01; Nr projektu: 226; Data podpisania: 2009-09-22
Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic 3Maja, Bystry Potok oraz Turystyczna w Cięcinie
Kwota dofinansowania: 585 807,54 zł.
Koszt całkowity: 716 280,39 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-018/09-02; Nr projektu: 344; Data podpisania: 2009-08-11
Tytuł projektu: Budowa ul. Sarni Potok w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 3 185 625,79 zł.
Koszt całkowity: 3 783 515,59 zł.
Beneficjent: Powiat Pszczyński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-037/09-03; Nr projektu: 355; Data podpisania: 2009-08-06
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowinowej w Goczałkowicach-Zdroju na skrzyżowanie typu rondo
Kwota dofinansowania: 761 405,04 zł.
Koszt całkowity: 895 770,64 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-083/08-02; Nr projektu: 245; Data podpisania: 2009-08-06
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap II i V
Kwota dofinansowania: 2 336 332,21 zł.
Koszt całkowity: 4 082 008,65 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-032/09-03; Nr projektu: 349; Data podpisania: 2009-08-24
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach
Kwota dofinansowania: 1 650 595,60 zł.
Koszt całkowity: 2 448 889,60 zł.
Beneficjent: Powiat Częstochowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-007/09-03; Nr projektu: 347; Data podpisania: 2009-08-13
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa oraz komunikacji poprzez przebudowę mostu tymczasowego na obiekt inżynieryjny klasy A w ciągu drogi powiatowej nr 1029S w miejscowości Garnek
Kwota dofinansowania: 714 571,91 zł.
Koszt całkowity: 1 365 521,35 zł.
Beneficjent: Gmina Kłobuck
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-084/08-02; Nr projektu: 223; Data podpisania: 2009-07-20
Tytuł projektu: Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego w Kłobucku poprzez budowę ul. J. Kochanowskiego oraz przedłużenia ul. J. Dąbrowskiego
Kwota dofinansowania: 2 817 750,98 zł.
Koszt całkowity: 4 086 305,86 zł.
Beneficjent: Gmina Żywiec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-031/09-02; Nr projektu: 356; Data podpisania: 2009-07-22
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Podtorze w żywieckiej dzielnicy Zabłocie.
Kwota dofinansowania: 2 065 924,32 zł.
Koszt całkowity: 2 495 258,45 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-161/08-02; Nr projektu: 305; Data podpisania: 2009-10-02
Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych w Czechowicach-Dziedzicach, ul.Legionów (4116S) i ul. Lipowska (4446S)
Kwota dofinansowania: 3 460 163,96 zł.
Koszt całkowity: 5 185 713,67 zł.
Beneficjent: Gmina Gorzyce
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-063/08-02; Nr projektu: 232; Data podpisania: 2009-07-09
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w sołectwie Kolonia Fryderyk wraz z odwodnieniem
Kwota dofinansowania: 819 022,07 zł.
Koszt całkowity: 969 922,04 zł.
Beneficjent: Gmina Jaworze
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-048/09-02; Nr projektu: 459; Data podpisania: 2009-09-14
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu – szlaku drogowego obsługującego ruch turystyczny pomiędzy powiatem bielskim i cieszyńskim.
Kwota dofinansowania: 596 048,41 zł.
Koszt całkowity: 829 379,06 zł.
Beneficjent: Gmina Zebrzydowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-075/08-02; Nr projektu: 215; Data podpisania: 2009-07-20
Tytuł projektu: Przebudowa odcinka ul.Szkolnej i ul.Dębowej w Marklowicach Górnych wraz z parkingiem -Etap I
Kwota dofinansowania: 1 377 800,60 zł.
Koszt całkowity: 1 672 947,63 zł.
Beneficjent: Gmina Lubliniec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-123/08-02; Nr projektu: 234; Data podpisania: 2009-08-20
Tytuł projektu: Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu drogowego sieci uzupełniającej poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Klonowej w Lublińcu
Kwota dofinansowania: 3 079 420,21 zł.
Koszt całkowity: 3 623 880,12 zł.
Beneficjent: Gmina Czernichów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-098/08-02; Nr projektu: 224; Data podpisania: 2009-10-27
Tytuł projektu: Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Czernichów.
Kwota dofinansowania: 1 856 583,44 zł.
Koszt całkowity: 2 310 045,35 zł.
Beneficjent: Powiat Wodzisławski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-001/09-03; Nr projektu: 308; Data podpisania: 2009-09-03
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK78 i DW932
Kwota dofinansowania: 2 581 311,67 zł.
Koszt całkowity: 3 036 837,27 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-160/08-02; Nr projektu: 304; Data podpisania: 2009-08-27
Tytuł projektu: Przebudowa mostu drogowego na potoku Zimnik wraz z dojazdami do obiektu w ciągu drogi powiatowej 1404S Bystra-Hucisko-Łodygowice w miejscowości Wilkowice
Kwota dofinansowania: 1 731 837,01 zł.
Koszt całkowity: 2 066 613,31 zł.
Beneficjent: Gmina Piekary Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-061/08-03; Nr projektu: 237; Data podpisania: 2009-07-31
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania ulic Papieża Jana Pawła II, Gen. Ziętka i Armii Krajowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej – Etap II w Piekarach Śląskich
Kwota dofinansowania: 974 096,00 zł.
Koszt całkowity: 1 200 988,06 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-159/08-03; Nr projektu: 151; Data podpisania: 2009-04-28
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4403S Kaniów-Bestwina, ul. Witosa w Gminie Bestwina
Kwota dofinansowania: 2 301 129,76 zł.
Koszt całkowity: 3 418 198,41 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-069/09-01; Nr projektu: 840; Data podpisania: 2010-09-14
Tytuł projektu: Budowa połączenia ul. Żwakowskiej i ul. Stoczniowców z ul. Glinczańską i ul. Borową w Tychach
Kwota dofinansowania: 2 135 704,16 zł.
Koszt całkowity: 4 234 147,83 zł.
Beneficjent: Gmina Czeladź
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-124/08-04; Nr projektu: 211; Data podpisania: 2009-07-20
Tytuł projektu: Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Szpitalna - Podwalna w centrum Czeladzi
Kwota dofinansowania: 1 769 444,84 zł.
Koszt całkowity: 3 964 211,48 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-046/09-03; Nr projektu: 458; Data podpisania: 2009-09-15
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4485S Bielsko-Wilamowice-Jawiszowice, ul.Bielska w Pisarzowicach
Kwota dofinansowania: 1 600 447,12 zł.
Koszt całkowity: 3 362 102,96 zł.
Beneficjent: Gmina Bojszowy
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-045/08-04; Nr projektu: 231; Data podpisania: 2009-10-27
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej
Kwota dofinansowania: 2 030 541,90 zł.
Koszt całkowity: 2 388 872,83 zł.
Beneficjent: Gmina Dębowiec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-168/09-01; Nr projektu: 742; Data podpisania: 2010-08-26
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Simoradz-Ochaby
Kwota dofinansowania: 449 163,48 zł.
Koszt całkowity: 751 607,26 zł.
Beneficjent: Powiat Zawierciański
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-128/08-02; Nr projektu: 838; Data podpisania: 2010-10-14
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1752 S odcinek Sławniów – Wierbka Gmina Pilica ul. Fabryczna
Kwota dofinansowania: 1 286 547,58 zł.
Koszt całkowity: 1 537 585,39 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-042/08-03; Nr projektu: 247; Data podpisania: 2009-09-29
Tytuł projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej
Kwota dofinansowania: 3 285 754,70 zł.
Koszt całkowity: 4 507 096,26 zł.
Beneficjent: Powiat Tarnogórski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-111/08-04; Nr projektu: 246; Data podpisania: 2009-09-02
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej - Wyszyńskiego - Legionów w Tarnowskich Górach
Kwota dofinansowania: 1 064 288,76 zł.
Koszt całkowity: 1 252 825,61 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-070/09-01; Nr projektu: 802; Data podpisania: 2010-08-31
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap I B
Kwota dofinansowania: 1 266 857,68 zł.
Koszt całkowity: 1 669 582,79 zł.
Beneficjent: Powiat Kłobucki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-039/09-03; Nr projektu: 461; Data podpisania: 2009-10-27
Tytuł projektu: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Kuków - Zwierzyniec
Kwota dofinansowania: 1 315 122,51 zł.
Koszt całkowity: 1 619 150,36 zł.
Beneficjent: Gmina Marklowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-015/08-04; Nr projektu: 230; Data podpisania: 2009-08-13
Tytuł projektu: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Marklowice poprzez przebudowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy Krakusa w Marklowicach
Kwota dofinansowania: 1 638 954,77 zł.
Koszt całkowity: 2 042 410,27 zł.
Beneficjent: Powiat Kłobucki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-158/09-02; Nr projektu: 726; Data podpisania: 2010-09-01
Tytuł projektu: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku DW 494 - Przystajń - Więzina - Górki - Ługi Radły
Kwota dofinansowania: 963 425,58 zł.
Koszt całkowity: 1 615 672,63 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-151/09-01; Nr projektu: 817; Data podpisania: 2010-11-10
Tytuł projektu: Przebudowa ciągu dróg powiatowych wraz z przebudową mostu w Gminach Zywiec, Świnna, Jeleśnia i Koszarawa
Kwota dofinansowania: 6 625 535,66 zł.
Koszt całkowity: 10 991 140,72 zł.
Beneficjent: Gmina Dębowiec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-169/09-02; Nr projektu: 743; Data podpisania: 2010-09-01
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Tarnawa w Iskrzyczynie
Kwota dofinansowania: 475 942,99 zł.
Koszt całkowity: 609 041,88 zł.
Beneficjent: Gmina Chełm Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-105/08-02; Nr projektu: 835; Data podpisania: 2010-10-19
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Podłuże w Chełmie Śląskim - etap II
Kwota dofinansowania: 541 695,65 zł.
Koszt całkowity: 640 502,01 zł.
Beneficjent: Gmina Rajcza
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-071/08-03; Nr projektu: 219; Data podpisania: 2009-07-28
Tytuł projektu: Budowa Ronda wraz z sygnalizacją świetlną w centrum Rajczy celem kompleksowego rozwiązania bezpieczeństwa ruchu drogowego na i w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych
Kwota dofinansowania: 1 713 757,64 zł.
Koszt całkowity: 2 161 221,93 zł.
Beneficjent: Gmina Sławków
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-148/08-03; Nr projektu: 218; Data podpisania: 2009-07-17
Tytuł projektu: Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie
Kwota dofinansowania: 1 220 736,99 zł.
Koszt całkowity: 1 454 677,60 zł.
Beneficjent: Powiat Wodzisławski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-052/09-02; Nr projektu: 526; Data podpisania: 2010-04-30
Tytuł projektu: Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz gminy Godów z autostradą A-1
Kwota dofinansowania: 5 159 209,32 zł.
Koszt całkowity: 6 810 837,39 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-054/09-05; Nr projektu: 522; Data podpisania: 2009-11-18
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej 1401S Buczkowice-Rybarzowice w miejscowości Buczkowice i Rybarzowice
Kwota dofinansowania: 2 648 786,30 zł.
Koszt całkowity: 3 658 167,09 zł.
Beneficjent: Gmina Wyry
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-029/08-04; Nr projektu: 233; Data podpisania: 2009-08-13
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Kopaniny w Wyrach
Kwota dofinansowania: 1 640 295,41 zł.
Koszt całkowity: 2 219 680,62 zł.
Beneficjent: Powiat Myszkowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-158/08-03; Nr projektu: 307; Data podpisania: 2009-08-13
Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1711S odcinek w miejscowości Bliżyce- od skrzyżowania z DP 3807S- do granicy powiatu zawierciańskiego oraz odcinek drogi powiatowej Nr 3807S Bliżyce - Sokolniki
Kwota dofinansowania: 3 496 683,02 zł.
Koszt całkowity: 4 233 132,12 zł.
Beneficjent: Powiat Rybnicki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-021/08-04; Nr projektu: 220; Data podpisania: 2009-10-29
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej 5025 S w powiecie rybnickim
Kwota dofinansowania: 717 645,62 zł.
Koszt całkowity: 899 849,96 zł.
Beneficjent: Gmina Pilica
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-037/08-05; Nr projektu: 221; Data podpisania: 2009-10-20
Tytuł projektu: Przebudowa uzupełniającej sieci drogowej w Gminie Pilica - etap I
Kwota dofinansowania: 2 806 204,76 zł.
Koszt całkowity: 3 554 962,55 zł.
Beneficjent: Miasto Siemianowice Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-025/09-02; Nr projektu: 352; Data podpisania: 2009-09-07
Tytuł projektu: Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: 1-go Maja, Świerczewskiego, 27-go Stycznia, Powstańców w Siemianowicach Śląskich
Kwota dofinansowania: 1 271 445,71 zł.
Koszt całkowity: 1 787 014,01 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-066/08-04; Nr projektu: 240; Data podpisania: 2009-06-15
Tytuł projektu: Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju
Kwota dofinansowania: 3 364 611,32 zł.
Koszt całkowity: 6 746 916,08 zł.
Beneficjent: Miasto Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-089/08-02; Nr projektu: 235; Data podpisania: 2010-06-02
Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów po byłej KWK "Sosnowiec" - etap I: Przebudowa ul. Kombajnistów wraz z uzbrojeniem w Sosnowcu - etap II
Kwota dofinansowania: 2 790 323,29 zł.
Koszt całkowity: 10 127 541,39 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-167/09-02; Nr projektu: 741; Data podpisania: 2010-09-15
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4425S Czechowice-Zabrzeg-Międzyrzecze-Wapienica w miejscowości Międzyrzecze Górne
Kwota dofinansowania: 1 858 815,94 zł.
Koszt całkowity: 2 969 692,64 zł.
Beneficjent: Powiat Kłobucki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-155/09-03; Nr projektu: 725; Data podpisania: 2010-09-01
Tytuł projektu: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku granica z powiatem pajęczańskim- Więcki- Wąsosz
Kwota dofinansowania: 1 039 774,36 zł.
Koszt całkowity: 1 240 484,81 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-055/09-04; Nr projektu: 556; Data podpisania: 2010-04-12
Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego
Kwota dofinansowania: 5 851 992,05 zł.
Koszt całkowity: 9 107 260,02 zł.
Beneficjent: Gmina Łazy
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-149/08-03; Nr projektu: 839; Data podpisania: 2010-08-27
Tytuł projektu: Przebudowa ciągu dróg ul. Sportowa - Błędowska - Rolna w Niegowonicach i Niegowoniczkach szansą na poprawę dostępności i jakości sieci komunikacyjnej
Kwota dofinansowania: 1 495 996,43 zł.
Koszt całkowity: 1 759 996,00 zł.
Beneficjent: Powiat Raciborski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-073/08-02; Nr projektu: 248; Data podpisania: 2009-12-29
Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 – modernizacja drogi powiatowej nr 3512S
Kwota dofinansowania: 2 213 253,60 zł.
Koszt całkowity: 3 652 463,34 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-056/09-01; Nr projektu: 678; Data podpisania: 2010-09-01
Tytuł projektu: Przebudowa ciągu dróg powiatowych w gminach Rajcza, Milówka, Ujsoły
Kwota dofinansowania: 3 943 492,69 zł.
Koszt całkowity: 4 698 627,71 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-058/09-01; Nr projektu: 1040; Data podpisania: 2011-08-16
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania ulic Willowej, Szewczyka i Bieli w Rybniku na rondo
Kwota dofinansowania: 990 848,22 zł.
Koszt całkowity: 1 165 703,79 zł.
Beneficjent: Powiat Częstochowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-079/08-03; Nr projektu: 228; Data podpisania: 2009-08-24
Tytuł projektu: Poprawa połączenia pomiędzy DK1 i planowaną A1 poprzez przebudowę DP 1053 S w miejscowości Starcza
Kwota dofinansowania: 2 361 562,42 zł.
Koszt całkowity: 3 485 081,62 zł.
Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-060/09-05; Nr projektu: 804; Data podpisania: 2010-09-29
Tytuł projektu: Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem cichych asfaltów
Kwota dofinansowania: 1 967 888,72 zł.
Koszt całkowity: 2 323 747,54 zł.
Beneficjent: Gmina Chełm Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-103/08-05; Nr projektu: 217; Data podpisania: 2009-08-18
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Górnośląskiej w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem
Kwota dofinansowania: 1 534 264,61 zł.
Koszt całkowity: 1 944 983,63 zł.
Beneficjent: Powiat Częstochowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-053/09-04; Nr projektu: 523; Data podpisania: 2009-11-18
Tytuł projektu: Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1018 S Borowno (ul. Świerczewskiego) – Grabowa – do drogi krajowej nr 1
Kwota dofinansowania: 2 563 261,59 zł.
Koszt całkowity: 5 192 873,20 zł.
Beneficjent: Gmina Węgierska Górka
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-088/08-03; Nr projektu: 222; Data podpisania: 2010-05-25
Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych Doliny oraz Myce wraz z odwodnieniem łączących Cisiec z Żabnicą
Kwota dofinansowania: 995 627,24 zł.
Koszt całkowity: 1 235 170,54 zł.
Beneficjent: Powiat Cieszyński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-068/08-06; Nr projektu: 216; Data podpisania: 2009-07-31
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej 2627S na odcinku 2,6 km od DW 938 przez centrum Pruchnej w kierunku DK81
Kwota dofinansowania: 1 886 693,81 zł.
Koszt całkowity: 3 749 345,92 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-091/08-04; Nr projektu: 236; Data podpisania: 2009-07-20
Tytuł projektu: Budowa ul. Klimontowskiej w Sosnowcu w kierunku osiedla Kukułek, w tym: etap IV - od ul. Podhalańskiej do ul. Kanarków
Kwota dofinansowania: 3 332 493,90 zł.
Koszt całkowity: 6 466 627,84 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-138/08-03; Nr projektu: 212; Data podpisania: 2010-03-17
Tytuł projektu: Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ulicy Chryzantem do ulicy Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej - ulicy Serwin.
Kwota dofinansowania: 3 173 384,82 zł.
Koszt całkowity: 3 781 819,19 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Pszów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-044/09-02; Nr projektu: 525; Data podpisania: 2009-12-09
Tytuł projektu: Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa
Kwota dofinansowania: 2 590 437,78 zł.
Koszt całkowity: 3 802 705,56 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-050/09-06; Nr projektu: 462; Data podpisania: 2009-09-08
Tytuł projektu: Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski / Etap I
Kwota dofinansowania: 11 447 155,47 zł.
Koszt całkowity: 38 771 096,42 zł.
Beneficjent: Gmina Skoczów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-034/09-04; Nr projektu: 306; Data podpisania: 2009-09-02
Tytuł projektu: Przebudowa ciagu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie
Kwota dofinansowania: 3 139 363,60 zł.
Koszt całkowity: 4 487 755,04 zł.
Beneficjent: Powiat Częstochowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-164/09-02; Nr projektu: 739; Data podpisania: 2010-11-24
Tytuł projektu: Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego, tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1007 S Siedlec – do granicy Miasta Częstochowa i od granicy Miasta Częstochowa - Jaskrów
Kwota dofinansowania: 1 439 913,71 zł.
Koszt całkowity: 1 852 312,96 zł.
Beneficjent: GMINA GORZYCE
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-002/10-01; Nr projektu: 934; Data podpisania: 2010-12-29
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem
Kwota dofinansowania: 1 151 858,92 zł.
Koszt całkowity: 2 125 912,99 zł.
Beneficjent: Powiat Cieszyński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-153/09-04; Nr projektu: 680; Data podpisania: 2010-06-14
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej Goleszów - Hermanice - Ustroń
Kwota dofinansowania: 5 298 605,09 zł.
Koszt całkowity: 6 606 517,01 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-122/08-07; Nr projektu: 238; Data podpisania: 2009-11-30
Tytuł projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych
Kwota dofinansowania: 3 302 056,01 zł.
Koszt całkowity: 8 761 057,57 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-082/08-04; Nr projektu: 239; Data podpisania: 2009-08-31
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej etap II
Kwota dofinansowania: 3 512 263,85 zł.
Koszt całkowity: 10 936 809,33 zł.
Beneficjent: Powiat Myszkowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-034/08-02; Nr projektu: 836; Data podpisania: 2010-10-11
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3806S Moczydło - Trzebniów - Ludwinów - Gorzków
Kwota dofinansowania: 2 407 179,08 zł.
Koszt całkowity: 3 482 972,24 zł.
Beneficjent: Powiat Pszczyński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-068/09-03; Nr projektu: 1041; Data podpisania: 2011-08-16
Tytuł projektu: Poprawa układu komunikacyjnego w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Głównej wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika na odcinku od ul. Św. Anny do ul. Jeziornej
Kwota dofinansowania: 2 183 973,12 zł.
Koszt całkowity: 2 569 380,15 zł.
Beneficjent: Gmina Lubomia
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-001/10-03; Nr projektu: 933; Data podpisania: 2011-02-15
Tytuł projektu: Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syryni
Kwota dofinansowania: 958 234,51 zł.
Koszt całkowity: 1 127 334,72 zł.
Beneficjent: Gmina Godów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-157/09-04; Nr projektu: 731; Data podpisania: 2010-07-23
Tytuł projektu: Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie
Kwota dofinansowania: 7 905 269,64 zł.
Koszt całkowity: 9 646 943,67 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-087/09-02; Nr projektu: 842; Data podpisania: 2011-01-17
Tytuł projektu: Przebudowa ul. ks. Jana Gałeczki w Chorzowie - etap III
Kwota dofinansowania: 2 788 974,08 zł.
Koszt całkowity: 3 530 163,66 zł.
Beneficjent: Gmina Janów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-102/08-02; Nr projektu: 832; Data podpisania: 2010-10-20
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odciążenie skrzyżowania DK 46 i DW 793 poprzez modernizację ulicy Dębowej, Kosynierów, Zielonej w miejscowości Janów i Ponik
Kwota dofinansowania: 807 135,59 zł.
Koszt całkowity: 949 571,29 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-152/09-02; Nr projektu: 679; Data podpisania: 2010-06-14
Tytuł projektu: Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Gminach Czernichów, Gilowice, Łękawica i Ślemień
Kwota dofinansowania: 2 031 702,06 zł.
Koszt całkowity: 3 021 941,01 zł.
Beneficjent: Powiat Częstochowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-162/09-02; Nr projektu: 737; Data podpisania: 2010-12-13
Tytuł projektu: Obwodnica drogi DK 1 na odcinku Poczesna - Wrzosowa
Kwota dofinansowania: 3 369 687,97 zł.
Koszt całkowity: 6 799 760,04 zł.
Beneficjent: Gmina Ciasna
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-136/08-03; Nr projektu: 833; Data podpisania: 2010-10-15
Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych w Ciasnej i Sierakowie Śląskim - ulice: Sikorskiego, Brzozowa, Witosa i Stawowa
Kwota dofinansowania: 1 698 454,98 zł.
Koszt całkowity: 2 176 080,00 zł.
Beneficjent: Gmina Tarnowskie Góry
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-070/08-02; Nr projektu: 870; Data podpisania: 2011-01-26
Tytuł projektu: Budowa ul. Kruczej i ul. Grunwaldzkiej w Tarnowskich Górach
Kwota dofinansowania: 1 903 909,01 zł.
Koszt całkowity: 2 319 620,17 zł.
Beneficjent: Miasto Ustroń
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-134/09-02; Nr projektu: 808; Data podpisania: 2010-11-30
Tytuł projektu: Budowa ulicy zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą A. Brody w Ustroniu – etap II
Kwota dofinansowania: 1 310 462,10 zł.
Koszt całkowity: 1 848 774,03 zł.
Beneficjent: Miasto Gliwice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-114/09-02; Nr projektu: 799; Data podpisania: 2010-10-28
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Okulickiego oraz budowa odcinka drogi od ul. Andersa do ul. Sowińskiego – I etapu zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2 tj. pierwszej jezdni
Kwota dofinansowania: 4 007 303,58 zł.
Koszt całkowity: 13 237 205,46 zł.
Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-120/08-03; Nr projektu: 831; Data podpisania: 2010-09-07
Tytuł projektu: Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem cichych asfaltów
Kwota dofinansowania: 1 670 443,34 zł.
Koszt całkowity: 1 987 062,99 zł.
Beneficjent: Gmina Bieruń
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-008/08-04; Nr projektu: 214; Data podpisania: 2009-10-02
Tytuł projektu: Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia
Kwota dofinansowania: 2 655 881,42 zł.
Koszt całkowity: 4 551 527,89 zł.
Beneficjent: Powiat Cieszyński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-124/09-02; Nr projektu: 806; Data podpisania: 2011-01-18
Tytuł projektu: Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - II etap cz. 1 (Przebudowa ul. Bielskiej).
Kwota dofinansowania: 2 588 118,46 zł.
Koszt całkowity: 5 045 501,88 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-154/09-02; Nr projektu: 722; Data podpisania: 2010-12-13
Tytuł projektu: Przebudowa ciągu dróg powiatowych wraz z przebudową mostów w Gminie Łodygowice, Lipowa, Radziechowy-Wieprz i Węgierska Górka.
Kwota dofinansowania: 5 396 066,52 zł.
Koszt całkowity: 7 900 065,76 zł.
Beneficjent: Gmina Strumień
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-165/09-02; Nr projektu: 724; Data podpisania: 2010-08-24
Tytuł projektu: Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu
Kwota dofinansowania: 1 139 385,46 zł.
Koszt całkowity: 1 879 662,87 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-166/09-03; Nr projektu: 740; Data podpisania: 2010-09-15
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów w miejscowości Czaniec
Kwota dofinansowania: 2 515 368,55 zł.
Koszt całkowity: 3 429 333,29 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-091/09-02; Nr projektu: 1045; Data podpisania: 2011-09-01
Tytuł projektu: Budowa ul. Księżogórskiej w Radzionkowie – etap I
Kwota dofinansowania: 2 054 102,78 zł.
Koszt całkowity: 2 912 794,64 zł.
Beneficjent: Powiat Częstochowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-161/09-03; Nr projektu: 736; Data podpisania: 2010-11-24
Tytuł projektu: Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Konopiska-Blachownia
Kwota dofinansowania: 3 096 736,67 zł.
Koszt całkowity: 5 361 742,45 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-051/09-05; Nr projektu: 463; Data podpisania: 2009-09-08
Tytuł projektu: Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski / Etap II
Kwota dofinansowania: 11 507 150,16 zł.
Koszt całkowity: 21 579 005,58 zł.
Beneficjent: Powiat Kłobucki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-159/09-02; Nr projektu: 727; Data podpisania: 2010-09-01
Tytuł projektu: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Lipie - Zbrojewsko - Zajączki - Krzepice - DK 43 - Starokrzepice - granica z Powiatem Oleskim
Kwota dofinansowania: 2 242 390,03 zł.
Koszt całkowity: 3 029 582,70 zł.
Beneficjent: Powiat Cieszyński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-156/09-02; Nr projektu: 723; Data podpisania: 2010-09-08
Tytuł projektu: Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez przebudowę drogi powiatowej - ul. Bielska w Skoczowie
Kwota dofinansowania: 4 363 491,41 zł.
Koszt całkowity: 5 687 758,66 zł.
Beneficjent: Powiat Częstochowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-047/09-03; Nr projektu: 460; Data podpisania: 2009-11-18
Tytuł projektu: Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S (ul. Żwirki i Wigury) w m. Widzów.
Kwota dofinansowania: 1 683 932,59 zł.
Koszt całkowity: 3 368 079,45 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-077/09-03; Nr projektu: 841; Data podpisania: 2010-09-29
Tytuł projektu: Budowa drogi dostępowej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu
Kwota dofinansowania: 3 866 875,31 zł.
Koszt całkowity: 7 878 518,58 zł.
Beneficjent: Gmina Myszków
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-036/09-02; Nr projektu: 1038; Data podpisania: 2011-08-26
Tytuł projektu: Budowa drogi w ulicy Kochanowskiego w Myszkowie wraz z kanalizacja deszczową i kanalizacją sanitarną oraz wodociągiem.
Kwota dofinansowania: 1 234 384,44 zł.
Koszt całkowity: 3 196 983,18 zł.
Beneficjent: Powiat Wodzisławski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-150/09-03; Nr projektu: 681; Data podpisania: 2010-06-14
Tytuł projektu: Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933
Kwota dofinansowania: 11 237 125,64 zł.
Koszt całkowity: 15 488 970,92 zł.
Beneficjent: Gmina Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-088/09-03; Nr projektu: 809; Data podpisania: 2010-12-13
Tytuł projektu: Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką w Cieszynie
Kwota dofinansowania: 4 078 113,24 zł.
Koszt całkowity: 6 337 334,21 zł.
Beneficjent: Powiat Częstochowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-049/09-03; Nr projektu: 524; Data podpisania: 2009-12-08
Tytuł projektu: Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa dróg powiatowych nr 1031 S od DK-91 – Zberezka – Zawada i nr 1032 S Zawada – Konary – Pacierzów
Kwota dofinansowania: 2 958 215,01 zł.
Koszt całkowity: 7 348 230,11 zł.
Beneficjent: Gmina Koniecpol
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-057/09-03; Nr projektu: 807; Data podpisania: 2010-12-31
Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowościach: Rudniki i Zaróg
Kwota dofinansowania: 1 533 485,66 zł.
Koszt całkowity: 1 804 100,78 zł.
Beneficjent: Powiat Kłobucki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-160/09-03; Nr projektu: 728; Data podpisania: 2010-09-01
Tytuł projektu: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice - Waleńczów - DK-43 - Brzezinki - Wilkowiecko - Danków
Kwota dofinansowania: 609 758,46 zł.
Koszt całkowity: 2 573 283,96 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-089/09-02; Nr projektu: 803; Data podpisania: 2010-10-01
Tytuł projektu: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 - przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Kwota dofinansowania: 3 776 951,22 zł.
Koszt całkowity: 4 614 359,96 zł.
Beneficjent: Gmina Wilkowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-110/09-03; Nr projektu: 805; Data podpisania: 2010-11-18
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego i ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice
Kwota dofinansowania: 3 796 423,85 zł.
Koszt całkowity: 6 378 955,76 zł.
Beneficjent: Powiat Cieszyński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-069/08-06; Nr projektu: 213; Data podpisania: 2009-09-18
Tytuł projektu: Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1 – I etap, część 2.
Kwota dofinansowania: 2 381 300,44 zł.
Koszt całkowity: 5 228 263,06 zł.
Beneficjent: Powiat Pszczyński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-025/08-03; Nr projektu: 229; Data podpisania: 2010-06-01
Tytuł projektu: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg powiatowych - ulic Wiejskiej, Bieruńskiej i Górnośląskiej w Miedźnej i Gilowicach.
Kwota dofinansowania: 3 303 201,40 zł.
Koszt całkowity: 5 601 728,25 zł.
Beneficjent: Gmina Strumień
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-111/09-02; Nr projektu: 810; Data podpisania: 2011-02-08
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi 611024 S w miejscowości Strumień
Kwota dofinansowania: 1 245 572,64 zł.
Koszt całkowity: 2 333 920,10 zł.
Beneficjent: Gmina Mierzęcice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-153/08-04; Nr projektu: 837; Data podpisania: 2011-03-03
Tytuł projektu: I etap budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu
Kwota dofinansowania: 495 571,39 zł.
Koszt całkowity: 638 517,43 zł.
Beneficjent: Gmina Siewierz
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-004/15-02; Nr projektu: 1798; Data podpisania: 2015-11-30
Tytuł projektu: Budowa drogi gminnej dla obsługi dzielnicy Siewierz Jeziorna w Siewierzu
Kwota dofinansowania: 590 019,42 zł.
Koszt całkowity: 679 949,94 zł.
Beneficjent: Gmina Bojszowy
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-074/09-03; Nr projektu: 1421; Data podpisania: 2013-04-25
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Św. Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej
Kwota dofinansowania: 1 987 936,22 zł.
Koszt całkowity: 2 610 402,62 zł.
Beneficjent: Miasto Radlin
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-010/11-02; Nr projektu: 1256; Data podpisania: 2012-06-26
Tytuł projektu: Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II
Kwota dofinansowania: 640 046,22 zł.
Koszt całkowity: 839 492,40 zł.
Beneficjent: Powiat Częstochowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-163/09-02; Nr projektu: 738; Data podpisania: 2010-11-24
Tytuł projektu: Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego – przebudowa drogi powiatowej 1059S DK-91 – Rudniki Nowe – Kościelec – DK-1
Kwota dofinansowania: 2 485 072,43 zł.
Koszt całkowity: 2 924 329,57 zł.
Beneficjent: Powiat Pszczyński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-024/08-03; Nr projektu: 225; Data podpisania: 2010-05-31
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Pszczyna poprzez przebudowę drogi powiatowej – ulicy Hodowców w Wiśle Wielkiej
Kwota dofinansowania: 2 917 970,52 zł.
Koszt całkowity: 4 508 502,53 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-063/09-04; Nr projektu: 1039; Data podpisania: 2011-09-02
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze
Kwota dofinansowania: 3 789 137,63 zł.
Koszt całkowity: 5 419 582,98 zł.
Beneficjent: Gmina Lubliniec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-103/09-03; Nr projektu: 1042; Data podpisania: 2011-09-26
Tytuł projektu: Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C. Skłodowskiej i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego
Kwota dofinansowania: 1 518 798,32 zł.
Koszt całkowity: 2 045 937,08 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-075/09-03; Nr projektu: 801; Data podpisania: 2011-07-25
Tytuł projektu: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej
Kwota dofinansowania: 4 030 459,18 zł.
Koszt całkowity: 12 830 443,96 zł.
Beneficjent: Gmina Bieruń
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-061/09-03; Nr projektu: 1043; Data podpisania: 2011-08-12
Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika Łysina)
Kwota dofinansowania: 1 555 836,10 zł.
Koszt całkowity: 1 839 912,02 zł.
Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-002/12-02; Nr projektu: 1424; Data podpisania: 2013-04-03
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem cichych asfaltów
Kwota dofinansowania: 1 012 825,36 zł.
Koszt całkowity: 1 219 579,69 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-005/11-03; Nr projektu: 1095; Data podpisania: 2011-10-14
Tytuł projektu: Przebudowa ul.Waryńskiego (4425S)
Kwota dofinansowania: 4 676 493,35 zł.
Koszt całkowity: 5 092 463,49 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-006/11-04; Nr projektu: 1096; Data podpisania: 2011-09-27
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Bielskiej w Ligocie (4426S)
Kwota dofinansowania: 5 029 449,53 zł.
Koszt całkowity: 5 411 265,06 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-008/11-04; Nr projektu: 1098; Data podpisania: 2011-10-14
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Czechowickiej (4428S)
Kwota dofinansowania: 2 879 151,87 zł.
Koszt całkowity: 3 289 607,88 zł.
Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-001/12-04; Nr projektu: 1334; Data podpisania: 2012-10-12
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem cichych asfaltów
Kwota dofinansowania: 4 736 989,63 zł.
Koszt całkowity: 5 632 189,99 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-116/09-03; Nr projektu: 1244; Data podpisania: 2012-12-24
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej 4479S Czaniec - Roczyny - Andrychów
Kwota dofinansowania: 1 624 489,17 zł.
Koszt całkowity: 2 407 621,12 zł.
Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-001/11-03; Nr projektu: 1091; Data podpisania: 2011-09-27
Tytuł projektu: Modernizacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu
Kwota dofinansowania: 2 999 888,57 zł.
Koszt całkowity: 3 068 115,44 zł.
Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-002/11-03; Nr projektu: 1092; Data podpisania: 2011-09-27
Tytuł projektu: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu
Kwota dofinansowania: 2 968 173,60 zł.
Koszt całkowity: 2 968 173,60 zł.
Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-003/11-03; Nr projektu: 1093; Data podpisania: 2011-09-27
Tytuł projektu: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu
Kwota dofinansowania: 3 365 700,22 zł.
Koszt całkowity: 3 365 700,23 zł.
Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-004/11-03; Nr projektu: 1094; Data podpisania: 2011-09-27
Tytuł projektu: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu
Kwota dofinansowania: 1 972 350,19 zł.
Koszt całkowity: 1 972 350,19 zł.
Beneficjent: Gmina Sławków
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-062/09-04; Nr projektu: 1044; Data podpisania: 2011-08-23
Tytuł projektu: Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zawalną w Sławkowie
Kwota dofinansowania: 1 244 513,72 zł.
Koszt całkowity: 1 652 004,65 zł.
Beneficjent: Gmina Bobrowniki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-126/09-01; Nr projektu: 1585; Data podpisania: 2014-05-30
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej na ul. Zacisze w Rogoźniku
Kwota dofinansowania: 405 257,83 zł.
Koszt całkowity: 633 523,23 zł.
Beneficjent: Powiat Cieszyński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-009/11-04; Nr projektu: 1272; Data podpisania: 2012-06-29
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej 2636S w Zabłociu
Kwota dofinansowania: 2 701 755,34 zł.
Koszt całkowity: 4 148 023,84 zł.
Beneficjent: Gmina Gorzyce
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-085/09-01; Nr projektu: 1604; Data podpisania: 2014-07-02
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej ulicy 27 Marca w Turzy Śląskiej wraz z odwodnieniem
Kwota dofinansowania: 745 966,41 zł.
Koszt całkowity: 1 553 917,56 zł.
Beneficjent: Gmina Suszec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-119/09-02; Nr projektu: 1602; Data podpisania: 2014-06-13
Tytuł projektu: Przebudowa ulic Szkolnej i Napieralskiego w Rudziczce
Kwota dofinansowania: 1 696 915,69 zł.
Koszt całkowity: 2 021 099,97 zł.
Beneficjent: GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-139/09-02; Nr projektu: 1670; Data podpisania: 2014-09-17
Tytuł projektu: Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik w gminie Radziechowy – Wieprz
Kwota dofinansowania: 707 991,07 zł.
Koszt całkowity: 832 930,68 zł.
Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-002/14-02; Nr projektu: 1651; Data podpisania: 2014-09-03
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika
Kwota dofinansowania: 693 935,72 zł.
Koszt całkowity: 816 394,97 zł.
Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-003/14-02; Nr projektu: 1652; Data podpisania: 2014-09-03
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika
Kwota dofinansowania: 129 871,48 zł.
Koszt całkowity: 152 789,98 zł.
Beneficjent: Powiat Gliwicki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-041/15-00; Nr projektu: 1804; Data podpisania: 2015-12-14
Tytuł projektu: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie
Kwota dofinansowania: 210 694,53 zł.
Koszt całkowity: 324 045,73 zł.
Beneficjent: Gmina Ciasna
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-129/09-01; Nr projektu: 1603; Data podpisania: 2014-07-02
Tytuł projektu: Przebudowa sieci drogowej w Ciasnej i Sierakowie Śląskim, gmina Ciasna etap II ulice Nowa, 22 lipca, Szyszków i ul. Ks. Twardocha
Kwota dofinansowania: 2 020 193,79 zł.
Koszt całkowity: 3 189 237,44 zł.
Beneficjent: Gmina Wyry
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-059/09-02; Nr projektu: 1704; Data podpisania: 2015-02-16
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach
Kwota dofinansowania: 1 254 858,51 zł.
Koszt całkowity: 2 032 242,01 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-001/13-04; Nr projektu: 1573; Data podpisania: 2014-05-21
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej (4426 S) ul. Bielskiej z ulicami Zabrzeską , Bronowską i Wapienicką w Ligocie
Kwota dofinansowania: 2 183 586,56 zł.
Koszt całkowity: 2 624 578,95 zł.
Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-003/15-01; Nr projektu: 1797; Data podpisania: 2015-11-23
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem cichych asfaltów
Kwota dofinansowania: 1 692 385,53 zł.
Koszt całkowity: 1 991 041,80 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-008/15-01; Nr projektu: 1846; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Jastrzębiu-Zdroju
Kwota dofinansowania: 321 486,35 zł.
Koszt całkowity: 934 988,61 zł.
Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-002/15-01; Nr projektu: 1823; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów
Kwota dofinansowania: 503 904,20 zł.
Koszt całkowity: 706 341,75 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-001/14-02; Nr projektu: 1650; Data podpisania: 2014-08-29
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S, ul. Bestwińska w Czechowicach - Dziedzicach
Kwota dofinansowania: 1 152 095,07 zł.
Koszt całkowity: 1 355 405,97 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-007/11-03; Nr projektu: 1097; Data podpisania: 2011-10-25
Tytuł projektu: Most nad rzeką Iłownica w ciągu ul.Waryńskiego (4425S)
Kwota dofinansowania: 3 556 976,88 zł.
Koszt całkowity: 3 556 976,88 zł.
Beneficjent: Gmina Kłobuck
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-122/09-03; Nr projektu: 1601; Data podpisania: 2014-07-10
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Teligi w Kłobucku
Kwota dofinansowania: 1 402 772,94 zł.
Koszt całkowity: 2 390 418,51 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-014/15-01; Nr projektu: 1811; Data podpisania: 2015-12-08
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do granicy z Miastem Chorzów
Kwota dofinansowania: 1 622 970,45 zł.
Koszt całkowity: 1 633 902,34 zł.
Beneficjent: Gmina Tarnowskie Góry
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-031/15-01; Nr projektu: 1843; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach
Kwota dofinansowania: 876 685,67 zł.
Koszt całkowity: 876 685,67 zł.
Beneficjent: Gmina Siemianowice Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-032/15-02; Nr projektu: 1840; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami - skrzyżowania ulic: Oświęcimska, Maciejkowicka i Kościelna w Siemianowicach Śląskich
Kwota dofinansowania: 2 588 591,61 zł.
Koszt całkowity: 2 592 835,11 zł.
Beneficjent: Miasto Rydułtowy
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-025/15-02; Nr projektu: 1822; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Modernizacja ulicy Stanisława Ligonia w Rydułtowach
Kwota dofinansowania: 643 116,83 zł.
Koszt całkowity: 862 887,88 zł.
Beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-036/15-01; Nr projektu: 1842; Data podpisania: 2016-01-29
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do skrzyżowania z ul. Piecucha (prawa strona - kierunek S1, Huta Katowice)
Kwota dofinansowania: 3 202 909,58 zł.
Koszt całkowity: 3 257 648,96 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-012/15-01; Nr projektu: 1841; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Brzozowej w Świętochłowicach.
Kwota dofinansowania: 1 449 703,96 zł.
Koszt całkowity: 1 449 703,97 zł.
Beneficjent: Miasto Będzin
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-063/15-02; Nr projektu: 1854; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Kwota dofinansowania: 2 906 960,07 zł.
Koszt całkowity: 3 349 513,42 zł.
Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-007/15-02; Nr projektu: 1853; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Budowa i rozbudowa dróg gminnych w ramach realizacji budowy Drogi Głównej Południowej Etap II w Jastrzębiu-Zdroju
Kwota dofinansowania: 3 209 800,95 zł.
Koszt całkowity: 3 335 135,80 zł.
Beneficjent: Gmina Godów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-056/15-02; Nr projektu: 1828; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Remont ulicy Wiejskiej w Podbuczu
Kwota dofinansowania: 380 696,30 zł.
Koszt całkowity: 399 116,05 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Mysłowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-020/15-01; Nr projektu: 1839; Data podpisania: 2016-02-05
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Partyzantów w Mysłowicach.
Kwota dofinansowania: 646 757,84 zł.
Koszt całkowity: 726 483,01 zł.
Beneficjent: Gmina Knurów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-038/15-02; Nr projektu: 1801; Data podpisania: 2015-12-14
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Lotników w Knurowie
Kwota dofinansowania: 964 075,63 zł.
Koszt całkowity: 1 137 940,18 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Mysłowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-022/15-02; Nr projektu: 1837; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy PCK w Mysłowicach wraz z infrastrukturą.
Kwota dofinansowania: 2 309 312,88 zł.
Koszt całkowity: 2 324 097,30 zł.
Beneficjent: Powiat Zawierciański
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-039/15-02; Nr projektu: 1810; Data podpisania: 2015-12-08
Tytuł projektu: Budowa ronda na drodze powiatowej nr 1767 S Pilica – Żarnowiec.
Kwota dofinansowania: 1 234 814,11 zł.
Koszt całkowity: 3 437 788,78 zł.
Beneficjent: Powiat Gliwicki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-040/15-01; Nr projektu: 1824; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2916 S Żernica-Smolnica – odcinek od km 5+500 do km 6+000
Kwota dofinansowania: 764 385,97 zł.
Koszt całkowity: 811 427,16 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-042/15-02; Nr projektu: 1793; Data podpisania: 2015-11-30
Tytuł projektu: Budowa drogi gminnej z chodnikiem i kanalizacją deszczową w Czerwionce-Leszczynach.
Kwota dofinansowania: 1 007 927,61 zł.
Koszt całkowity: 1 007 927,61 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-033/15-01; Nr projektu: 1844; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania ulic Nałkowskiej i Obwodnicy Północnej w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 1 258 431,54 zł.
Koszt całkowity: 1 344 404,10 zł.
Beneficjent: Gmina Bieruń
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-053/15-01; Nr projektu: 1800; Data podpisania: 2015-11-30
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Granitowej w ramach poprawy dostępności do największego zakładu pracy w gminie Bieruń: KWK „Piast”.
Kwota dofinansowania: 883 099,72 zł.
Koszt całkowity: 956 879,71 zł.
Beneficjent: Gmina Buczkowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-029/15-02; Nr projektu: 1799; Data podpisania: 2015-11-23
Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej 4404S w Buczkowicach.
Kwota dofinansowania: 1 306 850,82 zł.
Koszt całkowity: 1 399 705,47 zł.
Beneficjent: Miasto Racibórz
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-009/15-01; Nr projektu: 1834; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa ulic Zamkowej i Brzozowej w Raciborzu
Kwota dofinansowania: 1 577 261,39 zł.
Koszt całkowity: 1 795 846,24 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-051/15-01; Nr projektu: 1814; Data podpisania: 2015-12-14
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka
Kwota dofinansowania: 2 630 690,95 zł.
Koszt całkowity: 4 325 368,02 zł.
Beneficjent: Gmina Rędziny
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-018/15-01; Nr projektu: 1825; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych – ulic: Prusa i Herberta w Rędzinach
Kwota dofinansowania: 734 623,67 zł.
Koszt całkowity: 773 476,21 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-049/15-02; Nr projektu: 1802; Data podpisania: 2015-12-02
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach, wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo. Część II – rondo
Kwota dofinansowania: 2 109 641,33 zł.
Koszt całkowity: 2 557 543,24 zł.
Beneficjent: Gmina Chełm Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-034/15-02; Nr projektu: 1830; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Budowa ulicy Dębowej w Chełmie Śląskim - Etap II
Kwota dofinansowania: 607 031,23 zł.
Koszt całkowity: 943 879,01 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-070/15-02; Nr projektu: 1803; Data podpisania: 2015-12-15
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Sobieskiego w Radzionkowie
Kwota dofinansowania: 550 917,47 zł.
Koszt całkowity: 561 987,47 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-074/15-02; Nr projektu: 1815; Data podpisania: 2015-12-22
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Gabriela Narutowicza - Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną - Etap II i roboty uzupełniające do etapu I
Kwota dofinansowania: 384 918,76 zł.
Koszt całkowity: 520 983,12 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-076/15-02; Nr projektu: 1832; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania z ul. Kalinową
Kwota dofinansowania: 946 765,78 zł.
Koszt całkowity: 953 862,15 zł.
Beneficjent: Gmina Myszków
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-058/15-02; Nr projektu: 1826; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Budowa dróg w ulicach Myśliwska, Zajecza, Sarnia, Lisia, Rysia oraz parkingu przy ul. Granicznej
Kwota dofinansowania: 818 905,11 zł.
Koszt całkowity: 997 530,97 zł.
Beneficjent: Gmina Knurów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-037/15-02; Nr projektu: 1820; Data podpisania: 2016-01-21
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego
Kwota dofinansowania: 967 370,70 zł.
Koszt całkowity: 1 068 677,76 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-120/09-02; Nr projektu: 1583; Data podpisania: 2014-06-06
Tytuł projektu: Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 2 983 498,45 zł.
Koszt całkowity: 5 212 072,12 zł.
Beneficjent: Gmina Krzepice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-107/09-02; Nr projektu: 1669; Data podpisania: 2014-10-16
Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych w ulicach Szkolna i Słowackiego w Krzepicach
Kwota dofinansowania: 596 981,77 zł.
Koszt całkowity: 846 662,00 zł.
Beneficjent: Miasto Jaworzno
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-104/09-03; Nr projektu: 800; Data podpisania: 2010-10-28
Tytuł projektu: Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w Jaworznie, Etap IV „Miasto Twarzą do Autostrady”
Kwota dofinansowania: 3 663 459,67 zł.
Koszt całkowity: 10 960 981,31 zł.
Beneficjent: Powiat Mikołowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-044/08-02; Nr projektu: 1746; Data podpisania: 2015-04-30
Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania – II etap (małe rondo) ul. Wiosny Ludów, Bukowiny, Św. Wawrzyńca w Orzeszu
Kwota dofinansowania: 544 988,95 zł.
Koszt całkowity: 641 163,48 zł.
Beneficjent: Gmina Lipowa
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-079/09-01; Nr projektu: 1668; Data podpisania: 2015-02-16
Tytuł projektu: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych oraz budowa kładki dla pieszych w miejscowościach Lipowa i Twardorzeczka w Gminie Lipowa
Kwota dofinansowania: 1 845 254,80 zł.
Koszt całkowity: 2 176 683,00 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Mysłowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-023/15-03; Nr projektu: 1850; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Wybickiego w Mysłowicach.
Kwota dofinansowania: 620 973,45 zł.
Koszt całkowity: 645 091,92 zł.
Beneficjent: Gmina Czernichów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-130/09-02; Nr projektu: 1764; Data podpisania: 2015-06-10
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Górskiej - drogi dojazdowej na górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim
Kwota dofinansowania: 1 930 754,74 zł.
Koszt całkowity: 2 338 242,61 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-013/15-02; Nr projektu: 1851; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach
Kwota dofinansowania: 1 424 871,89 zł.
Koszt całkowity: 1 497 490,28 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-075/15-03; Nr projektu: 1852; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa przejścia podziemnego w Sosnowcu - ul. 3 Maja - Poczta
Kwota dofinansowania: 903 573,43 zł.
Koszt całkowity: 904 232,71 zł.
Beneficjent: Gmina Wilkowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-062/15-01; Nr projektu: 1794; Data podpisania: 2015-12-02
Tytuł projektu: Przebudowa drogi ulica Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice
Kwota dofinansowania: 4 060 167,95 zł.
Koszt całkowity: 6 823 677,68 zł.
Beneficjent: Gmina Bieruń
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-004/14-04; Nr projektu: 1731; Data podpisania: 2015-04-30
Tytuł projektu: Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej – odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną 326 m w km 0+201 do 0+527.
Kwota dofinansowania: 870 025,87 zł.
Koszt całkowity: 1 038 417,85 zł.
Beneficjent: Gmina Pawłowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-143/09-01; Nr projektu: 1586; Data podpisania: 2014-06-06
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Rolników w Golasowicach wraz z kanalizacją deszczową
Kwota dofinansowania: 904 575,10 zł.
Koszt całkowity: 1 105 442,00 zł.
Beneficjent: Gmina Świętochłowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-016/15-02; Nr projektu: 1835; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa i remont Alei Parkowej w Świętochłowicach.
Kwota dofinansowania: 2 992 397,96 zł.
Koszt całkowity: 3 344 756,70 zł.
Beneficjent: Gmina Rędziny
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-017/15-02; Nr projektu: 1806; Data podpisania: 2015-11-25
Tytuł projektu: Budowa drogi gminnej ul. Bankowej w miejscowości Rędziny
Kwota dofinansowania: 400 633,51 zł.
Koszt całkowity: 586 446,33 zł.
Beneficjent: Gmina Godów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-055/15-03; Nr projektu: 1831; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Remont ulicy Skotnickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Łaziskach
Kwota dofinansowania: 1 020 969,31 zł.
Koszt całkowity: 1 063 427,34 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-065/15-02; Nr projektu: 1847; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Ks. L. Tunkla w Rudzie Śląskiej
Kwota dofinansowania: 3 900 695,04 zł.
Koszt całkowity: 3 998 140,44 zł.
Beneficjent: Gmina Piekary Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-043/15-03; Nr projektu: 1848; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Pod Lipami w Piekarach Śląskich na odcinku od DW 911 do granicy z miastem Radzionków
Kwota dofinansowania: 875 703,62 zł.
Koszt całkowity: 875 703,62 zł.
Beneficjent: Gmina Bieruń
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-001/15-03; Nr projektu: 1773; Data podpisania: 2015-08-31
Tytuł projektu: Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej 1193 m w km 0+000 do 0+1193
Kwota dofinansowania: 2 402 371,53 zł.
Koszt całkowity: 2 862 196,90 zł.
Beneficjent: Miasto Racibórz
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-010/15-02; Nr projektu: 1817; Data podpisania: 2015-12-02
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Nowej w Raciborzu
Kwota dofinansowania: 745 651,39 zł.
Koszt całkowity: 841 818,02 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Mysłowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-019/15-03; Nr projektu: 1849; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach.
Kwota dofinansowania: 921 527,93 zł.
Koszt całkowity: 1 078 156,70 zł.
Beneficjent: Gmina Myszków
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-096/09-03; Nr projektu: 1584; Data podpisania: 2014-06-13
Tytuł projektu: Przebudowa drogi w ulicy Jedwabnej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową
Kwota dofinansowania: 2 259 040,09 zł.
Koszt całkowity: 2 799 390,35 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-057/15-02; Nr projektu: 1796; Data podpisania: 2015-11-25
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Isep w Żywcu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr1428S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna,celem usprawnienia połączeń komunikacyjnych na terenie Powiatu Żywieckiego
Kwota dofinansowania: 571 017,65 zł.
Koszt całkowity: 8 841 664,65 zł.
Beneficjent: Powiat Częstochowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-027/15-02; Nr projektu: 1792; Data podpisania: 2015-12-11
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji poprzez przebudowę mostu tymczasowego na obiekt inżynierski klasy A w ciągu drogi powiatowej 1087 S Nowa Wieś – Dąbrowa Zielona
Kwota dofinansowania: 252 179,81 zł.
Koszt całkowity: 515 154,58 zł.
Beneficjent: Powiat Raciborski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-035/15-02; Nr projektu: 1855; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ciągu pieszego przy ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu
Kwota dofinansowania: 191 806,17 zł.
Koszt całkowity: 400 677,34 zł.
Beneficjent: Powiat Częstochowski
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-028/15-02; Nr projektu: 1818; Data podpisania: 2016-02-10
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji poprzez przebudowę mostu tymczasowego na obiekt inżynierski klasy A w ciągu drogi powiatowej 1008 S Cykarzew – Rybna
Kwota dofinansowania: 423 325,63 zł.
Koszt całkowity: 841 432,24 zł.
Beneficjent: Gmina Radzionków
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-071/15-04; Nr projektu: 1819; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Miła, Barbórki, Wiktorii w Radzionkowie
Kwota dofinansowania: 798 445,45 zł.
Koszt całkowity: 836 440,45 zł.
Beneficjent: Gmina Pilchowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-064/15-03; Nr projektu: 1829; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowska w Żernicy
Kwota dofinansowania: 519 965,32 zł.
Koszt całkowity: 817 481,16 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-046/15-04; Nr projektu: 1807; Data podpisania: 2015-12-15
Tytuł projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie
Kwota dofinansowania: 3 206 599,10 zł.
Koszt całkowity: 3 602 453,75 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-005/15-02; Nr projektu: 1812; Data podpisania: 2015-11-30
Tytuł projektu: Budowa tunelu pod DK-1 w Tychach wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków
Kwota dofinansowania: 4 092 256,76 zł.
Koszt całkowity: 13 677 931,30 zł.
Beneficjent: Gmina Suszec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-069/15-03; Nr projektu: 1805; Data podpisania: 2015-11-19
Tytuł projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Spacerowej w Kobielicach i Granicznej w Radostowicach
Kwota dofinansowania: 1 501 527,62 zł.
Koszt całkowity: 2 516 601,78 zł.
Beneficjent: Miasto Ustroń
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-067/15-03; Nr projektu: 1809; Data podpisania: 2015-12-18
Tytuł projektu: Rozbudowa ulicy Długiej w Ustroniu
Kwota dofinansowania: 1 628 222,14 zł.
Koszt całkowity: 1 695 911,19 zł.
Beneficjent: Gmina Mszana
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-047/15-02; Nr projektu: 1795; Data podpisania: 2015-12-16
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Szkolnej w Połomi wraz z budową chodnika i przebudową włączenia do DW 930
Kwota dofinansowania: 479 937,66 zł.
Koszt całkowity: 1 325 794,67 zł.
Beneficjent: Gmina Lubliniec
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-061/15-03; Nr projektu: 1827; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Modernizacja nawierzchni ul. Szafera i Dzierżonia w Lublińcu
Kwota dofinansowania: 1 515 287,54 zł.
Koszt całkowity: 1 691 756,09 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-044/15-02; Nr projektu: 1836; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ul.Raciborskiej do ul.Racławickiej w Rybniku
Kwota dofinansowania: 4 126 025,01 zł.
Koszt całkowity: 7 866 349,41 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-006/15-01; Nr projektu: 1838; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej
Kwota dofinansowania: 3 953 462,57 zł.
Koszt całkowity: 8 295 583,53 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-050/15-01; Nr projektu: 1833; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej – etap IVB1 i IVB2
Kwota dofinansowania: 4 033 719,83 zł.
Koszt całkowity: 11 415 831,37 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-066/15-02; Nr projektu: 1816; Data podpisania: 2015-12-16
Tytuł projektu: Przebudowa mostu w ciągu ul. Poniatowskiego w Rudzie Śląskiej
Kwota dofinansowania: 1 650 010,60 zł.
Koszt całkowity: 2 522 741,60 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Pszów
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-011/15-02; Nr projektu: 1821; Data podpisania: 2016-01-14
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie
Kwota dofinansowania: 1 075 487,08 zł.
Koszt całkowity: 1 081 858,50 zł.
Beneficjent: Gmina Krzyżanowice
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-052/15-03; Nr projektu: 1808; Data podpisania: 2015-12-14
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Długiej w Zabełkowie
Kwota dofinansowania: 1 003 979,63 zł.
Koszt całkowity: 1 003 979,63 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-045/15-01; Nr projektu: 1813; Data podpisania: 2015-11-19
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do łącznika Tkoczów - Małachowskiego
Kwota dofinansowania: 3 954 051,08 zł.
Koszt całkowity: 6 387 981,99 zł.
VII.2
[19] Transport publiczny
Suma dof.: 471 183 782,25 zł.
VII.2.0
[19] ---
Suma dof.: 471 183 782,25 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-003/09-02; Nr projektu: 1037; Data podpisania: 2011-12-06
Tytuł projektu: Zmniejszenie wpływu na środowisko i poprawa jakości transportu na obszarze obsługiwanym przez PKM Katowice przez zakup nowych autobusów niskopodłogowych przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych
Kwota dofinansowania: 12 660 156,90 zł.
Koszt całkowity: 18 800 895,00 zł.
Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-017/09-03; Nr projektu: 572; Data podpisania: 2010-03-01
Tytuł projektu: Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą
Kwota dofinansowania: 4 650 582,83 zł.
Koszt całkowity: 6 764 789,57 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-008/09-02; Nr projektu: 931; Data podpisania: 2011-03-23
Tytuł projektu: Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego, poprawiających jakość transportu publicznego w Bielsku - Białej.
Kwota dofinansowania: 14 873 005,83 zł.
Koszt całkowity: 23 078 834,79 zł.
Beneficjent: Powiat Bielski
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-015/09-05; Nr projektu: 575; Data podpisania: 2010-03-25
Tytuł projektu: Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego
Kwota dofinansowania: 14 136 096,92 zł.
Koszt całkowity: 18 292 074,00 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-022/09-03; Nr projektu: 574; Data podpisania: 2010-03-19
Tytuł projektu: Zakup nowoczesnego taboru autobusowego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie
Kwota dofinansowania: 18 733 335,82 zł.
Koszt całkowity: 27 148 337,68 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-005/09-04; Nr projektu: 932; Data podpisania: 2011-06-03
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO - 5
Kwota dofinansowania: 4 496 582,73 zł.
Koszt całkowity: 5 603 880,47 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-012/09-04; Nr projektu: 576; Data podpisania: 2010-03-25
Tytuł projektu: Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik
Kwota dofinansowania: 2 649 334,46 zł.
Koszt całkowity: 3 159 670,19 zł.
Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-014/09-03; Nr projektu: 570; Data podpisania: 2010-05-18
Tytuł projektu: Zakup składów tramwajowych dla potrzeb nowej linii tramwajowej w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 35 045 500,00 zł.
Koszt całkowity: 50 712 900,00 zł.
Beneficjent: Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-007/09-03; Nr projektu: 986; Data podpisania: 2011-06-13
Tytuł projektu: Przystanek Europa - regionalne centrum obsługi pasażerskiej w Tarnowskich Górach
Kwota dofinansowania: 10 425 253,20 zł.
Koszt całkowity: 20 152 029,11 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. w Świerklańcu
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-016/09-04; Nr projektu: 571; Data podpisania: 2010-05-07
Tytuł projektu: Poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup taboru komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. w Świerklańcu
Kwota dofinansowania: 34 792 545,48 zł.
Koszt całkowity: 51 276 071,37 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-013/09-03; Nr projektu: 569; Data podpisania: 2010-07-30
Tytuł projektu: Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno.
Kwota dofinansowania: 68 156 344,02 zł.
Koszt całkowity: 80 335 706,15 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-001/09-03; Nr projektu: 18; Data podpisania: 2010-05-18
Tytuł projektu: Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza - etap I Tychy Miasto – Katowice
Kwota dofinansowania: 24 307 515,00 zł.
Koszt całkowity: 28 770 168,70 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-011/09-01; Nr projektu: 1592; Data podpisania: 2014-06-13
Tytuł projektu: Rozbudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych
Kwota dofinansowania: 369 997,66 zł.
Koszt całkowity: 596 802,67 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe TRANSGÓR S.A.
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-019/09-02; Nr projektu: 1395; Data podpisania: 2013-02-28
Tytuł projektu: Inwestycja w nowoczesny tabor autobusowy sposobem na poprawę jakości komunikacji miejskiej w Rybniku
Kwota dofinansowania: 9 976 820,10 zł.
Koszt całkowity: 16 081 299,01 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o z siedzibą w Raciborzu
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-009/09-05; Nr projektu: 573; Data podpisania: 2010-03-15
Tytuł projektu: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.
Kwota dofinansowania: 6 629 628,18 zł.
Koszt całkowity: 11 722 517,44 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-010/09-02; Nr projektu: 1647; Data podpisania: 2014-08-08
Tytuł projektu: Zakup nowoczesnego taboru autobusowego na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Tychach.
Kwota dofinansowania: 31 655 700,00 zł.
Koszt całkowity: 45 844 609,09 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-004/09-04; Nr projektu: 1648; Data podpisania: 2014-08-14
Tytuł projektu: ZAKUP TABORU AUTOBUSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W SOSNOWCU
Kwota dofinansowania: 11 890 878,65 zł.
Koszt całkowity: 17 253 350,87 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-020/09-05; Nr projektu: 568; Data podpisania: 2009-11-19
Tytuł projektu: Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych - 5 sztuk
Kwota dofinansowania: 56 934 504,47 zł.
Koszt całkowity: 96 519 600,00 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.07.02.00-00-001/08-06; Nr projektu: 2; Data podpisania: 2008-07-01
Tytuł projektu: Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych
Kwota dofinansowania: 108 800 000,00 zł.
Koszt całkowity: 188 928 000,00 zł.
VIII
[111] Infrastruktura edukacyjna
Suma dof.: 387 804 545,50 zł.
VIII.1
[32] Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Suma dof.: 176 254 943,11 zł.
VIII.1.0
[32] ---
Suma dof.: 176 254 943,11 zł.
Beneficjent: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-003/09-02; Nr projektu: 313; Data podpisania: 2009-09-08
Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia na Akademii Wychowana Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach poprzez zakup urządzeń dydaktycznych
Kwota dofinansowania: 363 814,74 zł.
Koszt całkowity: 445 886,80 zł.
Beneficjent: Polietchnika Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-012/09-01; Nr projektu: 320; Data podpisania: 2009-08-07
Tytuł projektu: Modernizacja laboratoriów Wydziału Chemicznego i Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz modernizacja auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Kwota dofinansowania: 1 114 654,57 zł.
Koszt całkowity: 1 311 358,32 zł.
Beneficjent: Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-010/09-01; Nr projektu: 465; Data podpisania: 2009-09-10
Tytuł projektu: Remont oraz wyposażenie obiektów dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz budową obiektu sportowego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 1 050 304,94 zł.
Koszt całkowity: 1 238 376,10 zł.
Beneficjent: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-011/09-02; Nr projektu: 319; Data podpisania: 2009-08-04
Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia poprzez remont budynków Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 763 254,83 zł.
Koszt całkowity: 897 946,87 zł.
Beneficjent: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-006/09-01; Nr projektu: 315; Data podpisania: 2009-07-29
Tytuł projektu: Nowoczesne urządzenia dydaktyczne i pomoce naukowe w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku - Białej gwarancją wzrostu jakości i dostępności do kształcenia na poziomie wyższym
Kwota dofinansowania: 311 128,34 zł.
Koszt całkowity: 372 952,05 zł.
Beneficjent: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-005/09-02; Nr projektu: 314; Data podpisania: 2009-07-28
Tytuł projektu: Modernizacja parteru i I piętra głównego budynku dydaktycznego Akademii Ekonomicznej w Katowicach w celu podniesienia standardów kształcenia
Kwota dofinansowania: 4 025 844,90 zł.
Koszt całkowity: 5 437 201,28 zł.
Beneficjent: Politechnika Częstochowska
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-008/09-02; Nr projektu: 317; Data podpisania: 2009-08-31
Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej – etap I
Kwota dofinansowania: 3 387 998,16 zł.
Koszt całkowity: 3 989 096,35 zł.
Beneficjent: Gmina Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-007/09-02; Nr projektu: 316; Data podpisania: 2009-08-18
Tytuł projektu: Utworzenie bazy dydaktyczno - sportowej wydziału AWF. Przebudowa części pomieszczeń hali sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu na potrzeby AWF.
Kwota dofinansowania: 3 848 682,82 zł.
Koszt całkowity: 5 056 427,41 zł.
Beneficjent: Akademia Techniczo-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-009/09-03; Nr projektu: 318; Data podpisania: 2009-08-26
Tytuł projektu: Poprawa jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 3 728 303,02 zł.
Koszt całkowity: 6 642 453,23 zł.
Beneficjent: Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-013/09-03; Nr projektu: 321; Data podpisania: 2009-07-10
Tytuł projektu: Modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej WSNS w Rudzie Śląskiej na potrzeby kształcenia pielęgniarek i położnych
Kwota dofinansowania: 499 119,86 zł.
Koszt całkowity: 600 361,78 zł.
Beneficjent: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-001/09-02; Nr projektu: 466; Data podpisania: 2009-12-10
Tytuł projektu: Zintegrowany Informatyczny System Wspomagania Zarządzania w Uniwersytecie Śląskim - etap I
Kwota dofinansowania: 5 795 639,14 zł.
Koszt całkowity: 8 388 396,15 zł.
Beneficjent: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-001/08-03; Nr projektu: 385; Data podpisania: 2009-08-07
Tytuł projektu: Adaptacja auli na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza
Kwota dofinansowania: 2 755 128,22 zł.
Koszt całkowity: 3 241 327,34 zł.
Beneficjent: Miasto Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-035/09-02; Nr projektu: 548; Data podpisania: 2010-03-25
Tytuł projektu: Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Kwota dofinansowania: 9 734 296,95 zł.
Koszt całkowity: 13 171 940,93 zł.
Beneficjent: Wyższa Szkoła Mechatroniki
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-014/09-02; Nr projektu: 322; Data podpisania: 2009-10-02
Tytuł projektu: Rozwój Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach poprzez poprawę warunków dydaktycznych
Kwota dofinansowania: 522 559,71 zł.
Koszt całkowity: 668 442,54 zł.
Beneficjent: Politechnika Częstochowska
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-025/09-04; Nr projektu: 542; Data podpisania: 2010-03-17
Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej – etap II
Kwota dofinansowania: 7 257 770,88 zł.
Koszt całkowity: 8 557 840,26 zł.
Beneficjent: Uniwersytet Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-051/09-03; Nr projektu: 583; Data podpisania: 2010-05-19
Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia w zakresie IT- utworzenie nowoczesnych, międzywydziałowych pracowni informatycznych i laboratoriów elektronicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - PILEUS
Kwota dofinansowania: 940 483,47 zł.
Koszt całkowity: 1 127 082,30 zł.
Beneficjent: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-002/09-03; Nr projektu: 312; Data podpisania: 2009-08-07
Tytuł projektu: Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu - etap II
Kwota dofinansowania: 3 948 320,89 zł.
Koszt całkowity: 4 917 594,92 zł.
Beneficjent: Politechnika Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-039/09-06; Nr projektu: 546; Data podpisania: 2010-03-25
Tytuł projektu: Modernizacja i utworzenie multimedialnych laboratoriów interaktywnego i zdalnego wspomagania nauczania przedmiotów ścisłych na Wydziałach Mat.-Fiz. oraz AEiI Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Kwota dofinansowania: 1 442 100,06 zł.
Koszt całkowity: 1 706 671,49 zł.
Beneficjent: Akademia Techniczo-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-036/09-05; Nr projektu: 544; Data podpisania: 2010-03-19
Tytuł projektu: Nowoczesna uczelnia – poprawa warunków kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku - Białej.
Kwota dofinansowania: 9 842 472,17 zł.
Koszt całkowity: 11 612 741,69 zł.
Beneficjent: Politechnika Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-030/09-05; Nr projektu: 584; Data podpisania: 2010-04-08
Tytuł projektu: Modernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Kwota dofinansowania: 2 577 825,81 zł.
Koszt całkowity: 3 636 809,63 zł.
Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-028/09-04; Nr projektu: 551; Data podpisania: 2010-03-30
Tytuł projektu: Rozbudowa i kompleksowy remont oraz zakup wyposażenia obiektów dydaktycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Kwota dofinansowania: 19 713 881,49 zł.
Koszt całkowity: 24 176 573,88 zł.
Beneficjent: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-023/09-02; Nr projektu: 553; Data podpisania: 2010-03-17
Tytuł projektu: Nowa jakość zarządzania - Zintegrowany system wspomagania zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Kwota dofinansowania: 2 418 871,64 zł.
Koszt całkowity: 2 845 731,35 zł.
Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-061/09-02; Nr projektu: 827; Data podpisania: 2010-12-17
Tytuł projektu: Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu
Kwota dofinansowania: 2 954 907,97 zł.
Koszt całkowity: 3 721 217,70 zł.
Beneficjent: Uniwersytet Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-049/09-03; Nr projektu: 549; Data podpisania: 2010-03-19
Tytuł projektu: Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji dziedzinowych – MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Kwota dofinansowania: 4 673 109,50 zł.
Koszt całkowity: 5 511 258,34 zł.
Beneficjent: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-045/09-04; Nr projektu: 550; Data podpisania: 2010-04-08
Tytuł projektu: Remont budynku Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Kwota dofinansowania: 2 789 839,18 zł.
Koszt całkowity: 8 805 690,49 zł.
Beneficjent: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-024/09-03; Nr projektu: 552; Data podpisania: 2010-03-17
Tytuł projektu: Adaptacja i wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych i biblioteki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Kwota dofinansowania: 2 769 498,23 zł.
Koszt całkowity: 3 294 291,45 zł.
Beneficjent: Politechnika Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-044/09-06; Nr projektu: 543; Data podpisania: 2010-04-08
Tytuł projektu: Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Kwota dofinansowania: 8 809 312,13 zł.
Koszt całkowity: 10 731 791,75 zł.
Beneficjent: Uniwersytet Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-052/09-09; Nr projektu: 545; Data podpisania: 2010-03-25
Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB
Kwota dofinansowania: 23 090 421,56 zł.
Koszt całkowity: 30 450 992,23 zł.
Beneficjent: Politechnika Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-019/09-03; Nr projektu: 541; Data podpisania: 2010-03-19
Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja i przebudowa sal audytoryjnych Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz stworzenie laboratorium wirtualnego latania
Kwota dofinansowania: 10 451 416,71 zł.
Koszt całkowity: 14 052 351,79 zł.
Beneficjent: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-001/10-05; Nr projektu: 995; Data podpisania: 2011-05-25
Tytuł projektu: Budowa budynku głównego Wydziału Filologiczno-Historycznego w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza
Kwota dofinansowania: 30 051 869,70 zł.
Koszt całkowity: 35 853 116,27 zł.
Beneficjent: Politechnika Częstochowska
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-060/09-08; Nr projektu: 547; Data podpisania: 2009-12-22
Tytuł projektu: Zintegrowany system informatyczny zarządzania Politechniką Częstochowską
Kwota dofinansowania: 3 008 092,68 zł.
Koszt całkowity: 3 726 984,18 zł.
Beneficjent: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.08.01.00-00-057/09-03; Nr projektu: 1243; Data podpisania: 2012-08-30
Tytuł projektu: Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info - Art
Kwota dofinansowania: 1 614 018,84 zł.
Koszt całkowity: 3 594 028,91 zł.
VIII.2
[64] Infrastruktura placówek oświaty
Suma dof.: 178 412 420,80 zł.
VIII.2.0
[64] ---
Suma dof.: 178 412 420,80 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-234/08-02; Nr projektu: 201; Data podpisania: 2009-07-17
Tytuł projektu: Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 44 w Katowicach
Kwota dofinansowania: 707 917,37 zł.
Koszt całkowity: 857 243,97 zł.
Beneficjent: Gmina Krzepice
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-125/08-02; Nr projektu: 183; Data podpisania: 2009-06-26
Tytuł projektu: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Starokrzepicach
Kwota dofinansowania: 2 372 395,66 zł.
Koszt całkowity: 2 791 053,72 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-061/08-03; Nr projektu: 198; Data podpisania: 2009-07-01
Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej
Kwota dofinansowania: 1 802 647,27 zł.
Koszt całkowity: 2 402 866,51 zł.
Beneficjent: Miasto Gliwice
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-166/08-02; Nr projektu: 205; Data podpisania: 2009-08-10
Tytuł projektu: W przyszłość z klasą - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego
Kwota dofinansowania: 1 865 490,60 zł.
Koszt całkowity: 2 262 693,33 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-047/08-03; Nr projektu: 192; Data podpisania: 2009-07-27
Tytuł projektu: Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie
Kwota dofinansowania: 3 727 104,45 zł.
Koszt całkowity: 4 384 828,77 zł.
Beneficjent: Gmina Żywiec
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-163/08-04; Nr projektu: 190; Data podpisania: 2009-08-25
Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie przyszkolnego obiektu sportowego w Gimnazjum nr 1 w Żywcu
Kwota dofinansowania: 6 367 682,20 zł.
Koszt całkowity: 8 515 340,87 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-213/08-03; Nr projektu: 194; Data podpisania: 2009-08-12
Tytuł projektu: Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach
Kwota dofinansowania: 1 281 030,56 zł.
Koszt całkowity: 1 980 155,47 zł.
Beneficjent: Gmina Skoczów
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-119/08-04; Nr projektu: 185; Data podpisania: 2009-07-10
Tytuł projektu: Budowa przedszkola publicznego w Ochabach w gminie Skoczów
Kwota dofinansowania: 2 387 559,97 zł.
Koszt całkowity: 2 808 894,11 zł.
Beneficjent: Miasto Jaworzno
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-217/08-03; Nr projektu: 204; Data podpisania: 2009-06-24
Tytuł projektu: Szkoła przyjazna uczniom – remont i rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno-hotelarskim w ZSP nr 4 w Jaworznie
Kwota dofinansowania: 2 201 913,95 zł.
Koszt całkowity: 2 590 487,01 zł.
Beneficjent: Gmina Goleszów
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-146/08-04; Nr projektu: 184; Data podpisania: 2009-06-24
Tytuł projektu: Modernizacja i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Cisownicy
Kwota dofinansowania: 1 145 927,70 zł.
Koszt całkowity: 1 377 878,78 zł.
Beneficjent: Gmina Zawiercie
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-134/08-04; Nr projektu: 202; Data podpisania: 2009-08-07
Tytuł projektu: Zwiększenie oferty edukacyjno – wychowawczej poprzez budowę przedszkola integracyjnego nr 3 w Zawierciu
Kwota dofinansowania: 2 963 625,80 zł.
Koszt całkowity: 3 535 064,60 zł.
Beneficjent: Gmina Pawłowice
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-216/08-03; Nr projektu: 181; Data podpisania: 2009-07-14
Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach
Kwota dofinansowania: 1 743 533,86 zł.
Koszt całkowity: 2 642 782,27 zł.
Beneficjent: Miasto Bytom
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-199/08-03; Nr projektu: 193; Data podpisania: 2009-07-31
Tytuł projektu: Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Bytomiu, ul. Konstytucji 20
Kwota dofinansowania: 2 318 864,05 zł.
Koszt całkowity: 2 827 944,83 zł.
Beneficjent: GMINA SOSNOWIEC
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-008/08-03; Nr projektu: 200; Data podpisania: 2009-09-03
Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu- rozszerzenie oferty rehabilitacyjno-dydaktycznej
Kwota dofinansowania: 2 393 468,58 zł.
Koszt całkowity: 3 071 803,34 zł.
Beneficjent: Powiat Żywiecki
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-174/08-03; Nr projektu: 182; Data podpisania: 2009-07-01
Tytuł projektu: Sukces regionu w jakości kształcenia – Remont i wyposażenie pracowni obrabiarek CNC w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Żywcu.
Kwota dofinansowania: 488 407,61 zł.
Koszt całkowity: 574 597,20 zł.
Beneficjent: Powiat Zawierciański
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-002/08-03; Nr projektu: 195; Data podpisania: 2009-07-27
Tytuł projektu: Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29a.
Kwota dofinansowania: 2 573 915,06 zł.
Koszt całkowity: 3 195 350,01 zł.
Beneficjent: Gmina Żarki
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-208/08-04; Nr projektu: 187; Data podpisania: 2009-08-18
Tytuł projektu: Budowa Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej
Kwota dofinansowania: 3 073 183,38 zł.
Koszt całkowity: 5 943 050,65 zł.
Beneficjent: Miasto Chorzów
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-170/08-07; Nr projektu: 191; Data podpisania: 2009-07-10
Tytuł projektu: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. J.Korczaka w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 2 139 423,31 zł.
Koszt całkowity: 3 173 465,69 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-123/08-03; Nr projektu: 199; Data podpisania: 2009-07-27
Tytuł projektu: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 3 258 850,05 zł.
Koszt całkowity: 4 036 574,34 zł.
Beneficjent: Gmina Ujsoły
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-116/08-02; Nr projektu: 871; Data podpisania: 2010-11-02
Tytuł projektu: Budowa Przedszkola Publicznego w Ujsołach.
Kwota dofinansowania: 1 084 261,35 zł.
Koszt całkowity: 1 275 680,61 zł.
Beneficjent: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-069/08-05; Nr projektu: 203; Data podpisania: 2009-08-19
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 698 887,97 zł.
Koszt całkowity: 1 268 342,91 zł.
Beneficjent: Gmina Wisła
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-198/08-03; Nr projektu: 186; Data podpisania: 2009-07-31
Tytuł projektu: Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle
Kwota dofinansowania: 5 655 962,74 zł.
Koszt całkowity: 7 009 059,67 zł.
Beneficjent: Gmina Mikołów
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-044/08-01; Nr projektu: 1239; Data podpisania: 2012-06-11
Tytuł projektu: Budowa Hali Sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie
Kwota dofinansowania: 5 625 737,33 zł.
Koszt całkowity: 14 602 485,03 zł.
Beneficjent: Miasto Ustroń
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-220/08-04; Nr projektu: 180; Data podpisania: 2009-07-21
Tytuł projektu: Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu
Kwota dofinansowania: 4 285 676,80 zł.
Koszt całkowity: 5 591 266,36 zł.
Beneficjent: Powiat Tarnogórski
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-180/08-06; Nr projektu: 207; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: Remont internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach
Kwota dofinansowania: 4 230 228,81 zł.
Koszt całkowity: 5 329 495,41 zł.
Beneficjent: Gmina Czernichów
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-159/08-07; Nr projektu: 189; Data podpisania: 2009-08-27
Tytuł projektu: Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Kwota dofinansowania: 3 210 173,39 zł.
Koszt całkowity: 4 079 807,27 zł.
Beneficjent: Powiat Rybnicki
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-128/08-04; Nr projektu: 188; Data podpisania: 2009-08-21
Tytuł projektu: Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach
Kwota dofinansowania: 2 794 726,23 zł.
Koszt całkowity: 3 306 246,65 zł.
Beneficjent: Gmina Olsztyn
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-136/08-01; Nr projektu: 1465; Data podpisania: 2013-05-20
Tytuł projektu: Budowa sal gimnastycznych przy Zespole Szkół w Kusiętach i Zrębicach, Gmina Olsztyn
Kwota dofinansowania: 3 255 181,53 zł.
Koszt całkowity: 4 152 455,46 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Żory
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-207/08-05; Nr projektu: 196; Data podpisania: 2009-07-27
Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach
Kwota dofinansowania: 3 391 361,45 zł.
Koszt całkowity: 4 248 132,99 zł.
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Wilamowicach
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-148/08-02; Nr projektu: 867; Data podpisania: 2010-11-26
Tytuł projektu: Budowa przedszkola w Wilamowicach w celu zapewnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci z terenów wiejskich
Kwota dofinansowania: 2 167 818,69 zł.
Koszt całkowity: 3 881 815,32 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-079/08-01; Nr projektu: 1485; Data podpisania: 2013-08-02
Tytuł projektu: Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego
Kwota dofinansowania: 2 286 371,97 zł.
Koszt całkowity: 2 716 889,38 zł.
Beneficjent: Gmina Miasto Mysłowice
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-229/08-04; Nr projektu: 197; Data podpisania: 2009-08-20
Tytuł projektu: Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Mysłowicach
Kwota dofinansowania: 4 761 196,11 zł.
Koszt całkowity: 6 344 636,32 zł.
Beneficjent: Powiat Pszczyński
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-082/08-03; Nr projektu: 206; Data podpisania: 2009-06-17
Tytuł projektu: Utworzenie pracowni szkolnictwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Pszczyńskiego
Kwota dofinansowania: 2 844 227,92 zł.
Koszt całkowity: 3 406 276,81 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Żory
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-209/08-02; Nr projektu: 1242; Data podpisania: 2012-06-29
Tytuł projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach
Kwota dofinansowania: 2 591 710,25 zł.
Koszt całkowity: 3 796 117,97 zł.
Beneficjent: Gmina Orzesze
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-012/08-03; Nr projektu: 1310; Data podpisania: 2012-09-27
Tytuł projektu: Dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem do Szkoły Podstawowej w Orzeszu - Mościskach
Kwota dofinansowania: 749 658,90 zł.
Koszt całkowity: 1 103 169,10 zł.
Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-154/08-00; Nr projektu: 1759; Data podpisania: 2015-05-08
Tytuł projektu: Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
Kwota dofinansowania: 2 983 905,38 zł.
Koszt całkowity: 4 039 476,92 zł.
Beneficjent: Gmina Toszek
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-059/08-02; Nr projektu: 1545; Data podpisania: 2014-03-05
Tytuł projektu: Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku
Kwota dofinansowania: 708 170,36 zł.
Koszt całkowity: 1 840 408,63 zł.
Beneficjent: Chorzów- miasto na prawach powiatu
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-172/08-02; Nr projektu: 1312; Data podpisania: 2012-09-26
Tytuł projektu: Pracownia mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcąych Nr 3 w Chorzowie
Kwota dofinansowania: 388 298,25 zł.
Koszt całkowity: 500 143,26 zł.
Beneficjent: Gmina Strumień
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-040/08-02; Nr projektu: 1486; Data podpisania: 2013-08-26
Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego
Kwota dofinansowania: 1 019 274,83 zł.
Koszt całkowity: 1 309 443,45 zł.
Beneficjent: Miasto Imielin
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-131/08-02; Nr projektu: 1311; Data podpisania: 2012-09-13
Tytuł projektu: Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Imielinie przy ulicy Sapety
Kwota dofinansowania: 4 606 475,50 zł.
Koszt całkowity: 5 847 944,01 zł.
Beneficjent: Gmina Suszec
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-014/08-02; Nr projektu: 1309; Data podpisania: 2012-10-26
Tytuł projektu: Remont, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudziczce
Kwota dofinansowania: 1 059 584,53 zł.
Koszt całkowity: 1 468 297,26 zł.
Beneficjent: Gmina Krzanowice
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-046/08-01; Nr projektu: 1606; Data podpisania: 2014-09-30
Tytuł projektu: Przebudowa części budynku szkoły (adaptacja pomieszczeń na przedszkole, bibliotekę wiejską, świetlicę wiejską i modernizacja zastępczej sali do ćwiczeń) w Wojnowicach
Kwota dofinansowania: 691 898,30 zł.
Koszt całkowity: 1 131 229,78 zł.
Beneficjent: Gmina Radziechowy-Wieprz
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-156/08-02; Nr projektu: 675; Data podpisania: 2010-10-28
Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie przyszkolnej sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką.
Kwota dofinansowania: 1 652 934,92 zł.
Koszt całkowity: 2 228 072,25 zł.
Beneficjent: Gmina Gorzyce
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-094/08-02; Nr projektu: 1422; Data podpisania: 2013-04-04
Tytuł projektu: Gimnazjum - Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach, ul. Wodzisławska 111
Kwota dofinansowania: 1 792 890,70 zł.
Koszt całkowity: 2 403 116,18 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-190/08-01; Nr projektu: 1546; Data podpisania: 2014-02-21
Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec - Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej
Kwota dofinansowania: 808 228,81 zł.
Koszt całkowity: 4 835 901,68 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie - Wydział Edukacji i Nauki
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-110/08-08; Nr projektu: 674; Data podpisania: 2010-11-18
Tytuł projektu: Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
Kwota dofinansowania: 11 441 378,65 zł.
Koszt całkowity: 15 717 022,63 zł.
Beneficjent: Miasto Katowice
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-212/08-02; Nr projektu: 1466; Data podpisania: 2013-07-11
Tytuł projektu: Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Katowicach
Kwota dofinansowania: 166 171,49 zł.
Koszt całkowity: 203 598,98 zł.
Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-024/08-00; Nr projektu: 1870; Data podpisania: 2016-02-18
Tytuł projektu: Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach
Kwota dofinansowania: 3 592 820,36 zł.
Koszt całkowity: 4 226 847,49 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-097/08-00; Nr projektu: 1866; Data podpisania: 2016-02-19
Tytuł projektu: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim, dzielnicy Radlin
Kwota dofinansowania: 3 149 642,40 zł.
Koszt całkowity: 5 239 974,50 zł.
Beneficjent: Gmina Wyry
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-056/08-03; Nr projektu: 1240; Data podpisania: 2012-05-21
Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10
Kwota dofinansowania: 4 010 672,68 zł.
Koszt całkowity: 9 870 408,47 zł.
Beneficjent: Gmina Sosnowiec.
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-182/08-02; Nr projektu: 1547; Data podpisania: 2014-02-21
Tytuł projektu: Przebudowa boisk szkolnych i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu, ul. Gen. Grota Roweckiego 64
Kwota dofinansowania: 426 637,17 zł.
Koszt całkowity: 1 179 884,41 zł.
Beneficjent: Gmina Cieszyn
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-113/08-01; Nr projektu: 1865; Data podpisania: 2016-02-26
Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie wraz z termomodernizacją obiektu
Kwota dofinansowania: 2 579 981,27 zł.
Koszt całkowity: 9 152 494,48 zł.
Beneficjent: Gmina Węgierska Górka
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-130/08-02; Nr projektu: 1867; Data podpisania: 2016-02-23
Tytuł projektu: Budowa Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Żabnicy celem zwiększenia szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży mieszkających na wsi
Kwota dofinansowania: 2 101 713,96 zł.
Koszt całkowity: 2 484 804,67 zł.
Beneficjent: Gmina Lędziny
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-173/08-01; Nr projektu: 1761; Data podpisania: 2015-05-15
Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach
Kwota dofinansowania: 3 270 588,75 zł.
Koszt całkowity: 5 734 191,61 zł.
Beneficjent: Miasto Tychy
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-042/08-03; Nr projektu: 1745; Data podpisania: 2015-04-07
Tytuł projektu: Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy
Kwota dofinansowania: 2 526 913,71 zł.
Koszt całkowity: 2 989 481,15 zł.
Beneficjent: Gmina Łodygowice
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-025/08-02; Nr projektu: 1757; Data podpisania: 2015-05-08
Tytuł projektu: Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu
Kwota dofinansowania: 2 783 577,21 zł.
Koszt całkowity: 3 863 311,36 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Łaziska Górne
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-072/08-01; Nr projektu: 1758; Data podpisania: 2015-08-26
Tytuł projektu: Sport dla każdego - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 4 w Łaziskach Górnych
Kwota dofinansowania: 1 596 472,36 zł.
Koszt całkowity: 3 700 788,23 zł.
Beneficjent: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-070/08-03; Nr projektu: 1675; Data podpisania: 2014-09-26
Tytuł projektu: Budowa Regionalnego Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach
Kwota dofinansowania: 13 459 261,04 zł.
Koszt całkowity: 15 954 429,52 zł.
Beneficjent: Gmina Ornontowice
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-204/08-01; Nr projektu: 1869; Data podpisania: 2016-02-22
Tytuł projektu: Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej w Ornontowicach
Kwota dofinansowania: 344 449,79 zł.
Koszt całkowity: 424 153,45 zł.
Beneficjent: GMINA PRZYSTAJŃ
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-016/08-01; Nr projektu: 1858; Data podpisania: 2016-02-18
Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej
Kwota dofinansowania: 7 116 005,87 zł.
Koszt całkowity: 11 911 916,29 zł.
Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-096/08-03; Nr projektu: 1544; Data podpisania: 2014-03-07
Tytuł projektu: Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Kwota dofinansowania: 1 901 018,45 zł.
Koszt całkowity: 4 002 441,09 zł.
Beneficjent: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-085/08-01; Nr projektu: 1877; Data podpisania: 2016-03-22
Tytuł projektu: Budowa przedszkola w Bełku
Kwota dofinansowania: 2 852 261,76 zł.
Koszt całkowity: 3 566 952,58 zł.
Beneficjent: Gmina Lipowa
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-187/08-02; Nr projektu: 1760; Data podpisania: 2015-05-14
Tytuł projektu: Budowa sali gimnastycznej w Leśnej
Kwota dofinansowania: 957 455,08 zł.
Koszt całkowity: 2 327 627,65 zł.
Beneficjent: Gmina Woźniki
ID umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-135/08-01; Nr projektu: 1868; Data podpisania: 2016-02-18
Tytuł projektu: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach
Kwota dofinansowania: 3 977 614,35 zł.
Koszt całkowity: 6 463 812,28 zł.
VIII.3
[15] Infrastruktura kształcenia ustawicznego
Suma dof.: 33 137 181,59 zł.
VIII.3.0
[15] ---
Suma dof.: 33 137 181,59 zł.
Beneficjent: Gmina Zabrze
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-031/09-02; Nr projektu: 485; Data podpisania: 2009-10-19
Tytuł projektu: Adaptacja poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
Kwota dofinansowania: 3 580 335,97 zł.
Koszt całkowity: 4 275 112,75 zł.
Beneficjent: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-014/09-02; Nr projektu: 483; Data podpisania: 2010-01-06
Tytuł projektu: Adaptacja pomieszczeń w Chorzowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na cele dydaktyczne kształcenia ustawicznego oraz ich wyposażenie
Kwota dofinansowania: 787 486,90 zł.
Koszt całkowity: 996 708,43 zł.
Beneficjent: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-015/09-03; Nr projektu: 476; Data podpisania: 2010-01-11
Tytuł projektu: Adaptacja pomieszczeń w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na cele dydaktyczne kształcenia ustawicznego oraz ich wyposażenie
Kwota dofinansowania: 1 986 175,17 zł.
Koszt całkowity: 2 486 009,38 zł.
Beneficjent: Cieszyńskie Stowarzyszenie Oświatowe
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-008/09-04; Nr projektu: 478; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie poprzez przebudowę, modernizację i kompleksowe wyposażenie Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie
Kwota dofinansowania: 422 286,08 zł.
Koszt całkowity: 500 024,52 zł.
Beneficjent: Główny Instytut Górnictwa
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-009/09-03; Nr projektu: 473; Data podpisania: 2009-10-15
Tytuł projektu: Modernizacja i doposażenie jednostki kształcenia ustawicznego - Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG
Kwota dofinansowania: 783 192,08 zł.
Koszt całkowity: 1 096 414,64 zł.
Beneficjent: Powiat Raciborski
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-002/09-03; Nr projektu: 477; Data podpisania: 2009-10-14
Tytuł projektu: Nowoczesne pracownie – nowe możliwości. Przebudowa i wyposażenie bazy dydaktycznej w Centrum Kształenia Ustawicznego w Raciborzu
Kwota dofinansowania: 664 570,84 zł.
Koszt całkowity: 812 639,07 zł.
Beneficjent: Powiat Pszczyński
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-017/09-03; Nr projektu: 474; Data podpisania: 2009-10-30
Tytuł projektu: Stworzenie infrastruktury kształcenia ustawicznego Zespołu Szkół Samochodowych w Pszczynie, projekt – Dajemy Ci naukę, by życie nie dało Ci nauczki
Kwota dofinansowania: 1 152 609,32 zł.
Koszt całkowity: 1 356 010,97 zł.
Beneficjent: Powiat Pszczyński
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-018/09-03; Nr projektu: 481; Data podpisania: 2009-12-11
Tytuł projektu: Stworzenie infrastruktury kształcenia ustawicznego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, projekt Nowoczesna baza dydaktyczna warunkiem koniecznym kształcenia dla rynku pracy
Kwota dofinansowania: 750 415,78 zł.
Koszt całkowity: 884 062,10 zł.
Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-010/09-02; Nr projektu: 482; Data podpisania: 2010-03-05
Tytuł projektu: Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3
Kwota dofinansowania: 1 940 232,64 zł.
Koszt całkowity: 2 384 108,33 zł.
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe "BT" Włodzimierz Buziński
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-034/09-05; Nr projektu: 479; Data podpisania: 2009-10-02
Tytuł projektu: Wzrost dostępności usług szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków kształcenia w Przedsiębiorstwie Naukowo - Badawczo - Usługowym BT w Bielsku-Białej
Kwota dofinansowania: 1 333 452,63 zł.
Koszt całkowity: 1 743 227,09 zł.
Beneficjent: Powiat Zawierciański Starostwo Powiatowe
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-004/09-02; Nr projektu: 480; Data podpisania: 2009-10-20
Tytuł projektu: Rozbudowa ZSRCKU w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu, zapleczem socjalnym oraz budową bezodpływowego zbiornik
Kwota dofinansowania: 2 224 600,10 zł.
Koszt całkowity: 2 627 546,59 zł.
Beneficjent: Miasto Rybnik
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-024/09-03; Nr projektu: 484; Data podpisania: 2010-06-28
Tytuł projektu: Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w ZST w Rybniku - remont i wyposażenie 3 pracowni oraz budowa windy
Kwota dofinansowania: 826 495,20 zł.
Koszt całkowity: 972 347,30 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie "Misericordia" w Zabrzu
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-019/09-02; Nr projektu: 472; Data podpisania: 2010-03-04
Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-dydaktycznego na potrzeby Wszechnicy Zabrzańskiej
Kwota dofinansowania: 2 738 693,00 zł.
Koszt całkowity: 3 244 172,11 zł.
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-013/09-04; Nr projektu: 475; Data podpisania: 2009-10-19
Tytuł projektu: Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego – II etap; w Bielsku-Białej.
Kwota dofinansowania: 10 042 014,61 zł.
Koszt całkowity: 13 872 320,60 zł.
Beneficjent: Powiat Wodzisławski
ID umowy: UDA-RPSL.08.03.00-00-012/09-03; Nr projektu: 1325; Data podpisania: 2012-08-31
Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. ul. Gałczyńskiego 1
Kwota dofinansowania: 3 904 621,27 zł.
Koszt całkowity: 5 446 502,67 zł.
X
[36] Pomoc Techniczna
Suma dof.: 174 657 728,90 zł.
X.1
[19] Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Suma dof.: 160 593 621,54 zł.
X.1.0
[19] -
Suma dof.: 160 593 621,54 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-002/08-01; Nr projektu: 22; Data podpisania: 2008-07-01
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2008 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Kwota dofinansowania: 4 539 917,17 zł.
Koszt całkowity: 4 539 917,17 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-001/08-01; Nr projektu: 20; Data podpisania: 2008-07-01
Tytuł projektu: Roczny Plan Działania na rok 2007 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.
Kwota dofinansowania: 1 556 539,78 zł.
Koszt całkowity: 1 556 539,78 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-003/08-01; Nr projektu: 24; Data podpisania: 2008-07-31
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2007 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.
Kwota dofinansowania: 57 928,36 zł.
Koszt całkowity: 57 928,36 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-007/09-04; Nr projektu: 645; Data podpisania: 2010-02-11
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2010 w ramach działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Kwota dofinansowania: 10 973 659,22 zł.
Koszt całkowity: 10 984 954,22 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-009/10-03; Nr projektu: 935; Data podpisania: 2011-01-13
Tytuł projektu: Roczny Plan działań na 2011 rok w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.
Kwota dofinansowania: 13 614 607,88 zł.
Koszt całkowity: 13 617 984,29 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-010/10-02; Nr projektu: 937; Data podpisania: 2011-01-13
Tytuł projektu: Roczny Plan działań na rok 2011 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Kwota dofinansowania: 8 270 972,35 zł.
Koszt całkowity: 8 290 094,42 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-011/11-02; Nr projektu: 1203; Data podpisania: 2012-01-12
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na 2012 rok w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Kwota dofinansowania: 16 070 874,83 zł.
Koszt całkowity: 16 074 001,43 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-005/08-03; Nr projektu: 80; Data podpisania: 2008-12-30
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Kwota dofinansowania: 7 958 415,18 zł.
Koszt całkowity: 7 995 492,94 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-006/08-04; Nr projektu: 82; Data podpisania: 2009-01-13
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.
Kwota dofinansowania: 543 133,20 zł.
Koszt całkowity: 5 630 550,37 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-008/09-05; Nr projektu: 646; Data podpisania: 2010-02-11
Tytuł projektu: Roczny Plan Działania na rok 2010 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Kwota dofinansowania: 6 616 830,18 zł.
Koszt całkowity: 6 716 968,85 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-012/11-02; Nr projektu: 1205; Data podpisania: 2012-01-12
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2012 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Kwota dofinansowania: 8 844 924,09 zł.
Koszt całkowity: 8 849 934,77 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-002/12-01; Nr projektu: 1398; Data podpisania: 2013-01-10
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2013 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Kwota dofinansowania: 8 417 603,05 zł.
Koszt całkowity: 8 480 235,59 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-004/08-01; Nr projektu: 26; Data podpisania: 2008-07-31
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2008 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.
Kwota dofinansowania: 2 296 163,57 zł.
Koszt całkowity: 2 297 862,30 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-002/13-02; Nr projektu: 1562; Data podpisania: 2014-01-21
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2014 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Kwota dofinansowania: 8 432 244,42 zł.
Koszt całkowity: 8 502 030,88 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-001/12-02; Nr projektu: 1400; Data podpisania: 2013-01-10
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na 2013 rok w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Kwota dofinansowania: 16 633 693,20 zł.
Koszt całkowity: 16 642 159,52 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-001/13-04; Nr projektu: 1560; Data podpisania: 2014-01-14
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na 2014 rok w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Kwota dofinansowania: 18 653 443,65 zł.
Koszt całkowity: 18 684 116,25 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-001/14-02; Nr projektu: 1705; Data podpisania: 2014-12-29
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na 2015 rok w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Kwota dofinansowania: 7 148 654,70 zł.
Koszt całkowity: 7 150 616,00 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-002/14-02; Nr projektu: 1707; Data podpisania: 2014-12-29
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na 2015 rok w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Kwota dofinansowania: 9 919 088,85 zł.
Koszt całkowity: 9 927 150,27 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.01.00-00-003/14-02; Nr projektu: 1717; Data podpisania: 2014-12-29
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2015 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
Kwota dofinansowania: 10 044 927,86 zł.
Koszt całkowity: 10 050 233,13 zł.
X.2
[17] Działania informacyjne i promocyjne
Suma dof.: 14 064 107,36 zł.
X.2.0
[17] -
Suma dof.: 14 064 107,36 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-004/08-03; Nr projektu: 81; Data podpisania: 2008-12-30
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne
Kwota dofinansowania: 1 172 481,36 zł.
Koszt całkowity: 1 172 481,36 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-001/08-01; Nr projektu: 21; Data podpisania: 2008-07-01
Tytuł projektu: Roczny Plan Działania na rok 2007 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.
Kwota dofinansowania: 238 904,55 zł.
Koszt całkowity: 238 904,55 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-009/10-02; Nr projektu: 938; Data podpisania: 2011-01-13
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2011 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne
Kwota dofinansowania: 198 618,48 zł.
Koszt całkowity: 198 618,48 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-008/10-02; Nr projektu: 936; Data podpisania: 2011-01-13
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2011 w ramach Działań 10.2 Działania informacyjne i promocyjne
Kwota dofinansowania: 2 082 697,69 zł.
Koszt całkowity: 2 082 748,69 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-010/11-02; Nr projektu: 1204; Data podpisania: 2012-01-12
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2012 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne
Kwota dofinansowania: 1 860 665,54 zł.
Koszt całkowity: 1 861 497,08 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-005/08-02; Nr projektu: 83; Data podpisania: 2009-01-13
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.
Kwota dofinansowania: 215 527,46 zł.
Koszt całkowity: 215 577,48 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-007/09-03; Nr projektu: 648; Data podpisania: 2010-02-11
Tytuł projektu: Roczny Plan działań na rok 2010 w ramach działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne
Kwota dofinansowania: 212 638,69 zł.
Koszt całkowity: 212 638,69 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-006/09-04; Nr projektu: 647; Data podpisania: 2010-02-11
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2010 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne
Kwota dofinansowania: 1 649 056,45 zł.
Koszt całkowity: 1 649 223,45 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-011/11-01; Nr projektu: 1206; Data podpisania: 2012-01-12
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2012 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne
Kwota dofinansowania: 189 995,88 zł.
Koszt całkowity: 189 995,88 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-001/12-02; Nr projektu: 1401; Data podpisania: 2013-01-10
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na 2013 rok w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne
Kwota dofinansowania: 2 376 484,90 zł.
Koszt całkowity: 2 376 535,90 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-002/12-01; Nr projektu: 1399; Data podpisania: 2013-01-10
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na 2013 rok w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne
Kwota dofinansowania: 196 594,04 zł.
Koszt całkowity: 196 594,04 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-003/08-02; Nr projektu: 25; Data podpisania: 2008-07-31
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2008 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.
Kwota dofinansowania: 138 485,86 zł.
Koszt całkowity: 138 485,86 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-002/13-01; Nr projektu: 1563; Data podpisania: 2014-01-21
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2014 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne
Kwota dofinansowania: 186 834,08 zł.
Koszt całkowity: 186 834,08 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-002/08-02; Nr projektu: 23; Data podpisania: 2008-07-01
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2008 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.
Kwota dofinansowania: 978 045,48 zł.
Koszt całkowity: 979 521,64 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-001/13-04; Nr projektu: 1561; Data podpisania: 2014-01-14
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2014 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne
Kwota dofinansowania: 1 529 670,80 zł.
Koszt całkowity: 1 573 489,55 zł.
Beneficjent: Województwo Śląskie
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-001/14-01; Nr projektu: 1706; Data podpisania: 2014-12-29
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2015 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne
Kwota dofinansowania: 658 866,92 zł.
Koszt całkowity: 663 931,23 zł.
Beneficjent: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ID umowy: UDA-RPSL.10.02.00-00-002/14-01; Nr projektu: 1718; Data podpisania: 2014-12-29
Tytuł projektu: Roczny Plan Działań na rok 2015 w ramach Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne
Kwota dofinansowania: 178 539,18 zł.
Koszt całkowity: 178 539,18 zł.